Pobierz plik w PDF

Transkrypt

Pobierz plik w PDF
TENMAR
Nya produkter
® ® Kondensskydd
Zapobiega
kondensacji H2-O -GrafoTherm
GrafoTherm
- BioRid
przed pleśnią
ChroniMögelskydd
- BioRid
Asbestinkapsling - AsbestGuard
Hermetyzacja azbestu
- AsbestGuard
Ljuddämpning
- KEFA Akustik™
Tłumi hałas
- KEFA Akustik™
Fasadskydd
- GrafoTherm Exteriör
Bezpieczne fasady
- GrafoTherm Exterior
® ®
® ® D
RY TECHNOLOGY
DRY TECHNOLOGY
Övrigt:
Rostskyddsfärg
Kalkfärg
TENMAR ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05‐092 Łomianki, Polska, [email protected] ®
Gr
afoTherm
- Rozwiązuje problem kondensacji
GrafoTherm
- Systemet som löser kondensproblem
®
Idea
GrafoTherm jest bardzo prosta. GrafoTherm pochłania zbierającą się wodę i następnie utrzymuje ją aż
zniknie
w postaci pary wodnej. W związku z tym powierzchnia pokryta GrafoTherm jest zawsze sucha.
Zbierająca
się woda nie tworzy kropel, co pozwala uniknąć np. uszkodzenia maszyny, przechowywanych
towarów
lub
samego budynku. GrafoTherm dodatkowo wspomaga zabezpieczenie antykorozyjne oraz
zmniejszSpeciella
a ryzyko wystąpienia
egenskaperpleśni i gnicia. Pokrycie powierzchni grubszą warstwą GrafoTherm zwiększa
wydajność
pochłaniania
wilgoci.
- Kondenshindrande
och värmeisolerande
- Resistent mot brand och flamspridning
Właściwości:
Isvatten
Isvatten
- Inga emissioner till omgivningen
- Zapobiega kondensacji wody,
Woda z Obehandlad
- Diffusionsöppen
- Termoizoluje,
lodem
Woda z lodem
yta
- Rörelseupptagande
GrafoTherm
- Nie rozprzestrzenia ognia,
Powierzch
Vibrationsoch
akustikdämpande
- Posiada właściwości absorbujące,
- Posiada właściwości łączące i elastyczne,
- Tłumi hałas oraz drgania.
Plåt med och utan GrafoTherm
nia bez
pokrycia
Efter 6 timmar
uppsamlad mängd
kondensvatten, 33 ml
Po 6 godzinach
zebrano 33 ml
wody
GrafoTherm
Obehandlad
yta
Powierzc
hnia bez
pokrycia
Ingen
kondens
Brak wody
Blacha pokryta oraz nie pokryta GrafoTherm.
Användningsområde
Kondensskyddande beläggning som kan användas på alla isolerade och oisolerade ytor.
Zastosowanie:
Den fungerar som värmeisolering på tak och väggar av plåt och aluminium.
Powłoka
ochronna może być stosowana na wszystkie zaizolowane lub niezaizolowane
powierzchnie.
Służy jako izolacja termiczna na różnego rodzaju konstrukcjach stalowych i
aluminiowych.
Lagerbyggnader Hale
Parkeringshus/Carport Parkingi, wiaty garażowe Industribyggnader Magazyny
Pomieszczenia dla zwierząt
Kontenery
Containers Łodzie
Wagony towarowe, Järnvägsvagnar, Perrongtak platformy
Insidan av fartygsskrov Bergrum Konstrukcje
®
® - System chroniący przed pleśnią
BioRid
Aby powstała pleśń muszą być spełnione warunki takie jak: duża wilgoć, odpowiednia temperatura,
pożywienie. Preparat BioRid wysusza pokrytą powierzchnię co powoduje, że mikroorganizmy znajdujące
się na niej umierają z braku wilgoci i pożywienia. To sprawia że BioRid jest tak skuteczny a cała
tajemnica leży w strukturze produktu. BioRid jest powłoką, która zawiera olbrzymią liczbę mikroporów.
Wilgoć nie jest kondensowana tylko wchłaniana przez pory, a tym samym ściana jest uwolniona od
wilgoci i może swobodnie oddychać.
Powierzchnia poddana działaniu BioRid nie przyciąga brudu i pozostaje sucha, co uniemożliwia powstanie
dwóch najważniejszych warunków potrzebnych do rozwoju pleśni.
BioRid spełnia kontrole izolacyjną i kondensacyjną natomiast BioWash z właściwościami antystatycznymi
pełni role odkażającą. Połączenie to chroni powierzchnię przed ponownym powstaniem pleśni jak i
osiadaniem brudu czy kurzu.
Nya produkter
1.
2.
3.
BioWash: Wysoce efektywny środek dezynfekujący, służący do
czyszczenia powierzchni z pleśni spełniający rygorystyczne wymagania
higieniczne.
BioSeal: Preparat do gruntowania oczyszczonego przez BioWash podłoża.
BioRid: Jest to powłoka przypominająca gips, która może być stosowana
bezpośrednio na powierzchnię przy użyciu aerozolu lub pędzla.. BioRid zapewnia
nieograniczoną długotrwałą ochronę przed pleśnią.
AsbestGuard ® - Wyjątkowy system hermetyzacji azbestu
AsbestGuard - Systemet som inkapslar asbest
®
Opatentowany system BioRid składa się z:
AsbestGuard jest zalecana do wszystkich rodzajów hermetyzacji azbestu. AsbestGuard posiada unikatowe
