Propozycje tras (PDF 46,55 kB)

Komentarze

Transkrypt

Propozycje tras (PDF 46,55 kB)
Propozycje tras pieszych po terenie Beskidu Śląskiego (Wisła, Istebna,
Ustroń) w ramach II Śląskiego Rajdu Osób Niepełnosprawnych
I. Trasy piesze
SKALA TRUDNOŚCI ;
Trasa bardzo łatwa – zaadresowana dla wózkowiczów, i nie tylko.
Trasa łatwa – trasa spacerowa, na trasie utrudnienia dla wózkowiczów.
Trasa średnia – wymagająca obuwia turystycznego i nienajgorszej kondycji.
Trasa trudna - wymagająca obuwia turystycznego i dla wprawionych turystów.
Nr 1 – Wisła Głębce – ul. Spacerowa – cmentarz na Gróniczku – Wisła Oaza
Trasa bardzo łatwa. Czas przejścia 2 godz.
Nr 2 – Spacer po Wiśle. Pl. Hoffa, Muzeum Beskidzkie, Zameczek Habsburgów – siedziba PTTK,
dworzec PKS, aleja bp. Burschego, Wisła Oaza – pl.Hoffa
Trasa bardzo łatwa. Czas przejścia 2,5 godz.
Nr 3 – Przeł. Kubalonka – Szarcula – Jezioro Czerniańskie – DW PTTK „Nad Zaporą”.
Trasa bardzo łatwa. Czas przejścia 2,5 godz.
Nr 4 – Przeł. Kubalonka – Szarcula – Zameczek Prezydenta – Dolina Czarnej Wisełki.
Trasa bardzo łatwa. Czas przejścia 2,5 godz.
Nr 5 – Przeł. Kubalonka – Szarcula – Stecówka – Dolina Czarnej Wisełki.
Trasa łatwa. Czas przejścia 3,5 godz.
Nr 6 – ŚcieŜka przyrodniczo-leśna „Skalica”. Ustroń Polana przy D.W. „Leśnik”- Skalica –
ul. Nadrzeczna – Al. Legionów – Ustroń Polana.
Trasa łatwa. Czas przejścia 2,5 godz.
Nr 7 - Przeł. Kubalonka – Osiedle – Istebna Wilcze (Izba Pamięci J. Kukuczki) - Istebna Tartak
Trasa łatwa. Czas przejścia 3 godz.
Nr 8 – Przeł. Kubalonka – Kozińce – Gróniczek – cmentarz na Gróniczku – Wisła Centrum
Trasa średnia. Czas przejścia 3,5 godz.
Nr 9 – Wisła Centrum – Partecznik – Czerhla – Szemków – Kamienny – Jarzębata - Wisła Centrum. Trasa trudna. Czas przejścia 3 godz.
Nr 10 – Wisła Centrum – dworzec PKS – Zdejszy – Skolnity – Wisła Oaza – Wisła Centrum
Trasa trudna. Czas przejścia 3 godz.
Nr 11 – Wisła Łabajów – StoŜek Wielki (kolejka) - Krzokowa Skała - Wisła Oaza –
Wisła Centrum. Trasa trudna. Czas przejścia 3 godz. + wyjazd kolejką na StoŜek Wielki.
Nr 12 – Przeł. Salmopolska – Smerekowiec – Trzy Kopce Wiślańskie – Wisła Centrum.
Trasa trudna. Czas przejścia 4 godz.
Nr 13 – Ustroń Polana – Polana Stokłosica (kolejka) - Wlk. Czantoria – Przeł. Beskidek – Wisła
Jawornik – Wisła Centrum.
Trasa trudna. Czas przejścia 3 godz. + wyjazd kolejką na Polanę Stokłosica pod Czantorią.
UWAGA ; SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM TRAS PIESZYCH
- dla trasy nr 6 i 11 o godz. 915 przy budynku StraŜy PoŜarnej w Ustroniu Jaszowcu.
- dla trasy nr 1 o godz. 9 45 na parkingu przed Zajazdem Głębce w Wiśle Głębce.
- dla trasy nr 2, 9, 10 o godz. 930 na parkingu przy skoczni w Wiśle Centrum.
- dla trasy nr 3,4,5,7,8 o godz. 1000 na parkingu na przełęczy Kubalonka.
- dla trasy 12 o godz. 930 na parkingu na przełęczy Salmopol.
