Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych 2016/2017

Transkrypt

Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych 2016/2017
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
2016/2017
Termin realizacji
Organizator
Osoby
współodpowiedzialne
01 IX 2016
Samorząd szkolny
Krzysztof Banach,
Maciej Dembek,
Janusz Śliwiński
IX 2016
Wychowawcy klas I
Samorząd szkolny
1.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17
2.
Spotkanie integracyjne klas pierwszych
3.
Dzień chłopaka
30 IX 2016
Wychowawcy klas
Wychowawcy w Internacie
4.
Święto Komisji Edukacji Narodowej, ślubowanie klas
pierwszych w ZSIŚ i Internacie
14 X 2016
Wychowawcy klas pierwszych,
Kółko artystyczne – M. Sobczak
Samorząd szkolny
Krzysztof Banach
5.
Wieczór Wróżb Andrzejkowych
30 XI 2016
Wychowawcy w Internacie
Sekcja kulturalna
w Internacie
6.
Wigilia Szkolna – „Przegląd Kolędy i Piosenki
Świątecznej”, wigilia w Internacie
XII 2016
Wychowawcy klas,
Wychowawcy w Internacie
Małgorzata Sobczak,
Sekcja kulturalna
w Internacie
7.
Studniówka klas IV
27 I 2017
Wychowawcy klas IV
Rada Rodziców
8.
Walentynkowy Przegląd Piosenki o Miłości „Love Song”,
Poczta Walentynkowa
II 2017
Małgorzata Sobczak
Samorząd szkolny
MRI wraz z opiekunem
9.
Tradycje i Obrzędy Wielkanocne
III 2017
Wychowawcy w Internacie
MRI wraz z opiekunem
Sekcja kulturalna
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
2016/2017
Termin realizacji
Organizator
Osoby
współodpowiedzialne
10.
Dni Otwarte Szkoły
24 III 2017
22 IV 2017
Nauczyciele, wychowawcy, samorząd
szkolny, uczniowie szkoły
Kółko artystyczne
11.
Uroczyste pożegnanie klas maturalnych
28 IV 2017
Wychowawcy klas I i IV,
Samorząd szkolny,
Koło artystyczne – M. Sobczak
Klasy I
12.
Dzień sportu w ZSIŚ – rywalizacja sportowa o Puchar
przechodni Dyrektora ZSIŚ
VI 2017
Wychowawcy klas, samorząd szkolny,
nauczyciele WF
13.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
23 VI 2017
Wychowawcy klas I
Kółko artystyczne – M. Sobczak
Samorząd szkolny

Podobne dokumenty