Program

Komentarze

Transkrypt

Program
XV ZACHODNIOPOMORSKI
FESTIWAL NAUKI
Szczecin – Koszalin, 19 – 26 września 2015 r.
PR
O
GR
AM
www.festiwal.stn.szczecin.pl
ZACHODNIOPOMORSKI
FESTIWAL NAUKI
Szczecin – Koszalin, 19 – 26 września 2015 r.
pod patronatem honorowym
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza
P R O G R A M
Główny Redaktor Wydawnictw STN
prof. dr hab. inż. Jacek Soroka
Opracowanie techniczne
mgr Agnieszka Dziedzic
Projekt okładki znaku Festiwalu
prof AS Andrzej Tomczak – artysta grafik
Dofinansowanie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Skład i druk
ZAPOL Sobczyk spj
Szczecin, al Piastów 42
Nakład
1000 egz
KOMITET HONOROWY
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
prof dr hab n med Andrzej Ciechanowicz
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie
Rektor Politechniki Koszalińskiej
Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie
Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie
prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
dr Waldemar Urbanik
prof Ryszard Handke
dr Jan Macholak
mgr Lucjan Bąbolewski
mgr Maria Borecka
mgr inż. Witold Koss
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
prof dr hab Ewa Komorowska
Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego
Członkowie:
prof dr hab Janina Jasnowska
prof dr hab Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, prof ZUT
dr hab n med Anna Lubkowska, prof PUM
dr Renata Słominska-Walkowiak
dr inż. Marcin Przywarty
prof dr hab Kornela Arwicz-Sienicka
prof. dr hab. inż. Bronisław Słowiński
dr Krzysztof Zdziarski
dr Iwona Korpaczewska
dr Kalina Kukiełko - Rogozińska
mgr Anna Juszkiewicz
dr Janina Kosman
mgr Cecylia Judek
mgr Aleksandra Ostrowska
mgr inż. Stanisław Kmiecik
mgr inż. Beata Osińska
mgr Gracjana Kalicka
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Politechnika Koszalińska
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Książnica Pomorska w Szczecinie
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu
KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI
Uniwersytet Szczeciński: dr Magdalena Achrem – Wydział Biologii; mgr Urszula Ganakowska – Biblioteka Główna;
dr hab Halina Kalkowska-Kowalewska, profUS – Wydział Nauk o Ziemi; dr hab. Anna Pilarski - Wydział Filologiczny;
dr Stanisław Prajsnar – Wydział Matematyczno – Fizyczny; dr Elżbieta Sieńko-Awierianów – Wydział Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia; dr Marek Tkaczuk – Wydział Prawa i Administracji; mgr Krzysztof Wodzyński – Wydział Teologiczny;
mgr Małgorzata Zakrzewska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny: dr. hab. inż. Karol F. Abramek – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; dr inż. Agnieszka
Olejnik-Krugły – Wydział Informatyki; dr hab. inż. Ireneusz Ochmian – Wydział Kształtowani Środowiska i Rolnictwa;
dr hab Tomasz Bodziony – Instytut Fizyki; dr inż. Renata Dobrzyńska – Wydział Techniki Morskiej i Transportu; dr inż.
arch Ryszard Hajdamowicz – Wydział Budownictwa i Architektury; dr Rafał Mazur – Wydział Ekonomiczny; Małgorzata
Parszutowicz – Wydział Elektryczny; dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec – Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt; dr inż. Elwira K. Wróblewska – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; dr inż. Joanna Czerwińska –
Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi; Transgraniczny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Zalesiu: mgr Marta Zabłocka
BIURO ORGANIZACYJNE:
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wanda Jarymowicz
al Wojska Polskiego 96, 71-481 Szczecin, tel 91 423 18 62, e-mail: [email protected]
Politechnika Koszalińska, mgr Maria Pelc
ul. Śniadeckich 2, 75 – 453 Koszalin tel 94 347 86 17,
SPIS TREŚCI
Wstęp ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Program na sobotę 19 IX 2015 r. ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Program na niedzielę 20 IX 2015 r. ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Uroczysta Inauguracja ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Uniwersytet Szczeciński ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
- Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia ��������������������������������������������������������������������������������� 11
- Wydział Filologiczny ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
- Wydział Matematyczno – Fizyczny ������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ��������������������������������������������������������������������������������� 19
- Wydział Nauk o Ziemi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
- Wydział Prawa i Administracji ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
- Wydział Biologii ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
- Wydział Teologiczny ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego ����������������������������������������������������������������������� 27
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (dawne Wydziały Akademii Rolniczej)
- Wydział Ekonomiczny ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
- Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ������������������������������������������������������������������������������� 29
- Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ��������������������������������������������������������������������������������������������� 33
- Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ������������������������������������������������������������������������������������� 35
- Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi ����������������������������������� 37
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (dawne Wydziały Politechniki Szczecińskiej)
- Wydział Budownictwa i Architektury ����������������������������������������������������������������������������������������������� 38
- Wydział Informatyki ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
- Wydział Elektryczny ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ������������������������������������������������������������������������������� 42
- Instytut Fizyki ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
- Wydział Techniki Morskiej i Transportu ������������������������������������������������������������������������������������������� 45
- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ����������������������������������������������������������������������������������� 46
Akademia Morska w Szczecinie ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ��������������������������������������������������������������������������� 48
Politechnika Koszalińska ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum ������������������������������������������������������������������������� 53
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie ��������������������������������������������������������������������������� 54
Książnica Pomorska w Szczecinie ������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
Archiwum Państwowe w Szczecinie ��������������������������������������������������������������������������������������������� 59
Transgraniczy Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu ����������������������������������������������������������� 60
„Strefa wiedzy PGNiG Obrót Detaliczny” organizowana wspólnie z wolontariuszami Fundacji
Rozwoju Wolontariatu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
Wyjazdowe zajęcia terenowe ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
XV ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL NAUKI
W SZCZECINIE I KOSZALINIE
19 – 26 września 2015 r.
