pobrania

Transkrypt

pobrania
nr 11
ZBLEWO
grudzień 2009
2009 rok? Kapelusz z głowy!
egzemplarz bezpłatny
Zblewo, Boże Narodzenie 2009 r.
Drodzy Mieszkańcy Gminy
Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą
Państwu
radość, szczęście i pomyślność.
Moc wiary niech doda otuchy i siły w zmaganiu
się z codziennością.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2010
będzie dla Was czasem pokoju i realizacji
marzeń i zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
Janusz Trocha
Krzysztof Trawicki
Radni Rady Gminy Zblewo
W numerze piszemy między innymi o:
• wielkim dniu Pinczyna
(ilustracja obok przedstawia uroczyste otwarcie stadionu
i kompleksu boisk sportowych wybudowanego w ramach
programu "Orlik 2012")
• podsumowaniu działalności GOPS w Zblewie
• policyjnej zmianie warty
• pięknej lekcji historii w borzechowskiej szkole
• Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży
działającym w Zblewie
Fotoreportaże
„Moje boisko – ORLIK 2012” w Pinczynie
Ugóry boisko Orlika w Pinczynie. Obok - drugi z prawej starosta Leszek Burczyk. Niżej - VIP-y
z szalikami Orlika patrzą na fajerwerki. Z prawej - dzieci tworzą żółte koło olimpijskie.
Ks. proboszcz MieczysławBizoń święci boisko.
Wójt dziękuje Mariuszowi Tuchlinowi – prezesowi Dekpolu, po chwili uczniowie szkoły dziękują... kapitanowi drużyny, dzięki której Pinczyn ma
niezwykłykompleks sportowy. Nieżej - dyr. Iwona Loroch z prezentem, oczywiście piłkami. Pozostałe zdjęcia - występyucznów. Fot. T.M.
KURIER ZBLEWSKI. Wydawca: Urząd Gminy Zblewo – Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki i Agroturystyki. Tel: (058) 588 43 81 wew. 50 (Elżbieta Glaza).
Redaktor prowadzący Tadeusz Majewski, współpraca Piotr Madanecki, e-mail: [email protected]
2
Ten pojazd jedzie coraz szybciej...
Refleksje na zakończenie roku
Kończący się rok jest zawsze czasem podsumowań.
W związku z tym chciałbym w moim „okienku” podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat
2009 roku.
Ogólnie mówiąc 2009 rok to okres dalszego rozwoju naszej gminy. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych, oświatowych i obiektów
sportowych. Dużym przedsięwzięciem była modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.
Często słyszę pytanie, dlaczego akurat realizujemy
takie inwestycje, a nie inne. Otóż przyjęliśmy na początku kadencji taką filozofię działania, że w pierwszym rzędzie realizujemy inwestycje, które mogą
być wspierane środkami zewnętrznymi. I tak działamy, świadomi, że kiedyś źródło tych środków zewnętrznych wyschnie. A o tym, że potrafimy te
środki zdobywać, świadczą liczby, wyróżnienia, a
przede wszystkim dzieła.
Zamierzenia, jakie sobie postawiliśmy na ten rok,
udało się zrealizować z nadwyżką. Znakomita część
tych inwestycji nie byłaby możliwa do zrealizowania bez środków zewnętrznych. Wynoszą one około
2 mln zł na wartość zrealizowanych inwestycji w
tym roku prawie 4 mln zł. Czyli połowa to środki zewnętrzne. W tym roku rozpoczęliśmy też inwestycję
dotyczącą dalszej kanalizacji naszej gminy. Po przetargu jej wartość wynosi ponad 10 mln zł, a dofinansowanie do tego zadania ze środków unijnych 4 mln
zł. Realizacja tej inwestycji została rozłożona na 2 lata. Po wliczeniu tej rozpoczętej inwestycji (te 10 mln
zł) do tego, co wykonaliśmy w tym roku, mamy 14
mln zł na inwestycje.
Spośród wszystkich tegorocznych inwestycji najbardziej podoba mi się otwierany dzisiaj Orlik 2012 w
Pinczynie (tekst powstał 14.12.2009 r.) . To drugi Orlik w naszej gminie. Prymusem, jeżeli chodzi o Orliki, jest powiat człuchowski. Tam ma go każda
gmina, ale po jednym. Nie słyszałem o gminie wiejskiej, która miałaby dwa Orliki. Orliki cieszą przede
wszystkim dlatego, że wpływają na ożywienie całego środowiska i miejscowości. Na Orliku w Zblewie
jest ruch do godziny 22. Przekonany jestem, że podobnie będzie z Pinczynem. A na wiosnę, w ramach
programu „Boisko blisko” oddamy trzeci tego typu
obiekt w Kleszczewie.
Mimo że robimy tyle inwestycji, nieraz jesteśmy zaskakiwani przez rząd, który na przykład nie przeka-
zał nam połowy środków na dopłaty do paliwa
rolniczego. Znalazłem środki własne, aby wypłacić
rolnikom całość.
W tym roku było tradycyjnie kilka dużych wydarzeń kulturalnych. Sztandarowe to: Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Festyn Kociewski. Poza tym
mieliśmy wiele festynów w sołectwach oraz piękny
plener twórców ludowych w Bytoni. No i imprezy
związane ze zrealizowaniem inwestycji. Uważam,
że zakończenie każdej powinno się wiązać się z radością mieszkańców gminy, dlatego są one połączone
z uroczystym oddaniem i mają formę wydarzeń kulturalnych. Nie ma to nic wspólnego z propagandą
sukcesu. Te imprezy spełniają też bardzo ważną rolę
w integracji społeczeństwa.
Organizujemy więc liczne imprezy, pomimo że bardzo dużo czasu musimy - - urzędnicy i ja - poświęcać na wyjazdy do różnych prokuratur na terenie
całego naszego województwa, bo aktywność pana P.
i jego „załogi” Stop Korupcji wzrosła w związku z
naszymi sukcesami i zbliżającymi się wyborami. Tu
wystarczy każdy pretekst, by zgłosić doniesienie o
możliwości popełnienia przestępstwa. Ostatni temat
dotyczy pomnika poświęconego ofiarom I i II wojny światowej, jaki stał na Placu Jana Pawła II w Zblewie. Został rozebrany ze względu na zły stan
techniczny. Decyzja o rozbiórce była podjęta po konsultacji z panemsołtysemZblewa, księdzemproboszczem i budowlańcami. W cieniu tego pomnika
powstał Pomnik Maryjny, poświęcony między innymi ofiarom I i II wojny światowej. Ponadto planujemy po zakończonej modernizacji Urzędu Gminy
poświęcić tablicę na budynku UG dodatkowo upamiętniającą te ofiary... Ten pomnik to ostatni temat
dla prokuratury. Ale nie przejmujcie się Państwo, damy sobie radę.
Przyszły rok to 20-lecie samorządu III RP. W całej
Polsce będzie to okres posumowań, w gminie Zblewo również. Można ogólnie stwierdzić, że każda kadencja władz samorządowych wniosła wkład w
rozwój naszej gminy. Planujemy wydać okolicznościowe opracowanie podsumowujące to 20-lecie.
Ukaże się na początku czerwca przyszłego roku, a
więc na czas uroczystości. Myślę, że to opracowanie
powinno być zrobione według kryteriów, które obiektywnie pokażą rozwój naszej gminy i dokonania poszczególnych kadencji. Z dumą mogę powiedzieć,
Koniec roku jest czasem podsumowań...
2009 rok? Kapelusz z głowy!
