Zapraszamy na Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki

Transkrypt

Zapraszamy na Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
Zapraszamy na Mistrzostwa w strzelaniu z wiatrówki
Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Kościanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
Klub Strzelecki w Widziszewie
zapraszają na
XVI MISTRZOSTWA GMINY KOŚCIAN i POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
W STRZELANIU Z WIATRÓWKI
które odbędą się 11 listopada 2016 r. od godz. 14.00
na strzelnicy sportowej w Widziszewie.
Serdecznie zapraszamy.
Dla wszystkich słodki poczęstunek,
dla najlepszych nagrody.
XVI Mistrzostwa Gminy Kościan i Powiatu Kościańskiego
w Strzelaniu z Wiatrówki
Widziszewo, 11 listopada 2016 r.
(2016-10-26)
1. Organizatorzy: Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kościanie, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan, Koło
Strzeleckie w Widziszewie;
2. Termin i miejsce: 11 listopada 2016 r. od godz. 14.00 na strzelnicy sportowej w Widziszewie (przy świetlicy wiejskiej „Dom
Ogrodnika”);
3. Prawo startu mają mieszkańcy Powiatu Kościańskiego;
4. Kategorie mistrzostw gminy i powiatu:
a) Mężczyźni (rocznik 2000 i starsi);
b) Kobiety (rocznik 2000 i starsze);
c) Chłopcy szkół podstawowych i gimnazjów;
d) Dziewczęta szkół podstawowych i gimnazjów;
5. Nagrody: mistrzostwa gminy - miejsca I-III nagrodzone zostaną dyplomami, medalami i nagrodami rzeczowymi; mistrzostwa powiatu –
zajmujący miejsca I-III otrzymają puchary, dyplomy i drobne upominki;
6. Zgłoszenia w dniu zawodów. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek (Rogale Marcińskie) i ciepłe napoje.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)