Szanowni Państwo,
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki przygotowywany jest przez niemal wszystkie uczelnie
publicznie i niepubliczne Szczecina i Koszalina pod organizacyjnym kierownictwem Szczecińskiego
Towarzystwa Naukowego. W ramach Festiwalu odbywać się będą wykłady, warsztaty, wystawy,
pokazy, ćwiczenia, zajęcia różnorodne tematycznie począwszy od nauk technicznych, poprzez nauki
morskie, astronomiczne, przyrodnicze aż po humanistyczne czy filologiczne.
Jesteśmy przekonani, że z tak szerokiego wachlarza wydarzeń i zajęć, każdy wybierze dla
siebie interesujące go tematy. Festiwal i odbywające się w jego trakcie zajęcia kierujemy do różnych
środowisk naszego regionu zachodniopomorskiego: młodzieży, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych,
środowisk akademickich, tj. szczecińskiego i koszalińskiego, jak również osób dorosłych, w tym
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Oddając w Państwa ręce program XV Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, zachęcamy do
uważnego zapoznania się ze wszystkimi propozycjami poszczególnych uczelni oraz jednostek
naukowych naszego regionu
Uroczysta Inauguracja, uświetniona koncertem w wykonaniu studentów Akademii Sztuki
w Szczecinie, odbędzie się w poniedziałek 21 IX 2015 r. o godz. 17.00 na Wydziale Biologii
Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13.
Serdecznie zapraszając Państwa do udziału w inauguracji, pragniemy jednocześnie zwrócić
uwagę, że pierwsze spotkanie rozpoczyna już w sobotę 19 IX 2015 r. podobnie jak miało to miejsce w
poprzednich latach część warsztatów, wystaw, pokazów, ze względu na ich popularność odbywać się
będzie kilkakrotnie przez cały czas trwania Festiwalu, a inne wykłady, dyskusje panelowe pozostaną
wydarzeniami jednorazowymi . W związku z tym niejednokrotnie dla lepszego zrealizowania programu
niezbędne jest wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników w odpowiedzialnych za dany punkt
Festiwalu jednostkach.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w XV Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki i już
cieszymy się na nasze wspólne spotkania.
Prof. dr hab. Ewa Komorowska
Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XV ZFN
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
5
PROGRAM NA SOBOTĘ 19 IX 2015r.
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
LABORATORIA
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
ul Narutowicza 17
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
1000 – 1115 Ile białka jest w białkowych odżywkach dla sportowców – dr D. Kostrzewa-Nowak
1130 – 1300 Czy mam geny sportowca? – dr hab. A. Maciejewska-Karłowska
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UNIWERSYTET DZIECIĘCY „Mały Poliglota”
WARSZTATY
Uwaga: zapisy, e-mail: [email protected]
al Wojska Polskiego 107-109
adresaci: uczniowie szkół podstawowych
sala 13
1000 – 1015 Prezentacja oferty Uniwersytetu Dziecięcego „Mały poliglota”
– mgr Agnieszka Szlachta
1015 – 1100 Język czeski dla początkujących – dr Katarzyna Kondzioła-Pich
1115 – 1200 Co nam wypada? – grzeczność w różnych kulturach – mgr Agnieszka Łuczak
1215 – 1300 Kultura Chin z podstawami języka chińskiego – mgr Ding Duczek
1315 – 1400 Jak żyło się dawniej? – kultura i tradycje antyczne – mgr Jolanta Słoboda
6
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
KSIĄŻNICA POMORSKA
W SZCZECINIE
im. Stanisława Staszica
ul Podgórna 15/16
WYSTAWY czasowe
Tragedia Wielunia - 1 września 1939 r.
Sala Kolumnowa
Wystawa w dniach: 1-28092015 Historia Wielunia w sposób dramatyczny wpisała się w dzieje II wojny światowej. Wieluń był
pierwszym miastem zaatakowanym przez Luftwaffe. Zginęły setki cywilów, a samo miasto uległo zniszczeniu w 70 procentach.