unika gwarantują,
egenskaper że
är pokryta
en garanti
för att inkapslingen
inteswoje
skadar
asbestens
tekniska takie jak:
wProduktens
łaściwości, które
powierzchnia
zachowuje
parametry
techniczne
såsom brandskydd,
kondensskydd,
isolering
eller
bullerdämpning.
oegenskaper
chrona przeciwpożarowa,
zapobieganie
skraplaniu,
izolacja
i tłumienie
hałasu. AsbestGuard jest
wAsbestGuard
zmocnionym är
gruboziarnistym
związkiem na bazie wody.
en armerad specialmassa.
Hermetyzacja:
NInkapsling
ależy spryskać całą powierzchnię AsbestBinder. Produkt ten wiąże luźne
en finfördelad
av AsbestBinder
ytan. AsbestBinder
Löst asbestdamm
binds och virvlar
cSpraya
ząstki azbestu,
tak abydimma
nie wirowały
w dalszymöver
procesie.
działa
upp under
detpodkład
fortsattadosaneringsarbetet.
AsbestBinder fungerar samtidigt som primer
jeinte
dnocześnie
jako
materiału pochłaniającego.
på sugande underlag. Täck asbesten med AsbestGuard.
Całkowite usunięcie:
NTotalsanering
ależy spryskać czyszczoną powierzchnię produktem AsbestBinder.
Spraya
sanerade
ytor zmed
AsbestBinder.
Asbest
av konstruktionsskäl
inte kan tas bort
Hermetyzacja
azbestu
AsbestGuard
odbywa
się som
w miejscach
gdzie nie
förseglas
med
AsbestGuard.
Utrymmen
som
är
svåra
att
komma
åt
sprayas
można usunąć azbestu z powodów konstrukcyjnych. Powierzchnia trudno med AsbestBinder.
dostępna jest spryskiwana AsbestBinder.
AsbestGuard®
AsbestGuard® :
- -Nie
zmieniainte
klasyfikacji
ogniowej, brandklass - Wzma-cnia
właściwości
techniczne
azbestu,
förändrar
asbestisoleringens
förstärker
asbestens
tekniska
egenskaper
- -Posiada
właściwości
izolacyjne,
- Jest niepalna
oraz wygłuszająca,
är isolerande
och kondenshindrande
- är obrännbar
och bullerdämpande
- -Jest
bardzo
elastyczna,
Jest
od
porna
na
ruchy
budownictwie,
är högelastisk och armerad
- är stark och tålwrörelser
i underlaget
- -Jest
otwarta
na dyfuzje,
- Ma dobrą
oraz skutecznie związuje luźne
håller
lika länge
som underlaget
- är przyczepność
diffusionsöppen
- -Zapobiega
kondensacji
wodnej,
włókna-. släpper ut fukt från byggkroppen
har god vidhäftning
ochpary
binder
effektivt lösa fibrer
KefaAcoustics TM - Tłumienie hałasu
Opis produktu:
KefaAcoustics – wzmocniony włóknem system mikroporów, który zapewnia doskonałe właściwości tłumienia
dźwięków jak również zapobiega kondensacji wody.
Szczególne właściwości:
- Tłumi hałas,
- Zapobiega kondensacji pary wodnej,
- Posiada właściwości łączące i elastyczne,
- Posiada otwarte pory,
- Ognioodporna,
- Termoizolująca,
- Odporna na czynniki atmosferyczne.
Zakres stosowania:
KefaAcoustics znajduje zastosowanie na powierzchniach: aluminiowych; cynkowych i aluminiowo – cynkowych;
stali powlekanej tworzywem - plastisolem czy poliestrem. KefaAcoustics może być również stosowana na
powierzchniach metalowych w pojazdach, wagonach kolejowych czy kanałach wentylacyjnych. Przed użyciem
wszystkie powierzchnie powinny być oczyszczone od smarów i różnego rodzaju osadów.
GrafoTherm Exterior- System chroniący elewację przed glonami i
pleśniami
Opis produktu:
Wzmocniony, na bazie wody środek z bardzo dobrymi właściwościami
izolacyjnymi. GrafoTherm Exterior tworzy wytrzymałą i elastyczną
powłokę. Posiada właściwości antystatyczne oraz wysoką
odporność na zabrudzenia.
Właściwości:
- Odporna na alkalia,
- Odporna na warunki atmosferyczne,
- Posiada właściwości łączące,
- Odporna na glony i pleśnie,
- Antykondensacyjna,
- Termoizolująca,
- Ognioodporna,
Obróbka wstępna: Aby przygotować prawidłowo powierzchnie do użycia GrafoTherm
Exterior należy: na początek usunąć glony i pleśnie produktem
Biowash(rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1); następnie powierzchnie
bardzo chłonne należy zagruntować produktem GrafoSeal; użyć
GrafoTherm Exterior, który jest bardzo dobrze przyswajany przez
większość powierzchni.
Dodatkowe produkty: Corrolastic – Farby antykorozyjne, Farby wapienne – elewacje ,itp.,
Kolorowe znaczniki – dla drzew i szlaków. Dodatkowe informacje uzyskasz:
TENMAR ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05‐092 Łomianki, Polska, [email protected] 

Podobne dokumenty