Ewa Tyran, dr inż.

Transkrypt

Ewa Tyran, dr inż.
Ewa Tyran, dr inż.
Absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w 1974 r. po sześciu latach
pracy w terenie (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Wieliczce, Urząd Gminy w
Biskupicach) wraca na macierzystą uczelnię.
Przez dziesięć lat pracuje w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej w Dziale Informacji
Naukowej (Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, 1984 -1896).
W 1989 roku uzyskuje Certyficate of Proficiency in English – Uniwersytetu w Cambridge.
W latach 1993 – 1996 tworzy i prowadzi Dział Promocji i Informacji Akademii Rolniczej.
W 1996 przechodzi do Katedry Agrobiznesu. W maju 1999 roku broni doktorat z zakresu
społecznych ubezpieczeń rolniczych.
Od 1996 roku, początkowo w Katedrze Agrobiznesu (obecna nazwa Katedra Zarządzania i
Marketingu w Agrobiznesie) prowadzi zajęcia związane z tematyką ubezpieczeniową,
ekonomiką i organizacją produkcji zwierzęcej i rybackiej, turystyką, w tym turystyka wiejską
i agroturystyką, marketingiem i zarządzaniem.
Udział w wielu międzynarodowych programach badawczych, prowadzenie wykładów na
międzynarodowych kursach i uczelniach partnerskich.
Prywatnie pasjonatka egzotycznych podróży, literatury faktu, podróżniczej i literatury
pięknej.

Podobne dokumenty