Temu tragicznemu wydarzeniu poświęcona jest wystawa zatytułowana "Tragedia Wielunia - 1 września 1939 r.". Fragment
ekspozycji poświęcony jest przedwojennemu Wieluniowi. Zwiedzający mogą zapoznać się z fotografiami ukazującymi życie
mieszkańców Wielunia w okresie II RP. W tej części wystawy zaprezentowano m.in. pamiątki po pastorze Henryku Wendtcie
oraz małżeństwie Józefa i Janiny Marciniaków, mieszkańców ówcześnie podwieluńskiego Niedzielska. Spokojne życie,
nadgranicznego w tamtych czasach Wielunia, zostało przerwane barbarzyńskim nalotem niemieckich bombowców.
Śladami morskich podróżników
Wystawa czynna w okresie 15 września – 30 października 2015 r. w Sali im Zbigniewa Herberta Wystawa dokumentuje
wielkie odkrycia geograficzne w wiekach XVII-XIX . (m.in. mapy ze zbiorów kartograficznych Książnicy Pomorskiej).
WYSTAWY stałe
ul Dworcowa 8
Literatura na Pomorzu, między dawnymi a nowymi laty
Na planszach przedstawiono sylwetki działających na Pomorzu Zachodnim twórców sprzed 1945 roku. Są to: Johannes
Micraelius - niemiecki teolog, filozof i poeta (1597-1658); Johannes Christian Brandes (1735-1799) dramaturg i aktor; Ludwig
Giesebrecht (1792-1873) historyk, poeta; Franz Theodor Kugler (1808-1858), poeta, rysownik, historyk sztuki oraz sylwetki
pisarzy tworzących życie literackie w Szczecinie po 1945 roku. Są to: Eliasz Rajzman, Jan Papuga, Franciszek Gil, Katarzyna
Suchodolska, Ryszard Liskowacki, Zbigniew Brzozowski
Verba volant scripta manent. Historyczny przegląd prasy pomorskiej do roku 1945
Wystawa została przygotowana w ramach wspólnego projektu Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Uniwersytetu im.
Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie w ramach Funduszu Małych Projektów INTEREG IV A Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania Podsumowuje projekt: UPOWSZECHNIANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
POMORZA – historyczne czasopisma w szczecińskich i greifswaldzkich zbiorach.
Plany i widoki Szczecina w grafice i kartografii
prezentuje rozwój historyczny i przestrzenny miasta (plansze) zilustrowany planami z różnych okresów dziejów Szczecina od
XVII w. do 1940 roku. Prezentację uzupełniają widoki przedstawiające piękno dziewiętnastowiecznego miasta, ważniejsze
budowle oraz pocztówki dawnego Szczecina
Szczecińscy kompozytorzy na przestrzeni wieków
Ekspozycja stała, prezentowaną na I piętrze gmachu Muzeum Literatury przy wejściu do Wypożyczalni i Czytelni Muzycznej.
Składa się z 12 plansz, na których przedstawiono w języku polskim, angielskim i niemieckim sylwetki oraz zarys dorobku
twórczego 20 kompozytorów związanych ze Szczecinem: od Phillippa Dulichiusa czy Friedricha Gottlieba Klingenberga przez
Carlów Teike i Loewego po Waleriana Pawłowskiego i Marka Jasińskiego. Tekst na planszach (obok zdjęć) uzupełniają kopie
rękopiśmiennych i drukowanych nut pochodzących ze zbiorów Książnicy Pomorskiej.
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
7
PROGRAM NA NIEDZIELĘ 20 IX 2015r.
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
LABORATORIA
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
ul Narutowicza 17
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
1000 – 1115 Z wybranych tajemnic krwinek białych – dr R. Nowak
1130 – 1300 Standardowe procedury fizjologiczne stosowane w sporcie – dr R. Buryta,
dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA
Koordynator:
TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ
W SZCZECINIE
dr Kalina Kukiełko - Rogozińska
tel 91 422 04 22
e-mail: [email protected]
„Różanka” lub WSH TWP, ul. Monte Cassino 15
WARSZTATY
Uwaga: Ograniczona liczba miejsc 10-15 osób. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie do 18.09.2015r.
na adres mailowy: [email protected] lub telefonicznie: 91 422 04 22
1100 Mówię świadomie – jak poprawnie emitować głos – mgr Renata Gniewosz
Warsztaty przeznaczone są dla tych osób, które chcą się dowiedzieć, jak poprawie posługiwać się swoim głosem
Uczestnicy poznają proste ćwiczenia wymowy i podstawowe zasady pracy z oddechem, które później z powodzeniem
będą mogli wykonywać samodzielnie.
