zał nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

zał nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 do SIWZ
Wymagania dla średniego samochodu, ratowniczo – gaśniczego OSP w Kamionce
Lp.
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia
1
1.1
Wymaga ogólne
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj;
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012r. poz. 1137 ze
zm.),
- Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i administracji, Obrony narodowej,
Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli
skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U z 2011r. Nr 165
poz. 992 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz 30 z dnia 9
stycznia 2013)
- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012r. poz. 1137 ze zm.).
Wypełnia Wykonawca (należy wpisać
nazwę, wymagany parametr o wartości
wymaganej lub wyższej albo wybrać
„TAK” lub „NIE”
2
PODWOZIE
2.1
2.2
Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013, Podać markę, typ i model
Elementy podwozia, rama w kolorze czarnym.
Błotniki i zderzaki w kolorze białym.
Żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminium
Kabina i zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000.
Podwozie zabezpieczone przed korozją
Silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji
spalin EURO 5
Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym:
4x4 –uterenowiony z :
2.3
2.4
Uwagi
Strona 1 z 7
•
2.5
2.6
2.7
przekładnią rozdzielczą przełożenia terenowego i szosowego z możliwością odłączenia osi
przedniej,
• pojazd wyposażony w manualną zsynchronizowaną skrzynię biegów o ilości przełożeń do
przodu wynoszącej 6, z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
• maksymalna prędkość na najwyższym biegu wynosi 110 km/godz,
• pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd min 300km lub 4 godz. ciągłej pracy
autopompy,
• pojazd wyposażony w sygnalizacje dźwiękową i świetlną włączonego biegu wstecznego
• blokada mechanizmu różnicowego tylnego i przedniego mostu,
• zawieszenie pojazdu mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, ze
stabilizacją przechyłów, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez
uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji,
• układ wydechowy przystosowany do połączenia rur ssawnych systemu odciągów spalin,
• pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, dopuszcza się brak stałego
zamocowania w pojeździe.
Ogumienie uniwersalne, szosowo terenowe, wielosezonowe, z bieżnikiem dostosowanym do
różnych warunków atmosferycznych.
Pojazd wyposażony w hak holowniczy, typu Rockinger lub równoważny, przystosowany do
ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne
i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja
elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła.
Pojazd powinien posiadać zaczepy holownicze typu „szekla” z przodu i z tyłu, umożliwiające
odholowanie pojazdu. Urządzenia te powinny mieć taką wytrzymałość aby umożliwić
holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną.
2.9
Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie
oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych
przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego
Światła pojazdu zabezpieczone siatką ochronną.
3
KABINA
2.8
Strona 2 z 7
3.1
3.2
3.3
Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika,
w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w:
• pasy bezpieczeństwa dla każdego siedzenia
• indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy,
• niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy
wyłączonym silniku,
• elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
• elektrycznie sterowane lusterka
• lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie,
• lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony, rampowe dojazdowe, przednie,
• wywietrznik dachowy,
• orurowanie z przodu kabiny wykonane z rury kwasoodpornej o średnicy zewnętrznej min.
40mm i grubości min 1.5mm. Zainstalowane w odległości nie większej niż 15cm od maski
pojazdu. Kształt do uzgodnienia z zamawiającym,
• fotele dla 4 członków załogi muszą być wyposażone w uchwyty do mocowania różnego
rodzaju butli aparatów powietrznych, umożliwiające odblokowanie każdego aparatu
indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe
odblokowanie np. w czasie hamowania samochodu) oraz zakładania aparatów w pozycji
siedzącej. W sytuacji kiedy aparaty nie są zakładane powinny być zabezpieczone oparciami.
• radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 25W,
odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 255
kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.
• dwa radiotelefony przenośne wraz z ładowarkami, częstotliwość VHF 136-174Mhz, moc
1-5W, 255 kanałowy, odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz.
• urządzenia kontrolno-pomiarowe w szczególności: kontrolka włączenia autopompy,
manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu
środka pianotwórczego w zbiorniku.
• podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem,
• półkę o szerokości ok. 20cm zainstalowaną za fotelami kierowcy i dowódcy zawieszona na
wysokości ok 25cm od sufitu kabiny, wyposażona w haki umożliwiającą wieszanie ubrań.
Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany z miejsca kierowcy
i dowódcy, chromowany i umieszczony na dachu pojazdu.
Samochód musi być wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera
przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz,
kolorowy o przekątnej min 5 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy.
4
ZABUDOWA POŻARNICZA
4.1
4.2
4.3
Maksymalna wysokość całkowita pojazdu do 3,5m.
Zabudowa nadwozia musi zostać wykonana z materiałów odpornych na korozję.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie:
• rozmieszczenie skrytek i mocowań na sprzęt wg. wskazań Zamawiającego,
• ilość skrytek 7 w układzie 3+3+1,
Strona 3 z 7
•
•
•
•
4.4
4.5
4.6
wewnętrzne poszycie wykonane z blachy aluminiowej,
możliwość odprowadzania wody z ich wnętrza,
zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym,
wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz
(jeden klucz pasuje do wszystkich zamków),
• szuflady i wysuwane tace muszą blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej,
• posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem, wysuwać się na pełną szerokość.,
• szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, muszą
posiadać oznakowanie ostrzegawcze,
• półki sprzętowe muszą być wykonane z aluminium, z możliwością regulacji położenia
(ustawienia wysokości półek w zależności od potrzeb),
• w kabinie kierowcy należy zamontować sygnalizację otwarcia skrytek,
• wszystkie skrytki muszą być wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy- LED, umieszczone
pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po
otwarciu drzwi skrytki. Główny włącznik oświetlenia skrytek należy zainstalować w kabinie
kierowcy,
• na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu posiadanego przez zamawiającego,
zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”,
• szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym na etapie
realizacji zamówienia.
Samochód
ma być przystosowany do zainstalowania sprzętu dostarczonego przez
zamawiającego:
• agregatu prądotwórczego (FOGO FH 7000, 7 kW),
• motopompy pływającej NIAGARA 1,
• zestawu hydraulicznego LUKAS PREMIUM w skład którego wchodzą pompa
hydrauliczna
P 620SG-S, nożyce hydrauliczne S 311, rozpieraki hydrauliczne SP 310 i przewody
zasilające,
• deska ratownicza, szyny i torba OSP R1,
Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, z balustradą ochronną,
z nawierzchnią antypoślizgową, na którym możliwa jest praca załogi oraz montaż sprzętu
ratowniczego. Na podeście należy wykonać zamykaną, z podświetleniem ledowym, skrzynię
aluminiową na drobny sprzęt o wymiarach minimum dł.-1400 szer.-460 wys.-300mm,
mocowanie i uchwyty na drabinę nasadkową 4-elementową, platformę ratowniczą, węże
ssawne, wytwornice i prądownice pionowe, bosaki. Samochód musi być wyposażony
w aluminiową składaną drabinkę zainstalowaną z tyłu pojazdu, umożliwiającą wejście na
roboczy podest.
Zbiornik wody o pojemności minimum 4m3, wykonany z materiałów kompozytowych
wyposażony w:
Strona 4 z 7
4.7
4.7
4.8
4.9
• układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy, falochrony, i właz rewizyjny,
• nasadę 75, wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający i sito,
urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na
działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,
o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego, z możliwością napełniania środkiem
pianotwórczym z poziomu terenu lub dachu pojazdu.
Układ wodno-pianowy wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w dozownik środka
pianotwórczego, zapewniający uzyskiwanie środka o odpowiednim stężeniu w całym zakresie
pracy autopompy.
Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 1600 l/min.,
przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m i wydajności minimum 250l/min przy wysokim
ciśnieniu (40 bar), zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym
podnoszoną klapą oraz charakteryzująca się następującymi wymaganiami:
• możliwością podania wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
- dwóch nasad tłocznych 75,
- linii szybkiego natarcia,
- działka wodno-pionowego,
- zraszaczy,
• autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu
Na wylocie ssawnym autopompy należy zamontować system zabezpieczający przed
przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika
zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu, przedział pracy autopompy musi być
wyposażony w niezależne ogrzewanie, działające niezależnie od pracy silnika, sterowane
z kabiny kierowcy, zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem oraz musi
zawierać następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
• manowakuomert,
• manometr niskiego ciśnienia,
• manometr wysokiego ciśnienia
• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
• regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
• wyłącznik silnika pojazdu,
• kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik,
• kontrolka włączenia autopompy,
• schemat układu wodno-pianowego,
• zewnętrzny głośnik z mikrofonem połączony z radiotelefonem samochodowym,
umożliwiający prowadzenie korespondencji
Strona 5 z 7
4.10 Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu,
wydajności od 800 do 1600 l/min, przy podstawie działka zawór odcinający mechaniczny lub
elektryczno-pneumatyczny.
4.11 Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia o długości węża min. 60m, umieszczonego
na zwijadle z regulowanym hamulcem bębna i zwijaniem za pomocą napędu elektrycznego,
korby oraz ręcznie zakończonego prądnicą wodno-pianową o regulowanej wydajności,
umożliwiający podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.
4.12 Instalacja układu zraszaczy do podawania wody w czasie jazdy, zasilanych od autopompy,
sterowana z kabiny kierowcy, zawierająca dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią
i dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacje należy wyposażyć w zawory
odcinające dla zraszaczy przednich i dla zraszaczy bocznych.
4.13 Samochód wyposażony w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia,
umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.
4.14 Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwić jego całkowite odwodnienie
5
WYPOSAŻENIE
5.1
5.2
Samochód wyposażony w system ABS i immobilizer.
Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu i dodatkowy wyłącznik prądu
urządzeń zainstalowanych na zabudowie
Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła
230V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem. Ładowarkaprostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie
rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego
źródła.
Z przodu samochodu należy zamontować wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum
7 ton z liną o dł. min 25m.
Samochód musi być wyposażony w następujące oświetlenie:
• urządzenie
sygnalizacyjno-ostrzegawcze
(akustyczne
i
świetlne)
pojazdu
uprzywilejowanego.
• Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych, głośnik
lub głośniki o mocy min 200W. Lampa zespolona, osiatkowana zabezpieczeniem
ochronnym, z napisem „STRAŻ” z lampami ledowymi, umieszczona na dachu kabiny
i jedna lampa niebieska ledowa umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części
dachu pojazdu, 2 lampy ledowe umieszczone na przedniej masce samochodu,
• lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,
• oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie dachu samochodu włączane
z przedziału autopompy i kabiny kierowcy,
• wysuwany maszt oświetleniowy o następujących parametrach:
-zasilany z dostarczonego agregatu prądotwórczego
5.3
5.4
5.5
Strona 6 z 7
- najaśnice o mocy minimum 2000 W (2x1000W),
-wysokość rozłożonego masztu min. 4,5 m,
-obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0stopni do 135stopni - w obie strony
sterowanie masztem i reflektorem z poziomu ziemi,
-automatyczna funkcja złożenia masztu,
-w kabinie kierowcy sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu
5.6
•
•
Klucz hydrantowy uniwersalny
Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez
czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika).
• Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód
specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy.
• Pojazd wyposażony w: klin pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół,
podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę
proszkową 2kg oraz kamizelkę ostrzegawczą.
• Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego
w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
5.7 Parametry nie określone w niniejszej specyfikacji muszą spełniać wymagania technicznoużytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania.
5.8 Wykonawca musi wykonać napisy na samochodzie, zawierające oznaczenia jednostki,
zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
5.9 Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze z końcówką do uzupełniania powietrza
w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej
5.10 Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60s, od chwili
uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie
hamulców.
5.11 Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na pojeździe w miejscu
i w sposób widoczny 2 naklejek informacyjno-promocyjnych zawierających informację
o współfinansujących projekt oraz stosowne logotypy zgodne z zaleceniami zamawiającego
i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej LRPO w zakresie informacji i promocji dla
beneficjentów
Strona 7 z 7