powszechny zakład ubezpieczeń na życie sa

Transkrypt

powszechny zakład ubezpieczeń na życie sa
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS
suma
ubezpieczenia
suma
ubezpieczenia
suma
ubezpieczenia
suma
ubezpieczenia
suma
ubezpieczenia
suma
ubezpieczenia
6 000
10 500
6 000
10 500
7 000
12 250
8 000
14 000
10 000
17 500
12 000
21 000
21 000
21 000
24 500
28 000
35 000
42 000
21000
33 000
38 500
44 000
55 000
66 000
240
6 000
6000
240
6 000
12 000
280
7 000
7 000
320
8 000
16 000
400
10 000
20 000
480
12 000
24 000
1 800
1 800
2 100
2 400
3 000
3 600
1 200
600
1 200
1 200
600
1 200
1 400
700
1 400
1 600
800
1 600
2 000
1 000
2 000
2 400
1 200
2 400
2 400
2 400
2 800
3 200
4 000
4 800
X
3 100
3 210
3 160
3 340
3 590
 spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – przez pierwsze 14 dni
 spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – po 14 dniach,
 spowodowane stanem chorobowym
OPERACJE CHIRURGICZNE:
I klasy
II klasy
III klasy
KARTA APTECZNA – po pobycie w szpitalu, realizacja świadczenia w sieci aptek
X
X
X
60
30
30
70
35
35
80
40
40
80
40
40
90
45
45
X
X
X
X
X
X
1500
900
300
1500
900
300
X
X
X
1500
900
300
„DBAM o ZDROWIE”
X
X
X
200
200
200
X
X
X
X
X
3 300
RODZAJ ŚWIADCZENIA
Śmierć ubezpieczonego (śmierć naturalna lub w skutek choroby)-do 65 roku
175% s.u.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
(świadczenie łączne)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
(świadczenie łączne)
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- za 1 % trwałego uszczerbku
Śmierć współmałżonka
Śmierć współmałżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
(świadczenie łączne)
Śmierć dziecka własnego, przysposobionego a także pasierba (jeżeli nie żyje ojciec
lub matka) pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25 r. życia
Śmierć rodziców ubezpieczonego oraz rodziców małżonka
Urodzenie dziecka
Urodzenie martwego dziecka
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego jednorazowe świadczenie dla
- każdego dziecka ubezpieczonego w wieku do 18-tu lat, a w razie uczęszczania do
szkoły w wieku do 25 lat;
- każdego dziecka bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
CIĘŻKA CHOROBA - anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, zawał serca,
chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass), masywny zator tętnicy
płucnej leczony operacyjnie, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek,
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna,
zgorzel gazowa, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV.
LECZENIE SZPITALNE (pobyt min. 4 dni):
LECZENIE SPECJALISTYCZNE – chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika
serca, ablacja
Łączna składka miesięczna
39,00
51,20
63,40
74,95
83,50
*Warunki ogólne ubezpieczeń dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie www. pzu.pl
Obsługa Ubezpieczenia poprzez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jesteśmy z Wami” ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 296 99 14, 501-180-822 www.jestesmyzwami.com [email protected]
Ulotka jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
106,65

Podobne dokumenty