dokument do pobrania w wersji pdf

Transkrypt

dokument do pobrania w wersji pdf
Oferta współpracy z gospodarką:
- kosztorysy ofertowe,
- harmonogramy,
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
- plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ocena opłacalności robót remontowych,
- badania rynku budowlanego,
- przeglądy i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych,
- nadzory nad robotami budowlanymi,
- method statement,
- tłumaczenia tekstów technicznych z języka angielskiego i niemieckiego
- doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji,
- doradztwo w zakresie wdrażania systemów jakości,
- doradztwo związane z ustawą Prawo zamówień publicznych, Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
- doradztwo z zakresu prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa pracy.
Kursy i szkolenia w zakresie: kosztorysowania i harmonogramowania robót budowlanych,
procedur przetargowych, realizacji procesu budowlanego.
Zapytania ofertowe należy kierować na adres e-mail:
[email protected]
lub na adres do korespondencji
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Budownictwa i Architektury
Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Pokój 317
al. Piastów 50
70-311 Szczecin
tel. (+48) 91 449- 45 14

Podobne dokumenty