Kontrakt nie powinien zajmować nam wiele czasu - gry

Transkrypt

Kontrakt nie powinien zajmować nam wiele czasu - gry
WWW.GRY-SZKOLENIOWE.PL
Poradnik trenera - kontrakt z grupą
Cel kontraktu:
Celem kontraktu jest ustalenie reguł, które będą respektowane przez wszystkich uczestników
szkolenia. To pozwala na zachowanie odpowiednich ram czasowych, porządkuje wzajemne
kontakty, uczestnicy w ten sposób okazują sobie wzajemnie szacunek. Najlepiej jest, gdy
kontrakt jest wypracowany w toku dyskusji – a nie narzucony odgórnie przez trenera.
Wypracowanie reguł prze grupę zwiększa szanse na przestrzeganie założeń, ponieważ każdy
może wtedy poczuć się matką/ojcem założeń.
Kontrakt nie powinien zajmować nam wiele czasu – powinniśmy się zamknąć w ramach 5-10
minut.
Elementy kontraktu
Zaczynamy od znaku
STOP – czyli czego
nie robimy…
Następnie „zielone
światło” – czyli
rzeczy pożądane na
szkoleniu…
Motywatory – czyli
rzeczy, które ułatwią
przestrzeganie
kontraktu…
Opis
W zależności od tego, co poda nam grupa:
1. Nie odbieramy telefonów
2. Nie spóźniamy się z przerw
3. Nie przeszkadzamy w mini-wykładach
4. Nie naśmiewamy się z innych uczestników
5. Nie obrażamy siebie wzajemnie
6. Nie obrażamy się na prowadzącego/ ćwiczenie/itd.
Także w zależności od tego, co poda nam grupa (możemy ją
naprowadzać na elementy ważne dla nas):
1. Po przerwie wracamy na salę ;)
2. Dopytujemy się bez przeszkód jeżeli czujemy taka potrzebę
3. Jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni – jako grupa, to prosimy o
przerwę (nie śpimy na ławce ;)
4. Jeżeli potrzebujemy czasu do namysłu – czy podczas miniwykładu, czy podczas ćwiczenia – mamy prawo do stop-klatki
5. Każdy ma prawo głosu
6. Robimy notatki 
W tym miejscu tez warto ustalić z grupą, co będzie ”karą” dla
nieprzestrzegających ustaleń (trzeba zaznaczyć, że trener tez [podlega
tym ustaleniom). „Kary” maja być żartobliwe, nie mogą upokarzać, ani
nie mogą być uciążliwe. Poniżej propozycje – ale katalog nie jest
zamknięty, pomysłowość grupy często nie zna granic ;):
- gdy ktoś odbiera telefon wszyscy zaczynają śpiewać „sto lat”, albo „a
kto z nami nie….”
- osoby spóźniające sie muszą zaintonować wiejską przyśpiewkę o
zbereźnym tekście lub opowiedzieć dowcip
- osoba nieprzestrzegająca kontraktu od obsługi sali musi uzyskać numer
telefonu – na koszuli/bluzce, zapisany szminką lub mazakiem…
- osoba łamiąca kontrakt musi zrobić 10 przysiadów, przy każdym
odstępstwie od zapisanych norm
- osoba nieprzestrzegająca kontraktu musi pocałować inna osobę, która
wyciągnie najkrótszy patyczek/karteczkę z kropką. Jeżeli dalej nie
przestrzega – całuje kolejne osoby – przy czym nie może dwa razy
pocałować w to same miejsce (czyli nie może drugi raz w rękę, drugi raz
w policzek) – musi zmieniać miejsce całowania ;)
- itp., itd. 
MK-KM
Opis ćwiczenia:
1