ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP RENOWACJA ELEWACJI

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP RENOWACJA ELEWACJI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2011/15419,Renowacja-elewacji-dziedzincow-wewnetrzny
ch-wraz-z-systemem-ogrzewania-przeciwob.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 14:20
RENOWACJA ELEWACJI DZIEDZIŃCÓW WEWNĘTRZNYCH WRAZ
Z SYSTEMEM OGRZEWANIA PRZECIWOBLODZENIOWEGO
BUDYNKU KSP - PAŁACU MOSTOWSKICH W WARSZAWIE
Nr referencyjny: WZP-3425/11/130/N
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45453000-7, 45310000-3
Termin składania ofert: 26.09.2011 r. godz. 12:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 98.1 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 246.8 KB
Załączniki do edycji 173.5 KB
Dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 50.83 MB
informacja o wizji lokalnej 90.42 KB
Pytania i odpowiedzi 157.53 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 148.83 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 84.96 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty