AQUILA - Maschio Gaspardo

Transkrypt

AQUILA - Maschio Gaspardo
FALCO
GABBIANO
AQUILA
TORO
JUMBO
СКЛАДНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ БОРОНА
Вращающиеся складные бороны от 80 до 330 кВт
(110 – 450 л.с.).
FOLDING POWER HARROWS
Folding power harrows from 80 to 330 KW (110-450 HP).
GRAPĂ ROTATIVĂ RABATABILĂ
Grape rotative rabatabile de la 80 la 330 KW (110 – 450 HP).
СКЛАДНЫЕ БОРОНЫ - BRONY SKŁADANE Активная борона – это незаменимый механизм, используемый для подготовки рассадных грядок, который
обладает рядом агрономических и производственных преимуществ:
• оптимальное измельчение почвы. Примерно равное отношение мелко измельченной и мелкокомковатой
почвы. Предотвращение образования почвенной корки. Вращение дисков создает горизонтальное, а не
вертикальное усилие, что позволяет избежать образования твёрдых подпочвенных слоев.
• гибкость в применении: адаптация к различным условиям почвы при сохранении номинальной
производительности при работе, как на вспаханных, так и не вспаханных полях.
• оптимальное переворачивание измельченных пожнивных остатков в верхних слоях почвы Использование
специальных ножей (на зажимах) позволяет создать идеальное перемешивание почвы даже при наличии соломы.
• идеальное выравнивание поверхности почвы, благодаря установленному выравнивающему брусу и
прикатывающему заднему катку.
• возможность комбинирования с разными видами сеялок GASPARDO, что позволяет экономить время и
уменьшать эксплуатационные затраты.
Grapa rotativă este un instrument neînlocuibil pentru pregătirea bazei de semănare, cu mai multe avantaje
agronomice şi de producţie:
• Fărâmiţarea optimă a terenului. Repartizarea corespunzătoare între pământul fin în adâncime și bulgări mai mari
de la suprafaţă. Se evită crearea crustei în suprafaţă. Mișcarea rotativă a dinţilor exercită o presiune orizontală și nu
verticală asupra terenului evitând, astfel formarea, în timpul prelucrări, unui strat tare în adâncime
• Versatilitate și polivalență: adaptarea la cele mai variate condiții ale terenului și capacitate excelentă de prelucrare
fie terenuri arate cât și nearate.
• Îngropare optimă a reziduurilor culturilor în stratul de suprafață al terenului. În mod deosebit adoptarea de dinți
specifici (on grip) produce o amestecare perfectă a terenului și în cazul în care este o puternică prezență puternică
de reziduu.
• Nivelare perfectă a terenului este garantată de bara de nivelare și de mișcarea ruloului.
• Posibilitatea de a utiliza utilajul în combinație cu reducerea considerabilă a timpilor și costurilor operațiunilor.
2
GRAPE RABATABILE
Brona napędzana jest niezastąpionym narzędziem do przygotowywania rozsadników mającym kilka zalet rolniczych i
produkcyjnych:
• optymalne oczyszczanie gleby. Odpowiedni stosunek rozdrobnionej gleby do większych grud. Zapobieganie
tworzeniu skorupy na glebie. Obrotowe talerze wywierają nacisk poziomy, a nie pionowy, co zapobiega tworzeniu
twardego gruntu.
• wszechstronność: adaptacja do różnych warunków glebowych przy doskonałej wydajności roboczej zarówno dla
gleby uprawnej, jak i nieuprawnej.
• optymalne mieszanie resztek w górnych warstwach gleby. Zastosowanie specjalnych ostrzy (w uchwycie) zapewnia
doskonałe wymieszanie gleby nawet w obecności słomy.
• doskonałe poziomowanie gleby dzięki belce wyrównującej i rolce tylnej.
• możliwość łączenia z wieloma siewnikami rzędowymi firmy GASPARDO w celu skrócenia czasu i obniżenia kosztów
zarządzania.
3
СКЛАДНЫЕ БОРОНЫ - BRONY SKŁADANE КОНСТРУКЦИЯ БОРОНЫ - KONSTRUKCJA BRONY - STRUCTURĂ GRAPĂ
Mod. FALCO - GABBIANO
1
2
3
6
4
5
7
8
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Верх из листовой стали
толщиной 4 мм
Поддон с двойной обшивкой
(11 мм) из высокопрочной стали
Упрочненная трансмиссия
Вал с держателями ножей из
специальной кованой стали (Ø
50 мм)
2 набора сферических
подшипников
Редукторы в масляной ванне
Отражатели камней PLUS (по
отдельному заказу)
Ножи длиной 280 мм и толщиной
12 мм
PUNCTE FORTE
MOCNE PUNKTY
1
2
3
4
5
6
7
8
Blacha stalowa o grubości 4 mm
u góry
Dwuwarstwowa rynna (11 mm) ze
stali o dużej wytrzymałości
Utwardzone przekładnie
Wał uchwytu ostrza ze specjalnej
stali kutej (Ø 50 mm)
2 serie łożysk sferycznych
Smarowanie przekładni w łaźni
olejowej
Deflektor kamieni PLUS (opcja)
Ostrza o długości 280 mm i
grubości 12 mm
1
2
3
4
5
6
7
8
Înveliș din tablă din oțel cu grosime
de 4 mm
Cisternă cu strat dublu (11 mm),
din oţel foarte rezistent
Angrenaje mărite și întărite
Arbori port-cuțite: din oțel special
forjat (Ø 50 mm)
2 serii de rulmenţi sferici
Lubrifi ere angrenaje cu baie de
ulei
Deflector de pietre PLUS (opţional)
Cuțit cu lungimea de 280 mm şi
grosimea de 12 mm
GRAPE RABATABILE
КОНСТРУКЦИЯ БОРОНЫ - KONSTRUKCJA BRONY - STRUCTURĂ GRAPĂ
Mod. GABBIANO SUPER - AQUILA - AQUILA RAPIDO PLUS
1
2
3
6
4
5
7
9
8
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
MOCNE PUNKTY
PUNCTE FORTE
1 Верх из листовой стали толщиной
1 Blacha stalowa o grubości 4 mm
1 Înveliș din tablă din oțel cu grosime
2
2
2 Cisternă cu strat dublu (11 mm), din
3
4
5
6
7
8
9
4 мм
Поддон с двойной обшивкой (11
мм) из высокопрочной стали
Упрочненная трансмиссия
Вал с держателями ножей из
специальной кованой стали (Ø
55 мм)
2 набора сферических
подшипников
Редукторы в масляной ванне
Отражатели камней PLUS (по
отдельному заказу для GABBIANO
S и AQUILA)
Ножи длиной 300 мм (320 мм для
AQUILA R) и 12 мм толщиной (15
мм для AQUILA R)
Быстрая система освобождения
ножей
3
4
5
6
7
8
9
u góry
Dwuwarstwowa rynna (11 mm) ze
stali o dużej wytrzymałości
Utwardzone przekładnie
Wał uchwytu ostrza ze specjalnej
stali kutej (Ø 55 mm)
2 serie łożysk sferycznych
Smarowanie przekładni w łaźni
olejowej
Deflektor kamieni PLUS (opcja dla
GABBIANO S i AQUILA)
Ostrza o długości 300 mm (320 mm
AQUILA R) i grubości 12 mm (15 mm
AQUILA R)
Układ szybkiego zwalniania ostrzy
de 4 mm
oţel foarte rezistent
3 Angrenaje mărite și întărite
4 Arbori port-cuțite: din oțel special
forjat (Ø 55 mm)
5 2 serii de rulmenţi sferici
6 Lubrifi ere angrenaje cu baie de ulei