Poniedziałek, 14.12.2009 r. Wielki dzień dla
Pinczyna – być może napisze kronikarz sołectwa. - I za Ewą Niemczyk napisze: w
dniu tym w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie nastąpiło uroczyste otwarcie stadionu i kompleksu boisk sportowych
wybudowanego w ramach rządowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.
Co to jest ORLIK
Program „Moje boisko – ORLIK 2012” został
przedstawiony przez Premiera Rządu RP Donalda Tuska w dniu 23.11.2007 r. Zakładał on
budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem
socjalnym i szatniami.
Przetarg na prace związane z budową miejscowego Orlika wygrała firma Dekpol z Pinczy-
że przez te 20 lat uczestniczyłem na różnych stanowiskach w samorządzie zblewskim, odejmując 4 lata kadencji poselskiej. Wójtem byłem dwie
kadencje – w latach 1998 – 2002 i 2006 – 2010.
Dziś o gminie Zblewo i Zblewie można mówić z dumą. Ktokolwiek tu przyjeżdża z zewnątrz, nie wierzy, że to wieś, mówi – miasteczko. Coraz częściej
pada temat – powinniśmy starać się o status miasta.
Ale jak już przyjęliśmy, że jesteśmy gminą wiejską,
to niech tak będzie.
Dokonania to jedno, plany – to drugie. Pomysłów
mi nie brakuje. Choćby zapowiadany basen. Dzięki
Bogu zdrowie mi dopisuje. W związku z tym, że te
zamierzenia są długofalowe, pomimo różnych propozycji na przyszłość, czuję się dobrze w tym, co robię. Gmina będzie się rozwijać coraz szybciej. Ci,
co próbują włożyć kij w szprychy tego rozpędzonego pojazdu, powinni uważać, by ten kij im samym
nie zrobił krzywdy.
Wszystkim Mieszkańcom gminy życzę, aby mieli
również wiele siły i okazywali innym szacunek i miłość, i aby zostali obdarowani w zamian tym samym
przez innych.
na w konsorcjum z firmą Panorama z Gdyni.
W dniu 14.09.2009 r. została podpisana umowa na budowę Orlika w Pinczynie pomiędzy
wykonawcą firmą Dekpol a wójtem gminy
Zblewo Krzysztofem Trawickim. Zgodnie z
założeniem programu budowa Orlika w Pinczynie finansowana była przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki w wysokości 333 tys. zł
wartości kosztorysowej, przez Samorząd Województwa Pomorskiego także w wysokości
333 tys., pozostałe koszty pokrył Urząd Gminy w Zblewie. Całkowity koszt kompleksu wyniósł 1 mln 300 tys. zł.
cd. str. 4
3
2009 rok? Kapelusz z głowy! (dok. z str. 3)
Na lokalizację kompleksu sportowego Orlik w
Pinczynie wybrano miejscowy stadion LZS
przy ul. Semlińskiej, a sąsiadujący z budynkiem szkoły przy ul. Sportowej. Po obecnej
przebudowie stadion składa się ze zmodernizowanego, pełnowymiarowego boiska LZS z
bieżnią, na którym został zainstalowany specjalny system nawodnienia, gdyż płyta pokryta jest naturalną trawą.
W ramach projektu Orlik obok pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną powstał
kompleks dwóch boisk. Pierwsze to boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 60m, ogrodzone
po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m z
siatki stalowej, powlekanej. Boisko to zostało
wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m
wykonane z siatki powlekanej i montowane w
sposób trwały z podłożem i bramki do gry w
piłkę nożną. Nawierzchnia boiska wykonana
została na podbudowie dynamicznej, pokryta
trawą syntetyczną w kolorze zielonym.
Drugie powstałe boisko to boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej o wymiarach 44m x 30m, ogrodzone
także ogrodzeniem o wysokości 4m z siatki powlekanej. Nawierzchnia tego boiska została
pokryta nawierzchnią poliuretanową na podbudowie dynamicznej w kolorze zielonym i czerwonym. Wyposażenie sportowe montowane
jest w sposób trwały z podłożem – kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową i ręczną.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa kompleks oprócz ogrodzenia został oświetlony.
Dzięki temu można z niego korzystać także w
godzinach wieczornych. Zainstalowanych zostało 12 masztów oświetleniowych.
W skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego
wchodzi także murowany budynek sanitarnoszatniowy o powierzchni użytkowej 102,4 m
kw. W projekcie budynek miał być konstrukcji drewnianej, jednak gmina uzyskała zgodę
Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę budynku murowanego. W budynku mieści się magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
szatnie, zespół higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie dla trenera.
Otwarcie
Przed 16 (godzina rozpoczęcia uroczystości)
jest zimno i już szaro. Spadł śnieg, ale boiska
kompleksu są czyściutkie. Rok temu, podczas
otwarcia Orlika w Zblewie, był potężny mróz
i śnieg nie do usunięcia. Elegancka i przyjazna dla oka nawierzchnia boiska do piłki ręcznej i koszykówki jest szorstka i nie za twarda.
Kusi do ruchu, gry. Przy drzwiach w szkole gości witają uczniowie w strojach kociewskich,
a na Orliku uczniowie w strojach... Orlika. Po
chwili już gra orkiestra, są sztandary, tłum
uczniów. VIP-y w swoim sektorze otrzymują
szaliki z logo Orlika i Uczniowskiego Klubu
Sportowego Pinczyn. Orkiestra dęta z Pinczy-
4
na pod batutą Wacława Ossowskiego konkuruje z muzyką z CD. W potężnym świetle
wszystko jest kolorowe: mównica, narodowe
flagi, banery Orlika, Gminy Zblewo, białoczerwona wstęga i dwa pęki również białoczerwonych balonów. Wszystkich wita konferansjer Dorota Piechowska. Po chwili zostają
wprowadzone sztandary Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte i Publicznego Gimnazjum im. ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie, Ochotniczej Straży
Pożarnej Pinczyn, Gminy Zblewo. Słychać werble, a po chwili hymn. Po krótkim przemówieniu wójta Trawickiego uroczyste przecięcie
wstęgi – przy dźwiękach „Rydwanów ognia”
Vangelisa. Małe rozczarowanie – nie przyjecha-
Pani dyrektor chwali drużynę
W sali gimnastycznej witają wszystkich panie
od konferansjerki Iwona Wysmułek-Śliwa i
Alicja Przybylska. Po chwili przemawia dyrektor Iwona Loroch. - Jest mi niezmiernie miło, że możemy państwa gościć w tak
wyjątkowym dniu - nie tylko dla naszej społeczności szkolnej, ale w wyjątkowym dniu
dla całej społeczności Pinczyna. W historii naszej miejscowości otwarcie tak wspaniałego
obiektu sportowego jest wydarzeniem historycznym, porównywalnym do tego sprzed 40
laty, kiedy oddano do użytku naszą szkołę. Jesteśmy ogromnie wzruszeni, że w tym pięknym jubileuszowym dla nas roku
otrzymujemy taki prezent. Jesteśmy przekona-
ło sporo zaproszonych. Widać Orliki im spowszedniały. Niesłusznie – to takie piękne,
czyste i w pełni udane dziecko III RP. Widać
starostę Leszka Burczyka, wójtów – gminy
Skórcz Erwina Makiłę i gminy Kaliska Antoniego Cywińskiego. Wstęgę m.in. przecinają:
wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki, dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w
Pinczynie Iwona Loroch - prezes UKS Pinczyn, dwoje najlepszych sportowców ZKiW w
Pinczynie - Marta Wojtaś z kl. III b gimnazjum oraz Dariusz Guziński z III b gimnazjum, Mariusz Tuchlin – prezes Dekpolu sp.