1100 Djembe dla początkujących. Nauka gry na bębnach afrykańskich – Paweł Sasim
Gra na bębnach bawi i uczy, ćwiczy koordynację ruchową oraz zręczność. Gra dwiema rękami uaktywnia półkule
mózgowe, co ma pozytywny wpływ na codzienne funkcjonowanie organizmu. Muzyka bębnów sprzyja również
relaksowi, ponieważ rytm pozytywnie wpływa na nastrój i samopoczucie. Uderzanie w bębny rozładowuje
nagromadzone emocje
8
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
1200 Moja przytulanka –samodzielne szycie zabawek ze szmatek – Andrzej Wojtasik
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które chcą samodzielnie wykonać swoją przytulankę. Na zajęcia trzeba przynieść
skrawki materiału, czy niepotrzebne ubrania (np. koszulki), z których wykonywana będzie maskotka. Ze względu na
użycie igieł i nożyczek, uczestników prosimy o przyjście z opiekunem.
1200 Komunikacja codziennego sukcesu, czyli sposoby udanego porozumiewania się z ludźmi
– dr Barbara Popiel
Celem warsztatów jest poszerzenie komunikacyjnych zdolności niezbędnych w codziennym życiu. Podczas części
teoretycznej uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi zasadami i technikami skutecznej komunikacji
interpersonalnej. Część praktyczna składać się będzie z szeregu ćwiczeń, dzięki którym możliwe stanie się opanowanie
i rozwinięcie przydatnych umiejętności, związanych między innymi z komunikacją niewerbalną, tworzeniem informacji
zwrotnych, asertywnością i świadomym słuchaniem.
1300 Kluczowa rola motywacji w skutecznym odchudzaniu współczesnego człowieka
– Marcin Grzeszczuk
Podczas warsztatów słuchacze poznają sposoby: poprawnego określania celów związanych ze schudnięciem;
planowania drogi, prowadzącej do osiągnięcia wymarzonej sylwetki; wprowadzania do codziennej diety korzystnych
nawyków żywieniowych; skutecznej motywacji. Uczestnicy zostaną również zapoznani z wpływem ćwiczeń siłowych i
aerobowych na proces odchudzania
GRY I ZABAWY DLA DZIECI
10.00 – 14.00
Tam gdzie nauka spotyka się z magią – Kraina Iluzji – Szkoła Podstawowa „Mozaika”
Tam, gdzie nauka spotyka się z magią, rozciąga się niesamowita Kraina Iluzji. Zapraszamy na wycieczkę po tym tajemniczym
miejscu! Dowiemy się, jak oszukać ludzkie oko i nadać zwyczajnym przedmiotom magiczne właściwości. Może nawet uda się
dowiedzieć, skąd biorą się w cylindrach te wszystkie króliki i białe myszki? Przewodnikami po Krainie Iluzji będą nauczyciele
szkoły MOZAIKA.
Malowanie buziek i kręcenie figurek z balonów – Przedszkole „Wyspa Malucha”, Przedszkole
„Strefa Malucha”
Prezentacja warsztatów kulinarnych dla dzieci (stanowisko promocyjne)
– Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
9
UROCZYSTA INAUGURACJA
XV Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wąska 13, sala 102
godz. 17.00 – 19.00
- Koncert Inauguracyjny
W koncercie wystąpią studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie
W programie:
"Dudziarz"
Tomaso Antonio Vitali "Chaconne"
Astor Piazzolla "Street Tango" Henryk Wieniawski
W wykonaniu duetu
Miriam Kozak (skrzypce), Michał Wiśniewski (akordeon)
- Uroczyste Otwarcie XV Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki
prof dr hab Ewa Komorowska – Prezes STN, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
- Dyskusja panelowa na temat: Komunikowanie się we współczesnym świecie
- Koktajl
10
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Pełnomocnik Rektora:
dr Renata Słomińska – Walkowiak
tel 91 444 15 39
e-mail: [email protected]
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
Koordynator Wydziałowy:
dr Elżbieta Sieńko – Awierianów
tel 91 444 27 52, 601 738 066
e-mail: [email protected]
19 IX 2015 r.
SOBOTA
LABORATORIA
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
ul Narutowicza 17
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
1000 – 1115 Ile białka jest w białkowych odżywkach dla sportowców – dr D. Kostrzewa-Nowak
1130 – 1300 Czy mam geny sportowca? – dr hab. A. Maciejewska-Karłowska
20 IX 2015 r.
NIEDZIELA
LABORATORIA
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
ul Narutowicza 17
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
1000 – 1115 Z wybranych tajemnic krwinek białych – dr R. Nowak
1130 – 1300 Standardowe procedury fizjologiczne stosowane w sporcie – dr R. Buryta,
dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
11
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
al Piastów 40b
Biblioteka Uniwersytecka
1000 – 1115 Współczesne metody kontroli treningu sportowego – dr R. Buryta
1145 – 1300 Zastosowanie genetyki we współczesnym sporcie – dr hab. P. Cięszczyk, prof. US
LABORATORIA
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
ul Narutowicza 17
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
1000 – 1115 Ile białka jest w białkowych odżywkach dla sportowców – dr D. Kostrzewa-Nowak
1130 – 1300 Czy mam geny sportowca? – dr hab. A. Maciejewska-Karłowska
WARSZTATY
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
al Piastów 40b
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Hala Sportowa Wydziału (wejście od ul. Sowińskiego)
1000 – 1130 Stare i nowe gry drużynowe – mgr R. Sroka
Park Kasprowicza (przy Pomniku Czynu Polaków)
