czytaj

Transkrypt

czytaj
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA
ul. Zbierskiego 2/4 • 42-200 Częstochowa
tel.: +34 378-3 112, • • e-mail: [email protected] • http://www.wns.ajd.czest.pl
Nasz znak WNS-1220- 07 /13
Częstochowa, dnia 13.03.2013
DWA OTWARTE KONKURSY NA STANOWISKO ASYSTENTA
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza
dwa konkursy na stanowisko: asystenta w Instytucie Administracji w zakresie:
-
historii administracji i prawa administracyjnego materialnego,
-
prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi
zmianami).
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie :
-podania do JM Rektora o zatrudnienie na w/w stanowisku;
- kwestionariusz osobowy załącznik nr 1;
-dokument potwierdzający kwalifikacje;
-oświadczenie stwierdzające, że AJD będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu;
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia
/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
Podania w związku z konkursami proszę składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk
Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 pokój 2.03 do dnia 17 kwietnia 2013 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu 08.05. 2013r.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Podobne dokumenty