z o.o. Pinczyn, prezes LZS METEOR Pinczyn
Marcin Smukała. Dwóch sportowców wypuszcza 200 balonów z helem i te lecą het. Ks. proboszcz parafii p.w. św. Elżbiety w Pinczynie
Mieczysław Bizoń święci boisko, a po chwili
modlitwa. Dzieci klas I-III pokazują układ z
chustami nawiązujący do symboliki igrzysk
olimpijskich. Przy muzyce Queen „We are
the Champions” tworzą olimpijskie koła. Po
tym patrzą w górę - jak na już czarnym niebie wybuchają fajerwerki. Wszystko krótko,
sprawnie. Wyjście w rytmie marsza – prowadzi przecież orkiestra. Goście idą do szkoły,
gdzie zacznie się druga część uroczystości.
ni, że przez wiele dziesięcioleci Orlik będzie
służył pinczyńskiej młodzieży. Może dzięki
tej inwestycji zostanie odkryty talent sportowy
na miarę naszych wspaniałych olimpijczyków.
Cieszymy się, że nasze władze samorządowe
potrafią wykorzystać każdą szansę rozwoju, jaka się przed nimi pojawi. Budzi to nasz podziw i uznanie. Doskonale zdajemy sobie
sprawę, że ta piękna inwestycja nie doszłaby
do skutku, gdyby nie zgodna drużyna, składająca się z instytucji finansujących oraz wykonawców. Panowie, rozegraliście wspaniały
mecz – na miarę mistrzostw świata. Chapeau
bas (kapelusz z głowy)! Jesteśmy wam
wdzięczni, bo spełniły się nasze marzenia!
Dziękujemy!
Pora na podziękowania. M.in. dostają je wykonawcy Orlika i sponsorzy uroczystości: prezes Dekpol-u sp. z o.o. Pinczyn Mariusz
Tuchlin, dyrektor Panoramy II sp. z o.o. z
Gdyni Tomasz Zabłocki, Roboty Ziemne i
Drogowe w Borzechowie - Andrzej Tworek,
Zakład Instalacji Elektrycznych ZAREM w
Malborku - Zygmunt Płotka, prezes BS
Skórcz – Sławomir Flissikowski - sponsor uroczystości, ks. proboszcz Mieczysław Bizoń –
za okazane wsparcie i pomoc w organizacji
uroczystości, inwestor - wójt gminy Zblewo
Krzysztof Trawicki.
Po tym rozpoczyna się program artystycznosportowy uczniów ,,Bal u Królowej Śniegu”.
Bajka, w której głównym rekwizytem jest... piłka nożna. Uznanie widzów wzbudzają popisy
gimnastyczne. Zdjęcia prezentujemy na stronie 2 i więcej na www.zblewo.pl.
Podsumowanie
I trzecia część uroczystości - podsumowanie
działalności samorządu za rok 2009. Otwarcie
kolejnego Orlika w gminie Zblewo właśnie w
grudniu to doskonała ku temu okazja. Goście
oglądają multimedialną prezentację osiągnięć
przygotowaną przez Adama Gilę z UG. Wójt
Trawicki omawia. A my po prostu dajemy liczby, które mówią, że był to dla gminy całkiem
udany rok.
Inwestycje 2009
Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka
Kultury w Zblewie oraz likwidacja barier architektonicznych
Wartość inwestycji – 870.000 zł
Przebudowa stadionu sportowego w Pinczynie
Wartość inwestycji – 320.000 zł
Budowa boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 w Pinczynie
Wartość inwestycji – 1.300.000 zł
Zakup trybun sportowych w Borzechowie i
Kleszczewie
Wartość inwestycji – 50.000 zł
Budowa chodnika w miejscowości Pinczyn i
Zblewo
Wartość inwestycji – 100.000 zł
Remont drogi destruktem na długości 1 km
(droga Jezierce – Tomaszewo i ul. Nowodoworska w Pinczynie)
Wartość inwestycji – 126.000 zł
Modernizacja budynku przedszkola w Pinczynie
wartość inwestycji – 190.000 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
na terenie gminy Zblewo
wartość inwestycji – 600.000 zł
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej w gminie Zblewo – I etap
wartość inwestycji – 10.425.144 zł
- Montaż nowych przystanków w Radziejewie
i Borzechowie
- Budowa chodnika w miejscowości Semlin
- W Publicznej Szkole w Borzechowie wymieniono częściowo stolarkę okienną
- W Środowiskowym Domu w Kleszczewie
został wykonany remont tarasu
Wartość inwestycji - 200.000 zł
POZYSKANE ŚRODKI – 1.900.000 zł
ŁĄCZNA WARTOŚC INWESTYCJI
3.756.000 zł + 10.425.144 zł (umowa na kanalizację) = 14.181.144 zł
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Akt nadania tytułu Kryształowy Hit 2009,
Gmina Manager 2009, Gmina Fair Play,
Najbardziej podziwiany samorządowiec,
Wójt Roku, Certyfikat ISO 9001:2009, Kontynuacja Trójregionalnego Porozumienia
Zblewo – Gniewino – Łapsze Niżne: Kociewiacy – Kaszubi – Górale, Gala wręczenia
corocznych Nagród Wójta.
Oprac. Tadeusz Majewski
Młodzi
Gdy dajemy siebie innym...
Co może robić zblewska młodzież w piątkowy wieczór? Spotkania ze znajomymi, imprezy? Nic bardziej mylnego. Tego dnia, co
tydzień o tej samej porze, wielu młodych biegnie na spotkania KSM.
- Co to KSM? - pytam dziewczynę, która zmierza do parafialnej salki. - Klub Samotnych Małolatów, jak śmieją się niektórzy?
- Nie! To Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Organizacja działająca przy zblewskiej parafii około 16 lat. Zrzesza naprawdę wiele
młodych osób, które czują wielką chęć pomagania i dawania ludziom radości bezinteresownie.
Wielu mówi, że dzisiejsza młodzież patrzy tylko na dobra materialne, jest zła i nieczuła na
potrzeby innych. Ich działanie jest najlepszym argumentem, że tak nie jest. Najczęściej
nowe osoby pojawiają się tam zachęcane
przez kolegę czy koleżankę, którzy do KSM
już należą. Każde spotkanie rozpoczyna się
wspólną modlitwą. Później omawiane są ewentualne sprawy organizacyjne, na przykład przygotowanie jakiejś akcji czy wyjazdów.
Następnie wcześniej wybrane osoby opracowują na spotkania tematy godne poruszenia i omówienia, by rozwiać ewentualne wątpliwości.
W ostatnim czasie młodzież poruszyła temat
aborcji, narkomanii i rasizmu. Spotkania w ta-
kim gronie wraz z księdzem wikariuszem
–
opiekunem
stowarzyszenia, umocniły wiarę
i poczucie własnej wartości w
niejednej młodej osobie. Bardzo
ważne jest, by w młodym wieku
ukształtować postawę człowieka
odpowiedzialnego, uczciwego i
chętnego do pomocy innym.
- W KSM jestem ponad rok – mówi jego prezes Magda Dunst. - Do przyjścia na spotkanie
przekonała mnie koleżanka oraz ksiądz, który
zaprezentował stowarzyszenie na lekcjach religii. Nigdy nie żałowałam, że przystąpiłam.
Dzięki temu mogę się spełniać jako człowiek.