1200 – 1330 Lekcja z nordic walking z wykorzystaniem zabaw ruchowych jako
nietypowa lekcja z wychowania fizycznego – dr K. Kotarska, dr A. Drohomirecka
22 IX 2015 r.
WTOREK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
al Piastów 40b
Biblioteka Uniwersytecka
1000 – 1115 Widzenie sportowe – wykorzystanie Systemu Eye-tracking
w działaniach motorycznych – dr hab. T. Zwierko, prof. US
1145 – 1300 Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób nowotworowych
– dr hab. J. Kruk, prof. US
12
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
LABORATORIA
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
ul Narutowicza 17
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
830 – 1000 Genetyka a ryzyko kontuzji i urazu – dr hab. M. Sawczuk
1000 – 1115 Z wybranych tajemnic krwinek białych – dr R. Nowak
1130 – 1300 Standardowe procedury fizjologiczne stosowane w sporcie – dr R. Buryta,
dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, max 60 osób
al Piastów 40b
plac przed Wydziałem
1000 – 1130 Niestandardowe formy ruchu: Survival, Team Building,
wspinaczka na sztuczną ścianę – dr M. Zawadzki
23 IX 2015 r.
ŚRODA
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
al Piastów 40b
Biblioteka Uniwersytecka
1000 – 1115 Zdrowie i czynniki je warunkujące. Jak żyć zdrowo? – dr hab. K. Sygit, prof. US
1145 – 1300 Niezwykła historia pojęcia fair play –prof. W. Lipoński
LABORATORIA
Uwaga: zapisy pod numerem tel. 601 738 066, grupy max 25 osób
ul Narutowicza 17
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka
1000 – 1130 Badanie sprawności psychomotorycznej – dr hab. T. Zwierko, prof. US
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
13
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy, tel. 601 738 066
al Piastów 40b
plac przed Wydziałem
1000 –1130 Wykorzystanie smartfonu w terenie, czyli jak rozpocząć przygodę
z Geocachingiem – dr J. Nadobnik
ul Wielkopolska - Wydział Matematyczno-Fizyczny, sala gimnastyczna
1200 – 1300 Szybkość reakcji a skuteczna samoobrona – mgr P. Szumiło
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Koordynator Wydziałowy:
dr hab. Anna Pilarski
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
ul Malczewskiego 10-12
sala 20
900 Otwarcie Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym
prof. dr hab. Ewa Komorowska, Dziekan Wydziału Filologicznego
920 – 940 Traveling thru the USA – mgr Tomasz Obiała
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
950 – 1010 Swinging Sixties and British subcultures –dr Justyna Stępień
1020 – 1040 Changing masculinity in Bond movies: from Goldfinger to Skyfall
– mgr Barbara Braid
1100 – 1120 Angielski- tylko który? – dr Anna Gonerko-Frej
Wykład po angielsku. Wykład adresowany także do nauczycieli
1140 – 1200 Let's talk about W. Churchill - more and less known facts about
the British statesman – dr Joanna Witkowska
1210 – 1230 Historical inspirations in George RR Martin's "A Game of Thrones"
– mgr Adriana Goldman
1250 – 1310 Save a language, save a culture: the case of Welsh – mgr Malwina Degórska
1320 – 1340 Frankofonia, czyli kto i gdzie mówi po francusku – dr Anna Kricka
1410 – 1430 Nieznane literackie Włochy, dla tych którzy jeszcze czytają – dr Jerzy Żywczak
14
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYKŁADY
1440 – 1500 W podróży przez USA – mgr Tomasz Obiała
ul Malczewskiego 10-12
adresaci: Uniwersytet Trzeciego Wieku
sala 106
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
920 – 940 Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej
– prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
950 – 1010 Interpretacje wiersza współczesnego – prof. dr hab. Piotr Michałowski
1020 – 1040 Polszczyzna dawnych podręczników do matematyki – dr hab. Agnieszka Szczaus
1050 – 1110 Granice teatru – dr hab. prof.US Mirosława Kozłowska
1120 – 1140 „Sorry, taki mamy klimat" (o tekstach kulturowych i grach językowych
w reklamie telewizyjnej) – dr Jolanta Miturska-Bojanowska
adresaci: uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych i dorośli
1200 – 1220 Współczesne seriale amerykańskie - tania rozrywka czy wysoka kultura?
