Pełnomocnictwo ogólne - Kancelariaolsztyn.pl

Transkrypt

Pełnomocnictwo ogólne - Kancelariaolsztyn.pl
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Kalita
www.kancelariaolsztyn.pl
Siedziba:
ul. Mickiewicza 16/4,
10-509 Olsztyn
tel./fax (+48089) 533 44 14, tel. kom (+48) 0 602 130 609
Filia:
ul. Piłsudskiego 1/4
11-100 Lidzbark Warmiński,
tel. kom. (+48) 0 664 045 192
NIP: 739-286-20-12, REGON: 280087142
nr rachunku bankowego: 16 1020 3541 0000 5402 0103 3620
………………, dnia ………………… r.
Pełnomocnictwo ogólne
Ja,
niżej
podpisany(a)
…….…………………………………,
udzielam
Adwokatowi Michałowi Kalita, prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Olsztynie
przy ulicy Mickiewicza 16/4, pełnomocnictwa ogólnego do występowania przed
wszystkimi sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem
Najwyższym,
przed
do występowania
sądami
przed
administracyjnymi
wszystkimi
organami
oraz
pełnomocnictwa
administracji
publicznej
i samorządowej oraz przed innymi organami i instytucjami, jak również
do zawierania ugody w moim imieniu.
……………………………
/podpis/