OŚWIADCZENIE Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do
Księginice, dnia ..........................
………………………………………………………………….
(IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA)
…………………………………………………………………..
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)
…………….……………………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)
…………………………………………………………
(NR TELEFONU)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam,
że
posiadam
tytuł
prawny
do
nieruchomości
położonej
w .....................................................................................................................................
na podstawie .................................................................................................................
........................................................................................................................................
z dnia ........................................ zawartej/go ...............................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................
czytelny podpis

Podobne dokumenty