Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr _ _ _ _ / 2007 Prezydenta m

Transkrypt

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr _ _ _ _ / 2007 Prezydenta m
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: ZP/AP/341/II-39/09
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Nazwa i adres Zamawiającego
„Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów,
których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy”
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Część 1
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Klinika Weterynaryjna „TOMVET”
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
9
11
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny „Wetmedyk”
ul. Omańczyka 20/3, 01-494 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna „Górce”
ul. Bolkowska 2b lok.H3, 01-466 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Caniswet”
ul. Ziębicka 1, 01-461 Warszawa
4. Lecznica Weterynaryjna Małgorzata Bąk
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna Mirosław Hącel
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
6. Lecznica Dla Zwierząt „Bari” ul. Siemiatycka 15a, 01-312 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny „Doktor Ewa”
ul. Powstańców Śląskich 18 c, 01-381 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Jelonki”
ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa
9. Klinika dla zwierząt „Marcel 2” ul. Lancewicza 2a, 01-493 Warszawa
Klinika Weterynaryjna „TOMVET”
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
63,47
-
-
-
63,47
100,00
-
-
-
100,00
1
Część 2
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Całodobowa klinika Weterynaryjna „VETKA” Katarzyna Sochoń - Pełnomocnik;
Przychodnia Weterynaryjna AMICULUS; Lecznica Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych Zwierząt;
Gabinet Weterynaryjny Luxvet; RADWET Przychodnia Weterynaryjna; Gabinet Weterynaryjny TAR-VET S.C.
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
14
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: „A-Z Wet” Całodobowa Klinika Weterynaryjna Krzysztof
Koperski ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa
2. Przychodnia „Gaja” s.c. A Kania, M. Kremky
ul. Handlowa 60, 03-567 Warszawa
3. „Nova” Lecznica Weterynaryjna ul. Junkiewicz 10, 03-543 Warszawa
4. „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna
ul. Chodecka 14, 03-350 Warszawa
5. Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna
ul. Głębocka 13, 03-287 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny s.c. M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała,
ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan”
ul. Wyspowa 8, 03-687 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny D. Chabałowska, E. Jaworska-Kolebska
ul. Krasnobrodzka 21a, 03-214 Warszawa
9. Gabinet Weterynaryjny B. Fojut-Pałka
ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna H. Abramowski
ul. Turmoncka 16, 03-350 Warszawa
11. Lecznica dla Zwierząt „Praxis” j. Rogucka-Sosnowska
ul. Czerwińska 28, 03-661 Warszawa
12. „Rottweiler” Lecznica dla Zwierząt P. Rybińska
ul. Gościeradowska 1, 03-535 Warszawa
13. Przychodnia Weterynaryjna „Lupus” sj. T. Kaput, R. Kaput
ul. Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa
14. „San-Wet” s.c. Gabinet Weterynaryjny A. Książyk, T. Zwierzchowski ul.
Pomorzańska 4, 03-368 Warszawa
15. Lecznica dla Zwierząt A. Marciszewska, E. Janowska
ul. Łojewska12a, Warszawa
81,82
Liczba pkt w
kryterium ..........
-
Liczba pkt w
kryterium ...........
Liczba pkt w
kryterium ......
Razem
-
-
81,82
2
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Całodobowa klinika Weterynaryjna „VETKA”
2.
20
3.
4.
5.
6.
Katarzyna Sochoń
ul. Modlińska 65, 03-199 Warszawa
Przychodnia Weterynaryjna AMICULUS
ul. Pancerna 6 A, 03-187 Warszawa
Lecznica Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych Zwierząt
ul. Śreniawitów 9, 03-188 Warszawa
Gabinet Weterynaryjny Luxvet
ul. Modlińska 331, 03-151 Warszawa
RADWET Przychodnia Weterynaryjna
ul. Myśliborska 104, 03-185 Warszawa
Gabinet Weterynaryjny TAR-VET S.C.
ul. Książkowa 9a lok. 5, 03-140 Warszawa
100,00
-
-
-
100,00
Część 3
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt,
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
15
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Liczba pkt w
kryterium cena
100
Liczba pkt w
kryterium ........
