Scenariusz zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego

Transkrypt

Scenariusz zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego
Scenariusz zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego
przygotowanego i przeprowadzonego przez Anetę Gajewską dn.17.02.14r.
Forma organizacyjna: zorganizowane zajęcia ruchowe w postaci jednostki
metodycznej.
Metoda: stacyjna.
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.
Przyrządy: ławka, tunel, równoważnia, krzesła.
Przybory: butelki, obręcze, woreczki.
Zadania główne:
1. Wzmacnianie mięśni grzbietu, obręczy barkowej oraz mięśni brzucha.
2. Wzmacnianie mięśni stóp.
3. Bezpieczne posługiwanie się przyrządami oraz przyborami do ćwiczeń.
Cele operacyjne:
Dziecko:
1. uczestniczy w zajęciach, wykonuje ćwiczenia w miarę swoich możliwości
i posiadanych doświadczeń;
2. spostrzega, rozumie i wykonuje polecenia;
3. korzysta z przyborów i pomocy w określony sposób;
4. wykonuje ćwiczenia zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
CZĘŚĆ I:
1. Wspólne zaśpiewanie piosenki pt. „Piłka Oli”, zilustrowanie jej treści ruchem i
gestem. Wybranie piłki do ćwiczeń przez każde dziecko.
2. P.W. Odbijanie piłki oburącz mocno od ziemi.
R. Podskakiwanie obunóż razem z piłką.
3. P.W. Stanie na jednej nodze.
R. Przekładanie piłki z ręki do ręki pod kolanem nogi wzniesionej.
4. P.W. Pozycja średnia Klappa.
R. Toczenie piłki przed sobą, na sygnał siad skrzyżny, podniesienie piłki w górę.
5. P.W. Ustawienie parami w odległości kilku kroków. Leżenie przodem, twarzami do
siebie.
R. I Toczenie piłki do siebie – uniesienie na moment w górę klatki piersiowej i łokci.
R.II Siad rozkroczny, toczenie dwóch piłek (naprzemiennie) do siebie.
6. P.W. Stanie w rozkroku plecami do siebie.
R. Przekazanie piłki koledze między nogami i nad głową.
7. P.W. Siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na nogach, przy stopach leży
piłka. R. Uniesienie nóg do siadu równoważnego (piłka toczy się po nogach w stronę
bioder). Następnie uniesienie bioder (piłka toczy się po nogach w stronę stóp).
8. „Nawlekanie korali” Dwie grupy ustawione naprzeciwko dwóch wstążek. Na sygnał
pierwsze dziecko z każdej grupy biegnie do swojej nitki kładzie piłkę „koralik”.
CZĘŚĆ II:
1. Skoki zwrotne z użyciem ławki.
P.W. Stojąc bokiem przy ławce przejście do opadu podpartego – chwycić dłońmi za
brzeg ławki z obu jej stron.
R. Odbicie obunóż i przeskoczenie bokiem ponad ławką do przysiadu.
2. Przejście przez tunel, powrót w zadany sposób.
3. P.W. Siad na krześle. Przed krzesłem na podłodze leży obręcz, a w niej woreczki. R.
Chwytanie woreczków palcami stóp i przenoszenie ich poza obręcz.
4. Rzut piłką do kosza.