7 Deflector de pietre PLUS (opţional
pentru GABBIANO S şi AQUILA)
8 Cuțit cu lungimea de 300 mm (320
mm AQUILA R) şi grosimea de 12
mm (15 mm AQUILA R)
9 Sistem de eliberare rapidă a cuţitelor
5
СКЛАДНЫЕ БОРОНЫ - BRONY SKŁADANE КОНСТРУКЦИЯ БОРОНЫ - KONSTRUKCJA BRONY - STRUCTURĂ GRAPĂ
Mod. TORO RAPIDO PLUS - JUMBO RAPIDO PLUS
1
2
3
6
4
5
7
8
9
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
MOCNE PUNKTY
PUNCTE FORTE
1 Верх из листовой стали толщиной
1 Blacha stalowa o grubości 5 mm
1 Înveliș din tablă din oțel cu grosime
2
2
2 2-Cisternă cu strat dublu (11 mm),
3
4
5
6
7
8
9
4
5 мм
Поддон с двойной обшивкой (11
мм) из высокопрочной стали
Упрочненная трансмиссия
Вал с держателями ножей из
специальной кованой стали (Ø
55 мм)
2 н а б о р а п од ш и п н и к о в с
бочкообразными роликами
Редукторы в масляной ванне
Отражатели камней PLUS
Ножи длиной 320 мм и 15 мм
толщиной (с вольфрамовым
покрытием для JUMBO)
Быстрая система освобождения
ножей
3
4
5
6
7
8
9
u góry
Dwuwarstwowa rynna (11 mm) ze
stali o dużej wytrzymałości
Utwardzone przekładnie
Wał uchwytu ostrza ze specjalnej
stali kutej (Ø 55 mm)
2 serie łożysk baryłkowych
Smarowanie przekładni w łaźni
olejowej
Deflektor kamieni PLUS
Ostrza o długości 320 mm i grubości
15 mm (pokryte wolframem dla
JUMBO)
Układ szybkiego zwalniania ostrzy
de 5 mm
din oţel foarte rezistent
3 Angrenaje mărite și întărite
4 Arbori port-cuțite: din oțel special
forjat (Ø 55 mm)
2 serii de rulmenţi cilindrici
Lubrifi ere angrenaje cu baie de ulei
Deflector de pietre PLUS
Cuțit cu lungimea de 320 mm şi
grosimea de 15 mm (acoperite cu
tungsten pentru JUMBO)
9 Sistem de eliberare rapidă a cuţitelor
5
6
7
8
GRAPE RABATABILE
QUICK-FIT - система быстрого крепления ножей. Надежная,
практичная, быстрая, также в полевых условиях.
QUICK-FIT jest systemem szybkozłącza ostrzy. Bezpieczny i szybki,
również na polu.
QUICK-FIT este sistemul de decuplare rapidă a cuţitelor. Sigur,
practic şi rapid chiar şi în câmp deschis.
1
2
Вставить ключ в отверстие
Повернуть ключ на 180°
Włożyć klucz do dziurki
Introduceţi cheia în gaura
închizătorului
Przekręcić klucz o 180°
Rotiţi cheia la 180°
3
Заменить ножи
Wymienić ostrza
Înlocuiţi cuţitele
QUICK-PLUS система защиты от камней с привинчивающимися отражателями камней.
QUICK-PLUS jest systemem przykręcanych stalowych bloków.
QUICK-PLUS este sistemul de protectie a rotoarelor.
Привинчивающийся отражатель защищает ротор и ванну зубчатых передач от столкновения с камнями.
Przykręcany blok chroni rotor i wannę przekładni przed kontaktem z kamieniami.
Sistemul de protectie, protejează rotorul şi cutia de viteză izolând mecanismul de coliziunea cu pietrele.
5
MOD.
FALCO
110 - 200 hp
Складывающиеся активные бороны FALCO наиболее подходят для работы на средних и больших фермах.
Прочные, надежные и легкие, бороны могут работать с тракторами мощностью от 110 до 200 л.с.
Дополнительно они могут комплектоваться пневматическими сеялками CENTAURO GASPARDO.
Składana brona napędzana FALCO jest przydatna w średnich i dużych gospodarstwach. Mocna, niezawodna i lekka — może być używana wraz z traktorami o mocy od 110 do 200 KM. Ponadto można ją łączyć z pneumatycznym
siewnikiem rzędowym CENTAURO firmy GASPARDO.
Grapa rabatabilă FALCO este indicată pentru întreprinderile de dimensiuni mijlocii şi mari. Fiabilă şi robustă însă
cu greutate redusă se poate combina cu tractoare de la 110 la 200 HP. Poate fi combinată cu o semănătoare GASPARDO CENTAURO.
(1)
FALCO
kW
cm/inch cm/inch
cm/inch
n
cm/inch
Kg/lbs
3600
80-147 / 110-200
360/142 - 366/144
180/71
180/71
28
28/11
1870/4123
4000
DCR
2500
88-147 / 120-200
400/158 - 406/160
200/79
200/79
32
28/11
1990/4387
4600
95-147 / 130-200
460/181 - 466/184
230/91
230/91
36
28/11
2130/4696
5000
105-147 / 140-200
500/197 - 506/199
250/98
250/98
40
28/11
2250/4960
(1)
8
HP
(2)
Ширина работы / Szerokość robocza / Lăţime de lucru
(2)
Габаритная ширина / Szerokość fi zyczna / Lăţime gabarit
ОСНАЩЕНИЕ:
• Центральный редуктор скорости отбора
мощности 1000 обор./мин
• Боковые односкоростные редукторы
• Обороты ротора (обор./мин): 350
• Центральный вал отбора мощности с
кулачковой муфтой (перекладина рамы со
стороны трактора1” 3/8 Z6)
• Двойной армированный корпус привода
• Боковые длинные амортизированные защиты
• Универсальное трёхточечное соединение II кат.
• Заднее осветительное оборудование для
транспортировки (демонтированное)
• Ручное устройство для выбора рабочего
режима: неподвижный – передвижные вверх
• Гидравлический привод для открытия и
закрытия корпусов складного устройства
• Защитные гидравлические сцепления для
фазы транспортировки
• Ширина сзакрытой бороной: 222 см
• Защиты «CE»
• Задний ролик с регулировкой глубины штифтами
• Выравнивающий
задний
брус
с
механическими домкратами регулировки,
установленным на ролике
WYPOSAŻENIE:
• Centralna przekładnia redukcyjna o
prędkości WOM 1000 obr./min.
• Boczne przekładnie redukcyjna z jedną prędkością
• Prędkość obrotowa wirnika (obr./min.): 350
• Centralny krzywkowy cardana oraz boczne z
ogranicznikiem momentu (widełki postronie
ciągnika 1” 3/8 Z6)
• Wzmocniony korpus przekładni napędowej z
podwójnym nadwoziem
• Długie amortyzowane osłony boczne
• Złącze uniwersalne 3-punktowe, kat. II
• Światła tylne do transportu (zdemontowane)
• Ręczny mechanizm wyboru trybu pracy: nieruchoma – z oscylacjami do góry
• Hydrauliczne otwieranie i zamykanie korpusów brony składanej
• Hydrauliczne
złącza
zabezpieczające
używane w fazie transportu
• Szerokość przy złożonej bronie: 222 cm
• Zabezpieczenia przeciwwypadkowe «CE»
• Wał tylny z regulacją głębokości przy pomocy sworzni
• Tylny pręt poziomujący z mechanicznymi
dźwignikami regulującymi zamontowanymi na wale
DOTĂRI:
• Reductor central de viteză la P.d.p. 1000 turaţii/min
• Reductori laterali la o viteză
• Turaţii rotor (turaţii/min): 350
• Articulaţie cardanică centrală al prizei de putere cu
cârlig cu camă (furcă latură tractor 1” 3/8 Z6)
• Corp transmisie ranforsat cu carcasă dublă
• Protecţii laterale lungi amortizate
• Racord universal în 3 puncte di cat II.
