RAPORT NR 2

Transkrypt

RAPORT NR 2
edycja 2016/2017
KLASY 0-I
JESIEŃ
RAPORT NR 2
Zadanie 2.1 Lekcja: Stawiam na śniadanie
Opis przebiegu
• Do 60 punktów
• Opis nie powinien przekraczać 3 000 znaków
• Prosimy także o skomentowanie wyjściowego poziomu wiedzy dzieci na temat
będący przedmiotem zajęć
Zdjęcia
• Do 40 punktów
• Zdjęcia powinny pokazywać przebieg zajęć oraz pomoce dydaktyczne wykonane
przez nauczyciela i dzieci w trakcie zajęć
• Prosimy o przysłanie maksymalnie 10 zdjęć
• Oceniane jest 10 pierwszych zdjęć
• Za każde zdjęcie powyżej dziesiątego przyznawany będzie 1 punkt karny
• Każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 4 punkty (liczy się jakość zdjęcia i treść)
Zadanie 2.2 Konkurs: Najlepszy rysunek drugiego śniadania
Opis przebiegu i prac
• Do 40 punktów
• Opis nie powinien przekraczać 1 800 znaków
Zdjęcia prac (z zaznaczeniem zwycięskiej)
• Do 40 punktów
• Zdjęcia zwycięskiej pracy powinny być opisane
• Ocenie podlegać będzie treść oraz szata graficzna rysunku
• Prosimy o przysłanie maksymalnie 10 zdjęć
• Oceniane jest 10 pierwszych zdjęć
• Za każde zdjęcie powyżej dziesiątego przyznawany będzie 1 punkt karny
• Każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 4 punkty (liczy się jakość zdjęcia i treść)
Zadanie 2.3 Promocja podjętych działań w szkole
Opis przebiegu
• Do 40 punktów
• Opis nie powinien przekraczać 2 400 znaków
Zdjęcia
• Do 40 punktów
• Zdjęcia powinny pokazywać jak przebiegały działania promocyjne
• Prosimy o przysłanie maksymalnie 10 zdjęć
• Oceniane jest 10 pierwszych zdjęć
• Za każde zdjęcie powyżej dziesiątego przyznawany będzie 1 punkt karny
• Każde zdjęcie oceniane jest maksymalnie na 4 punkty (liczy się jakość zdjęcia i treść)
1
www.zdrowojem.fundacjabos.pl
edycja 2016/2017
KLASY 0-I
JESIEŃ
Zadanie 2.4 Forum: Planowanie posiłków – zasady i błędy
Przekazanie ulotek, opis prelekcji i jej treści:
• Do 80 punktów
• Opis nie powinien przekraczać 4 000 znaków
• Należy skomentować przekazanie ulotek oraz wiedzę rodziców
• Należy opisać przeprowadzoną prelekcję
• Należy hasłowo przytoczyć treść prelekcji
www.zdrowojem.fundacjabos.pl
2