1 dzień: poniedziałek

Transkrypt

1 dzień: poniedziałek
1 dzień: poniedziałek
20.45 wylot z lotniska Katowice w Pyrzowicach
23.15 przylot na lotnisko Kijów-Borispol, transfer do miasta Sławutycz (nowe miasto pracowników
elektrowni wybudowane po awarii poza zamkniętą strefą 30-km, 40 kilometrów ma wschód)
~3.30 zakwaterowanie w hotelu "Europejski"
2 dzień: wtorek
10.00 śniadanie w restauracji "Stary Talin"
11.00-13.00 spotkanie ze specjalistami francuskiego przedsiębiorstwa NOVARKA, które jest
odpowiedzialne za wybudowanie nowego sarkofagu ARKA (Arkada), prezentacje oraz rozmowy
dotyczące tej budowy oraz późniejszych prac rozbiórkowych (całkowitej likwidacji) obecnego
sarkofagu
13.30 obiad w restauracji "Stary Talin"
15.00 spotkanie ze specjalistami Międzynarodowego Centrum Czarnobylskiego, wizytacja
laboratoriów radioekologicznych
17.00-18.30 zwiedzania muzeum Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (EJ), muzeum miasta Sławutycz,
uczczenie pamięci przy pomniku ofiar poległych w skutek awarii, czas wolny
19.30 kolacja w restauracji "Stary Talin"
Możliwość odbycia rozmów z Siergiejem Wiktorowiczem Akulininem (pracującym w chwili awarii
operatorem turbiny bloku nr 2, uczestnikiem likwidacji skutków awarii, organizatorem i zarządcą
składowiska sprzętu w Burakówce-Starych Sokołach) oraz Ryszardem Frydrykiem (absolwentem MEI
w Moskwie, odbywającym praktykę na reaktorze nr 2 w Czarnobylu).
3 dzień: środa
8.00-8.30 śniadanie w restauracji "Stary Talin"
9.20 wyjazd kolejką pracowniczą do zamkniętej strefy 30-km
10.05 przyjazd na stację kolejową Siemichody przy elektrowni (200 m od sarkofagu)
11.00 spotkanie z administracją EJ – specjalistami w dziedzinie wyprowadzania bloku z eksploatacji i
składowania odpadów radioaktywnych.
12.30 zwiedzanie głównego korpusu EJ, sterowni bloku Nr 1, głównej sterowni elektrowni, głównej
sterowni kontroli radiacyjnej EJ, uczczenie pamięci przy tablicy pamiątkowej na cześć Walerego
Chodemczuka - starszego operatora reaktora, który zginął w momencie awarii (tablica znajduje się w
ścianie odgradzającej bloki 3 i 4).
14.15 obiad w stołówce pracowników elektrowni
15.00 oglądanie elektrowni z placu znajdującego się tuż przy sarkofagu, transfer na stację Siemichody
15.50 wyjazd kolejką pracowniczą w kierunku Sławutycza
16.40 przyjazd do miasta Sławutycz, czas wolny
19.30 kolacja w restauracji "Stary Talin"
4 dzień: czwartek
6.40 śniadanie w restauracji "Stary Talin"
7.40 wyjazd kolejką pracowniczą do zamkniętej strefy 30-km
8.30 przyjazd stację kolejową Siemichody przy elektrowni
8.40 wyjazd w kierunku miasta Czarnobyl, droga prowadzi przez wysiedlone wsie Lelew i Kopacze, z
drogi można obserwować pagórki z oznaczeniami składowiska odpadów radioaktywnych na
szczytach. Są to domostwa wsi Kopaczi, które zostały zabezpieczone przez zakopanie szczątków na
miejscu, w postaci tymczasowych składowisk, tym niemniej poziom promieniowania jest kilkakrotnie
niższy niż w Warszawie.
9.10 przyjazd do miasta Czarnobyl, pomnik członków załogi helikoptera rozbitego podczas
likwidowania skutków awarii, pomnik strażaków poległych w czasie likwidacji awarii, cerkiew św.
Eliasza z 1789 roku, składowisko porzuconych barek (które dowoziły materiały budowlane), stadion
na którym stoi sprzęt używany do likwidowania skutków awarii
10.30 wyjazd do siedziby firmy WEKTOR ze specjalistami przedsiębiorstwa TECHNOCENTRUM, które
zajmuje się przetwarzaniem i składowaniem odpadów radioaktywnych
11.20 zwiedzanie kompleksu WEKTOR i LOT-3 do składowania odpadów radioaktywnych I i II grupy,
które powstały w związku z awarią.
13.00 zwiedzanie miasta Prypeć
14.15 obiad w stołówce pracowników elektrowni
14.45 zwiedzanie zakładu przetwarzania ciekłych odpadów radioaktywnych w EJ (przejście przez pkt.
kontrolny nr 2)
16.30 transfer na stację Siemichody
17.05 wyjazd kolejką pracowniczą w kierunku Sławutycza
17.50 przyjazd do miasta Sławutycz, czas wolny
20.00 kolacja w chacie "Guta" (starej ukraińskiej karczmie), czas wolny
5 dzień: piątek
8.00-8.30 śniadanie w restauracji "Stary Talin"
9.30 transfer do miasta Kijów
12.00 zwiedzanie Kijowa na własną rękę lub w zorganizowanej grupie
16.30 transfer na lotnisko Kijów-Borispol
19.30 wylot do Polski
20.15 przylot na lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Uczestnikom zastaną przesłane w wersji elektronicznej mapy Strefy, terenu EJ Czarnobyl, osiedla
Prypeć i miasteczka Sławutycz.
UWAGA: uczestnicy wyjazdu proszeni są o nadesłanie szczegółowych pytań do specjalistów
ukraińskich i wskazanie interesujacych ich zagadnień. Tego typu rozwiązanie usprawni organizację
spotkań.

Podobne dokumenty