Nic nie daje mi większej satysfakcji, jak
uśmiech na twarzy jakiejś osoby, której zdołałam pomóc. Nawet wspólna modlitwa jest dla
mnie czymś wyjątkowym. Kiedy razem wypowiadamy słowa „Ojcze nasz”, czuję wewnątrz
niesamowitą siłę dającą mi motywację do niesienia dobra. Bezinteresowność to chyba największy dar, jaki możemy dać innym.
Niestety nie zawsze miałam takie podejście do
wiary. W gimnazjum nie lubiłam chodzić do
kościoła. Dzięki spotkaniom w KSM i bierzmowaniu zaczęłam mieć bardziej dojrzałe podejście do życia i Kościoła. Wszystkim moim
rówieśnikom polecam KSM, nie tylko ze
Spotkanie młodzieży z KSM. Fot. Tadeusz
Majewski
względu na umacnianie swojej wiary, ale również przez rozwijanie znajomości i przyjaźni
nawiązanych między nami w czasie wspólnych wyjazdów i pracy. Teraz jestem dumna,
że należę do takiej organizacji. Codziennie staram się, by moje życie było coraz lepsze i miało sens, którego nabiera tylko wtedy, gdy
dajemy siebie innym.
Niewiele stowarzyszeń, do których należą
młodzi ludzie, działa w ten sposób, umacniając w nich przekonanie, że życie może być
piękne, a ludzie, którzy nas otaczają, potrafią
nieść dobroć i pokój światu. Właśnie od takich małych kroków w życiu codziennym zaczyna się nasza droga do świętości i
budowanie miłości między ludźmi.
Klaudia Ciesielska
5
USUŃ AZBEST!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił po raz kolejny konkurs dla gmin woj. pomorskiego pod
nazwą „Unieszkodliwianie odpadów azbestowo –cementowych z terenu województwa pomorskiego – edycja
2010”.
Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu,
współfinansowane ze środków własnych gminy, obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów
azbestowo – cementowych pochodzących z nieruchomości przeznaczonych w całości na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność/współwłasność wyłącznie osób fizycznych lub współwłasność osób fizycznych i gminy
oraz nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika indywidualnego.
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw-gda.pl.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy zamierzają w 2010 roku
wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych na budynku mieszkalnym, budynkach inwentarskich i
gospodarczych w gospodarstwach rolnych, proszeni są o złożenie wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie, pok. nr 16.
Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku wniosku wraz z załącznikiem nr 1 „oceną stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
Druki wniosku i załącznika nr 1 „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” można
pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zblewo, www.bip.zblewo.pl w zakładce „Formularze do pobrania” lub w Urzędzie
Gminy, pok. Nr 16.
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 15 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje
Rada Gminy Zblewo na sesji w dniu 30 listopada 2009 roku podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
wodę i odprowadzenie ścieków. W związku z tym ustalono opłaty:
Rada Gminy ustaliła również dopłatę z budżetu gminy do ścieków wprowadzonych do oczyszczalni kanalizacją ściekową w
wysokości 1,00 zł/m3 netto.
Na tej samej sesji ustalono również opłatę za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Zblewie przy ul. Sportowej
w wysokości 135 zł netto za 1 Mg (tona) składowanych odpadów. W związku z wymogami urzędów sprawujących nadzór nad
gospodarką odpadami i obowiązującymi przepisami, wszystkie odpady przywożone na nasze składowisko muszą być zważone.
Nie można będzie przywozić odpadów bez uprzedniego ich zważenia oraz podania niezbędnych danych dotyczących ich rodzaju i
pochodzenia. Odnośnie usługi ważenia Zakład Komunalny podpisał stosowną umowę z Firmą Handlową „Centrum Zaopatrzenia
Rolnictwa” pana Leszka Burczyka, która ma swoją siedzibę w Zblewie przy ul. Głównej 6 (dawny plac GS w Zblewie).
W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz: osoby prywatne – mieszkańcy gminy Zblewo nie mogą osobiście
wywozić śmieci – zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz odpadów stałych (śmieci) z firmą, która uzyskała koncesję na
wywóz odpadów z terenu naszej gminy. Na terenie naszej gminy działają trzy firmy posiadające taką koncesję. Są to firmy:
„ABC” z Kościerzyny oraz „Koltel” i „Starkom” ze Starogardu Gd..
Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo
Marek Draws
6
Roman Kuśnierz otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi
Małe wielkie sprawy sołtysa Białachowa
O Romanie Kuśnierzu pisaliśmy już kilka razy (patrz – www.zblewo.pl - sołectwo Białachowo) Jest to człowiek, który od wielu lat
działa społecznie. Nic dziwnego, że otrzymał
już Honorową Odznakę NFOZ - Warszawa,
październik 1986 r. oraz Odznakę Marszałka
Województwa Pomorskiego "W uznaniu ofiarnej służby dla lokalnej społeczności –
5.02.2004 r.". Teraz otrzymał Srebrny Krzyż
Zasługi. Oto w skrócie jego sylwetka i działalność.
Roman Kuśnierz 5.02.1974 r. został wybrany
sołtysem wsi Białachowo. Od tamtej pory nienagannie pełni tę funkcję, bardzo angażując
się w prace na rzecz swojej miejscowości. Praca ta jest dla niego bardzo trudna - w chwili
wyboru był inwalidą ze schorzeniem narządu
ruchu, posiadającym 85 procent uszczerbku
na zdrowiu.
Przez te wszystkie lata sołtysowania osobiście
angażował się w realizację zadań: budowa nowego sklepu (1976), budowa drogi asfaltowej
- 1 etap (1980), budowa wodociągu wiejskiego - 1 etap (1981), budowa przepustu pod drogą i rurociągu melioracyjnego (1986),
budowa drogi asfaltowej - II etap (1987), wykup ziemi pod pętlę autobusową za pieniądze
ze zbiórki od mieszkańców wsi (1988), budowa pętli autobusowej w czynie społecznym, pomoc pogorzelcom (1988), budowa kolejnego
rurociągu melioracyjnego (1988), zamontowanie oświetlenia ulicznego (1995), wprowadze-
nie pojemników do segregacji odpadów
stałych (1955), remont przydrożnej kapliczki
(1995), budowa wiaty przystankowej (1996),
zbiórka na rzecz powodzian (1997) powodzian, budowa wodociągu wiejskiego - II etap
(1998), budowa rurociągu melioracyjnego III etap (1998), budowa nowej pętli autobusowej (2003), budowa nowego przepustu drogowego i rurociągu melioracyjnego (2003),
budowa nowej wiaty autobusowej (2006).
Takie niby drobne dzieła. Dla małego Białachowa – wielkie.
Gratulujemy Panie Romanie.
Borzechowo. Wspólnie wybrano kandydata na patrona
Ojciec Flawian Słomiński
W Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie wdrażane są procedury zmierzające
do nadania placówce imienia i sztandaru. Powołano Zespół do nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum. Wytypowano
kandydatów i przeprowadzono konsultacje społeczne, jak również wypowiedzieli się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wspólnie wybrano
kandydata – Ojca Flawiana Słomińskiego.
Franciszkanin O. Flawian Słomiński urodził się w Borzechowie 1917 r., zmarł w Rzymie w 1987 r., ale zgodnie ze swoim
życzeniem, wrócił na Kociewie i spoczął na
cmentarzu parafialnym w Borzechowie.
