Powołanie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

Transkrypt

Powołanie Świętokrzyskiej Rady Innowacji
www.technopark.kielce.pl
Powołanie Świętokrzyskiej Rady Innowacji
Dzisiaj powołano Świętokrzyską Radę Innowacji, do której został zaproszony
Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego - Szymon Mazurkiewicz.
Świętokrzyska Rada Innowacji została powołana przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego, aby stworzyć forum dyskusyjne w procesie budowy
Świętokrzyskiego Systemu Innowacji. Rada jest ciałem doradczym i
opiniotwórczym dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w obszarach innowacji
i przedsiębiorczości, a jej główne zadanie to dbanie o zachowanie spójności
rozwojowej województwa w obszarze innowacji i budowy gospodarki opartej na
wiedzy.
Zaproszenie przedstawiciela KPT do tak zaszczytnego grona, to wyraz docenienia
starań zespołu KPT a w szczególności Dyrektora Szymona Mazurkiewicza, w
kształtowaniu rozwoju społeczno gospodarczego regionu świętokrzyskiego.
Przeczytaj relację w internetowym wydaniu Echa Dnia
Pobierz:
Program powołania Świętokrzyskiej Rady Innowacji.
Regulamin Rady
strona 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty