Prezentacja nt. kierunku studiów "Ekonomia miasta zrównoważonego"

Transkrypt

Prezentacja nt. kierunku studiów "Ekonomia miasta zrównoważonego"
Ekonomiamiastazrównoważonego
StudiaIstopnia(licencjackie),stacjonarne–3lata(6semestrów)
Kierunekpraktyczny
Zajęciarealizowaneprzezspecjalistów
zinstytucjipublicznych,organizacjipozarządowychetc.
Zajęciarealizowane„wterenie”–„wmieście”
3-miesięcznepraktykizawodowe
Innowacyjnemetodykształcenia
Nowoczesneibezpłatnepodręczniki–dostępnewInternecie
Wykorzystanienowoczesnychtechnologiiinformatycznych
ispecjalistycznegooprogramowania
Zajęciawtrybiee-learningu
Konstrukcjalogicznakierunku
Ekonomiamiastazrównoważonego
Źródło:opracowaniewłasne.
Zasadyrekrutacji
Kategoriaprzedmiotu
Przedmioty
1
Maksymalniejeden(wymagany)
językobcynowożytny
2
Maksymalniejeden(wymagany)
matematyka,geografia,historia,WOS,informatyka
3
Maksymalniedwa(niewymagane)
matematyka,geografia,historia,WOS,informatyka
Więcejinformacji
www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/
www.facebook.com/EkoMiastoUL/
informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny/ekomiasto/

Podobne dokumenty