Przekazał do Polski wiele darów. Pomagał ludziom, bo wierzył w dobroć ludzką. Przez 30
lat spowiadał w Watykanie w konfesjonale z
napisem: "Po polsku". Był spowiednikiem papieży: Pawła VI, Jana Pawła I oraz w trakcie
pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Mówi się o
nim, że był spowiednikiem papieży. Pełnił obowiązki kapelana Drugiego Korpusu Wojska
Polskiego pod wodzą generała Andresa. Za miłość do ojczyzny i wierną służbę otrzymał różne odznaczenia cywilne i wojskowe, wśród
nich Krzyż Walecznych i pośmiertnie Order
Polonia Restituta.
Opracowała Maria Tomana
O. Flawian WładysławSłomiński,
neoprezbiter, Rzym 1941.
7
Fotoreportaże
20 lat Konwencji o Prawach Dziecka
Zespół Szkół Publicznych w Zblewie jest jedną z 192 szkół w Polsce, która włączyła się do akcji „Szkoła z
Prawami Dziecka” organizowanej przez
UNICEF.
W tygodniu poprzedzającym obchody rocznicy wychowawcy klas przeprowadzili
godziny
wychowawcze
poświęcone tematyce praw dziecka. 20 listopada (w piątek) społeczność uczniowska ZSP w Zblewie wzięła udział w
obchodach dwudziestej rocznicy powstania Konwencji o Prawach Dziecka. Także i w tym dniu zajęcia oscylowały
wokół tej tematyki. Uczniowie klas IV –
VI szkoły podstawowej i gimnazjum
uczestniczyli w apelu, podczas którego
podsumowane zostały podjęte przez nas
działania na temat praw. Następnie
uczniowie działającego w naszej szkole
kółka teatralnego, prowadzonego przez
panią H. Jaworską, wystąpili w przedstawieniu pt. „Ty także byłeś mały”, które
poświęcone było tematyce praw dziecka.
Kolejnym punktem była prezentacja filmów laureatów rozstrzygniętego konkursu filmowego pt. ”Prawa dziecka oczami
dzieci”. Autorzy trzech pierwszych
miejsc otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz słodycze, a ich prace zostaną wysłane do siedziby UNICEF-u w Polsce i będą brały udział w kolejnym etapie
konkursu.
Jednak punktem kulminacyjnym oczekiwanym z niecierpliwością był happening
„balony do nieba”. Uczniowie oddziałów
przedszkolnych oraz klas IV- VI otrzymali balony napełnione helem, natomiast
gimnazjaliści zapisali na nich prawa, jakie posiadają dzieci. Punktualnie o godzinie 12 zgromadziliśmy się na boisku
szkolnym, aby wypuścić balony, które
wzniosły się barwnie i widowiskowo do
nieba. Na całej społeczności zrobiło to
ogromne wrażenie i na pewno zostanie
długo zapamiętane. Podobne akcje odbyły się także w tym samym czasie w wielu szkołach całej Polski. Kolorowe niebo
miało symbolizować prawa i wartości,
które zawsze powinny być przestrzegane.
Koordynatorem przedsięwzięcia „Szkoła
z prawami dziecka” jest pedagog szkolny, pani Kamila Kozub. Szkoła zamierza
dalej realizować założenia kampanii, m.
in. poprzez organizowanie zajęć poświęconych prawom dziecka.
Kamila Kozub
8
Z posterunku policji
Policyjna zmiana warty
Podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Zblewo
(30.11.2009r.) w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się swoista policyjna zmiana warty. Uroczyście pożegnano dotychczasowego
kierownika Posterunku Policji w Zblewie aspiranta sztabowego Ireneusza Paraszczaka i
przedstawiono aspiranta sztabowego Sławomira Stolza, który przejął tę funkcję 15.11.2009
r.
Oto sylwetki obu policjantów.
Aspirant sztabowy Ireneusz Paraszczuk w
dniu 10.10.1984 r. rozpoczyna służbę jako kursant w Oddziałach Prewencji w Gdańsku. Po
odbyciu szkolenia w Oddziałach Prewencji w
dniu 31.07.1986 r. rozpoczyna służbę w II Komisariacie w Gdańsku, a l kwietnia 1987 r. zostaje dzielnicowym w tym Komisariacie. Od
1.01.1990 r. rozpoczyna pracę jako dzielnicowy w Referacie Dzielnicowych Rejonowego
Urzędu Spraw Wewnętrznych w Starogardzie
Gdańskim. Od tego czasu cały czas jest funkcjonariuszem Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Starogardzie Gdańskim,
Komendy Rejonowej Policji w Starogardzie Aspirant sztabowy Ireneusz Paraszczuk oraz aspirant sztabowy Sławomir Stolz. Fot. Tadeusz MaGdańskim, a później Komendy Powiatowej Po- jewski
licji. W dniu 1.12.1995 r. awansuje na starszego dzielnicowego Zespołu Dzielnicowych Starogardzie Gdańskim. Dnia 1.07.2000 r. jest Z dniem 28.10.2009 r. przeniesiony rozkazem
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Po- kierownikiem Rewiru Dzielnicowych Sekcji w dyspozycję Komendanta Powiatowego Polilicji w Starogardzie Gdańskim, a 20.08.1996 r. Prewencji Komendy Powiatowej, a od cji w Starogardzie Gd. i kończy pracę jako kiezostaje starszym dzielnicowym Zespołu Dziel- 1.12.2000 r. jest kierownikiem Rewiru Dzielni- rownik Posterunku Policji w Zblewie .
nicowych Wydziału Prewencji tej Komendy. cowych i sekcji Prewencji Komendy PowiatoW dniu 1.10.1998 r. przyjmuje obowiązki kie- wej w Starogardzie Gdańskim. W dniu l Aspirant sztabowy Sławomir Stolz w dniu
rownika Referatu Dzielnicowych Wydziału Pre- .05.2006 r. przybywa do Zblewa i pełni funk- 16.01.1991 r. rozpoczyna służbę w Komendzie
wencji Komendy Rejonowej Policji w cję kierownika Posterunku Policji w Zblewie. Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.
Przez rok pracuje w Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej tej Komendy. Po roku zostaje
funkcjonariuszem służby Kryminalnej Komisariatu Policji w Rydułtowach Komendy Powiatowej Policji Wodzisławiu Śląskim. Od l
września 2004 r. rozpoczyna pracę w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim Posterunek Policji w Zblewie jako
asystent Zespołu ds. Kryminalnych. Dnia l
czerwca 2007 r. przyjmuje obowiązki kierownika Posterunku w Lubichowie. Natomiast od
15 listopada 2009 r. jest kierownikiem Posterunki Policji w Zblewie.
Aspirant sztabowy Ireneusz Paraszczuk w
krótkim pożeganiu swoich jakby nie patrzeć
podopiecznych stwierdził, że chciał pracować
w gminie Zblewo dłużej, ale nie pozwala mu
na to stan zdrowia.
Gmina Zblewo będzie pamiętaćswojego komendanta. Władze gminy składają mu życzenia i wręczają mu kwiaty.
9
Jubileusze
Złote Gody w Kleszczewie
Kościerskim i Pinczynie
16 listopada 2009 r. Złote Gody obchodzili
mieszkańcy Kleszczewa Kościerskiego
Maria i Leonard Porazik. Dostojnym Jubilatom gratulacje składali wójt gminy
Krzysztof Trawicki i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Hanna Dunajska.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodzili w tym roku również Irena i Henryk
Wacholc z Pinczyna.
Medal dla Pani Lidii
W dniu 16 grudnia 2009 r. odbyła się uroczystość wręczenia Pani Lidii Godlewskiej – Wró-
Obrony Narodowej. Aktu dekoracji dokonał
przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Starogardzie Gd. mjr Jacek Klajna w
towarzystwie Wójta Gminy Krzysztofa Trawickiego.
Wójt Gminy wręczył również wiązankę kwiatów i upominek
Pani Lidia z przyjemnością opowiedziała o
służbie swoich synów. Syn Janusz służył 3 lata w Jednostce Marynarki Wojennej w Ustce i
pozostał wierny służbie na morzu. Syn Wiesław również był marynarzem w Jednostce
Wojskowe w Świnoujściu, a Krzysztof - w
Gdańsku, w I Brygadzie Obrony Terytorialnej.
blewskiej Srebrnego Medalu „Za zasługi dla
obronności kraju” nadanego decyzją Ministra
Gabriela Gilla
Inspektor ds.wojskowych , obronnych i p.poż.
Obecnie na terenie naszych szkół realizowany jest projekt „Za rękę z Einsteinem”a już wkrótce
ruszy projekt „Wykorzystam swoją szansę”
Wykorzystam swoją szansę!
28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu Kapitał Ludzki /PO KL/, który jest
jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. PO KL wpisuje się w jeden z głównych
celów Narodowej Strategii Spójności 20072013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój
kapitału ludzkiego i społecznego. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się
do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy
oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie
na kilku obszarach, m.in. na edukacji. Pro-
10
gram składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i
regionalnym. W ramach PO KL istnieje możliwość realizacji projektów w dwóch głównych
trybach: systemowym
i konkursowym. Szkoły mogą realizować projekty wyłonione do dofinansowania w trybie
konkursowym. Priorytet IX wspiera regiony
w zakresie podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa. Przewiduje się realizację tego celu poprzez realizację
programów rozwojowych szkół, obejmujących wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania
kompetencji kluczowych.
W ubiegłym roku szkolnym Gmina Zblewo w
blicznych w Bytoni, a partnerem Zespół Szkół
Publicznych w Zblewie.
W obydwu szkołach dla uczniów z „podstawówki” i gimnazjum w okresie od września
do czerwca zostaną przeprowadzone pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne - wyrównawcze i
specjalistyczne oraz zajęcia indywidualne i
grupowe z psychologiem. Dla uczniów utworzono 73 grupy zajęciowe, które przez 32 tygodnie będą realizowały specjalistyczne
programy dostosowane do potrzeb uczniów .
Zakładamy, że łączna liczba 3936 godzin zajęć przełoży się na osiągnięcie rezultatów, będących miarą postępów uczniów i przyrostu
ich osiągnięć - na wzrost wiedzy, umiejętności
i kompetencji, a co za tym idzie na wyższą jakość pracy naszych szkół.
Do każdego rodzaju zajęć zostaną zakupione
materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji zajęć nowoczesnymi i atrakcyjnymi
metodami.
Unia Europejska - Europejski Fundusz Sporamach Programu Kapitał Ludzki realizowała
na terenie szkół w gminie wyłoniony w konkursie projekt „Rozwój kompetencji kluczowych”. Zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczniów. Obecnie na terenie naszych szkół realizowany jest projekt „Za
rękę z Einsteinem”.
Kiedy Urząd Marszałkowski w Gdańsku w lutym br. ogłosił nabór wniosków na konkurs w
ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG
EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W
SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, szkoły nie wahały się ani przez
chwilę, czy podjąć wyzwanie.
Zainteresowanie placówek oświatowych konkursem w całym województwie było olbrzymie. Prawie każda szkoła składała wniosek
aplikacyjny na konkurs. Szanse pozyskania
środków na dodatkowe zajęcia dla uczniów zdarzają się rzadko. Grzechem zaniechania byłoby nie ubieganie się o taką pomoc. Nasza
Szkoła – Zespół Szkół Publicznych w Bytoni
również złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wykorzystam swoją szansę!”. Z niepokojem oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie
konkursu. Z ogromną radością przyjęliśmy pomyślną decyzję o finansowaniu Projektu w pełnej wnioskowanej kwocie – 416 859,64 zł!
Sukces jest tym większy, że jest to jedyny Projekt w naszej gminie, który w tym roku uzyskał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Kapitał Ludzki.
Projekt „Wykorzystam swoją szansę!” ma charakter partnerski. Liderem jest Zespół Szkół Pu-
łeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki
wspiera działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z
obszarów wiejskich. Jeszcze daleko nam do
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Unii. Nowoczesne szkoły z atrakcyjnym wyposażeniem, z ogromną liczbą
dodatkowych zajęć rozwijających uczniów w
różnych obszarach aktywności ( nawet dla jednego ucznia!) - to codzienność w rozwiniętych krajach Unii.
Takie projekty, jak nasze to dopiero pierwsze
jaskółki – zwiastujące nadejście lepszego czasu. Cieszymy się, że owe „jaskółki” zawitały
do naszej Gminy – do naszych szkół: w Bytoni i w Zblewie.
11
W szkołach
Piękna lekcja historii o losach naszej Ojczyzny
W czwartek 12.11.2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie odbyła się uroczysta Akademia z okazji 91. rocznicy Uzyskania
Niepodległości przez Polskę. Nasza młodzież
przypomniała i uświetniła dzień 11 LISTOPADA pięknymi wierszami i piosenkami według
scenariusza p. Janiny Miemiec i p. Violetty Żukowskiej pt. „Święto Niepodległości”. Oto scenariusz według przydziału ról:
Uczeń I i II – Julia Czarnota („…” – Maria Konopnicka )
A jak ciebie kto zapyta: / Kto ty taki, skąd ty
W 1914 roku trzy państwa zaborcze: Rosja,
Niemcy, Austria rozpoczęły między sobą wojnę. (Wszyscy) Wybuchła I wojna światowa. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich
armii.
Narrator V – Dominika Jasińska:
Tę piosenkę śpiewali legioniści Józefa Piłsudskiego z trzeciego pułku piechoty. Natomiast
ułani z czwartego szwadronu wtórowali inną
wesołą śpiewką:
Uczeń III, IV i V – Martyna Omieljańczyk
(„Ta co nie zginęła” – Edward Słoński)
Rozdzielił nas, mój bracie, / zły los i trzyma
straż – / w dwóch wrogich sobie szańcach / patrzymy śmierci w twarz.
Chór: (śpiewa)
„Przybyli ułani…”
Narrator VI – Marcelina Walendziak:
Mimo radosnego nastroju, w jakim utrzymana
jest ta piosenka, nikomu w tym czasie nie było
wesoło.
Narrator VII – Kinga Niedźwiedź:
Wojna pochłaniała coraz więcej ofiar, lecz
wiara w niepodległą Polskę podtrzymywała
ducha walki.
Uczeń VI, VII i VIII – Sylwia Domian
(„Do mego syna” – Edward Słoński)
Gdy dym pożarów słońce gasi / i coraz krwawszy huczy bój, / ty mnie nie pytaj, czy to nasi,
/ czy to nie nasi, synu mój!
Ty mnie nie pytaj, kto zwycięża, / czyj triumfalny słychać śpiew, / naszego nie masz tam
oręża, / chociaż się nasza leje krew.
O, synu mój, na wszystkich frontach, / od płowej Wiały aż po Ren, / przy zapalonych stojąc
lontach, / my swój o Polsce śnimy sen…
Chór: (śpiewa)
„Piechota…”
Uczniowie podczas uroczystości.
rodem? / Mów, żeś z tego łanu żyta, / żeś z
tych łak, co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty, / Co Piastowską
chatą była. / Żeś z tej ziemi, której kwiaty /
gorzka rosa wykarmiła.