-
Liczba pkt w
kryterium .........
Liczba pkt w
kryterium .......
Razem
-
-
100
Część 4
Prywatna Praktyka Weterynaryjna, Gabinet Weterynaryjny
M. Katarzyna Trojanowska
ul. Skolimowska 4, 00-795 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
3
Nr
oferty
16
18
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Prywatna Praktyka Weterynaryjna Gabinet Weterynaryjny
M. Katarzyna Trojanowska
ul. Skolimowska 4, 00-795 Warszawa
Całodobowa Przychodnia Weterynaryjna
ul. Racławicka 29 B, 02-601 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
100,00
97,51
Liczba pkt w
kryterium .......
-
Liczba pkt w
kryterium..........
Liczba pkt w
kryterium........
Razem
-
-
100,00
-
-
97,51
Konsorcjum:
1.
19
Pełnomocnik: Centrum Zdrowia Małych Zwierząt MULTIWET Spółka
Cywilna, W. Czerwiecki, J. Karaś-Tęcza, M. Mikłusz, D. Wiśniewski,
ul. Gagarina 5, 00-753 Warszawa
2. Lecznica Zwierząt Janusz Gawliński,
ul. Modzelewskiego 23A, 02-679 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna na Katalońskiej,
Andrzej Szlesiński, ul. Katalońska 2, 02-763 Warszawa
4. Lecznica Weterynaryjna Hau-Miau s. c., Jan Plasota, Edyta
Piechocka-Zaprzałek, Adam Bogusław Pietroń, Anna Więcławek,
ul. Nałęczowska 60, 02-922 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Vets, Waldemar Wośko,
ul. Kołobrzeska 5, 02-920 Warszawa
6. Prima-Vet, Magdalena Zdanowska, ul. Łukowa 3, 02-767 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny Tomasz Kuszewski,
ul. Łowicka 7/15, 02-584 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny „Prima-Vet”, Magdalena Zdanowska,
ul. Wiartel 3, 02-695 Warszawa
9. Klinika Weterynaryjna Elwet s. c., E. Kurska, B. Kurski, G. Kurski,
Al. Niepodległości 24/30 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna Sfora, Monika Tyszkiewicz,
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa
11. Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s. c., J. Sobczyk, J. Jędruch,
K. Ratajska-Michalczak, B. Barańska,
ul. Różana 71, 02-569 Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna Marcel 2,
Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn,
ul. Wołoska 52, paw. 12/13, 02-583 Warszawa
13. Gabinet Weterynaryjny Vitea Vet, Agnieszka Szymanowska,
ul. Przejazd 6/ lok. 4, 02-654 Warszawa
14. Przychodnia Weterynaryjna Nova, Rafał Przybyłko,
ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa
15. „ANIMAL-VET” Gabinet Weterynaryjny, Łukasz Salamucha,
ul. Bernardyńska 25, 02-904 Warszawa
16. Kabackie Centrum dla Zwierząt s.c. Joanna Karać-Tęcza, Maciej
Mikusz, ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa
76,27
76,27
4
Część 5
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Przychodnia Weterynaryjna WOLAVET Krzysztof Rudnicki
ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
12
15
18
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Przychodnia Weterynaryjna WOLAVET Krzysztof Rudnicki
ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt,
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
2. AAC Przychodnia Weterynaryjna ul. Grójecka 19/25 02-021 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Alfa-Vet
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 02-398 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Anna Żuchniewicz,
ul. Pruszkowska 4d, 01-118 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Białobrzeska, Marta Hoffman-Jagielska,
ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna Białobrzeska Marzena Duża-Dembele,
ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna Jan Kucharski,
ul. Mochnackiego 17, 02-041 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna Ochockie Centrum Weterynaryjne GINVET
ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna Maria Katarzyna Trojanowska,
ul. Siemieńskiego 21, 02-106 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna ART.-VET ul. Baleja 3, Warszawa
