Systemy rejestracji pracy [RCP]

Transkrypt

Systemy rejestracji pracy [RCP]
Systemy rejestracji pracy [RCP]
Rejestracja Czasu Pracy to nowoczesne narzędzie zastępujące klasyczną listę obecności. W
przeciwieństwie do tradycyjnego rejestru nie ma tutaj miejsca na nieścisłosci czy nadużycia.
Czytniki wejścia i wyjścia z zakładu pracy wraz z odpowiednim oprogramowaniem pozwalają na
ścisłą kontrolę i rozliczenie personelu. Współpraca z oprogramowaniem kadrowych a często
przejęcie jego wielu funkcji ułatwia wdrożenie systemu. Oferujemy doskonałe systemy RCP
BiBi.net i Roger.
1/1

Podobne dokumenty