1 Uniejów, dn. 10.08.2016r. Znak sprawy: PGK ZO 9/2016

Transkrypt

1 Uniejów, dn. 10.08.2016r. Znak sprawy: PGK ZO 9/2016
Uniejów, dn. 10.08.2016r.
Znak sprawy: PGK ZO 9/2016
Wyjaśnienie do treści zapytania ofertowego
Dotyczy: postępowania na wybór wykonawcy zadania pod nazwą „Dostawa ręczników na potrzeby
kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie”
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia do
treści zapytania ofertowego:
Pytanie 1:
Proszę o określenie listy środków chemicznych stosowanych w prali z którą Państwo
współpracujecie.
Odpowiedź:
Zamawiający opublikuje listę środków jako załącznik do zapytania.
Pytanie 2:
1. w formularzu ofertowym w tabeli punkt 2. znaczenie jednej sztuki ręcznika - chodzi Państwu o
haft??
2.Jeśli haft - to czy Państwo dostarczacie logo??
3.Jaki rozmiar i kolor ma mieć logo???
Odpowiedź:
W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję że sposób znakowania ręczników których dostawy
oczekuje Zamawiający sprecyzowany został w treści zapytania ofertowego:
„ Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w cenie przedmiotu oferty i bez dodatkowych opłat
oznaczenie dostarczanego do Zamawiającego asortymentu w sposób zapewniający ich identyfikację.
Sposób oznaczania należy przewidzieć wg własnego uznania. Zamawiający dopuszcza przykładowo
przeszycie narożnika kolorową nitką lub wszycie metki z kodem etc. Zamawiający nie dopuszcza w
przedmiotowym zakresie stosowania reklamy ani loga Zamawiającego jako znacznika – dostawy
wymagane są jako asortyment formalny, gładki, typowy dla zastosowań hotelowych i kąpielowych.”
Oznaczenie zgodne z powyższym opisem należy przewidzieć w cenie przedmiotu oferty i wpisać do
formularza ofertowego.
1
Pytanie 3:
Proszę o podanie danych do faktury za próbkę ręcznika.
Odpowiedź:
Fakturę prosimy wystawić dla:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie
Ul. Polna 37, 99-210 Uniejów
NIP 668-00-10-086
Powyższe wyjaśnienia oraz zawarta w nich informacja stają się integralną częścią
przedmiotowego postępowania, zatem ich treść jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców
składających oferty w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
2

Podobne dokumenty