• Instalaţie iluminare posterioară pentru transport (demontat)
• Dispozitiv manual pentru selectarea modului
de lucru: fix - reglabil în sus
• Acţionare hidraulică pentru deschiderea şi închiderea organelor utilajului rabatabil
• Cârlige hidraulice de siguranţă pentru faza de
transport
• Lăţime cu grapa închisă: 222 cm
• Protecţii împotriva accidentelor de muncă «CE»
• Tăvălug posterior cu reglarea la adâncime a tijelor
• Bară de nivelare posterioară cu ciocane mecanice de reglare montata pe rulou
9
MOD.
GABBIANO
120 - 280 hp
Складная борона GABBIANO предназначена для средних и крупных сельскохозяйственных предприятий.
Надежная и прочная, но имеющая небольшой вес, борона агрегатируется с тракторами, мощностью от 120
до 280 л.с. Она оснащена коробкой скоростей, что позволяет наилучшим образом адаптировать ее для
различных рабочих требований.
Brona składana GABBIANO przeznaczona jest dla średnich i dużych gospodarstw. Niezawodna, solidna, ale przy
tym lekka, przeznaczona jest do współpracy z ciągnikami o mocy od 120 do 280 HP. Wyposażona w przekładnię,
w celu lepszego dostosowania do potrzeb pracy.
Grapa rabatabilă GABBIANO este indicată pentru Ferme Agricole de dimensiuni mari şi medii. Fiabilă şi robustă
dar având greutate mare se cuplează cu tractoare de 120 până la 280 HP. Dotată cu schimbător de viteză pentru
a se adapta mai bine diverselor exigenţe de lucru.
(1)
GABBIANO
kW
cm/inch cm/inch
cm/inch
n
cm/inch
Kg/lbs
4000
88-178/120-240
400/158 - 406/160
200/79
200/79
32
28/11
2090/4608
4600
95-178/130-240
460/181 - 466/184
230/91
230/91
36
28/11
2230/4916
5000
105-178/140-240
500/197 - 506/200
250/98
250/98
40
28/11
2350/5181
6000 SUPER
113-208/150-280
600-236 - 606-239
300/118
300/118
44
28/11
2610/5754
(1)
10
HP
(2)
Ширина работы / Szerokość robocza / Lăţime de lucru
(2)
Габаритная ширина / Szerokość fi zyczna / Lăţime gabarit
ОСНАЩЕНИЕ:
WYPOSAŻENIE:
DOTĂRI:
GABBIANO SUPER:
• Упрочненная трансмиссия
• Армированные держатели ножей и подшипников
GABBIANO SUPER:
• Utwardzone przekładnie
• Wzmocniony uchwyt ostrza i łożyska
GABBIANO SUPER
• Roţi dinţate călite
• Suport al lamelor şi rulmenţi ranforsaţi
• Центральный редуктор скорости ВОМ 1000 об./мин
• Коробка передач бокового ВОМ 1000 об./мин
• Обороты ротора ВОМ 1000 об./мин (1ск.): 357
• Центральный кардан с кулачковое
• Боковые ВОМ (LONG LIFE)
• Быстрый демонтаж защитного кожуха карданного шарнира
• Усиленная коробка передач с двойным картером
• Валы-держатели ножей круговой формы
• Боковые амортизирующие длинные защитные щитки
• Универсальная 3-х точечная навеска 2-й кат.
• Системаm заднего освещения для транспортировки
(демонтированная)
• Ручной механизм для выбора режима работы:
фиксированный - отклоняющийся вверх
• Гидравлический привод для раскладывания складывания секций
• Гидравлические защитные крепления для
транспортировки
• Ширина сложенной бороны: 222 см
• 2 ножа для ротора
• Предохранительные устройства «CE»
• Задний каток с регулировкой глубины с помощью штифтов
• Задняя выравнивающая балка с механическим
устройством регулировки, установленная на катке
• Центральный сошник
• Przekładnia centralna W.O.M. 1000
obrotów/min
• Boczna skrzynia W.O.M. 1000 obrotów/min
• Obroty rotora 1000 obrotów/min (1p): 357
• Centralny wałek W.O.M. krzywkowy
• Boczne wałki W.O.M. (LONG LIFE)
• Szybki demontaż osłony W.O.M.
• Wanna podwójnie wzmacniana
• Okrągłe trzymaki ostrzy
• Boczne osłony tłumiące przedłużane
• Szybkozłącze zębów TUZ kat. II
• Instalacja oświetleniowa tylna na czas transportu (zdemontowana)
• Zestaw do ręcznego wyboru stałego lub
pływającego położenia
• System hydraulicznego składania
• Blokada hydrauliczna na czas transportu
• Szerokość brony po złożeniu: cm 222
• 2 noże na rotor
• Osłony «CE»
• Regulacja tylnego wału na przetyczki
• Tylna belka równająca z mechaniczną
centralną regulacją zainstalowaną na wale
• Spulchniacz środkowy
• Reductor de viteză central P.d.p. 1000 rot/min
• Schimbător lateral de viteză P.d.p. 1000 rot/min
• Turaţie rotor P.d.p. 1000rot/min (1v): 357
• Cuplaj cardanic cu came
• Cuplări cardanice laterale directe (LONG LIFE)
• Demontare rapidă a protecţiei cardanului
• Corp de transmisie ranforsat cu dublă caroserie
• Arbori circulari port-cuţite
• Protecţii lungi laterale de amortizare
• Prindere universală în 3 puncte de categ. a II-a
• Instalaţie lumini posterioară pentru transport
(demontată)
• Dispozitiv manual pentru selectarea modalităţii
de lucru: fixă - oscilantă spresus
• Acţionare hidraulică pentru deschiderea şi închiderea corpurilor rabatabile
• Cârlige de siguranţă hidraulice pentru faza de transport
• Lăţimea grapei închise : 222 cm
• 2 cuţite pentru fiecare rotor
• Protecţii împotriva accidentelor «CE»
• Rulou posterior pentru reglare profunzime cu pivoţi
• Bară nivelatoare posterioară cu ciocane de reglare montată pe rulou
• Ancoră centrală
11
MOD.
AQUILA - AQUILA RAPIDO PLUS
150 - 330 hp
Складывающиеся активные бороны разработаны под нужды подрядчиков и больших ферм. Активные
бороны поставляются с рабочей шириной захвата от 4,6 до 6 метров и предназначены для работы с
тракторами мощностью до 330 л.с.
Składana brona napędzana przeznaczona do zaspokajania potrzeb wykonawców i dużych gospodarstw. Dostępna
z szerokościami roboczymi od 4,6 do 6 m, może współpracować z traktorami o mocy do 330 KM.
Grapă pliantă de mare putere proiectată pentru a întruni nevoile contractorilor şi fermelor de mari dimensiuni.
Fiind disponibilă cu lăţimi de lucru de la 4,6 la 6 m, aceasta poate fi cuplată la tractoare de până la 330 HP.
