Rb06-07 2007-01-10 Powolanie czlonkow RN

Transkrypt

Rb06-07 2007-01-10 Powolanie czlonkow RN
Raport bieżący nr: 06/2007
Data: 2007-01-10
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Polish Energy Partners S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2007 roku Walne
Zgromadzenie Spółki powołało na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki pp. (i) Krzysztofa
Kaczmarczyka, (ii) Wojciecha Sierka oraz (iii) Krzysztofa Sobolewskiego.
Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej podane zostaną w odrębnych raportach bieżących.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Stephen Klein Prezes Zarządu
Michał Kozłowski Członek Zarządu

Podobne dokumenty