Rozwiązanie umowy - porozumienie stron

Transkrypt

Rozwiązanie umowy - porozumienie stron
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
NA MOCY POROZUMIENIA STRON
........................................., dn. .....................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Do
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu .............................................r.
z dniem ................................................. na mocy porozumienia stron.
.................................................................
(podpis pracownika)
.............................................................
(data i podpis pracodawcy)

Podobne dokumenty