drzwi dwuteownik farba dźwig element elewacja folia ochronna fuga

Transkrypt

drzwi dwuteownik farba dźwig element elewacja folia ochronna fuga
drzwi
dwuteownik
farba
dźwig
element
elewacja
folia ochronna
fuga
fundament
futryna
giąć
giętarka
gips
gładź
gniazdko do prądu
grubość cięcia
gruz
gwóźdź
hebel
izolacja (cieplna)
kabel
22
Tür, die
(ty:r, di)
Doppel T-Träger, der
(dopel T-tre:ger, der)
Farbe, die
Aufzug, der
(aufcug, der)
Element, das
Fassade, die
(fasade, di)
Schutzfolie, die
(szucfolje, di)
Fuge, die
Fundament, der
Rahmen, der
(ra:men, der)
Biegen, das
(bigen, das)
Biegemaschine, die
(bigemaszine, di)
Gips, der
Fliesenleger, der
(flizenleger, der)
Steckdose, die
(sztekdoze, di)
Schnitthöhe, die
(sznithyje, di)
Schutt, der
(szut, der)
Nagel, der
Hobel, der
(thermische) Isolation, die/
Isolierung, die
(termisze izolacjon, di/
izolirung, di)
Kabel, das
Notatki
31
VII. Budownictwo
armatura (kuchenna,
łazienkowa)
bejca
belka
beton
betoniarka
blacha
budowa maszyn
budowlaniec
cegła
cement
ceownik
cokół
dach
dachówka
deska
drabina
drut
32
VII. Das Bauwesen
Armatur, die
Beize, die
(bejce, di)
Träger, der
(tre:ger, der)
Beton, der
Betonmischmaschine, die
(betonmaszine, di)
Blech, das
(bleś, das)
Maschinenbau, der
(maszinenbau, der)
Bauarbeiter, der
(bauarbajter, der)
Ziegelstein, der
(cigelsztajn, der)
Zement, der
(cement, der)
C-Profil Träger, der
(C-profil tre:ger, der)
Sockel, der
(zokel, der)
Dach, das
(dah, das)
Dachstein,der
(dahsztajn, der)
Brett, das
(bret, das)
Leiter, die
(lajter, di)
Draht, der
(drat, der)
21
miara
mieszadło (np. do farb)
młotek
montaż
mur
murarz
narzędzia
ocieplenie
okno
panele
papa
parapet
parkiet
pędzel
pęknięcie
pianka montażowa
piasek
pigment
pilnik
piła do drewna
24
Maß, das
(mas, das)
Rührkorb, der
(ry:rkorb, der)
Hammer, der
(hamer, der)
Montage, die
(monta:że, di)
Mauer, die
Maurer, der
Werkzeuge, die
(werkcojge, di)
Erwärmung, die
(erwe:rmung, di)
Fenster, das
Holztafel, die/Paneele, die
(holctafel, di/panele, di)
Pappe, die
(pape, di)
Fensterbrett, das
(fensterbret, das)
Parkett, das
(Parket, das)
Pinsel, der
(pinzel, der)
Bruch, der
(bruh, der)
Montageschaum, der
(monta:żeszaum, der)
Sand, der
(zand, der)
Pigment, das
Feile, die
(fajle, di)
Holzsäge, die
(holc/zejge, di)
mieszać
mierzyć
montować
murować
otynkować
planować
podać
podnosić
pomalować
poprawiać
przebudować
przecinać
poświecić (np. latarką)
remontować/naprawiać
robić porządek
rozładować
rozpocząć
rozpuścić
sklejać
skręcać
szpachlować
mischen
(miszen)
messen
(mesen)
montieren
(montiren)
mauern
verputzen
(ferpucen)
planen
geben
(gejben)
heben
streichen
(sztrajśen)
verbessern/korrigieren
(ferbesern/korigiren)
umbauen
durchschneiden
(durśsznajden)
leuchten
(lojhten)
reparieren
(repariren)
Sauber machen
(zauber mahen)
entladen
anfangen
auflösen
(auflyzen)
verleimen
(ferlajmen)
verdrehen
(ferdrejen)
verspachteln
(ferszpahteln)
29
szlifować
tynkować
uciąć (kawałek)
układać
wbijać (gwoździe)
wieszać
wykrawać
zamknąć
schleifen
(szlajfen)
putzen
(pucen)
abschneiden (ein Stück)
(absznajden ajn sztyk)
verlegen
(ferlegen)
einschlagen
(ajnszlagen)
hängen
(hengen)
ausschneiden
(aus/sznajden)
schlieβen
(szlisen)
kafel
kąt cięcia
kątownik
kielnia
klamka
klamka drzwiowa
klej
klucz dwustronny
kołek drewniany
kołek rozporowy
kombinerki
kontener
kratka odpływowa
krawędź
krzywo
lakier
listwa
łopata
materiał
30
Fliese, die
(flize, di)
Schnittwinkel, der
(sznitwinkel, der)
Winkel, der