– dr Justyna Bucknall-Hołyńska
1230 – 1250 „Czyni ona uroczyste, ale też obronne wrażenie..." O dawnej wieży Bismarcka na
Gocławiu w Szczecinie – dr Rafał Makała
1310 – 1330 Odzwierciedlenie kultury w języku – prof. dr hab. Dorota Kozaryn
adresaci: Uniwersytet Trzeciego Wieku
1340 – 1400 Życie prywatne Henryka Sienkiewicza w świetle listów do członków rodziny
– dr hab. Leonarda Mariak, prof. US
1410 – 1430 Polska w oczach niemieckich pisarzy i dziennikarzy - obrazki z podróży
– dr hab. Prof.US Ewelina Kamińska, dr Ewa Hendryk
ul Malczewskiego 10-12
sala 101
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
920 –
940 Oblicza tolerancji. Polacy-Rosjanie-Niemcy (perspektywa językoznawcy)
– dr Barbara Rodziewicz
1000 – 1020 Kobiety w Legionach polskich podczas I wojny światowej – mgr Joanna Szyszko
1030 – 1050 Kobiety w polityce polskiej podczas I wojny światowej – mgr Agata Siwiec
1120 – 1200 Kim jest w historii prasy polskiej Jerzy Turowicz? – prof. dr hab. Andrzej Sulikowski
1220 – 1310 Znaczenie "Dziennika wschodniopruskiego" Hansa Grafa von Lehndorff
w literaturze środkowoeuropejskiej – prof. dr hab. Andrzej Sulikowski
1340 – 1400 Pisarz Uwe Johnson rodem z Pomorza jako kronikarz podziału Niemiec
– dr Andrzej Talarczyk
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
15
WARSZTATY
Uwaga: zapisy
al Wojska Polskiego 107 – 109
sala 214
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjlanych
1000 – 1045 Francuski jest prosty. Le francais c'est faci – mgr Beata Skuza
Ilość miejsc ograniczona do 30, decyduje kolejność zgłoszeń
u prowadzącego warsztat: e-mail [email protected]
1100 – 1145 Lęk językowy: diagnoza oraz strategie obniżania jego poziomu na lekcji języka
obcego - dr Sylwia Kalińska-Łuszczyńska
Ilość miejsc ograniczona do 30, decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego, e-mail: [email protected]
adresaci: Uniwersytet Trzeciego Wieku
1200 – 1245 Spotkanie z „Autobiografią”. Pisanie autobiografii
- prof. dr hab. Inga Iwasiów, mgr Małgorzata Stadnik
Ilość miejsc ograniczona do 30, decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego,
e mail: [email protected]
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjlanych
1300 – 1345 Spotkanie z „Autobiografią”. Czytanie autobiografii – prof. dr hab. Jerzy Madejski,
mgr Sonia Mrzygłocka
Ilość miejsc ograniczona do 30, decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego warsztat:
e-mail: [email protected] lub [email protected]
1400 – 1445 Gestykulacja Włochów – mgr Angelo Sollano
Ilość miejsc ograniczona do 30, decyduje kolejność zgłoszeń
u prowadzącego warsztat, email: [email protected]
al Wojska Polskiego 107 – 109
sala 13
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjlanych
1000 – 10 45 Jak się uczyć? – mgr Wioletta Szóstak
Ilość miejsc ograniczona do 70; decyduje kolejność zgłoszeń
u prowadzącego warsztat, e-mail: [email protected]
1100 – 1145 Bellezze d'Italia - prezentacja i quiz wiedzy o Włoszech – mgr Anna Niedzielko
Ilość miejsc ograniczona do 70; decyduje kolejność zgłoszeń
u prowadzącego warsztat, e-mail: [email protected]
1200 – 1245 Reporter telewizyjny – mgr Mirosław Salski
Ilość miejsc ograniczona do 70; decyduje kolejność zgłoszeń
u prowadzącego warsztat, e-mail: [email protected]
16
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
DEBATA OKSFORDZKA
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjlanych
al Wojska Polskiego 107 – 109
sala 13
1300 – 1345 Spotkanie z „Autobiografią”. Sąd nad autobiografią – mgr Krzysztof Lichtblau,
mgr Małgorzata Stadnik
Ilość miejsc ograniczona do 70; decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego, e-mail: [email protected]
lub [email protected]
1400 – 1445 Mniej i bardziej znane kino włoskie – mgr Monika Zielińska
Ilość miejsc ograniczona do 70; decyduje kolejność zgłoszeń u prowadząceg, e-mail: [email protected]
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
al Wojska Polskiego 107 – 109
Sala 213
1000 – 1045 Parafraza a dokładność. Tłumacz specjalistyczny w kleszczach terminologii
– dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US
Ilość miejsc ograniczona do 20; decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego,
e-mail: [email protected]
1100 - 1145 Przygody Tintina" Hergé'ego: sukcesy i kontrowersje frankofońskiego komiksu
– dr Pierre Weber
Ilość miejsc ograniczona do 20; decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego,
e-mail: [email protected]
1200 – 1245 Co Polacy mają wspólnego z językiem włoskim? Czyli o italianizmach
we współczesnej polszczyźnie– dr Edyta Bocian