*
*на модели: / in modelu / pe modelul: Aquila Rapido
(1)
AQUILA
kW
HP
(2)
cm/inch
cm/inch cm/inch
n
cm/inch
Kg/lbs
4600
110-184 / 150-250
460-181 - 472-186
230/91
230/91
36
28/11
2348/5176
5000
118-220 / 160-300
500-177 - 512-202
250/98
250/98
40
28/11
2688/5926
6000
133-220 / 180-300
600-236 - 612-241
300/118
300/118
48
28/11
3028/6676
4600
110-184 / 150-250
460-181 - 472-186
230/90,6
230/90,6
36
28/11
2780/6129
5000
118-242 / 160-330
500-177 - 512-202
250/98,4
250/98,4
40
28/11
2950/6504
6000
133-242 / 180-330
600-236 - 612-241
300/118,1
300/118,1
48
28/11
3287/7247
AQUILA RAPIDO PLUS
(1)
12
Ширина работы / Szerokość robocza / Lăţime de lucru
(2)
Габаритная ширина / Szerokość fi zyczna / Lăţime gabarit
ОСНАЩЕНИЕ:
• Центральный редуктор скорости при
1000 обор./мин, задний отбор мощности
с предохранительной регулировкой на
боковом отборе мощности
• Обороты двигателя отбора мощности 1000
обор./мин: 357
• Центральный кардан с кулачковое
• Боковые прямые карданы (LONG LIFE)
• Двойной армированный корпус привода
• Боковые прав. и лев. длинные
амортизированные защиты
• Заднее осветительное оборудование для
транспортировки (демонтированное)
• Ручное устройство для выбора рабочего
режима: неподвижный – передвижной вверх
• Защитные гидравлические сцепления для
фазы транспортировки
• Ширина с закрытой складной бороной: 240 см
• Центральный якорь
• Защиты «CE» (установленные)
• Задний ролик с регулировкой глубины
штифтами
• Задний
выравнивающий
брус
с
механическими
регулировочными
домкратами
• Защита при транспортировке
• Армирующие клинья из штампованной
стали (PLUS) (AQUILA RAPIDO PLUS)
• Быстродействующее отцепление ножей
(AQUILA RAPIDO PLUS)
• 2 гидравлических домкрата регулировки
ролика (AQUILA RAPIDO PLUS)
WYPOSAŻENIE:
• Centralna przekładnia redukcyjna 1000 obr./
min., WOM tylny z regulacją bezp. na WOM
bocznych
• Prędkość obrotowa wirnika WOM:1000
obr./min.: 357
• Centralny przegub Cardana ze krzywkowy
• Bezpośrednie boczne przeguby Cardana
(LONG LIFE)
• Wzmocniony korpus przekładni napędowej z
podwójnym nadwoziem
• Amortyzowane długie osłony boczne lewa i
prawa
• Światła tylne do transportu (zdemontowane)
• Ręczny mechanizm wyboru trybu pracy: nieruchoma – z oscylacjami do góry
• Hydrauliczne
złącza
zabezpieczające
używane w fazie transportu
• Szerokość przy złożonej bronie: 240cm
• Kotwica centralna
• Zabezpieczenia przeciwwypadkowe «CE»
(zamontowane)
• Wał tylny z regulacją głębokości przy pomocy sworzni
• Tylny pręt poziomujący z mechanicznymi
dźwignikami regulującymi
• Zabezpieczenia drogowe
• Kliny wzmacniające z wytłaczanej stali
(PLUS) (AQUILA RAPIDO PLUS)
• Szybkie odczepianie noży (AQUILA RAPIDO PLUS)
• 2 dźwigniki hydrauliczne do regulacji wału
(AQUILA RAPIDO PLUS)
DOTĂRI:
• Reductor central de viteză la 1000 turaţii/min,
• P.d.p. posterior cu fazare de siguranţă pe p.d.p.
laterale
• Turaţii rotor P.d.p. 1000 turaţii/ min
(2v):290-357
• Articulaţie cardanică centrale cu came
• Articulaţii cardanice laterale directe (LONG
LIFE)
• Corp transmisie ranforsat cu carcasă dublă
• Protecţii laterale lungi amortizate drept şi stâng
• Instalaţie iluminare posterioară pentru
transport (demontat)
• Dispozitiv manual pentru selectarea modului
de lucru: fix - reglabil în sus
• Cârlige hidraulice de siguranţă pentru faza de
transport
• Lăţime cu grapă rabatabilă închisă: 240 cm
• Ancoră centrală
• Protecţii împotriva accidentelor de muncă
«CE» (montate)
• Tăvălug posterior cu reglarea la adâncime a
tijelor
• Bară de nivelare posterioară cu ciocane
mecanice de reglare
• Protecţii stradale
• Pene de ranforsare din oţel presat (AQUILA
RAPIDO PLUS)
• Decuplare rapidă a cuţitelor(AQUILA RAPIDO
PLUS)
13
MOD.
TORO RAPIDO PLUS
150-380 hp
TORO – это самая новая складывающаяся активная борона Maschio, разработанная для работы с тракторами
мощностью до 380 л.с. Она подходит для постоянной работы в тяжелых условиях каменистых почв. Борона
оборудована подшипниками с бочкообразными роликами, которые отличаются повышенной прочностью,
высокой производительностью, надежностью и простотой технического обслуживания. Поставляемая в
виде 4-х версий с рабочей шириной захвата от 4,6 до 7 метров, силовая борона TORO полностью отвечает
всем запросам подрядчиков и больших ферм.
TORO to najnowsza składana brona napędzana firmy Maschio opracowana dla traktorów o mocy do 380 KM.
Służy ona do ciężkich i ciągłych prac nawet na kamienistej glebie. Jest ona wyposażona w łożyska baryłkowe
zapewniające większą odporność, wydajność, niezawodność i upraszczające konserwację. Dostępna w 4 wersjach
o szerokości roboczej od 4,6 do 7 m, brona TORO doskonale nadaje się się do zaspokojenia potrzeb wykonawców
i dużych gospodarstw.
TORO este cea mai nouă grapă pliantă de mare putere, proiectată pentru tractoare puternice, de până la 380
CP. Aceasta este adecvată pentru lucrări dificile şi continue, chiar şi pe soluri cu pietre. Aceasta este echipată cu
rulmenţi cilindrici, care oferă rezistenţă sporită, performanţă superioară, fiabilitate şi întreţinere uşoară. Disponibil în 4 versiuni cu lăţimea de lucru de la 4,6 şa 7 m, modelul TORO este optim pentru a întruni nevoile contractorilor şi ale fermelor mari.
(1)
TORO RAPIDO PLUS
kW
cm/inch cm/inch
cm/inch
n
cm/inch
Kg/lbs
4600
110-280/150-380
460-181 - 472-186
230/91
230/91
36
28/11
2880/6394
5000
118-280/160-380
500-177 - 512-202
250/98
250/98
40
28/11
3050/6724
6000
133-280/180-380
600-236 - 612-241
300/118
300/118
48
28/11
3385/7463
7000
184-280/250-380
700/276 - 712/280
350/138
350/138
56
28/11
3883/8561
(1)
14
HP
(2)
Ширина работы / Szerokość robocza / Lăţime de lucru
(2)
Габаритная ширина / Szerokość fi zyczna / Lăţime gabarit
ОСНАЩЕНИЕ:
• Центральный контрпривод 1000 об./мин с конической
передачей и задним ВОМ
• Боковая коробка скоростей 350 об./мин
• Стандартная зубчатая пара для коробки скоростей: 16-22
• Обороты ротора ВОМ 1000 об./мин: 350
• Центральный карданный шарнир прямой пер
• Кулачковые карданные шарниры
• Быстрый демонтаж защитного кожуха карданного
шарнира
• Усиленная коробка передач с двойным картером
• Валы-держатели ножей круговой формы
• Усиленные отражатели камней из штампованной
стали (PLUS)
• Боковые амортизирующие длинные защитные щитки
• Система быстрой замены ножей
• Универсальная 3-х точечная навеска 3-й и 4-й кат. с
переходными втулками для 4-й кат.
