Projekt ten został objęty mecenatem Samorządu Miasta Katowice

Transkrypt

Projekt ten został objęty mecenatem Samorządu Miasta Katowice
pieczątka szkoły
Katowice, dnia .............................. 2011 roku
POTWIERDZENIE
Potwierdzam obecność __________uczniów ze ___________________________________
(liczba)
(nazwa szkoły)
adres: _____________________________ na edukacyjnej ekspozycji „Wiele hałasu o nic z
Hamletem w tle” w Centrum Scenografii Polskiej Oddziale Muzeum Śląskiego w
dniu________________.
_____________________
(imię i nazwisko opiekuna)
__________________________
(podpis)
Projekt ten został objęty mecenatem Samorządu Miasta Katowice

Podobne dokumenty