Ilość miejsc ograniczona do 20; decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego, e-mail: [email protected]
1300 – 1345 Kogut i inne symbole Francji – dr Nelli Przybylska
Ilość miejsc ograniczona do 20; decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego,
e-mail: [email protected]
1400 – 1445 Francuska zasada laickości – dr Nelli Przybylska
Ilość miejsc ograniczona do 20; decyduje kolejność zgłoszeń u prowadzącego,
e-mail: [email protected]
al Wojska Polskiego 107 – 109
sala 4
1200 – 1245 Dlaczego Francuzi mówią, że są kartezjańscy – dr Nelli Przybylska
Ilość miejsc ograniczona do 20; decyduje kolejność zgłoszeń
u prowadzącego warsztat, e-mail: [email protected]
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
17
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - FIZYCZNY
Koordynator Wydziałowy:
dr Stanisław Prajsnar
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
WYKŁADY
ul Wielkopolska 15
Aula
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
900 – 945 Od miraży do soczewkowania grawitacyjnego – dr Tadeusz Molenda
1000 – 1045 Nowe jądrowe źródła energii – dr hab. prof. US Konrad Czerski
1045 – 1200 Przerwa na pokazy przed aulą
1200 – 1245 Świat modulo n – dr Grzegorz Szkibiel
1300 – 1345 Probabilistyczne rozmaitości – dr Andrzej Wiśniewski
LABORATORIA
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ul Wielkopolska 15
I piętro
1000 – 1300 Obserwacje zjawisk fizycznych – dr Marcin Olszewski
18
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
Koordynator Wydziałowy:
mgr Małgorzata Zakrzewska
tel 91 444 20 95, 531 355 319
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ul Mickiewicza 64
Aula Nowa
900 – 1000 Rating przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna w biznesie
– dr Andrzej Niemiec
1000 – 1100 Jak z rodziną, to tylko na zdjęciach? Czyli o firmach rodzinnych
– dr Malwina Szczepkowska
1100 – 1200 Niech kreatywność będzie z Wami - potęga niekonwencjonalnego myślenia
– dr Anna Pluta
WARSZTAT
ul Mickiewicza 64
sala 101/102
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
1200 – 1300 Giełda bez tajemnic, czyli odkrywamy Giełdę Papierów Wartościowych
– dr Waldemar Aspadarec
LABORATORIA
ul Mickiewicza 64
sala 021b
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
1300 – 1400 Mój biznes w sieci – dr Ewa Krok, dr Zbigniew Stempnakowski
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
19
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Koordynator Wydziałowy:
dr hab. Halina Kalkowska-Kowalewska, prof.US
tel 91 444 25 34
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
WYKŁADY
adresaci: dzieci, uczniowie szkół
gimnazjalnych i licealnych, dorośli
ul Mickiewicza 16
sala 2
900 – 945 Groźna Ziemia – ekstremalne zjawiska naturalne – mgr Szymon Walczakiewicz
sala 03
900 – 945 Wielkie zmiany klimatu w przeszłości geologicznej – dr Jakub Witkowski
sala 104
900 – 945 Znaczenie rekreacji – dr Lila Pławińska
sala 2
1000 – 1045 Zjawisko tsunami – naturalne zagrożenie ludzkości – dr Tomasz Wolski
sala 03
1000 – 1045 System wczesnego ostrzegania przed skutkami sztormów – mgr Natalia Bugajny
sala 102
1000 – 1045 Ekocertyfikaty – dr Daniel Szostak
sala 2
1100 – 1145 Jak powstaje gra miejska – dr Tomasz Zalewski
sala 102
1100 – 1145 Woda – skarb na wagę życia. Współczesne problemy gospodarki wodnej
w Polsce i na świecie – dr Małgorzata Świątek
sala 03
1100 – 1145 Mikołaj Kopernik - 500 lat wiedzy eksperymentalnej
– dr hab. Roman Marks, prof.US
sala 104
1100 – 1145 Bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne – dr Daniel Szostak
sala 03
1200 – 1245 Czym pogoda może nas zaskoczyć – groźne zjawiska atmosferyczne
– mgr Szymon Walczakiewicz
20
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
sala 2
1200 – 1245 Płeć człowieka pod kątem aktywności fizycznej
– dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. US
sala 102
1200 – 1245 Walory przyrodnicze Sudetów – mgr Tomasz Sarzała
sala 03
1300 – 1345 Prognozowanie burz i zjawisk im towarzyszących – mgr Szymon Walczakiewicz
sala 2
1300 – 1345 Ochrona zasobów wodnych – podstawa polityki UE w dziedzinie środowiska
– dr hab. Halina Kalkowska-Kowalewska, prof.US
sala 102
1300 – 1345 Jak powstało DNA? – dr hab. Roman Marks, prof.US
sala 104
1300 – 1345 W podróży po Egipcie – dr hab. Hieronim Kaczmarek, prof. US
WARSZTATY
adresaci: dzieci, uczniowie szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjlanych, dorośli
Uwaga: zapisy na warsztaty: mgr Katarzyna Lewczuk, tel. 91 444 25 31, e-mail: [email protected],
zajęcia w grupach 15 osobowych.