11. Przychodnia dla Zwierząt ul. Włodarzewska 55G lok. 1, Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna PRZYJACIELE s.c. ul. Korotyńskiego 23,
Warszawa
Całodobowa Przychodnia Weterynaryjna
ul. Racławicka 29 B, 02-601 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100
-
-
-
100
65,97
-
-
-
65,97
71,46
-
-
-
71,46
5
Część 6
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Gabinet weterynaryjny i Sprzedaż Artykułów dla Zwierząt
ul. Kobielska 54/58 lok. 17, 04-389 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
4
13
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Gabinet weterynaryjny i Sprzedaż Artykułów dla Zwierząt
ul. Kobielska 54/58 lok. 17, 04-389 Warszawa
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna
ul. Kinowa 10, 04-019 Warszawa
2. Lecznica Weterynaryjna FIOLKA ul. Waszyngtona 26, 03-910 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy” ul. Paca 48, 04-376 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny „Nasze Zwierzaki” Jarosław Zajączkowski
ul. Berezyńska 31, 03-908 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna „Kanvet” ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
6. Lecznica Weterynaryjna „Felis” ul. Osowska 84 b, 04-351 Warszawa
7. Przychodnia Dla Zwierząt ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna Tygrysek
ul. Międzyborska 98/100, 04-010 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna Dariusz Radajewski
ul. Umińskiego 16 b, 03-984 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100,00
-
-
-
100,00
46,15
-
-
-
46,15
Część 7
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Gabinet Weterynaryjny „PUCHATEK” Lidia Pawłowska
ul. Kępna 4/13, 03-730 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
6
7
13
Gabinet Weterynaryjny „PUCHATEK” Lidia Pawłowska
ul. Kępna 4/13, 03-730 Warszawa
Lecznica Weterynaryjna Małgorzata Lachowiecka
ul. Kinowa 10, 04-019 Warszawa
100,00
-
-
-
100,00
88,73
-
-
-
88,73
88,73
-
-
-
88,73
97,60
-
-
-
97,60
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: „A-Z Wet” Całodobowa Klinika Weterynaryjna
14
17
Krzysztof Koperski
ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa
2. Przychodnia „Gaja” s.c. A Kania, M. Kremky
ul. Handlowa 60, 03-567 Warszawa
3. „Nova” Lecznica Weterynaryjna ul. Junkiewicz 10, 03-543 Warszawa
4. „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna
ul. Chodecka 14, 03-350 Warszawa
5. „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna ul. Głębocka 03-287 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny s.c. M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała,
ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan”
ul. Wyspowa 8, 03-687 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny D. Chabałowska, E. Jaworska-Kolebska
ul. Krasnobrodzka 21a, 03-214 Warszawa
9. Gabinet Weterynaryjny B. Fojut-Pałka,
ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna H. Abramowski
ul. Turmoncka 16, 03-350 Warszawa
11. Lecznica dla Zwierząt „Praxis” J. Rogucka-Sosnowska
ul. Czerwińska 28, 03-661 Warszawa
12. „Rottweiler” Lecznica dla Zwierząt P. Rybińska
ul. Gościeradowska 1, 03-535 Warszawa
13. Przychodnia Weterynaryjna „Lupus” sj. T. Kaput, R. Kaput
ul. Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa
14. „San-Wet” s.c. Gabinet Weterynaryjny A. Książyk, T. Zwierzchowski
ul. Pomorzańska 4, 03-368 Warszawa
15. Lecznica dla Zwierząt A. Marciszewska, E. Janowska,
ul. Łojewska12a, Warszawa
Gabinet Weterynaryjny Dorota Waszkis-Kartasiewicz
ul. Jagiellońska 58, 03-468 Warszawa
7
Część 9
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Pełnomocnik- Lecznica dla zwierząt S.C.; Gabinet Weterynaryjny Jolanta Bosek;
Gabinet Weterynaryjny Ewa Kundzewicz; Gabinet Weterynaryjny Jerzy Pilarski;
Gabinet Weterynaryjny Maria Zaręba; Klinika Weterynaryjna Pogotowie Weterynaryjne VETS;
Gabinet Weterynaryjny Paweł Żabolicki;
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium.........
