KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Komentarze

Transkrypt

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA
KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA
Semestr letni 2015/2016
PONIEDZIAŁEK
KPiK LIC II
KOMUNIKACJA PROMOCYJNA
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.15-14.45
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30
Planowanie mediów
mgr K. Religa
s. 303
DORADZTWO WIZERUNKOWE I
RZECZNIKOSTWO
NEGOCJACJE KRYZYSOWE
WTOREK
KPiK LIC II
KOMUNIKACJA PROMOCYJNA
DORADZTWO WIZERUNKOWE I
RZECZNIKOSTWO
NEGOCJACJE KRYZYSOWE
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
Rozwiązywanie konfliktów
interpersonalnych
(od 23.02. co dwa tygodnie)
dr K. Węsierska
s. 304
Komunikacja interpersonalna
dr K. Węsierska
s. 304
Kreowanie tekstu
dr A. Zasępa
s. 403
Rozwiązywanie konfliktów
interpersonalnych
(od 23.02. co dwa tygodnie)
dr K. Węsierska
s. 304
Wykład monograficzny (od 23.02. co dwa tygodnie)
Kulturowe aspekty dyskursu mody
prof. E. Jędrzejko
s. 115
13.15-14.45
Wykład monograficzny (od 1.03. co dwa tygodnie)
Celebryta jako krytyk (literacki, filmowy, muzyczny)
dr M. Jochemczyk
s. 206
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30
Nowe media w komunikacji
dr A. Madaliński
s. 209
Nowe media w komunikacji
dr A. Madaliński
s. 209
Nowe media w komunikacji (w., od 23.02. co dwa tygodnie)
dr A. Madaliński
s. 209
Planowanie mediów
mgr K. Religa
s. 303
Warsztat pracy negocjatora
mgr A. Ginał
s. 201
ŚRODA
KPiK LIC II
KOMUNIKACJA PROMOCYJNA
DORADZTWO WIZERUNKOWE I
RZECZNIKOSTWO
Kreowanie tekstu: warsztaty
reklamowe I
mgr T. Sobisz
s. 103
Struktura kampanii promocyjnej
prof. J. Warchala
s. 502
Językowy savoir-vivre
(od 2.03. co dwa tygodnie)
prof. M. Kita
s. 107
NEGOCJACJE KRYZYSOWE
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.15-14.45
15.00-16.30
16.30-18.00
Struktura kampanii promocyjnej
prof. J. Warchala
s. 502
Struktura kampanii promocyjnej (w.)
prof. J. Warchala
s. 502
Komunikacja interpersonalna
dr A. Tambor
s. 209
Rozwiązywanie konfliktów
Wychowanie fizyczne (zajęcia logowane)
interpersonalnych
mgr B. Sambor
s. 201
18.00-19.30
Wiedza o Unii Europejskiej
(w. + ćw.)
prof. Z. Kadłubek
s. 107
CZWARTEK
KPiK LIC II
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.15-14.45
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30
KOMUNIKACJA PROMOCYJNA
DORADZTWO WIZERUNKOWE I
RZECZNIKOSTWO
Warsztaty rzecznikowskie
dr M. Ochwat
s. 303
Doradztwo – języki, style, gatunki
dr E. Ficek
s. 502
NEGOCJACJE KRYZYSOWE
Nauka o bezpieczeństwie
(od 18.02. co dwa tygodnie)
mgr M. Zalewski
s. 209
Mediacje rodzinne
(od 25.02. co dwa tygodnie)
mgr R. Polończyk-Bociąga
s. 103
Rozwiązywanie konfliktów
interpersonalnych
dr K. Pospiszil
s. 415
PIĄTEK
KPiK LIC II
KOMUNIKACJA PROMOCYJNA
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.15-14.45
15.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30
Język angielski
mgr J. Węgrzyn
s. 201
DORADZTWO WIZERUNKOWE I
RZECZNIKOSTWO
Język angielski
mgr J. Puławska
s. 502a
Język angielski
mgr J. Puławska
s. 502a
NEGOCJACJE KRYZYSOWE
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
mgr A. Dulko-Marczak
s. 103
Ochrona informacji niejawnych
mgr A. Dulko-Marczak
s. 103
Ocena i usuwanie skutków kryzysu
(w., od 19.02. co dwa tygodnie)
prof. J. Stawnicka
s. 502
Nauka o bezpieczeństwie
(w., od 26.02. co dwa tygodnie)
prof. J. Stawnicka
s. 502
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
(w., od 19.02. co dwa tygodnie)
prof. J. Stawnicka
s. 502
Ochrona informacji niejawnych
(w., od 26.02. co dwa tygodnie)
prof. J. Stawnicka
s. 502
Ocena i usuwanie skutków kryzysu
mgr J. Sabat
s. 401