TRENING PRZEDEGZAMINACYJNY Z BIOLOGII

Transkrypt

TRENING PRZEDEGZAMINACYJNY Z BIOLOGII
TRENING PRZEDEGZAMINACYJNY Z BIOLOGII - CZĘŚĆ III
Na trening powtórz materiał nauczania z klasy II dotyczący układu pokarmowego i
odżywianie się, układu oddechowego oraz układu krążenia
- funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, oddechowego i krwionośnego oraz
związek ich budowy z pełnioną funkcją; (rozpoznaj te części np. na rysunku czy według
opisu)
- źródła i znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole
mineralne, woda) dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu;
- rola i skutki niedoboru niektórych witamin (A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D),
składników mineralnych (Mg, Fe, Ca) i aminokwasów egzogennych w organizmie;
- miejsce i produkty trawienia oraz miejsce wchłaniania głównych grup związków
organicznych;
- rola błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz uzasadnia
konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw;
- przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach oraz rola krwi
- krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym;
- rola głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze) oraz grupy
układu krwi AB0 oraz Rh;
- najczęstsze choroby układu pokarmowego, oddechowego i krążenia – ich przyczyny,
objawy i zapobieganie im.

Podobne dokumenty