Liczba pkt w
Liczba pkt w
kryterium......... kryterium .....
Razem
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica dla zwierząt s.c. ,
1
ul. Smulikowskiego 7a/26, 00-378 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny, Jolanta Bosek,
ul. Senatorska 29, 00-097 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny, Ewa Kundzewicz,
ul. Senatorska 26, 00-097 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny Jerzy Pilarski
Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny, Maria Zaręba,
ul. Senatorska 26, 00-097 Warszawa
6. Klinika Weterynaryjna Pogotowie Weterynaryjne VETS
ul. Kołobrzeska 5, 02-920 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny, Paweł Żabolicki,
Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
100,00
-
-
-
100,00
Część 10
Konsorcjum:
Pełnomocnik – „A-Z Wet” Całodobowa Klinika Weterynaryjna Krzysztof Koperski; Przychodnia „Gaja” s.c.
A Kania, M. Kremky; „Nova” Lecznica Weterynaryjna; „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna;
Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna; Gabinet Weterynaryjny s.c. M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała;
Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan”; Gabinet Weterynaryjny D. Chabałowska, E. Jaworska-Kolebska;
Gabinet Weterynaryjny B. Fojut-Pałka; Przychodnia Weterynaryjna H. Abramowski; Lecznica dla Zwierząt
„Praxis” J. Rogucka-Sosnowska; „Rottweiler” Lecznica dla Zwierząt P. Rybińska; Przychodnia Weterynaryjna
„Lupus” sj. T. Kaput, R. Kaput; „San-Wet” s.c. Gabinet Weterynaryjny A. Książyk, T. Zwierzchowski;
8
Lecznica dla Zwierząt A. Marciszewska, E. Janowska;
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
14
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: „A-Z Wet” Całodobowa Klinika Weterynaryjna Krzysztof
Koperski ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa
2. Przychodnia „Gaja” s.c. A kania, M. Kremky ul. Handlowa 60, 03-567
Warszawa
3. „Nova” Lecznica Weterynaryjna ul. Junkiewicz 10, 03-543 Warszawa
4. „Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna ul. Chodecka 14, 03-350
Warszawa
5. Wet-Aqua” Przychodnia Weterynaryjna ul. Głębocka 03-287 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny s.c.
M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała, ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan” ul. Wyspowa 8, 03-687 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny D. Chabałowska, E. Jaworska-Kolebska ul.
Krasnobrodzka 21a, 03-214 Warszawa
9. Gabinet Weterynaryjny B. Fojut-Pałka ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa
10. Przychodnia Weterynaryjna H. Abramowski ul. Turmoncka 16, 03-350
Warszawa
11. Lecznica dla Zwierząt „Praxis” J. Rogucka-Sosnowska ul. Czerwińska 28,
03-661 Warszawa
12. „Rottweiler” Lecznica dla Zwierząt P. Rybińska
ul. Gościeradowska 1, 03-535 Warszawa
13. Przychodnia Weterynaryjna „Lupus” sj. T. Kaput, R. Kaput ul. Gajkowicza
2, 03-562 Warszawa
14. „San-Wet” s.c. Gabinet Weterynaryjny A. Książyk, T. Zwierzchowski ul.
Pomorzańska 4, 03-368 Warszawa
15. Lecznica dla Zwierząt A. Marciszewska, E. Janowska ul. Łojewska12a,
Warszawa
100,00
-
-
-
100,00
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Część 11
Przychodnia Weterynaryjna „Centaur”
ul. Bohaterów Warszawy 4, 02-495 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
9
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
2
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Przychodnia Weterynaryjna „Centaur”
ul. Bohaterów Warszawy 4, 02-495 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100,00
-
-
-
100,00
Część 12
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Pełnomocnik - Ursynowska Klinika Weterynaryjna; Kabackie Centrum dla Zwierząt; Lecznica Weterynaryjna ul.