- dla trasy 13 o godz. 910 na parkingu przy dolnej stacji kolejki na Czantorię (Stokłosicę)
II. TRASY AUTOKAROWE
Nr A1 – Ustroń Centrum - Wisła Malinka (skocznia) - Zapora w Czarnym – Kubalonka koło
Zameczku Prezydenckiego, Istebna - Centrum Edukacji Ekologicznej - Wisła (galeria Małysza)
Nr A2 – Ustroń Centrum - Wisła (galeria Małysza) - Istebna (chata Kawuloka), Koniaków
(koronki) – Wisła.
Nr A3 – Ustroń Centrum - Jaworzynka (Muzeum na Grapie), Trójstyk (zbieg granic Polski,
Słowacji, Czech) - krótkie przejście piesze po drodze gruntowej – trasa łatwa, Wisła (galeria
Małysza).
UWAGA ; SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM TRAS AUTOKAROWYCH o godz. 930 na stacji
benzynowej PKN Orlen Ustroń ul. Katowicka (przy wjeździe do Ustronia Centrum).
III. PROPOZYCJE TRAS ROWEROWYCH
TRASA I
Centrum Wisły – Bulwar KsięŜycowy – ścieŜka przy ul. Wyzwolenia – Jonidło – oś. Bajcary –
skocznia Malinka – zapora – Czarna Wisełka – Stecówka – Szarcula – Zameczek Prezydencki –
Wylęgarnia – Jonidlo – Centrum.
Trasa dla rowerzystów dobrze jeŜdŜących, średnio trudna. Dystans ok. 25 km. W kilku punktach
wymaga szczególnego zabezpieczenia przez opiekunów. Przejazd w małych osobnych grupach. Na
niektórych odcinkach normalny ruch samochodowy.
TRASA II
WARIANT A ; Centrum Wisły – ścieŜki rowerowe wzdłuŜ Wisły – Ustroń Polana - Hermanice
- Nierodzim kościołek św. Anny – powrót do Wisły. Dystans ok. 30 km.
WARIANT B ; Centrum Wisły - ścieŜki wzdłuŜ Wisły - Ustroń - Hermanice - Lipowiec Górki - muzeum Zofii Kossak – powrót do Wisły. Dystans ok. 40 km.
Oba warianty stanowią trasy płaskie, łatwe. Wymagają szczególnej ostroŜności w Wiśle Obłaźcu i
w Nierodzimiu przy przekraczaniu „ wiślanki’’ w przypadku wariantu „A’’.
TRASA III
Skoczów – Ustroń – Wisła. Trasa biegnie szlakami rowerowymi wzdłuŜ Wisły. Najłatwiejsza z
proponowanych tras. Dystans około 17 km.
WYCIECZKI BĘDĄ PROWADZILI UPRAWNIENI PRZEWODNICY. MIEJSCE I CZAS
ZBIÓRKI PRZEKAZANY ZOSTANIE ZAINTERESOWANYM PO UZYSKANIU ZGŁOSZEŃ.
IV. PROPOZYCJE TRAS KULIGOWYCH
Nr K1 – Doliną Białej Wisełki,
organizator P. Cieślar Tel.33 8553724 , 606 180295
Nr K 2 – Kubalonka, Stecówka, Zaolzie;
organizatorzy I. Gazurek Tel. 693159294 oraz A. Juroszek Tel. 602708897
INFORMACJE O OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH
WISŁA
Muzeum Beskidzkie im. A. PodŜorskiego (moŜe dotyczyć wszystkich tras)
43-460 Wisła, ul. Stellera 1 Tel. (33) 855 22 50
Galeria "Sportowe trofea Adama Małysza" (moŜe dotyczyć wszystkich tras)
ul. 1 Maja 48a tel. 517 567 660 [email protected]
Godziny otwarcia: wtorek - sobota: 10.00 – 17.00
Wstęp: dzieci do 15l. - 3,00 zł dorośli - 5,00 zł
Skocznia narciarska im. Adama Małysza (trasa A1, I)
Wisła Malinka tel. 33/855 51 05 Wstęp: opłata za parking
Zapora na Jeziorze Czerniańskim - Wisła Czarne (trasa nr 3,4,5, A1, I, K1)
Regionalna Izba Twórcza w Wiśle Osiedle Bajcary 6 (trasa nrA1, I, K1)
tel. (33) 855 51 98
Zamek Prezydenta RP Narodowy Zespół Zabytkowy (trasa nr3,4,5,A1,I)
ul. Zameczek 1 tel. 33/854 65 00
[email protected]
Muzeum Aptekarstwa ul. Głębce 20 Tel. (33) 855 20 22 (trasa nrA1, A2,A3, K2)
Kolej linowa StoŜek ul. Zjazdowa 11 tel. 33/855 32 04 (trasa nr 11)
Muzeum Narciarstwa ul. Wodna 3 tel. 33/855 27 98 (moŜe dotyczyć wszystkich tras)
Muzeum Spadochroniarstwa ul. Przylesie 1a tel. 33/855 13 53 (trasa nr 2, 9, 10)
Wystawa PTTK w Zameczku Myśliwskim Habsburgów - „Głuszec w Lasach Beskidu
Śląskiego” w centrum Wisły (siedziba PTTK) Tel ; 33 8553560 (moŜe dotyczyć wszystkich tras)
Czekoladowa Figura Adama Małysza (moŜe dotyczyć wszystkich tras)
Pl. B. Hoffa 3 - Dom Zdrojowy
Muzeum Turystyki w Beskidzie Śląskim i Izba Leśna na Przysłopiu.
