harmonogram LO

Komentarze

Transkrypt

harmonogram LO
Harmonogram spotkań z młodzieżą licealną (I, XXVI, XXXIII)
Data
Godzina
Rodzaj zajęć
27.10.2011
16.15-17.45
wykład
Opieka paliatywna
aula, ul. Sterlinga 1/3
4.11.2011
16.10-17.30
wykład
Bioetyka
aula, Rektorat, al. Kościuszki 4
17.11.2011
16.15-17.45
wykład
Parazytologia
aula, ul. Sterlinga 1/3
18.11.2011
16.00-18.00
ćwiczenia
Parazytologia
Zakład Biologii i Parazytologii
Lekarskiej, pl. Hallera 1
1.12.2011
16.15-17.45
wykład
Embriologia cz. I
aula, ul. Sterlinga 1/3
6.12.2011
16.00-18.30
ćwiczenia
Embriologia cz. I
7.12.20011
16.00-18.30
ćwiczenia
Embriologia cz. I
8.12.2011
16.15-17.45
wykład
Embriologia cz. II
13.12.2011
16.00-18.30
ćwiczenia
Embriologia cz. I
14.12.2011
16.00-18.30
ćwiczenia
Embriologia cz. II
20.12.2011
16.00-18.30
ćwiczenia
Embriologia cz. II
21.12.2011 16.30-18.00
ćwiczenia
Temat
Embriologia cz.II
Lokalizacja
Studium Języków Obcych, pl. Hallera
1, III piętro, sala 316
Studium Języków Obcych, pl. Hallera
1, III piętro, sala 316
aula, ul. Sterlinga 1/3
Studium Języków Obcych, pl. Hallera
1, III piętro, sala 316
Studium Języków Obcych, pl. Hallera
1, III piętro, sala 316
Studium Języków Obcych, pl. Hallera
1, III piętro, sala 316
Studium Języków Obcych, pl. Hallera
1, III piętro, sala 316
Iloś osób
biorących udział
Osoba prowadząca
w zajęciach
wszyscy
dr n. med. Maria
zainteresowani
Jakubowska
wszyscy
prof. Kazimierz Szewczyk
zainteresowani
wszyscy
dr hab. Joanna
zainteresowani
Błaszkowska
20 osób z I LO
dr hab. Joanna
20osób z XXVI
Błaszkowska
LO 20 osób z
XXXIII LO
wszyscy
dr n. med. Marek Sopiński
zainteresowani
15 osób z I LO
dr n. med. Marek Sopiński
15 osób z XXVI
dr n. med. Marek Sopiński
LO
wszyscy
dr n. med. Marek Sopiński
zainteresowani
15 osób z XXXIII
dr n. med. Marek Sopiński
LO
15 osób z I LO
dr n. med. Marek Sopiński
15 osób z XXVI
dr n. med. Marek Sopiński
LO
15 osób z XXXIII
dr n. med. Marek Sopiński
LO
Odpowiedź immunologiczna nieswoista i
aula, ul. Sterlinga 1/3
swoista na czynniki infekcyjne. Nabyty
zespół niedoborów odporności - AIDS.
wszyscy
zainteresowani
mgr Magdalena Kujawiak
prof. Janina Grzegorczyk
30 osób z XXVI
LO
dr Małgorzata Brauncajs
dr Beata Zarzycka
dr Agnieszka Kiryszewska
Mikrobiologia cz.I
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
30 osób z XXXIII
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
LO
251, budynek C5
dr Małgorzata Brauncajs
dr Beata Zarzycka
dr Agnieszka Kiryszewska
ćwiczenia
Mikrobiologia cz.I
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
251, budynek C5
30 osób z I LO
dr Małgorzata Brauncajs
dr Beata Zarzycka
dr Agnieszka Kiryszewska
8.30-10.45
ćwiczenia
Mikrobiologia cz.II
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
251, budynek C5
30 osób z XXVI
LO
dr Małgorzata Brauncajs
dr Beata Zarzycka
dr Agnieszka Kiryszewska
10.01.2011
10.45-13.00
ćwiczenia
Mikrobiologia cz.II
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
30 osób z XXXIII
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
LO
251, budynek C5
dr Małgorzata Brauncajs
dr Beata Zarzycka
dr Agnieszka Kiryszewska
10.01.2011
13.00-15.15
ćwiczenia
Mikrobiologia cz.II
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
251, budynek C5
dr Małgorzata Brauncajs
dr Beata Zarzycka
dr Agnieszka Kiryszewska
10.01.2011
15.15-17.30
ćwiczenia
Immunologia
12.01.2011
8.15-10.30
ćwiczenia
Immunologia
12.01.2011
10.30-12.45
ćwiczenia
Immunologia
5.01.2011
16.15-17.45
wykład
9.01.2011
8.30-10.45
ćwiczenia
Mikrobiologia cz.I
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
251, budynek C5
9.01.2011
10.45-13.00
ćwiczenia
9.01.2011
13.00-15.15
10.01.2011
30 osób z I LO
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska 30 osób z I LO
251, budynek C5
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
30 osób z XXVI
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
LO
251, budynek C5
Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej
30 osób z XXXIII
Immunologii Medycznej, ul. Pomorska
LO
251, budynek C5
mgr Magdalena Kujawiak
mgr Anna Michalak mgr
Agata Kubicka-Sierszeń
mgr Magdalena Kujawiak
mgr Anna Michalak mgr
Agata Kubicka-Sierszeń
mgr Magdalena Kujawiak
mgr Anna Michalak mgr
Agata Kubicka-Sierszeń