SZKOŁA POLICJI W PILE NOWA PUBLIKACJA

Transkrypt

SZKOŁA POLICJI W PILE NOWA PUBLIKACJA
SZKOŁA POLICJI W PILE
Źródło: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2011-1/1172,Nowa-publikacja.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 13:52
NOWA PUBLIKACJA
Dziś ukazała się nowa publikacja pt. ?Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. - 294 k.k.)?
autorstwa starszego wykładowcy Zakładu Prawa podinsp. Jolanty Curyło.
Dziś ukazała się nowa publikacja pt.
?Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 k.k. - 294 k.k.)? autorstwa starszego wykładowcy Zakładu Prawa podinsp. Jolanty
Curyło.
Autorka przedstawia w niej poszczególne przestępstwa z rozdziału XXV kodeksu karnego, ich istotę, typy kwalifikowane
i typy uprzywilejowane oraz ustawowe znamiona i tryby ścigania. Ponadto autorka wskazuje najczęstsze sytuacje
wystąpienia realnego zbiegu przestępstw i realnego zbiegu przepisów przestępstw przeciwko mieniu z innymi
przestępstwami i przepisami z kodeksu karnego. Nawiązuje również do wybranych wykroczeń przeciwko mieniu, wykazując
ich istotę i znamiona. Omówienie poszczególnych przestępstw i ich znamiona poparte jest przykładami.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego, słuchaczy kursów
specjalistycznych operacyjno-dochodzeniowych i kursów specjalistycznych w zakresie zwalczania przestępczości
gospodarczej oraz kursów zawodowych podstawowych.
autor: Krzysztof Opaliński
(04.03.11)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij