Cennik opłat nr 2 za usługi reprograficzne

Komentarze

Transkrypt

Cennik opłat nr 2 za usługi reprograficzne
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 11/2016
Dyrektora Książnicy Pomorskiej
Cennik opłat nr 2 za usługi reprograficzne
1.
Tabela usług reprograficznych
RODZAJ USŁUGI
FORMAT
CENA (w tym
VAT 23%)
SKANOWANIE, KOPIOWANIE Z ZASOBÓW CYFROWYCH KP
z oryginałów zbiorów ogólnie dostępnych
1,25 zł/skan
z oryginałów zbiorów
roczników czasopism
z mikrofilmu
2,50 zł/skan
specjalnych i oprawionych
1,85 zł/klatka
NAGRANIE SKANÓW - na nośnik Książnicy
na płytę CD
5,00 zł/płyta
na płytę DVD
7,00 zł/płyta
FOTOGRAFOWANIE TECHNIKĄ CYFROWĄ
z oryginałów zbiorów ogólnie dostępnych
1,25 zł
z oryginałów zbiorów
roczników czasopism
2,50 zł
specjalnych i oprawionych
MIKROFILMOWANIE – minimum 10 klatek
z oryginałów zbiorów ogólnie dostępnych
0,85 zł/klatka
z oryginałów zbiorów
specjalnych i oprawionych
roczników czasopism
Kopia mikrofilmu (minimum 2 metry)
1,25 zł/klatka
2,50 zł/metr
WYDRUKI KOMPUTEROWE – czarno-białe
z Internetu oraz dostępnych baz danych
A4
0,30 zł/strona
ze skanu
A4
0,30 zł/strona
A3
0,60 zł/strona
2. Fotografowanie i skanowanie zbiorów Książnicy Pomorskiej dla: wydawnictw,
autorów publikacji, wytwórni filmowych i telewizji
1. Za fotografowanie lub skanowanie materiałów pochodzących ze zbiorów Książnicy
Pomorskiej, ustala się opłatę stałą w wysokości 20,00 zł (za każdą kopię obiektu – tzn. 1
stronę z książki, gazety, mapy – niezależnie od tego, czy jest to egzemplarz pojedynczy
czy w zbiorze np. atlas).
2. Zamawiający składa oświadczenie, w jakim celu dokonuje reprodukcji materiałów
należących do Książnicy Pomorskiej.
3. Zamawiający zobowiązany jest do podania informacji o
reprodukowanych materiałów przy każdorazowym ich wykorzystaniu.
pochodzeniu
4. Usługi reprograficzne i digitalizacyjne KP są wykonywane w zakresie nienaruszającym
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności
odpowiednio do przepisów tej ustawy o dozwolonym użytku chronionych utworów.
5. Przy zamówieniach nietypowych oraz zamówieniach powyżej 1000 skanów
(klatek/sztuk) cena usługi jest określana indywidualnie, na podstawie oszacowania
przewidywanych kosztów jej wykonania.