Kulczyckiego 8a; AniVmed Lecznica Weterynaryjna; Lecznica Weterynaryjna ul. Dereniowa 6; Przychodnia Weterynaryjna
„TROP”; Gabinet Weterynaryjny ul. Bacewiczówny 6; Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C.; Przychodnia
Weterynaryjna ul. Surowieckiego 12 b; Przychodnia Weterynaryjna „Tibia”; Corvet S.C. Przychodnia Weterynaryjna;
Univet S.C. Lecznica Weterynaryjna; Lecznica dla Zwierząt S.C.; Gabinet Weterynaryjny ul. Symfonii 5; Maxi-Wet
Przychodnia Weterynaryjna; Lecznica dla Zwierząt „Przy Bażantarni”.
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
10
1
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Ursynowska Klinika Weterynaryjna
ul. Strzeleckiego 10 e, 02-776 Warszawa
2. Kabackie Centrum dla Zwierząt ul. Pod Lipą 1, 00-798 Warszawa
3. Lecznica Weterynaryjna ul. Kulczyńskiego 8 a, 02-777 Warszawa
4. AniVmed Lecznica Weterynaryjna ul. Raabego 13a, 02-793 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna „TROP”
ul. Szajnowicza 1, lok. U2, 02-796 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny ul. Bacewiczówny 6, 02-786 Warszawa
8. Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C.
ul. Belgradzka 1a, 02-793 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna ul. Surowieckiego 12 b, 02-785 Warszawa
10.
Przychodnia Weterynaryjna „Tibia” ul. Janowskiego 50, 02-784
Warszawa
11.
Corvet S.C. Przychodnia Weterynaryjna
ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa
12.
Univet S.C. Lecznica Weterynaryjna
ul. Małcużyńskiego 11, 02-793 Warszawa
13.Lecznica dla Zwierząt S.C. ul. Hawajska 16, 02-776 Warszawa
14.
Gabinet Weterynaryjny ul. Symfonii 5, 02-787 Warszawa
15.
Maxi-Wet Przychodnia Weterynaryjna ul. Ken 103, 02-722
Warszawa
16.
Lecznica dla Zwierząt „Przy Bażantarni”
ul. Braci Stryjeńskich 10, 02-791 Warszawa
100,00
-
-
-
100,00
Część 13
Numer części
Konsorcjum:
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Pełnomocnik- MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna s.c. ul. Kosiarzy 37/70, 02-953 Warszawa;
Przychodnia Weterynaryjna Salvet, ul. Kosiarzy 14, 02-953 Warszawa;
Przychodnia Weterynaryjna Radosna, ul. Radosna 19, 02-956 Warszawa;
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
11
3
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna s.c.
ul. Kosiarzy 37/70, 02-953 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna Salvet,
ul. Kosiarzy 14, 02-953 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Radosna,
ul. Radosna 19, 02-956 Warszawa
100,00
-
-
-
100,00
76,17
-
-
-
76,17
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny „Radość” s.c.
10
ul. Panny Wodnej 47, 04-862 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjne Magdalena Gil
ul. Karpacka 8 g, 04-541 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny Martyna Kargul,
ul. Rekrucka 9, 04-235 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Marysin S.C.
ul. Potockich 111, 04-534 Warszawa
5. Lecznica Zwierząt Monika Tyszkiewicz
ul. Trakt Lubelski 300b, 04-667 Warszawa
6. Lecznica Weterynaryjna Anin, Piotr Chodorek
ul. III Poprzeczna 3, 04-605 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Magdalena Neska
ul. Czekanowska 3, 04-922 Warszawa
8. Przychodnia dla Zwierząt S.C.
ul. Zwoleńska 115, 04-761 Warszawa
Część 14
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna Lidia Cybulska-Przesław; Przychodnia Weterynaryjna Jacek
Olszewski; Gabinet Weterynaryjny Marcin Salewicz; Gabinet Weterynaryjny Violetta Ossowska; Gabinet
Weterynaryjny Izabela Rupińska;
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
12
8
Konsorcjum:
1. Przychodnia Weterynaryjna, Jacek Olszewski,
ul. I-ego Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa-Wesoła
2. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna, Lidia Cybulska-Przesław,
ul. Brata Alberta 34a, 05-075 Warszawa-Wesoła
3. Gabinet Weterynaryjny, Marcin Salewicz,
ul. Moniuszki 14, 05-075 Warszawa-Wesoła
4. Gabinet Weterynaryjny, Violetta Ossowska,
ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa-Wesoła
5. Gabinet Weterynaryjny, Izabela Rupińska,
ul. Hebanowa 16, 05-075 Warszawa-Wesoła
100,00
-
-
-
100,00
Część 15
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Pełnomocnik - MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna s.c.; Przychodnia Weterynaryjna Salvet;
Przychodnia Weterynaryjna Radosna;
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
3
18
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1.Pełnomocnik: MJM WILA-VET Lecznica Weterynaryjna s.c.
ul. Kosiarzy 37/70, 02-953 Warszawa
2.
Przychodnia Weterynaryjna Salvet, ul. Kosiarzy 14, 02-953
Warszawa
3.
Przychodnia Weterynaryjna Radosna, ul. Radosna 19, 02-956
Warszawa
Całodobowa Przychodnia Weterynaryjna 24 VET
ul. Racławicka 29 B, 02-601 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100,00
-
-
-
100,00
97,38
-
-
-
97,38
Część 16
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Przychodnia Weterynaryjna WOLAVET Krzysztof Rudnicki
ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
13
6
11
12
16
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Włochy,
ul. Wilczycka 14, 02-488 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny Atena, ul. Radarowa 16, 02-137 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Boss, Al. Krakowska, 02-210 Warszawa
Klinika Weterynaryjna „TOMVET”
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
Przychodnia Weterynaryjna WOLAVET Krzysztof Rudnicki
ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
Prywatna Praktyka Weterynaryjna Gabinet Weterynaryjny
M. Katarzyna Trojanowska
ul. Skolimowska 4, 00-795 Warszawa
52,96
-
-
-
52,96
72,22
-
-
-
72,22
100,00
-
-
-
100,00
75,56
-
-
-
75,56
Część 17
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Przychodnia Weterynaryjna WOLAVET Krzysztof Rudnicki
ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
11
12
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Klinika Weterynaryjna „TOMVET”
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa
Przychodnia Weterynaryjna WOLAVET Krzysztof Rudnicki
ul. Żytnia 63, 01-179 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
72,22
-
-
-
72,22
100,00
-
-
-
100,00
14
6
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Stawki,
ul. Stawki 21, 01-040 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny,
ul. Wolska 69, 01-229 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Na Górce,
ul. Górczewska 120/122, 01-460 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Elwet na Grzybowskiej,
ul. Grzybowska 39, 00-855 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy
ul. Olbrachta 26/2, 01-111 Warszawa
6. Lecznica Dla Zwierząt, Animal-Med. s.c.
ul. Żytnia 15/5, 01-014 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny Profilaktyka i Lecznictwo Zwierząt s.c.
Dorota Jagielska, Włodzimierz Czuj,
ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna Amigo
ul. Górczewska 122, 01-460 Warszawa
52,96
-
-
-
52,96
Część 18
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
Pełnomocnik- Sławomir Przybylski, Gabinet Weterynaryjny ul. Mickiewicza 30, 01-616 Warszawa;
Adam Gąsiewski Przychodnia dla zwierząt ul. P. Gojawiczyńskiej 16, 01-773 Warszawa;
Oferta uzyskała największa liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
5
15
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
Pełnomocnik: Sławomir Przybylski Gabinet Weterynaryjny
ul. Mickiewicza 30, 01-616 Warszawa
2.
Adam Gąsiewski Przychodnia dla zwierząt
ul. P. Gojawiczyńskiej 16, 01-773 Warszawa
Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt,
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
1.
Liczba pkt w
kryterium cena
Liczba pkt w
kryterium ….
Liczba pkt w
kryterium …..
Liczba pkt w
kryterium…..
Razem
100,00
-
-
-
100,00
71,43
-
-
-
71,43
Podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej
15

Podobne dokumenty