11.rys. A-04 - Zamek Królewski w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

11.rys. A-04 - Zamek Królewski w Warszawie
W1
wykucie niszy i zaflekowanie
po wykonaniu izolacji
W3
W2
na elewacji z zastosowaniem
zaprawy trasowej
W2/1
0,5%
listwa
ABSCHLUSSLEISTE
W2/1
W1
W3
W4
wykucie niszy i zaflekowanie
po wykonaniu izolacji
W4
na elewacji z zastosowaniem
zaprawy trasowej
listwa
ABSCHLUSSLEISTE
W2/1
0,5%
W1
W5
posadzki
FRONTON
Pracownia architektoniczno-konserwatorska
03-284 Warszawa, ul. Uroczysko 1/5
projektowany poziom
posadzki
tel./fax 0-22/675-76-81 - biuro; tel./fax 0-22/670-14-45 - pracownia;
0-502-537-387; e-mail: [email protected]; http://analizy.biz/fronton
Inwestor
iniekcyjne - etap
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
chudy beton - C8/10
listwa
ABSCHLUSSLEISTE
W1
Inwestycja
folia PE
keramzyt 2-16 mm
Projekt
Faza
beton zbrojony
PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTURA:
Podpis
projektowany poziom
wykopu
Warszawa 2015
Skala:
1:20
Nr rysunku:
A - 04