Firma – sport – wydarzenie Szukamy Pereł naszej gminy

Komentarze

Transkrypt

Firma – sport – wydarzenie Szukamy Pereł naszej gminy
Firma – sport – wydarzenie
Szukamy Pereł naszej gminy
Ruszyła II edycja plebiscytu Perły Mazowsza. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim
brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe,
instytucje i osoby prywatne. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidziano trzy kategorie
konkursowe: Firma, Wydarzenie/Oferta turystyczna oraz Sport. Konkurs swoim zasięgiem
obejmuje wszystkie gminy powiatu piaseczyńskiego. Jego laureaci podczas uroczystej gali
otrzymają wyróżnienia odpowiednie dla swoich kategorii. Na poziomie gminnym będą to
„Perła przedsiębiorczości 2016” dla najlepszej firmy w danej gminie, „Perła Sportu” dla
najlepszego sportowca/klubu/trenera oraz „Perła Mazowsza” w kategorii Wydarzenie/Oferta
turystyczna. Ponadto, laureaci z kategorii Firma i Sport, którzy uzyskają najwyższą liczbę
punktów, otrzymają nagrody powiatowe. Będą to odpowiednio „Perła przedsiębiorczości
powiatu piaseczyńskiego 2016” oraz „Perła Sportu powiatu piaseczyńskiego 2016”.
Niespodzianki czekają także dla zgłaszających. Każde zgłoszenie bierze udział w losowaniu
nagród! Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną oraz tradycyjnie – wystarczy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i wrzucić go do zielonej urny stojącej w Urzędzie Gminy.
Zapraszamy do udziału – szukamy Pereł naszej gminy! Szczegóły na stronie konkursu
www.perlymazowsza.pl oraz na stronie lesznowolskiego urzędu www.lesznowola.pl

Podobne dokumenty