IC RCP – rozpoznawanie częstotliwości podstawowej

Transkrypt

IC RCP – rozpoznawanie częstotliwości podstawowej
IC RCP – rozpoznawanie częstotliwości podstawowej
•
•
•
•
•
•
Biblioteka umożliwiająca w danej, krótkiej, określonej próbce dźwięku wykryć
częstotliwość podstawową. Potrafi wykryć wysokość dźwięku oraz narysować
wykres zmian częstotliwości w przypadku dłuższego nagrania, a także wskazać
częstotliwość podstawową z odchyleniem dochodzącym 2%.
Technologia ta umożliwia następujące funkcjonalności:
wykrywanieczęstotliwości (nut) wypowiadanych przez mówcę/instrument
wykrywanie nut z nagrań stworzonych przez pojedynczy instrument/mówcę
określenie oktawy w głosie mówcy
wykrywanie intonacji
określenie czy mówca fałszuje śpiewając
określenie jaką melodię śpiewa mówca
Technologia charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi
określającymi poziom rozpoznawania częstotliwości podstawowej:
warunki nagrań
Idealne
dobre
Kiepskie
Mikrofon nie na USB
Ton dźwięku
99%
98%
97%
96%
Ton i oktawa
dźwięku
98%
96%
96%
95%