Narrator I – Marta Wróblewska:
Każdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie,
wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają podobną tradycję, troszczą się o
swoją ojczyznę i w razie potrzeby jej bronią.
Narrator II – Dominika Jasińska:
Urodziliśmy się w Polsce, która na przestrzeni
tysiąca lat przechodziła różne wydarzenia – radosne i bolesne.
Narrator III – Marcelina Walendziak:
12
W okopach pełnych jęku, / wsłuchani w armat
huk, / stoimy na wprost siebie – /
ja – wróg Twój, Ty – mój wróg!
Narrator VIII – Martyna Cieszyńska:
I oto sen o wolnej Polsce spełnia się. Zmagania wojenne trwały ponad cztery lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz
rewolucją w Rosji.
Las płacze, ziemia płacze, / świat cały w
ogniu drży, / w dwóch wrogich sobie szańcach / stoimy ja i ty.
Wszyscy: (recytują)
11 listopada 1918 roku powstało niepodległe
państwo polskie.
Chór: (śpiewa)
„O mój rozmarynie, rozwijaj się…”
Uczeń IX – Paulina Brzeziński
(„11 listopada” – Edward Słoński)
Narrator IV – Celina Rydel:
Walczyli i ginęli Polacy w obcych armiach z
wiarą, że spełnią się ich marzenia, że walka ta
przyniesie Polsce niepodległość.
Chór: (śpiewa)
„Wojenko, wojenko…”
Dzisiaj wielka jest rocznica – / jedenasty listopada!... / Tym, co zmarli za Ojczyznę, / hołd
wdzięczności Polska składa.
Chór: (śpiewa)
„Jak długo w sercach naszych…” I zwrotka i
ref.
Narrator IX – Kinga Niedźwiedź:
Złamane berła, powalone trony, / Niewoli więzy już rozbite w pył, / A w całej Polsce rozbrzmiewają dzwony, / że Bóg krwią naszą
winy zmył. / Ziemia i morze polskie nas wita,
/ nasza najdroższa (wszyscy) / Rzeczpospolita.
(Wszyscy kłaniają się.)
Polska po ponad 120 latach niewoli pojawiła
się znowu na mapach świata.
Chór: (śpiewa)
„Jak długo w sercach naszych…” II zwrotka i
ref.
Uczeń X – Beata Rekowska (w tle słychać bicie dzwonów)
(„Złamane berła” – Stanisław Rybka)
Nasi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wszyscy obecni na tej Akademii odbyli
krótką lekcję historii o losach naszej Ojczyzny – POLSKI!
Na zakończenie uroczystości dyrektor Beata
Kornela podziękowała uczniom
za występ, a nauczycielkom p. Wiolecie Dunst
i p. Beacie Matyjaszczyk za przygotowanie
Akademii.
W skład chóru szkolnego wchodzą: Karolina
Bałut, Patrycja Nierzwicka, Milena Ciesielska, Klaudia Dąbrowska, Adrianna Dettlaff,
Beata Rekowska, Martyna Cieszyńska, Julia
Czarnota, Celina Rydel, Dominika Jasińska i
Paulina Brzezińska.
Opracował – Zbigniew Bigilski
Foto – Monika Tomana
Kiermasz Mikołajkowy w Borzechowie
W Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie
w niedzielne popołudnie 6 grudnia 2009r. odbył się X jubileuszowy Kiermasz Mikołajkowy.
Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Uczniowie klas „0” –
VI zaprezentowali jasełka, tańce, piosenki i inscenizacje związane z tematyką świąteczną.
Uroczystość uświetniło przybycie Mikołaja,
który rozdał wszystkim dzieciom słodkości.
Na stoiskach kiermaszowych goście mogli zakupić dekoracje, ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci. Miłym akcentem zakończenia
uroczystości było spotkanie w kawiarenkach
przy kawie i cieście, które przygotowali rodzice.
Bożena Kromer
Barbara Gort
13
Podsumowania
Pracowity rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W dniu 10 marca 2009 r. odbyło się uroczyste
otwarcie nowo oddanego
budynku, zaadaptowanego po Ośrodku Zdrowia na biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zblewie na swoją działalność pozyskał
sześć biur, z których dwa zajmują pracownicy
socjalni i po jednym pomieszczeniu sekcja
świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny, dział administracyjny, księgowość oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecny
metraż Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwarza komfort nie tylko dla samych pracowników, ale także dla klientów Ośrodka.
Zakres działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo szeroki.
Rodzaj i formę świadczeń dobiera się do odpowiednich okoliczności. Przyjmuje się zasadę,
by każdego człowieka i jego potrzeby traktować indywidualnie.
Osobom samotnym, które z powodu wieku i
niepełnosprawności wymagają opieki, a nie mają osób do tego zobo-
Wycieczka do „Parku Dinozaurów” wSolcu
Kujawskim.
wiązanych, wprowadzamy usługi opiekuńcze
finansowane z budżetu gminy.
Na terenie gminy funkcjonuje Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kleszczewie dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia
w ŚDS odbywają się 8 godzin dziennie przez
5 dni w tygodniu. Dzięki tym zajęciom osoby
te uczą się samodzielnego funkcjonowania (samoobsługi, higieny osobistej i najbliższego otoczenia, poprawnego zachowania w miejscu
publicznym itd.).
GOPS Zblewo zorganizował na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy zabawę dla jego uczestników oraz osób z terenu gminy.
14
Tutejszy Ośrodek
utrzymuje ścisłą
współpracę z pedagogami szkolnymi, kuratorami
sądowymi, miejscową
policją
oraz parafiami na
terenie gminy.
Dzięki tak dobrej
współpracy każdy problem jest
załatwiony prawie zawsze pomyślnie i w
krótkim czasie.
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zblewie poza działalnością
wspartą zasiłkami organizuje lub współorganizuje także wycieczki oraz spotkania opłatkowe dla dzieci z
rodzin objętych pomocą społeczną. W tym roku zorganizowano: biwak w Borsku, rajd
pieszy do Twardego
Dołu dla 13 osób, wycieczkę do Łeby na wydmy dla 33 dzieci (dla
dzieci wielka frajda, a
dla opiekunów ogromne wyzwanie), wycieczka
do
„Parku
Dinozaurów w Solcu
Kujawskim dla 35 dzieci, spotkanie integracyjne w Środowiskowym
Domu Samopomocy
w Kleszczewie dla
osób uczęszczających
do Środowiskowego
Domu Samopomocy
oraz dzieci z terenu Kleszczewa i Semlina, zabawy karnawałowe dla dzieci, spektakl dla
emerytów i rencistów oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kleszczewie pod tytułem „Lekcja pokory”, spotkania opłatkowe zorganizowane przy pomocy księży i KSM z
parafii Pinczyn i Zblewo dla dzieci z terenu naszej gminy, które odbyło się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Zblewie i w Wiejskim Domu Kultury w Pinczynie (w spotkaniach
uczestniczyło 110 dzieci oraz ich rodzice, dzieci otrzymały prezenty od Świętego Mikołaja),
spotkanie opłatkowe dla Związku Emerytów i
Rencistów oraz samotnych z terenu gminy dla
około 300 osób, które odbyło się Gminnym
Ośrodku Kultury w Zblewie, w Restauracji
K2 w Borzechowie oraz u państwa Zagór-
Rajd pieszydo Twardego Dołu.
skich w Pinczynie, spotkanie opłatkowe dla
osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie i dzieci z
przedszkola (odbyło się w GOK-u).
