Do Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Prof

Transkrypt

Do Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Prof
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
tel./fax: 42 683 44 22
[email protected]
www.medyk.edu.pl
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Rektora WSBiNoZ z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania patronatu WSBiNoZ
WNIOSKODAWCA
Łódź, dnia …………………………..
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Do Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Prof. WSBiNoZ dr Teresy Janickiej-Panek
Zwracam się z prośbą o ………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
...........................................................
Podpis i pieczęć Wnioskodawcy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
DECYZJA REKTORA
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
...........................................................
Podpis i pieczęć Rektora

Podobne dokumenty