Wniosek oddłużenie

Transkrypt

Wniosek oddłużenie
Imię i nazwisko
Miejscowość
Wiek
Stan cywilny
Rozdzielność majątkowa (nie /tak – jeśli tak to od kiedy data)
Ilość osób w gospodarstwie domowym
Ilość osób na utrzymaniu
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Kwota podstawowego udokumentowanego dochodu netto
głównego kredytobiorcy
Rodzaj dochodu (umowa o pracę działalność gospodarcza
emerytura/renta)
Kwota dodatkowego udokumentowanego dochodu
głównego kredytobiorcy
Kwota podstawowego udokumentowanego dochodu netto
współkredytobiorcy
Rodzaj dochodu (umowa o pracę działalność gospodarcza
emerytura/renta)
Kwota dodatkowego udokumentowanego dochodu
współkredytobiorcy
Suma wszystkich zobowiązań bankowych i SKOKowskich kwota
Suma wszystkich zobowiązań poza bikowych (chwilówki,
pożyczki typu Provident, Proficredit itp) kwota
Suma zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur (czynsz,
telefony, wszelkie inne rachunki) kwota
Łącznie do spłaty
ZABEZPIECZENIE:
Rodzaj (dom, mieszkanie, działka budowlana, działka rolna)
Czy w/w nieruchomość jest obciążona (tak /nie)
Rodzaj obciążenia
Wartość rynkowa nieruchomości
Numer Księgi Wieczystej
Dlaczego zdaniem Państwa warto Państwu zaufać