Poza tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie zorganizował dojazd na kolonie, w tym również zapewnił opiekę dla dzieci
w czasie podróży w obie strony do Serpelic
nad Bugiem dla 20 dzieci z rodzin rolniczych,
pobyt dzieci na koloniach opłaciła Krajowa
Rada Izb Rolniczych.
Pozyskaliśmy Środki z Wojewódzkiego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku na kolonie dla dzieci rolników w Zakopanym.
Ośrodek Pomocy pozyskuje żywność z
Tczewskiego Banku Żywności w ramach Unijnego Programu PEAD/ Pomocy Żywnościo-
Na wydmach wŁebie.
certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursów.
W okresie od stycznia do końca grudnia 2009
r. wójt Gminy Zblewo wraz z kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził 24 sędziwych
jubilatów z terenu gminy z okazji 90-tych urodzin i więcej.
Dnia 16 grudnia odbył się wyjazd na basen do
Centrum Park w Chojnicach dla 36 dzieci z rodzin korzystających z pomocy tutejszego
ośrodka.
Rok 2009 dobiega końca, jednak pracy w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie
brakuje. Wiele spraw związanych z realizacją
zadań zaplanowanych na ten rok wymaga jeszcze dużo pracy.
Spektakl dla emerytówi rencistóworaz ŚDS wKleszczewie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzy mieszkańcom gminy wielu
radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i zadowolenia oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego
2010 Roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie pragnie także serdecznie podziękować wszystkim
osobom i instytucją jak również księżom z
gminy
Zblewo, a w szczególności księdzu prałatowi
Zenonowi Góreckiemu - proboszczowi parafii
Zblewo oraz księdzu Mieczysławowi Bizoń
proboszczowi parafii Pinczyn za okazaną pomoc i udostępnienie pomieszczeń na przechowane żywności.
wej na Rzecz Najbiedniejszych Mieszkańców sowe oraz podczas trwania zajęć mieli
Unii Europejskiej. Produkty te są rozprowadza- zapewnioną opiekę nad
ne wśród rodzin mających trudną sytuację na dziećmi. Dzięki temu projektowi 15 klientów
terenie gminy Zblewo. W 2009 r. udało się po- Ośrodka Pomocy zdobyło kwalifikacje zawodozyskać 54 419,38 ton żywności w postaci: mle- we: 5 z nich uzyskało certyfikat opiekunki
ko w płynie i w proszku, mąka, kasza, cukier, dziecięcej, natomiast 10 pozostałych osób
makaron, dżem, płatki kukurydziane, ser twar- uczestniczyło w kursie prawa jazdy. Ponadto
dy i topiony, musli, dania gotowe - puszki mię- cała piętnastoosobowa grupa beneficjentów
sne,
gotowy
krupnik.
Żywność ostatecznych uzyskała zaświadczenia o ukońrozprowadzana była przy parafiach w Pinczy- czeniu zajęć warsztatowych z zakresu radzenie i w Zblewie.
nia sobie ze stresem, asertywności, skutecznej
W siedzibie Ośrodka od listopada prowadzony komunikacji, autoprezentacji, motywacji, twórjest punkt porad psychologicznych. W okresie czego myślenia. Podsumowanie projektu odbyod sierpnia do listopada 2009 r. Gminny Ośro- ło się 10 listopada uroczystym wręczeniem
dek Pomocy Społecznej w Zblewie realizował
projekt systemowy finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej. Projekt nosił nazwę „Życie w moich rękach – program aktywności zawodowej
dla osób bezrobotnych z gminy Zblewo”. W
projekcie brało udział 15 osób długotrwale
bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Były to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub nieposiadających
ich wcale. Głównym celem projektu było
wsparcie, przełamanie lęku i zwiększenie aktywności zawodowej 15 osób bezrobotnych,
klientów GOPS w Zblewie, poprzez organizację warsztatów, kursów zawodowych, szkoleń,
doradztwa zawodowego, prawnego i psychologicznego. Osoby uczestniczące w projekcie
brały czynny i aktywny udział we wszystkich
zajęciach. Dzięki udostępnieniu pomieszczeń
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zblewie zajęcia mogły odbywać się w Zblewie. Osoby
otrzymały dofinansowanie do kosztów dojazdu na miejsce szkoleń. Podczas zajęć uczestnicy korzystali z częściowego
Spotkanie opłatkowe dla osób uczęszczających do ŚDS wKleszczewie i dzieci z przedszkola w
wyżywienia. W okresie trwania projektu bene- GOK-u.
ficjenci ostateczni otrzymywali wsparcie finan-
15
„Życie w moich rękach - program aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych z gminy
Zblewo”.
Ukończyli kursy opiekunki dziecięcej i prawa jazdy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zblewie zakończył realizację II tury projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
Uczestnicy kursu nie kryli wzruszenia. Fot.
Tadeusz Majewski
go pod tytułem „Życie w moich rękach - program aktywności zawodowej dla osób
bezrobotnych z gminy Zblewo”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy
Społecznej. W projekcie udział brało 15 osób
długotrwale bezrobotnych. 5 z nich uczestniczyło w kursie opiekunki dziecięcej, natomiast pozostała 10 wzięła udział w kursie
prawa jazdy kategorii B. Oprócz kursów cała
grupa wzięła udział w spotkaniach z psychologiem, prawnikiem oraz doradcą zawodowym.
Oficjalne zakończenie projektu odbyło
się w odnowionym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie dnia 10.11.2009r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, która była organizatorem tego spotkania, przywitała wszystkich przybyłych gości. Na uroczystości dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Arkadiusz Banach podkreślił,
że realizacja takich projektów jest wielkim wyzwaniem dla uczestników jak i dla osób, które
je realizują. Zastępca wójta gminy Zblewo Artur Herold podziękował wszystkim realizatorom jak i uczestnikom za zaangażowanie w
realizację projektu oraz pogratulował pomyślnego dotarcia do jego zakończenia. Na spotkaniu obecni byli również: skarbnik Urzędu
Gminy Hanna Puttkammer, koordynator projektu Sylwia Peka, przewodniczący Rady Gminy
Janusz Trocha, dyrektor Ośrodka Kształcenia
Zawodowego nr 6 w Starogardzie Gd. Kazimiera Lemka, psycholog prowadząca zajęcia Elżbieta Dziemińska, instruktor prawa jazdy Jan
Gumiński, pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszyscy
Wszyscyuczestnicyspotkania. Fot. Tadeusz Majewski
16
uczestnicy projektu.
Uczestnicy projektu serdecznie podziękowali wszystkim zaangażowanym w realizację
tego zadania. Mówili, że są bardzo zadowoleni, ale i smutni, że to ostatnie spotkanie tego
projektu. „Chętnie i systematycznie uczestniczyliśmy w szkoleniach i kursach. Będzie
nam tego brakowało.” Były łzy wzruszenia.
Uczestnicy projektu wręczyli realizatorom
kwiaty.
Po słowach podziękowań zastępca wójta
Artur Herold, kierownik GOPS Anna Wojak
oraz dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego Kazimiera Lemka wręczyli zaświadczenia
i certyfikaty poświadczające o ukończeniu
szkoleń i kursów.
Zastępca wójta Arkadiusz Heriold wręcza
certyfikaty. Fot. Tadeusz Majewski

Podobne dokumenty

Polubiliśmy quizy!

Polubiliśmy quizy! Obecnie do kanalizacji jest przyłączonych ok. 1090 gospodarstw (w tym są wliczone jako jedno przyłącze bloki i domy, w których jest wiele mieszkań, np. bloki w Kleszczewie). Jest to blisko 60 proce...

Bardziej szczegółowo