Dyrektor Liceum Ogólnokszta c cego im. gen. Z. Berlinga w Kro

Transkrypt

Dyrektor Liceum Ogólnokszta c cego im. gen. Z. Berlinga w Kro
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Berlinga w Krośniewicach
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
– główny księgowy
w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Z. Berlinga w Krośniewicach
Dyrektor liceum informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w
stanowisko została wybrana Pani Wioletta Śwircz, zam. w Bardzinku.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Wioletta Śwircz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada dobrą
znajomość tematyki przyszłego stanowiska pracy, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe. W postępowaniu rekrutacyjnym uzyskała największą ilo ść punktów.
Krośniewice, dn. 11 sierpnia 2008r.
Dyrektor Liceum
/-/ Paweł Peda

Podobne dokumenty