• Система заднего освещения для транспортировки
(демонтированная)
• Серийная плавающая гидравлическая система
• Гидравлический
привод
складывания
–
раскладывания секций
• Гидравлические защитные крепления для
транспортировки
• Ширина сложенной бороны: 245 см
• 2 ножа для ротора
• Центральный сошник
• Предохранительные устройства «CE» (установленные)
• 2 гидравлических цилиндра регулировки катка
• Задняя выравнивающая балка с цилиндрами
регулировки, установленная на катке
• Дорожные защитные приспособления
WYPOSAŻENIE:
• Centralna przekładnia 1000 obr./min z 3
stożkowymi kołami zębatymi i tylnym WOM
• Boczna przekładnia wstępnie ustawiona na
350 obr./min
• Standardowa para przekładni: 16-22
• Obroty wirnika dla 1000 obr./min WOM: 350
• Centralny bezpośredni WOM
• Krzywkowe wały boczne WOM
• Szybkie usuwanie ochrony WOM
• Wytrzymała dwuwarstwowa rynna
• Okrągłe uchwyty ostrza
• Przyśrubowane deflektory kamieni (PLUS)
• Długie, opuszczone osłony boczne
• Uniwersalny zaczep trzypunktowy, kat. III^
• Tylne światła do transportu (po demontażu)
• Hydrauliczny układ składania
• Blokady hydrauliczne do transportu
• Szerokość transportowa (po złożeniu): 245 cm
• 2 ostrza na wirnik
• Centralny odkorzeniacz
• Zabezpieczenie ze znakiem CE (zamontowane)
• 2 hydrauliczne regulatory boczne rolki
• Tylna belka poziomująca na rolce z mechanicznymi regulatorami bocznymi
• Osłony transportowe
DOTĂRI:
• Întoarcere centrală cu 1000 rot/min cu buldoexcavator articulat conic şi P.d.p. posterior
• Schimbător de viteză lateral predispus pentru
350 rot/min
• Cuplu angrenaje standard pentru schimbător viteze: 16-22
• Turaţie rotor P.d.p. 1000rot/min: 350
• Cuplaj cardanic central direct
• Cuplaje cardanice laterale cu came
• Demontare rapidă a protecţiei cardanului
• Corp transmisie ranforsat dublă caroserie
• Arbori circulari port- cuţite
• Pene anti blocare ranforsate din oţel forjat (PLUS)
• Protecţii laterale lungi de amortizare
• Decuplare rapidă a cuţitelor
• Prindere universală în 3 puncte de categ. a III-a
• Instalaţie lumini posterioară pentru transport
(demontată)
• Sistem hidraulic flotant în serie
• Acţionare hidraulică pentru deschiderea şi închiderea corpurilor rabatabile
• Prinderi de siguranţă hidraulice pentru faza de
transport
• Lăţimea grapei închise: 245 cm
• 2 cuţite pentru fiecare rotor
• Ancoră centrală
• Protecţii împotriva accidentelor «CE» (montate)
• 2 ciocane hidraulice pentru reglare rulou
• Bară nivelatoare posterioară cu cionane de reglare montată pe rulou
• Protecţii stradale
15
MOD.
JUMBO RAPIDO PLUS
250-450 hp
В модели JUMBO Маскио использует новый тип подшипников для борон, поворотные роликовые, придающие большую
прочность по сравнению с шариковыми или роликовыми коническими подшипниками, сочетающие в себе прочность и
надежность с простотой техобслуживания. Модель предназначена для постоянного использования в тяжелых условиях,
типичных для работ по субподряду, и для обработки трудных почв с наличием камней.
Разработанный для обеспечения максимальных эксплуатационных качеств и одновременного уменьшения и
упрощения технического обслуживания, JUMBO, благодаря прочной раме, складывается до ширины 2.4м , что удобно
для транспортировки по дороге.
W modelu JUMBO fi rma Maschio wprowadza nowy rodzaj łożysk w bronach, wahliwych, które są bardziej wytrzymałe w stosunku do łożysk kulkowych lub stożkowych, łącząc solidność i iezawodność z prostotą konserwacji. Nadają się do użycia ciągłego
w trudnych warunkach, typowego dla fi rm usługowych i do pracy na trudnych glebach, zakamienionych. Zaprojektowany, aby
zapewnić maksymalne osiągi, redukując jednocześnie i upraszczając konserwację, JUMBO dzięki solidnej ramie, zamyka się w
jedynych 2,2m, co sprawia, że jest wygodny do transportu drogowego.
Cu modelul JUMBO, Maschio introduce o nouă tipologie de rulmenţi oscilanţi cu role pe două rânduri, folosiţi la grape care
conferă o rezistenţă mai mare faţă de rulmenţii cu bile sau conici, combinând robusteţea şi fiabilitatea cu simplicitatea întreţinerii.
Este adaptat pentru folosirea îndelungată şi în condiţii grele, pentru
contractanţi şi pe terenuri dificile, cu prezenţă de pietre. Proiectat
pentru a oferi maxime prestaţii şi între timp să reducă şi să simplifi ce
operaţiile de întreţinere, JUMBO datorită şasiului său robust se poate
strânge în numai 2.4 m pentru un comod transport stradal.
(1)
JUMBO RAPIDO
kW
cm/inch cm/inch
cm/inch
n
cm/inch
Kg/lbs
6000
184-330 / 250-450
600/236 - 612/241
300/118
300/118
48
28/11
4050/8929
7000
184-330 / 250-450
700/276 - 712/280
350/138
350/138
56
28/11
4450/9811
8000
220-330 / 300-450
800/315 - 812/320
400/158
400/158
64
28/11
4950/10913
(1)
16
HP
(2)
Ширина работы / Szerokość robocza / Lăţime de lucru
(2)
Габаритная ширина / Szerokość fi zyczna / Lăţime gabarit
ОСНАЩЕНИЕ:
• Центральный контрпривод 1000 об./мин с
конической передачей и задним ВОМ
• Боковая коробка скоростей 350 об./мин
• Стандартная зубчатая пара для коробки скоростей: 16-22
• Обороты ротора ВОМ 1000 об./мин: 350
• Центральный карданный шарнир прямой пер.
• Кулачковые карданные шарниры
• Быстрый демонтаж защитного кожуха
карданного шарнира
• Усиленная коробка передач с двойным картером
• Валы-держатели ножей круговой формы
• Усиленные
отражатели
камней
из
штампованной стали (PLUS)
• Боковые
амортизирующие
длинные
защитные щитки
• Система быстрой замены ножей
• Универсальная 3-х точечная навеска 3-й и 4-й
кат. с переходными втулками для 4-й кат.
• Система
заднего
освещения
для
транспортировки (демонтированная)
• Серийная плавающая гидравлическая система
• Гидравлический привод складывания –
раскладывания секций
• Гидравлические защитные крепления для
транспортировки
• Ширина сложенной бороны: 245 см
• 2 ножа для ротора
• Центральный сошник
• Предохранительные
устройства
«CE»
(установленные)
• 4 гидравлических цилиндра регулировки катка
• Задняя выравнивающая балка с цилиндрами
регулировки, установленная на катке
• Дорожные защитные приспособления
WYPOSAŻENIE:
• Przekładnia centralna W.O.M. 1000
obrotów/min z dźwignią i wyjściem tylnym
W.O.M.
