dvdhity Active Duty

Transkrypt

dvdhity Active Duty
dvdhity
dvdhity.com
Active Duty
Cena: PLN59.00
To ponad 5 godzin najbardziej intensywnych i najbardziej praktycznych sekretów walki
jednocze?nie prostych do przyswojenia "Naucz si? ich dzisiaj, u?yj ich jutro" Na system sk?adaj? si? cztery
cz??ci:
"Alpha" - Podstawy combatu sekretne techniki nigdy wcze?niej nie prezentowane. Nawet je?li nigdy
wcze?niej nic nie trenowa?e?, nigdy si? nie bi?e? i nie by?e? agresywny, techniki które przyswoisz dzi?ki
temu video dadz? ci umiej?tno?ci niezb?dne aby poradzi? sobie w ka?dej niebezpiecznej sytuacji.
"Bravo" - Close Quarter combat metody walki Delta force, pokonaj ka?dego przeciwnika w nie wi?cej ni?
dwie sekundy. Naucz si? taktyki realnej walki i metod które pomog? pokona? nawet bardzo do?wiadczonego
streetfightera.
"Charlie" - Walka w parterze i taktyki survivalu Wszystko co powiniene? wiedzie? o walce w parterze techniki
sprawdzone w realnych sytuacjach zagra?aj?cych ?yciu.
"Delta" - Techniki walki no?em Sekrety walki i obrony przed no?em i innymi rodzajami broni (takimi jak kij
baseballowy, pa?ka, butelka i inne...)
Najskuteczniejsze metody walki przedstawiaj? najlepsi instruktorzy si? specjalnych z USA!!!
Prezentowane poni?ej systemy s? oparte na najbardziej ekstremalnych i skutecznych metodach walki
ulicznej i krav magi !!!
Wykorzystane w walce mog? by? niebezpieczne dla zdrowia, a nawet ?ycia twojego przeciwnika!!!
Trenuj?c zachowaj maksymaln? ostro?no?? !!!Metod których si? nauczysz dzi?ki naszym materia?om stosuj
tylko w realnej samoobronie!!!
Copyright ©2017 - dvdhity.com - http://dvdhity.llk.pl
Strona 1 z 2
Uwa?aj aby z obro?cy nie sta? si? napastnikiem!!!
Dale Comstock - jeden z najbardziej do?wiadczonych ?o?nierzy ameryka?skich jednostek specjalnych.
S?u?y? w spadochroniarzach, Delta force, Zielonych Beretach. Walczy? na Grenadzie, w Iraku podczas
operacji “Pustynna burza”, bra? udzia? w tajnych misjach w Afryce, Centralnej Ameryce i na Bliskim
Wschodzie. Wielokrotnie odznaczany. Obecnie szkoli ?o?nierzy Delta force.
Informacja o dostawcy
Copyright ©2017 - dvdhity.com - http://dvdhity.llk.pl
Strona 2 z 2