rok 3 - Apeiron

Komentarze

Transkrypt

rok 3 - Apeiron
Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: TRZECI, semestr: PIĄTY, SZÓSTY
Specjalność: Detektywistyka
PROWADZĄCY
FORMA
ZALICZENIA
„0” termin
ul. Rzeźnicza 4
Prawa człowieka
dr Wojciech Hrynicki
E
-
Prawa człowieka
dr Maria Koniusz
Z
-
13 czerwca godz. 15:00 TEST
AULA
Podstawy detektywistyki
dr Andrzej Czop
Z, E
30 maja na zajęciach
Sala 5
12 czerwca godz. 15:30 Sala 5
Umiejętności detektywistyczne
mgr inż. Krzysztof Prądzyński
Z
-
13 czerwca godz. 12:00 Sala 5
Umiejętności detektywistyczne
Ewa Nowacka
Z
-
13 czerwca godz. 13:00 Sala 5
Zarys procesu karnego
mgr Mariusz Sokołowski
Z
Zarys postępowanie w sprawach o
wykroczenia
mgr Mariusz Sokołowski
Z
Wyszkolenie strzeleckie
mgr inż. Paweł Pajorski
Z
PRZEDMIOT
I TERMIN
ul. Rzeźnicza 4
21 czerwca godz. 13:30 AULA
21 czerwca godz. 9:00
Sala 1
21 czerwca godz. 9:00
Sala 1
-
(wpisy 25 czerwca godz. 15:00
ul. Krupnicza 3)
27 czerwca godz. 10:00 Sala 1
27 czerwca godz. 10:00 Sala 1
wpisy 21 godz. 10:00 Sala 206
Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: TRZECI, semestr: PIĄTY, SZÓSTY
Specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ich aspekty administracyjne
PROWADZĄCY
FORMA
ZALICZENIA
„0” termin
ul. Rzeźnicza 4
Prawa człowieka
dr Wojciech Hrynicki
E
-
Prawa człowieka
dr Maria Koniusz
Z
-
Podstawy prawne taktyki i
dokumentowanie działań ochronnych
oraz konwojowanie
dr Mariusz Rozwadowski*
mgr inż. Paweł Pajorski**
mgr Rafał Kręgulec
Z
-
Wyszkolenie strzeleckie
mgr inż. Paweł Pajorski
Z
-
wpisy 21 godz. 10:00 Sala 206
mgr Mariusz Sokołowski
Z
21 czerwca godz. 9:00 Sala 1
27 czerwca godz. 10:00 Sala 1
mgr Mariusz Sokołowski
Z
21 czerwca godz. 9:00 Sala 1
27 czerwca godz. 10:00 Sala 1
Uzależnienia
mgr Rafał Kręgulec
Z
19 czerwca godz. 15:30 – 18:30
Sala 1
20 czerwca godz. 9:00 – 11:00
Sala 1
Ochrona osób, mienia, obiektów i
obszarów
mgr inż. Paweł Pajorski
Z
-
21 czerwca godz. 12:00 AULA
PRZEDMIOT
Procesowe i okołoprocesowe czynności
w postępowaniu karnym
Postępowanie w sprawach o
wykroczenia
(tylko studenci, którzy zmienili kierunek)
I TERMIN
ul. Rzeźnicza 4
21 czerwca godz. 13:30 AULA
(wpisy 25 czerwca godz. 15:00
ul. Krupnicza 3)
13 czerwca godz. 15:00 TEST
AULA
12 czerwca* godz. 16:00 AULA
(wpisy 21 czerwca** godz. 10:00 Sala 206)