• Boczna skrzynia W.O.M. przystosowana do
350 rpm
• Zestaw przełożeń standardowy: 16-22
• Obroty rotora 1000 obrotów/min: 350
• Centralny wałek W.O.M P700 wzmocniony
• Boczne wałki W.O.M. krzywkowe P600
wzmocnione
• Szybki demontaż osłony W.O.M.
• Wanna podwójnie wzmacniana
• Okrągłe trzymaki ostrzy
• Przykręcane stalowe blok (PLUS)
• Boczne osłony tłumiące przedłużane
• Szybkozłącze ostrzy
• Szybkozłącze zębów TUZ kat. III i IV z tulejami
redukcyjnymi dla kat. IV
• Instalacja oświetleniowa tylna na czas transportu (zdemontowana)
• Hydrauliczny system pływający w serii
• System hydraulicznego składania
• Blokada hydrauliczna na czas transportu
• Szerokość brony po złożeniu: cm 245
• 2 noże na rotor
• Spulchniacz środkowy
• Osłony «CE» (zamontowane)
• 4 hydrauliczna regulacja wału
• Tylna belka równająca z mechaniczną
centralną regulacją zainstalowaną na wale
• Osłony transportowe
DOTĂRI:
• Întoarcere centrală cu 1000 rot/min cu buldoexcavator articulat conic şi P.d.p. posterior
• Schimbător de viteză lateral predispus pentru
350 rot/min
• Cuplu angrenaje standard pentru schimbător viteze: 16-22
• Turaţie rotor P.d.p. 1000rot/min: 350
• Cuplaj cardanic central direct P700 ranforsat
• Cuplaje cardanice laterale cu came P600 ranforsate
• Demontare rapidă a protecţiei cardanului
• Corp transmisie ranforsat dublă caroserie
• Arbori circulari port- cuţite
• Pene antiblocare ranforsate din oţel forjat(PLUS)
• Protecţii laterale lungi de amortizare
• Decuplare rapidă a cuţitelor
• Prindere universală în 3 puncte de categ. a III-a şi
a IV-a cu bucşe de reducţie pentru categ. a IV-a
• Instalaţie lumini posterioară pentru transport
(demontată)
• Sistem hidraulic flotant în serie
• Acţionare hidraulică pentru deschiderea şi închiderea corpurilor rabatabile
• Prinderi de siguranţă hidraulice pentru faza de
transport
• Lăţimea grapei închise: 245 cm
• 2 cuţite pentru fiecare rotor
• Ancoră centrală
• Protecţii împotriva accidentelor «CE» (montate)
• 4 ciocane hidraulice pentru reglare rulou
• Bară nivelatoare posterioară cu cionane de reglare montată pe rulou
• Protecţii stradale
17
MOD.
TORO RAPIDO PLUS - JUMBO RAPIDO PLUS
150-450 hp
18
1
2
3
4
5
6
7
8
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1 Коробка скоростей: зубчатые передачи
высокой степени закалки и смазка
синтетическим маслом обеспечивают
максимальные эксплуатационные качества в
условиях повышенных температур
2 Подшипники с двумя рядами бочкообразных
роликов отличаются высокой прочностью
и постоянным автоматическим
выравниванием, что позволяет выдерживать
повышенные нагрузки
3 СистемауплотненийHeavyDutyс4степенями
защиты
4 Центральный и боковые кулачковые валы
коробки отбора мощности
5 Прочные улучшенные валы
6 Ножи из борной стали, с пожизненной гарантией
7 Гидравлическая тележка для
транспортировки по дороге
8 Охлаждение
MOCNE PUNKTY:
PUNCTE DE FORȚĂ:
1 Skrzynia W.O.M.: przekładnia hartowa- 1 Cutia de viteză: angrenaje tratate termic
na i smarowanie olejem syntetycznym
prin călire și lubrifi ate în ulei sintetic care
umożliwiają maksymalne osiągi przy
permit prestații maxime în condiții la temwysokich temperaturach.
peraturi înalte
2 Łożyska
baryłkowe dwurzędowe, 2 Rulmenții oscilanți cu role pe două rânduri
charakteryzują się dużą solidnością i
caracterizați prin înaltă robustețe și auto
ciągłym samowyrównaniem, wytrzymując
aliniere continuă, care suportă solicitări fow ten sposób bardzo duże obciążenia.
arte mari
3 System uszczelniający Heavy Duty z 4 3 Sistemul de etanșare Heavy Duty cu 4 nivestopniami ochrony
le de protecție
4 Centralny i boczne wałki krzywkowe 4 Cuplaje cardanice centrale e laterale cu
WOM
came
5 Wytrzymałe wały
5 Arbori rezistenți la solicitări
6 Ostrza ze stali borowej z wieczną 6 Cuțite cu lama din oțel aliat cu Bor, garantagwarancją
te pe viață
7 Wózek hydrauliczny do transportu dro- 7 Căruț acționat hidraulic pentru transportul
gowego
pe stradă
8 Chłodzenie (opcja)
8 Instalație de răcire
При использовании
плавающей системы две
секции бороны могут
адаптироваться к профилю
почвы, всегда гарантируя
постоянную глубину
обработки.
Przy użyciu systemu
pływającego, brona
dostosowuje się do profilu
pola, gwarantując stałą
głębokość uprawy.
Utilizând sistemul flotant,
cele două corpuri ale grapei
se pot adapta profi lului
terenului garantând mereu
o profunzime de lucru
constantă.
19
СКЛАДНЫЕ БОРОНЫ - BRONY SKŁADANE ВЕРСИЯ КОМБИ - ŁĄCZONE - VERSIUNE COMBI
КИНЕМАТИКА
Система соединения бороны и сеялки
была разработана для обеспечения
постоянной глубины посева, также при
изменении глубины обработки бороны
или угла наклона почвы.
KINEMATYZM
Połączenie brony z siewnikiem zostało
zaprojektowane w celu zagwarantowania
stałej głębokości siewu, również przy zmianie głębokości pracy brony lub w przypadku
nachylenia terenu.
CINEMATIC
Sistemul de conexiune între grapă și
semănătoare a fost studiat pentru a garanta o profunzime de însămânțare
mereu constantă la variația adâncimii de
lucru a grapei și la înclinația terenului.
20
GRAPE RABATABILE
ВЕРСИЯ КОМБИ - ŁĄCZONE - VERSIUNE COMBI
Система соединения БОРОНА - СЕЯЛКА на складных боронах, комби
Брус рамы сеялки, жестко прикрепленный к катку, обеспечивает постоянную глубину посева, также на
холмистых участках земли. Борона и каток соединены параллелограммной навеской, сохраняющей
перпендикулярность бруса рамы сеялки при изменении глубины обработки бороны.
System połączenia BRONA-SIEWNIK na bronach składanych, łączony
Belka wysiewająca połączona z wałem gwarantuje stałą głębokość siewu, również na terenach pagórkowatych. Brona
i wał połączone są systemem równoległoboku, który utrzymuje belkę wysiewającą prostopadłą do terenu przy zmianie
głębokości pracy brony.
Sistemul de cuplare GRAPĂ-SEMĂNĂTOARE cu grape rabatabile, COMBI
Bara de însămânțare conectată cu ruloul garantează o profunzime de însămânțare constantă și pe terenurile în pantă.
Grapa și ruloul sunt cuplate printr-un sistem paralelogram care menține perpendicularitatea barei de însămânțare la
schimbarea profunzimii de lucru a grapei.
