Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku dla klas

Transkrypt

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku dla klas
.
Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku dla klas trzecich w roku szkolnym 2016/2017
L
P
Przedmiot
1
Język polski
2
Język
niemiecki
3
Język angielski
4
Matematyka
Tytuł
podręcznika
„Bliżej słowa”
Podręcznik do
kształcenia
literackojęzykowokulturowego
Kurs
podstawowy aha!
New 3A+3B.
Podręcznik z ćw.
Dla gimnazjum
Kurs
rozszerzony aha!
New 3A+3B.
Podręcznik z ćw.
Dla gimnazjum
Podręcznik kurs
podstawowy
Next Move 3
Podręcznik kurs
rozszerzony
Next Move 4
„Matematyka z
plusem”
Autor
podręcznika
Wydawca
Ewa Horwath Grażyna WSiP
Kiełb
Nr
dopuszczenia
MEN
27/3/2010
Anna Potopowicz
Krzysztof Tkaczyk
WSiP
Fiona Beddall, Jayne
Wildman, Tomasz
Siuta, Philip Wood
Pearson Central Kurs
Europe Sp. z
Podstawowy
o.o.
624/3/2013
Katherine Stannett,
Fiona Beddall
Małgorzata
Dobrowolska
Gdańskie
Wydawnictwo
Kurs
podstawowy
13/6/2011
13/5/2011
Kurs rozszerzony
86/5/2009
86/6/2009
Kurs rozszerzony
624/4/2014
168/03/2011
Ćwiczenia
Tytuł
ćwiczenia
Autor
ćwiczenia
„Bliżej
słowa” Ewa Horwath
Zeszyt ćw. Kl. III
Wydawca
WSiP
.
Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku dla klas trzecich w roku szkolnym 2016/2017
Oświatowe
Nowa Era
60/3/2011
Roman Malarz
Puls Ziemi.
Podręcznik do
geografii dla
klasy trzeciej
gimnazjum, cz. 3
Nowa Era
5/3/2010
Biologia
Puls życia 3
Nowa Era
58/3/2010
8
Fizyka
Spotkania z
Grażyna FrancuzOrnat, Nowa Era
fizyką część 3 i 4 Teresa Kulawik, Maria
Nowotny-Różańska
93/3/2010
93/4/2011
9
Chemia
Nowa Era
49/3/2010
10
Zajęcia
artystyczne
11
Zajęcia
techniczne
5
Historia
6
Geografia
7
Matematyka 3
„Śladami
przeszłości „3
Zofia Bdałek
Stanisław Roszak
Anna Łaszkiewicz
B Sągin M Sękstas
J. Kulowik, T
Chemia Nowej
Kulowik, M Litwin
Ery.
Podręcznik dla
gimnazjum Część
3
Beata Marcinkowska,
Zeszyt do zajęć
Lidia Frydzińskaartystycznych z
Świątczak
plastyki. Kraina
sztuki.
Waldemar Czyżewski,
Technika w
praktyce. Zajęcia Waldemar Lib,
Wojciech Walat
mechanicznomotoryzacyjne.
PWN
Nowa Era
„Śladami
przeszłości
zeszyt ćwiczeń
Puls Ziemi 3
Zeszyt ćwiczeń
Puls życia część
3
Spotkania z
fizyką
zeszyt ćwiczeń
część 3 i 4
Zeszyt
ćwiczeń
dla
gimnazjum
chemia
Nowej
Ery 3
Anna
Łaszkiewicz
Nowa Era
J. S. Osika
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
Grażyna
FrancuzOrnat,
Teresa Kulawik,
Małgorzata
Masłowska,
Małgorzata
Generowicz
.
Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku dla klas trzecich w roku szkolnym 2016/2017
A. Pacewicz T.
Kształcenie
Merta
obywatelskie w
szkole
samorządnej.
Podręcznik i
ćwiczenie . Część
2
Edukacja dla
M. Borowiecki, Z.
bezpieczeństwa
Pytasz, E. Rygała
Wydawnictwo
CEO
169/2/2010
PWN
193/2009
Religia
Żyć w miłości
Bożej
Ks. Jan Szpet D.
Jackowiak
AZ-33-01/10-PO3/13
Wychowanie do
życia w rodzinie
Wędrując ku
dorosłości.
Wychowanie do
życia w rodzinie
dla uczniów klas
I- III gimnazjum
red. Teresa Król
Krystyna Maśnik,
Wojciech Śledziński,
Grażyna
Węglarczyk, Jadwiga
Wronicz;
Księgarnia
św.
Wojciecha
Wydawnictwo
Rubikon
12
Wiedza o
społeczeństwie
13
Edukacja dla
bezpieczeństwa
14
15
2005/2009
Edukacja dla
bezpieczeństwa
zeszyt ćwiczeń
J. Lauk, A.
Przybył
PWN
Wędrując ku
dorosłości ćwiczenie.
Praca
zbiorowa pod
red. Teresy
Król.
Wydawnictwo
Rubikon