Wroc³aw/Instalator Linii Radiowych/Etat

Komentarze

Transkrypt

Wroc³aw/Instalator Linii Radiowych/Etat
Wrocław/Instalator Linii Radiowych/Etat
Nowo budująca się firma ForUs do pracy we Wrocławiu i jego okolicach poszukuje:
Instalatora Linii Radiowych.
Główne zadania:
1. Budowa masztu na dachu, drogi kablowej, uziemienia, przewierty, korytka,
konektory etc ...
2. MontaŜ urządzeń w szafie rack, podłączenie do zasilania.
3. Transport anten na obiekty wysokie (wieŜe, kominy).
4. MontaŜ i wizowanie anten.
5. Wykonywanie wizji lokalnych pod kątem późniejszej realizacji instalacji.
Wymagamy:
1. Doświadczenia w pracy na wysokości.
2. Znajomości sprzętu radioliniowego (Nec, Stratex, Nera, Sagem, Ericsson, Saf)
głównie od strony instalatorskiej.
3. Pracowitości, sumienności i samodzielności w działaniu.
4. „Czynnego” prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
1. Pracę w dobrej atmosferze.
2. DuŜe moŜliwości rozwoju wraz z rozwojem firmy.
3. Satysfakcję finansową.
Oferty CV i LM prosimy przesyłać pod adres [email protected]
W ofercie zawrzeć proszę klauzulę:
"WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

Podobne dokumenty