ON GRIP
Специальный нож ON GRIP разработан для обработки почв
с большим количеством растительных осадков и для работы
на твердых почвах. Благодаря рабочему углу и форме лезвия,
он обеспечивает превосходное перемешивание почвы
с растительными остатками. Обработка с измельчением
растительных остатков предупреждает образование плужной
подошвы, что особо важно при работе на твердых
почвах. На поверхность выносится грубая почва,
идеальная для предупреждения поверхностной корки.
ON GRIP
Specjalny ząb On Grip powstał jako
odpowiedź na potrzeby pracy na glebach z
dużymi resztkami pożniwnymi
i w uprawie uproszczonej. Dzięki kątowi pracy i formie noża, gwarantują one optymalne
mieszanie gleby z resztkami pożniwnymi.
Uprawa nieciągłą zapobiega tworzeniu
się górnej warstwy, co jest bardzo ważne
przy uprawie uproszczonej. Na powierzchni
gromadzona jest luźna gleba, idelana dla
zpobiegania tworzeniu się skorupy.
ON GRIP
Cuțitul special ON GRIP conceput din necesitatea satisfacerii exigențelor prelucrării
în prezența reziduurilor abundente și pe
terenuri tari. Datorită înclinării de lucru
și a formei lamei garantează o excelentă
amestecare a terenului cu reziduurile de
culturi. Lucrarea prin rupere a terenului
evită compactarea solului fundamentală
pentru prelucrări pe teren tare. La suprafață
este depozitat teren grosolan, ideal pentru
a preveni formarea crustei de suprafață.
21
MOD. FALCO
- GABBIANO - AQUILA - AQUILA R - TORO R - JUMBO R
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 1 Поддон с двумя секциями
2 Задний каток с регулировкой положения при
1 Rynna dwusekcyjna
2 Rolka tylna z regulacją za pomocą
3
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
помощи шпильки
Задний каток с гидравлической системой
регулировки положения
Центральный кулачковый вал коробки отбора мощности
Защитные гидравлические блокировки
Транспортная тележка
Подкапывающий лемех с вольфрамовым
покрытием
Длинные боковые демпферы вибрации
Гидравлическая плавающая система поднятия рам
Выравнивающий брус на заднем катке с
механической регулировкой
Отражатели камней
Заделыватель колёсных следов со срезной
шпилькой
Заделыватель колёсных следов пружинного типа
Гидравлическая навеска рядовой сеялки
Боковые редукторы с воздушным
охлаждением
Ножи с вольфрамовым покрытием
Подшипники с бочкообразными роликами
Быстрая система освобождения ножей
10
11
12
13
14
15
16
17
18
sworznia
Rolka tylna z regulacją hydrauliczną
Centralny krzywkowy wałek WOM
Blokady hydrauliczne
Wózek transportowy
Wolframowy zgarniak gleby
Amortyzowane osłony długiego brzegu
Układ hydrauliczny podnoszenia do góry
Belka poziomująca na rolce z mechanicznym
Deflektory kamieni
Odkorzeniacze śladów z kołkiem
bezpiecznikowym
Odkorzeniacze śladów opon typu
sprężynowego
Zaczep hydrauliczny do siewnika
rzędowego
Przekładnie boczne chłodzone powietrzem
Ostrza pokryte wolframem
Łożyska baryłkowe
Układ szybkiego zwalniania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Structurăcu carcasă dublă
Reglare rulou cu tije
Reglare hidraulică rulou
Cardan central cu came
Închidere siguranță hidraulică
Car de transport
Raclor din wolfram
Protecţii laterale lungi, amortizate
Sistem hidraulic de oscilare în sus
Bară de nivelare montată pe rulou
cu ciocan mecanic de reglare
Protectie pentru deviere elemente pietroase înșurubate
Nivelator brazdă bulon de
siguranță
Cuplă nivelator brazdă cu arc
Racord hidraulic semănătoare
Instalație de răcire
Cuțite cu lama din oțel aliat cu
Bor, garantate pe viață
Rulmenţi cilindrici
Sistem de eliberare rapidă
- SPRZĘT I AKCESORIA - DOTĂRI ŞI ACCESORII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FALCO
GABBIANO
*
AQUILA
AQUILA R
TORO R
JUMBO R
Стандартно / Standard / Standard
Факультативно / Opcjonalnie / Opţional
(*) только для моделей 4600 и 5000 / tylko do wersji 4600 i 5000 / numai pentru versiunile 4600 şi 5000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
СКЛАДНЫЕ БОРОНЫ - BRONY SKŁADANE РОЛИКИ - WAŁY - RULOURI (TĂVĂLUGI)
КЛЕТЕВОЙ
Klatkowy
Tăvălug cu bare (colivie)
Используется на почве средней смеси
и в отсутствии чрезмерной влажности.
Гарантирует.
оптимальную подготовку к посеву почвы
в нормальном состоянии.
Do zastosowań na terenach o średniej
spoistości, na których nie panuje nadmierna
wilgoć. Gwarantuje optymalne przygotowanie do zasiewu terenów, na których panują
normalne warunki.
Se foloseşte pe terenuri de consistenţă medie şi în condiţii de umiditate neexcesivă.
Garantează o regătire optimă a patului germinativ în terenuri în condiţii normale.
ПЛУЖНЫЙ
Wypustkowy
Tăvălug cu dinţi
Главным образом, он используется, когда
необходимо готовить глубоко вспаханную почву.
Состоит из цилиндра, оборудованного
серией длинных зубцов из профилированной
арматурной. стали в форме “S”, в наборах по
4 шт. для каждого рабочего участка, с шагом
примерно 250 мм.
Stosowany głównie do przygotowywania
głęboko zaoranych terenów. Składa się z
cylindra wyposażonego w szereg długich
zębów wyprofi lowanych w kształcie litery
„S”, w seriach po 4 na każdy odcinek roboczy
i rozstawie wynoszącym ok. 250 mm.
Se utilizează în special atunci când se solicită
pregătirea terenului arat în adâncime. Este
constituit dintr-un cilindru dotat cu o serie
de dinţi lungi rotunjiţi în formă de “S”, în serie de 4 pentru fi ecare secţiune de lucru, cu
pas de aproximativ 250 mm.
СПИРАЛЬНЫЙ
Spiropacker
Tăvălug spiropacker
Особенно подходит для мягкой и
песчаной почвы. Состоит из бруса,
закрученного
спиралью
вокруг
центральной оси.
24
Szczególnie zalecany do prac na lekkich i
piaszczystych terenach. Składa się z pręta
zwiniętego spiralnie wokół centralnej osi.
În mod deosebit este indicat pe terenuri
uşoare şi nisipoase. Este constituit dintr-o
bară înfăşurată în spirală în jurul unei axe
centrale.
GRAPE RABATABILE
РОЛИКИ - WAŁY - RULOURI (TĂVĂLUGI)
РИСОВЫЙ
Do pól ryżowych
Tăvălug pentru orezărie
Схож с плужным роликом, он отличается
диаметром цилиндра (Ø 220) и меньшей лёгкостью
плужных резцов. Предназначен для любой почвы,
особенно где обработка не требует глубины, а также
для обработки невозделанной почвы. Обладает
несущими свойствами (больше плужного ролика)
благодаря большему диаметру цилиндра.
Podobny do wału z wypustkami, różni się od
niego średnicą cylindra (Ø 220) oraz mniejszą
długością wypustek. Zalecany do różnych
typów terenu, zwłaszcza niewymagających
głębokiej obróbki i do terenów, które obrabiane są jako twarde. Charakteryzuje się efektem
nośnym (wyższym od wałka z wypustkami) z
uwagi na większą średnicę cylindra.