ul. Czarna Wisełka 3 (obiekty poza proponowanymi trasami zwiedzania)
Prelekcje dla grup PTTK Wisła tel. 33/855 35 60,
Nadleśnictwo Wisła tel. 33/855 24 26 Wstęp: bezpłatnie
ISTEBNA
Drewniany kościółek z XVIII wieku w Istebnej Kubalonce (trasa nr 3, 4, 5, 7, 8, A1, A2, A3)
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Telefon: 33-855 60 14 (trasa nrA1, A2, A3)
Warsztat malarza i grafika Jana Wałacha Istebna Andziołówka (trasa nr A2, A3)
Telefon: 033-855 72 01 czynne po uzgodnieniu telefonicznym
Pracownia i Galeria Rodziny Konarzewskich Istebna Bucznik 596 (trasa nr A2, A3)
Czynne cały rok po uzgodnieniu telefonicznym. Telefon: 033-855 75 09, 506 444 211
Chata Kawuloka Telefon: tel. 33-855 62 31 790262829 (trasa nr A2)
Istebna Wojtosze 824
Kościół Rzymsko – Katolicki p.w. Dobrego Pasterza (trasa nr A2, A3)
Istebna Centrum
Telefon: 33 855-60-30
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki (trasa 7)
Istebna Wilcze 340 tel. 33 8556974
JAWORZYNKA
Muzeum NA GRAPIE Gorzołki 720 43-476 Jaworzynka 720 (trasa nr A3)
E-mail: [email protected] www.nagrapie.beskidy.pl Telefon: 33-855 65 20
Muzeum Świerka Istebniańskiego (obiekty poza proponowanymi trasami zwiedzania)
Telefon: 33-855 24 26
KONIAKÓW
Muzeum Koronki w Koniakowie (trasa nr A2)
Izba Regionalna im. Marii Gwarek
Koniaków 505 tel. 33 855 64 23 wizytę najlepiej uzgadniać
Izba Twórcza Heleny i Mieczysława Kamieniorzów
Koniaków 301 tel. 33 855 65 61 wizytę najlepiej uzgadniać
USTROŃ
Kolej linowa - Wyciąg krzesełkowy na Wielką Czantorię i Letni tor saneczkowy w Ustroniu
na Polanie Stokłosicy. Tel. 33 8543550 (trasa nr 13)
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego (trasa nrA1, A2, A3)
43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3, tel. ( 33) 854 29 96 www.muzeumustronskie.pl
Oddział Muzeum Ustrońskiego - Zbiory Marii Skalickiej (trasa nrA1, A2, A3)
43-450 Ustroń, ul. 3-go maja 68, tel. ( 33) 854 29 96 www.muzeumustronskie.pl
Muzeum Regionalne "Stara Zagroda" (trasa nrA1, A2, A3)
43-450 Ustroń, ul. Ogrodowa 1 (koło Rynku), tel. ( 33) 854 31 08
Leśny Park Niespodzianek 43-450 Ustroń - Zawodzie, ul. Zdrojowa 16
tel. ( 33) 851 35 63
www.lesnypark.pl (obiekty poza proponowanymi trasami zwiedzania)
Kompleks EXTREME 43-450 USTROŃ ul. Równica 20 (obiekty poza proponowanymi trasami
zwiedzania) [email protected] tel. (+48) 33 856 48 48
fax (+48) 33 856 48 00
DW „Leśnik” Ekspozycja Ekologiczna Tel; 33 8543521 (trasa nr 6 )
Drewniany kościółek św. Anny z XVIII wieku w Ustroniu Nierodzimiu (trasa II, III)
Tel. 33 8542443