Święty Paweł pisze: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg

Komentarze

Transkrypt

Święty Paweł pisze: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Oct. 23, 2016
Czytania liturgiczne / Readings
Księga Syracydesa / Sirach (35:15-17, 20-22)
2 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza / 2 Timothy (4:6-8, 16-18)
Ewangelia wg św. Łukasza / Luke (18:9-14)
Bóg nie ma względu na osoby, dlatego wzywa nas do wiary i pragnie obdarować swoimi
dobrami. Ewangelia przypomina o pokornej modlitwie, która przenika obłoki. Dzięki
niej dostępujemy przebaczenia grzechów, a nasze serca napełnia prawdziwy pokój.
The tax collector stood at a distance, beat his breast, and prayed, “O God, be merciful to
me, a sinner”.
ŚWIADOMOŚĆ WYGRANEGO ŻYCIA
Święty Paweł pisze: „W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości” (2 Tm 4,7-8). Posłużył się
obrazem ze stadionu, by przypomnieć, że życie jest
zadaniem do wykonania, które trzeba wypełnić tak,
jak czyni zawodnik, mając na uwadze zdobycie
medalu. Trzeba więc dać z siebie wszystko,
by zadanie było wykonane dobrze. Takie spojrzenie
na życie mają ci, którzy doświadczyli spotkania ze
śmiercią oko w oko, ale zostali uratowani. Oni
znają wartość minionych lat. To im pomaga w ich
ocenie i w wykorzystaniu tego etapu, jaki jeszcze
jest dla nich dostępny na ziemi.
Życie trzeba zważyć na wadze doczesności, z jaką
liczą się ludzie, ale dla wierzących ta waga jest za
mała. Ich interesuje waga wieczności, bo na niej
dostrzegają wartość życia w perspektywie
nieśmiertelności. Ten, kto to uczyni, pełni wolę
Ojca wpisaną w jego minuty do ostatniego
uderzenia serca, a przez to żyje dla innych, a nie
dla siebie. Staje się świadkiem innego wymiaru
życia niż ten, który jest propagowany przez świat.
Święty Paweł zna to z własnego doświadczenia
i zależy mu na tym, aby i jego uczeń Tymoteusz
przyjął taką koncepcję życia i był jej świadkiem.
Tak przekazuje się wiarę z własnego serca w serca
tych, których kochamy. Ona bowiem jest skarbem
pozwalającym dostrzec wartość życia.
Czy ono jest dla nas zadaniem zleconym przez
Boga? Czy przestrzegamy Jego praw, jak
zawodnik
przestrzega obowiązujących
go
przepisów, by nie był zdyskwalifikowany i mógł
otrzymać medal? Czy jest w nas wystarczająco
dużo pasji potrzebnej do odnoszenia zwycięstw
doczesnych, tak by osiągnąć i wieczne?
Te pytania pomagają dostrzec sens życia na ziemi.
Trzeba je sobie postawić i odpowiedzieć na nie,
nie tylko słowem, ale i czynem. Trzeba umieć
stawiać je bliskim, których kochamy, bo wygranie
przez nich życia jest wielkim dobrem dla nich.
Prawdziwa miłość ma na uwadze to dobro.
NO COMPARISONS
How many times have we read or heard about someone
who’s gotten into trouble-maybe even fired from a jobbecause of a brush with the law? While our “Christian”
minds tell us to be sorry and even pray for the person, a little
voice inside our heads may also be saying, “I’m glad
I would never do anything like that.”
And perhaps we wouldn’t. But are there some things we do
that are still not pleasing in God’s eyes? Today’s readings
caution us not to look so intently at someone else’s
wrongdoing that we overlook our own weaknesses and
shortcomings. When we measure ourselves against the worst
people we can think of, we come out looking pretty good.
There is a danger, however, in using someone else’s
behavior as a way of reflecting our own goodness.
PRAYING THE ROSARY
During the month of October we pray the Holy Rosary from
Monday to Friday after each 7:00 p.m. Mass and on
Saturdays at 8:30 a.m. We also sing Marian praises
every Sunday morning at 7:30 a.m.
ANNUAL MASS ATTENDANCE SURVEY
The Annual Mass Attendance Survey in our parish will
continue on the following weekends: Oct. 29th/30th and
Nov. 5th/6th, 2016.
MONTH OF PRAYERS FOR THE DECEASED
The month of November is a reminder for us to pray for our
deceased loved ones. We will pray for them during the
rosary at 7:50 a.m. before each weekday morning Mass and
at 6:30 p.m. before each evening Mass. Please use the “All
Souls” envelopes and drop them off in the collection basket.
COME AND SEE WEEKEND - NOV. 4th - 6th
St. Peter's Seminary invites you to a discernment
retreat for men 17 - 45 years old considering a call to
the priesthood. This weekend offers a firsthand
experience of the life of a seminarian, spiritual helps
for discernment and an opportunity to meet current
seminarians and faculty. The weekend is scheduled for
Nov. 4th - 6th. For more information or to register,
contact Fr. Patrick Bénéteau at [email protected] or
(519) 432-1824 x204.
HAITI HURRICANE RELIEF FUND
Bishop Fabbro is asking the people of the Diocese of
London to bring relief to survivors of the hurricane in Haiti.
The Diocese will send all funds collected at the parish level
to Development and Peace to ensure a timely response.
Cash and cheques will be accepted; please mark cheques
and envelopes: Haiti Hurricane Relief Fund. Along with
the funds, prayers are urgently needed at this time for the
victims and their families.