Asemănător tăvălugului cu dinţi se diferenţiază
prin diametrul cilindrului (Ø 220) şi prin lungimea mai mică a dinţilor. Este indicat pentru orice tip de terenuri mai ales unde prelucrarea nu
a necesitat adâncime precum şi pentru terenuri
cu prelucrare pe soluri tari. Are un efect portant
(superior faţă de tăvălugul cu dinţi) datorită diametrului mai mare al cilindrului.
Packer
Packer
Tăvălug packer
Главным образом используется для осенних
обработок, на влажной почве, для дополнительного
размельчения почвы и поверхностных комьев,
а также для гарантии оптимального уплотнения
для посева. Обладает несущими свойствами
при присутствии сеялки в комбинированном
использовании с бороной или почвофрезой.
Jest on stosowany w szczególności do spadku
pracy na mokrej ziemi w celu dalszego
sekcję podłoża, powierzchnie i aby zapewnić
zwartą powierzchnię, idealny do sadzenia.
Carrier Skuteczna jeśli połączonej obecności
donicy z pługiem lub motyki obrotowej.
Se foloseşte în mod deosebit pentru lucrările
de toamnă, pe terenuri umede pentru a
fărâmiţa ulterior terenul, bulgării de pământ
superfi ciali şi pentru a garanta o compactare
superfi cială optimă pentru semănare. Are un
efect portant în caz de prezenţă a semănătorii
în combinaţie cu grapa sau prăşitoarea.
Combipacker
Combipacker
Tăvălug combipacker
Рекомендуются для активных борон в
комбинации с сеялками. Катки отличаются
центральными цилиндрами большого диаметра,
гарантирующими равномерное прикатывание
почвы. Благодаря нескольким кольцам, катки
COMBIPACKER гарантируют постоянную глубину
высева и быструю укладку семян в лунки. Число
колец должно соответствовать числу высевающих
блоков (шаг высева от125 до 150 мм)
Zalecany do brony są połączone z plantatorami. Charakteryzuje się dużą średnicą cylindra
centralnego zapewniającego jednolity ubijania.
Dzięki obecności kilku pierścieni, walec COMBIPACKER zapewnia stałą głębokość siewu i szybki
początek nasion.Liczba palników musi być
połączona z liczbą jednostek sadzenia (odległość
125 lub 150 mm).
Recomandat pentru grapele de mare putere combinate cu semănătoare în rând. Se caracterizează printr-un
cilindru central cu diametru mare pentru a garanta o
rulare regulată. Datorită mai multor inele, tăvălugul
COMBIPACKER asigură o adâncime constantă de
semănare şi o apariţie rapidă a seminţelor. Numărul de
inele trebuie să fie combinat cu numărul de unităţi de
semănare (pas de 125 sau 150 mm).
25
СКЛАДНЫЕ БОРОНЫ - BRONY SKŁADANE РОЛИКИ - WAŁY - RULOURI (TĂVĂLUGI)
Резиновые прикатывающие
катки
Powlekany gumą
Tăvălug din cauciuc
Рекомендуется использовать, когда борона
используется в комбинации с сеялкой. При
движении катка 1/3 ширины захвата почвы
повторно уплотняется в полосы, а 2/3 ширины
захвата остаются не укатанными для покрытия
высеянных семян рыхлой почвой. Благодаря
сильному полосовому уплотнению, посев
получает капиллярное орошение.
Zaleca się, gdy wahadłowa jest stosowany w połączeniu z nasion.Trzecia ziemia
jest pogrupowane w paski a dwie trzecie powierzchni pozostają zwarte, tak aby
równomiernie pokryć nasiona z brudu. Ze
względu na wysoką zagęszczania pasków,
sadzonki otrzymane dobre źródło wody kapilarnej.
Este recomandat când grapa se utilizează în
combinaţie cu semănătoarea în rând. 1/3 din
sol este reconsolidat în benzi, în timp ce 2/3
din suprafaţă rămâne nerulată pentru acoperirea uniformă a seminţelor cu sol afânat.
Datorită cauza benzilor reconsolidate masiv,
răsadul este bine alimentat cu apă capilară.
Флацевые катки
Rolki z kołnierzem
Tăvălug cu flanşe
Рекомендуются для использования при
затрудненной культивации сырых почв.
Гарантируют равномерное разбивание комков
слипшейся почвы для дальнейшего высевания
семян. Кроме этого, гарантируют повышение
эффективности работы активных борон в
комбинации с сеялками GASPARDO.
Zaleca się do uprawy w wilgotnym jesienią.
Zapewnia optymalne zgniecenie bryły i
dobre ugniatanie gleby dla późniejszego
sadzenia. Zapewnia również wsparcie w
połączeniu z brony siewników GASPARDO.
Este recomandat pentru arăturile de
toamnă pe soluri ude. Acesta garantează o
sfărâmare oprimă a bulgărilor şi o compactare a solului pentru semănarea ulterioară.
În plus, acesta asigură un efect de susţinere
când grapa de mare putere este combinată
cu semănătoarele în rând GASPARDO.
Гладкие катки
Miękka rolka
Tăvălug neted
Этот тип заднего катка применяется
при обработке огороднических систем.
Каток уплотняет почву, улучшая работу
рассадопосадочных машин и упрощая
установку нейлоновой пленки.
26
Rolka tylna jest stosowana w systemach
ogrodniczych. Zapewnia kompaktowe action pole promuje plantatorów warzyw i
rozmieszczenie nylonu.
Acest tăvălug posterior este utilizat în sistemele de recoltare din horticultură. Acesta
compactează solul, facilitând acţiunea plantatoarelor de legume şi amplasarea foliilor
de nailon.
GRAPE RABATABILE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - DANE TECHNICZNE - DATE TEHNICE
(1)
kW
DS
HP
cm/inch
from
to
n°
Ø mm/inch
pto / rpm
FALCO
80-147 / 110-200
360/142 - 500/197
28-40
50/1,97
1000 / 350
GABBIANO
88-178 / 140-240
400/158 - 500-197
32-44
50/1,97
1000 / 357
AQUILA
110-220 / 150-300
460/181 - 600/236
36-48
55/2,17
1000 / 357
AQUILA RAPIDO PLUS
110-242 / 150-330
460/181 - 600/236
36-48
55/2,17
1000 / 357
TORO RAPIDO PLUS
110-280 / 150-380
460/181 - 700/276
36-56
55/2,17
1000 / 350
JUMBO RAPIDO PLUS
184-330 / 250-450
600/236 - 800/315
48-64
55/2,17
1000 / 350
(1)
Ø ext:
450
500
Ширина работы / Szerokość robocza / Lăţime de lucru
500
450
500
450
500
500
500
500
450
FALCO
GABBIANO
AQUILA
AQUIDA R. PLUS
TORO R. PLUS
JUMBO R. PLUS
27
Некоторые фотографии и изображения для графических ясности, не со средствами защиты, “CE” / Niektóre zdjęcia i obrazy dla grafików jasności, nie pokazują
zabezpieczeń “CE”. / Unele fotografii și imagini pentru claritate grafic, nu arata protectie “CE”.
04-13 Cod. W22584954R - Dipartimento Marketing Maschio Gaspardo
Технические данные и модели, представленные в этом каталоге не являются обязательными. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления / Dane techniczne i modele pokazane w tym
katalogu nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia / Datele tehnice și modelele prezentate în acest catalog nu sunt obligatorii. Ne rezervam dreptul de a schimba specificațiile fără preaviz