Regulamin Zambrowskiej Ligi Tenisowej – Singiel 2015

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Zambrowskiej Ligi Tenisowej – Singiel 2015
Regulamin Zambrowskiej Ligi Tenisowej – Singiel 2015
§ 1.
ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Organizatorem Ligi jest: Zambrowski Klub Tenisowy WINNER.
2. Partnerami są: Tenis plus oraz ZKS Olimpia.
3. Celem Ligi jest promowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Zambrów i
okolic poprzez uprawianie tenisa ziemnego.
§ 2.
UCZESTNICTWO
1. W lidze mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na płeć, którzy, nie są aktualnie oraz
nie byli w ciągu ostatnich 5 lat notowani na listach PTZ na miejscu wyższym niż 50 w
jakiejkolwiek kat. wiekowej oprócz skrzatów oraz kategorii Amatorzy i Seniorzy.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego, a o ich dopuszczeniu do
rozgrywek decyduje Rada Ligi biorąc pod m.in. to czy ich wiek biologiczny i poziom sportowy
jest wystraczający do rozgrywania meczów z dorosłymi zawodnikami.
3. Zawodników biorących udział w Lidze obowiązuje wpisowe (bezzwrotne) w wysokości 100 zł
(sto złotych) za całe rozgrywki.
4. O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie wpisowego.
5. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
6. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na
potrzeby organizacji rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego.
7. Każdy uczestnik ligi startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie
będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów.
Strona 1 z 3
§ 3.
MIEJSCE I ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Rozgrywki przeprowadzone będą na kortach Miejskich w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego.
Za obopólną zgodą zawodników mecze mogą być rozgrywane na innych kortach.
2. Rozegranie meczu ligowego na kortach Miejskich jest bezpłatne (opłacone z wpisowego).
3. W okresie trwania Ligi uczestnicy rozgrywają swoje mecze wg wcześniej ustalonego przez
organizatora terminarza rozgrywek.
4. Zawodnik wskazany w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu jest gospodarzem
spotkania, a zawodnik umieszczony na drugiej pozycji jest gościem spotkania.
5. Gospodarz spotkania ustala termin meczu i zabezpiecza piłki na mecz. Jakość piłek musi być
zaakceptowana przez gościa spotkania. Piłki nowe nie podlegają akceptacji przez graczy.
Gospodarz spotkania ma obowiązek po rozegranym meczu musi poinformować RADĘ LIGI o
wyniku, wysyłając sms pod numer 570 007 616 lub drogą emailową - [email protected]
6. Jeśli gospodarz spotkania nie poinformuje o jego wyniku do końca danej kolejki nie zgłaszając
wcześniej kłopotów z umówieniem się na spotkanie z przeciwnikiem zostaje ukarany
walkowerem.
7. Każdy z zawodników może dwukrotnie przełożyć spotkanie bez żadnych konsekwencji.
Przełożone mecze powinny być rozegrane w terminie dogodnym dla obu zawodników, jednak
nie później niż w ciągu trzech tygodni po zakończeniu opuszczonej kolejki.
8. Zawodnik, który unika gry, tj. nie przybył na umówiony termin meczu oraz nie zgłosił swojej
absencji przeciwnikowi – przegrywa mecz WALKOWEREM.
9. Zawodnik, którego przeciwnik nie przybędzie na umówione spotkanie w ciągu 15 minut po
wyznaczonej godzinie ma prawo do zgłoszenia walkowera na swoją korzyść.
10. W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników może nastąpić przyznanie za dany
mecz po zero punktów – decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Ligi.
11. Obowiązującymi piłkami używanymi w meczach Ligi są piłki DUNLOP FORT ALL COURT.
12. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany ze względu na złe warunki atmosferyczne,
zawodnicy mają obowiązek dokończyć go w możliwie najkrótszym czasie. Gra rozpoczyna się
od takie wyniku jaki był w momencie przerwania meczu.
13. Obowiązują przepisy gry w tenisa ziemnego oraz kodeks amatora zamieszczony na stronie.
§ 4.
SYSTEM ROZGRYWEK
1. Liga Tenisowa rozegrana będzie w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2015r. Istniej możliwość
przedłużenia terminu rozgrywek uzasadnioną decyzją Rady Ligi.
2. Rozgrywki będą prowadzone na II poziomach: I liga (14 osób) oraz II liga.
3. Mecze w Lidze rozgrywane są w systemie „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
4. Za każdy rozegrany mecz przyznawane będą punkty:
a) wynik spotkania 2 : 0 – 3 punkty zwycięzca, 1 punkt przegrany;
Strona 2 z 3
b) wynik spotkania 2 : 1 – 3 punkty zwycięzca, 1 punkt przegrany;
c) za WALKOWER – 3 punkty zwycięzca, 0 punktów przegrany;
5. O generalnej klasyfikacji w Lidze decyduje kolejno : Ilość punktów; Stosunek zdobytych setów
do przegranych; Ilość zdobytych setów; Wynik bezpośredniego spotkania.
6. Zawodnik będzie uwzględniony w klasyfikacji generalnej tylko w przypadku rozegrania 51%
meczów. W przeciwnym wypadku jego wcześniejsze mecze będą anulowane.
7. W rozgrywkach I ligi bezpośrednio utrzymują się zawodnicy, którzy na koniec rozgrywek
zajmą miejsca od 1 do 10. Zawodnicy z miejsca 11 i 12 rozegrają mecz barażowy o
utrzymanie z zawodnikami z II ligi, którzy zajęli miejsce 4 i 3 ( 11 z 4, a 12 z 3).
8. Z II ligi awans do I ligi bezpośrednio wywalczy 1. i 2. zawodnik w tabeli na koniec rozrywek. 3.
i 4. zagrają mecz barażowy o awans z 11. i 12. zawodnikiem z I ligi ( 3 z 12, a 4 z 11).
9. W II lidze utrzyma się 14 pierwszych zawodników. Zawodnicy którzy zajmą miejsce 15 i niższe
spadną do III ligi (tylko w przypadku kiedy w sezonie 2016 zostanie utworzona III liga).
10. Zawodnicy za zajęcie I, II, III miejsca w ogólnej klasyfikacji zarówno I Ligi jak i II Ligi otrzymują
nagrody w postaci pucharów.
§ 4.
RADA LIGI
1. Powołana została Rada Ligi w składzie: Piotr Podedworny, Łukasz Podedworny, Tomasz
Szabłowski, Adam Gomuliński.
2. Zadaniem Rady Ligi jest rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
zawodnikami lub innych spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.
3. Rada Ligi ma prawo podjąć decyzję o usunięciu lub zmianie któregoś z punktów regulaminu
jednak tylko w sytuacji, kiedy będzie to szczególnie uzasadnione i nie może mieć wpływu na
zmianę punktacji meczów ani zasad dotyczących spadków i awansów z I i II ligi.
4. Przystąpienie do rozgrywek Ligi jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i
terminarza rozgrywek.
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty