Dach WARSZTAT zakres niezbędny I Przedmiar

Transkrypt

Dach WARSZTAT zakres niezbędny I Przedmiar
PRZEDSIĘBIORSTW0
HANDLOWO - USŁUGOWE
Janusz Kominek
59-220 LEGNICA UL. KOLUMBIJSKA 42
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku warsztatów szkoleniowych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach zakres niezbędny
Jeleniogórska 20,58-533 Mysłakowice
Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Wybrzeże Słowackiego 9,50-413 Wrocław
BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Janusz Kominek
wrzesień 2013
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
wrzesień 2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Dach WARSZTAT zakres niezbędny I-slepy
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Dach warsztat
1 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta m
1140-06
mocowanych na dachu stromym
10
m
2 KNR-W 4-03 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym szt.
1138-06
na dachówce, eternicie, goncie
10
szt.
3 KNR-W 5-08 Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
0601-05
dachu krytym papą lub blachą
6
szt.
5 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
0518-04
88.16
m2
6 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
0518-05
88.16
m2
8 KNR 0-15II
0518-01
analogia
m2
m2
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewal- m2
ną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm pokrycie gontami
96.42
m2
Montaż gontów skrajnych
m2
2.80
m2
9 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jedna warstwa
0519-01
88.16
m2
m
11 KNR-W 4-02 Demontaż pionów spustowych na ścianach budynku
0229-08
4
m
m
m
12 KNR-W 2-02 Montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. do 15 cm - z blachy z cynk - tyt. o m
0520-04
gr, od 0,55 do 0,65 mmm
26.51
m
13 KNR-W 2-02 Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 110 mm - montaż z gotowych elemen0529-01
tów z blachy cynk - tyt.
4
m
14 KNR-W 2-02 Założenie pasów nadrynnowych o szerokości 0.1 m - z blachy cynk - tyt.
0535-04
analogia
26.51
m
15 KNR AT-09
0104-06
Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
m
53.02
m
Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
szt.
2
szt.
Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
szt.
1
szt.
17 KNR AT-09
0104-04
18 KNR-W 2-02 Zabezpieczenie połaci dachowej przed opadami atmosferycznymi
0606-02
88.16
-2-
Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12926
10.000
RAZEM
10.000
10.000
RAZEM
10.000
6.000
RAZEM
6.000
10.000
RAZEM
10.000
88.160
RAZEM
88.160
88.160
RAZEM
88.160
96.420
RAZEM
96.420
2.800
RAZEM
2.800
88.160
RAZEM
88.160
26.510
RAZEM
26.510
4.000
RAZEM
4.000
26.510
RAZEM
26.510
4.000
RAZEM
4.000
26.510
RAZEM
26.510
53.020
RAZEM
53.020
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
88.160
RAZEM
88.160
m2
10 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
0545-04
26.51
16 KNR AT-09
0104-05
Razem
szt.
4 KNR-W 5-08 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred- m
0606-02
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
10
m
7 KNR 0-15II
0518-01
Poszcz
m
m
m2
m2
Dach WARSZTAT zakres niezbędny I-slepy
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
19 KNPnRPDE Transport poziomy ręcznie elementów lub materiałów o masie całkowitej do
59-129f
100 kg
Krotność = 373
0.4
j.m.
m pow.
3m
m pow.
3m
Poszcz
0.400
RAZEM
20 KNPnRPDE Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kond.3.
59-129a
kg
5m
Krotność = 373
0.4
kond.3.
5m
21 KNR 4-01
0108-11
0108-12
22
Razem
0.400
0.400
RAZEM
0.400
0.440
RAZEM
0.440
0.420
RAZEM
0.420
28.800
RAZEM
28.800
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
26.510
RAZEM
26.510
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
ległość 6 km
0.44
m3
Opłata za składowanie
t
0.42
t
Podnośnik koszowy
r-g
28.80
r-g
kalk. własna
23
kalk. własna
24 KNR-W 4-01 Wykonanie pochyłych pomostów na dachu
0434-03
6
m2
25 KNR-W 4-01 Wykonanie poziomych pomostów na dachu
0434-02
6
m2
26 KNR-W 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
0434-01
26.51
m
m2
m2
-3-
Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12926
m

Podobne dokumenty