UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Transkrypt

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
WE WROCŁAWIU
Samodzielna Sekcja ds. Innowacji i Promocji Absolwentów
50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27, tel. (071) 32 05 219
Oferta 14/07
Maciej Charkiewicz, Leszek Romański
Wysokosprawna minisiłownia wiatrowa
Istota rozwiązania
Przedmiotem wynalazków są 2 wysokosprawne minisiłownie wiatrowe. Przy średnicy wirników do 2m,
w zależności od siły wiatru, mogą generować prąd elektryczny o mocy do 1kW.
Istotą wynalazku pierwszego jest to, że silnik wiatrowy składa się z dwóch śmigieł z których jedno
napędza wirnik generatora prądu elektrycznego a drugie będzie zamontowane na obudowie generatora
napędzając tym samym jego stojan. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu kątów natarcia łopat, wirnik generatora i
stojan obracają się w przeciwnych kierunkach. W efekcie bezwzględne obroty wirnika generatora prądu, przy
tych samych warunkach wiatrowych, są większe niż w rozwiązaniach klasycznych z jednym wirnikiem
(śmigłem). Z przeprowadzonych badań modelowych wynika, że zwyżka mocy wynosi około 25%.
W wynalazku drugim, omawiana siłownia została umieszczona w obudowie rurowej (zbliżonej do
dyszy de Lavala). Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano dodatkowe zwiększenie generowanej mocy prądu
elektrycznego o kolejne 40%. Jednocześnie, jak wykazały badania, siłownia ta rozpoczyna generować prąd
elektryczny przy mniejszych prędkościach wiatru niż 6m/s. W rozwiązaniach klasycznych prędkości te muszą
być większe. Ta zaleta ma kapitalne znaczenie, gdyż warunki wiatrowe w Polsce nie należą do
najkorzystniejszych tak w skali świata jak i Europy.
Efekty
Zastosowanie przedstawionych konstrukcji wysokosprawnej siłowni wiatrowej umożliwi w zależności
od zastosowanego rozwiązania uzyskanie o 40% lub 65% większej mocy prądu elektrycznego w porównaniu do
dotychczas stosowanych siłowni wiatrowych.
Wnioski dla praktyki
Dotychczas uzyskane wyniki badań modelowych potwierdzają celowość zastąpienia istniejących
rozwiązań jednowirnikowych bardziej sprawnymi dwuwirnikowymi.
Proponowane miejsce wdrożenia
Opisane siłownie wiatrowe mogą być stosowane do napędu urządzeń monitoringu leśnego i drogowego,
obserwatoriów hydrologiczno-meteorologicznych, małych gospodarstw agroturystycznych, jachtów morskich
itp.
Do tej pory nie wdrożono do produkcji. Celem dopracowania szczegółów konstrukcyjnych urządzenie
jest jeszcze testowane w tunelu aerodynamicznym. Zakupem jest zainteresowana Dyrekcja Okręgowa Lasów
Państwowych.
Ochrona rozwiązania
Zgłoszenia patentowe nr: P-382100 oraz P-382101

Podobne dokumenty