Kelle, die
(kele, di)
Klinke, die
Türklinke, die
(ty:rklinke, di)
Klebstoff, der/Leim, der
(klebsztof, der/lajm, der)
Doppelschlüssel, der
(dopelszlysel, der)
Holzdübel, der
(holcdy:bel, der)
Spreizdübel, der
(szprajcdy:bel, der)
Kombizange, die
(kombicange, di)
Container, die
(kontener, di)
Bodeneinlauf, der
(bodenajnlauf, der)
Kante, die
schief
(szif)
Lack, der
(lak, der)
Leiste, die
(lajste, di)
Schaufel, die
(szaufel, di)
Material, das/Stoff, der
(material, das/sztof, der)
23
rynna
schody
silikon
skrzynka
skrzynka na narzędzia
słup
stolarka
stolarz
strop
sufit
system regips
szerokość cięcia
szlifierka
szlifowanie
sznur
szpachla
szpachlówka do drewna
szyba
ściana
26
Rinne, die
(rine, di)
Treppe, die
(trepe, di)
Silicon, das
(ziliko:n, das)
Kiste, die/Kasten,der
Werkzeugkiste, die
(werkcojgkiste, di)
Pfahl, der
(pfa:l, der)
Holzwerk, das
(holcwerk, das)
Tischler, der
(tiszler, der)
Decke, die
(deke, di)
Zimmerdecke, die
(cimerdeke, di)
das Rigips System
Schnittbreite, die
(sznitbrajte, di)
Schleifmaschine, die
(szlajfmaszine, di)
Schleifen, das
(szlajfen, das)
Schnur, die/Leine, die
(sznur, di/lajne, di)
Spachtel, der
(szpahtel, der)
Holzspachtelmasse, der
(holcszpahtelmase, der)
Scheibe, die
(szajbe, di)
Wand, die
ścianka działowa
śruba
taczka
taśma (izolacyjna)
tynk
w pionie/pionowy
w poziomie/poziomy
warstwa
warsztat
wata szklana
wciągarka
wełna mineralna
wentylacja
wentylator
wiadro
wyłącznik
Trennwand, die
(trenwand, di)
Schraube, die
(szraube, di)
Schubkarre, die
(szubkare, di)
Isolierband, das
(izolirband, das)
Putz, der
(puc, der)
vertikal
(wertika:l)
horizontal
Deckschicht, die
(deksziśt, di)
Werkstatt, die
(werksztat, di)
Glaswolle, die/
Glasfaserwolle, der
(gla:swole, di/
glas:fa:serwole, di)
Winde, die
Mineralwolle (Glaswolle u.
Steinwolle), die
(minera:lwole gla:zwole u.
Sztajnwole di)
Lüftung, die/Belüftung, die
(lyftung, di/belyftung, di)
Ventilator, der/Lüfter, der
(wentila:to:r, der/ly:fter, der)
Eimer, der
(ajmer, der)
Schalter, der
(szalter, der)
27
wyroby z drewna
zaprawa
żwir
Holzprodukte, die
(holcprodukte, di)
Training, das
(tre:ning, das)
Kies, der
(kis, der)
piła do metalu
pion
płyta (karto-gips)
płyta stolarska
płyta wiórowa
Czasowniki
betonować
budować
cementować
ciąć
ciąć piłą
demontować
fugować
giąć
gipsować
gładzić
heblować
kleić
kłaść płytki
łączyć
malować
28
Die Verben
(di werben)
betonieren
(betoniren)
bauen
zementieren
(cementiren)
schneiden
(sznajden)
sägen
(zejgen)
ausbauen/abbauen
(ausbauen/ab/bauen)
abrichten
(abriśten)
biegen
(bigen)
gipsen
glätten
(gleten)
hobeln
kleben
fliesen
(flizen)
verbinden
(ferbinden)
malen
podłoga
podkładka sprężynująca
poziomica
pręt zbrojeniowy
profil kształtownik
próg
przewód
pustak
ozdzielnik
rozpiętość
rozpuszczalnik
równy
rusztowanie
Metalsäge, die
(metalzejge, di)
Lot, das
Rigipsplatte, die
(rigipsplate, di)
Tischlerplatte, die
(tiszlerplate, di)
Spanplatte, die
(szpa:nplate, di)
Fußboden, der
(fusbo:den, der)
Federring, der/
Federscheibe, die
(federing, der/federszajbe, di)
Höhenlinie, die
(hyjenlinie, di)
Bewehrungsstab, der
(bewe:rungs/sztab, der)
Profil, das
Schwelle, die
(szwele, di)
Leitung, die
(lajtung, di)
Lochziegel, der/Hohlstein, der
(lohcigel, der/holsztajn, der)
Verteilerdose, die
(fertajlerdoze, di)
Spannweite, die
(szpanwajte, di)
Lösungsmittel, das
(ly:zungsmitel, das)
gleich/flach
(glajh/flah)
Gerüst, das/Baugerüst, das
(geryst, das/baugeryst, das)
25

Podobne dokumenty