ul Mickiewicza 16
sala 111
900 – 945 Woda bez tajemnic – mgr Agata Cieszyńska
1000 – 1145 Zmierz pogodę, czyli od pomiaru do prognozy – mgr Szymon Walczakiewicz
Czas trwania warsztatu: 45 min. Przerwa między warsztatami - 15 min
1200 – 1245 Medyczne znaczenie aerozoli morskich – dr hab. Roman Marks, prof.US
sala 104
1000 – 1045 Woda bez tajemnic – mgr Agata Cieszyńska
1200 – 1245 Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – dr Daniel Szostak
sala 111
1300 – 1345 Zarządzanie kapitałem ludzkim - rozwijanie menadżerskich kompetencji
miękkich i praca zespołowa – dr Daniel Szostak
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
21
ul Mickiewicza 18
900 – 945
II piętro
Funkcjonowanie laboratorium geochemicznego – mgr Agnieszka Strzelecka
sala 411
900 – 1045
Modelowanie rzeźby terenu z użyciem GIS – dr Paweł Terefenko
Czas trwania warsztatu: 45 min. Przerwa między warsztatami - 15 min
Muzeum Geologiczne - piwnica
900 – 1345
Skarby Ziemi
Czas trwania warsztatu: 45 min. Przerwy między warsztatami po 15 min.
sala 103
1000 – 1245 Bałtyk to nie tylko muszle, meduzy i dorsze – ważne organizmy, które kryje
głębia – dr Małgorzata Bąk, mgr Aleksandra Kaniak, mgr Anna Binczewska
Czas trwania warsztatu: 45 min. Przerwy między warsztatami po 15 min.
sala 302
1100 – 1345 Procesy i przyroda ożywiona wybrzeża wydmowego
– prof. dr hab. Stanisław Musielak
Czas trwania warsztatu: 45 min. Przerwy między warsztatami po 15 min.
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Koordynator Wydziałowy:
dr Marek Tkaczuk
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
WYKŁADY
ul Narutowicz 17a
sala 222
adresaci: bez ograniczeń
1000 – 1130 Fascynująca filozofia prawa – dr Michał Pen
1145 – 1300 Prawne gwarancje udziału mieszkańców w zawiadywaniu sprawami wspólnoty
samorządowej – dr Ewa Koniuszewska
WARSZTAT
ul Narutowicz 17a
sala 222
adresaci: bez ograniczeń
1315 – 1415 Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego „Cor civilia”
– opiekun dr Katarzyna Dadańska
22
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
22 IX 2015 r.
WTOREK
WYKŁADY
ul Narutowicz 17a
adresaci: bez ograniczeń
sala 222
1000 – 1100 Daniny w naturze w skarbowości państwa polskiego na przestrzeni dziejów
– dr Marek Tkaczuk
1115 – 1230 Historia pieniądza i bankowości Koło Naukowe FiskUS
WARSZTAT
adresaci: bez ograniczeń
ul Narutowicz 17a
sala 222
1245 – 1400 Warsztaty podatkowe Koło Naukowe FiskUS
23 IX 2015 r.
ŚRODA
WYKŁAD
ul Narutowicz 17a
sala 222
adresaci: bez ograniczeń
1145 – 1300 Wpływ afery korupcyjnej na środowisko piłkarsko-sędziowskie
– Koło Naukowe Prawa Sportowego – opiekun dr Łukasz Dubiński,
koordynator Koła Albert Pachowicz
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych
ul Narutowicz 17a
czytelnia wydziału
1000 – 1130 Korzystanie z baz danych informacji prawniczej – mgr Magdalena Kosmalska
1000 – 1100 Tajemnice biblioteki – mgr Lidia Lewicka
WYDZIAŁ BIOLOGII
Koordynator Wydziałowy:
dr Magdalena Achrem
tel 91 444 15 23,
e-mail: [email protected]
23 IX 2015 r.
ŚRODA
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul. Wąska 13
sala 102
1000 – 1045 Mikrobiom człowieka, czyli 2kg nadbagażu – dr Joanna Śliwa-Dominiak
Tel 91 444 15 92
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
23
1100 – 1145 Odporność a zakażenia – stan obecny i perspektywy
– prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Tel 91 444 15 92
1300 – 1400 Struktura tkankowa organizmu zwierzęcego
– dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
Tel 91 444 16 22
ul. Felczaka 3c
sala 202
1130 – 1230 Struktura tkankowa organizmu zwierzęcego
– dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
Tel 91 444 16 22. Wykład z pokazem. Tylko 15 osób
WYSTAWA
ul. Felczaka 3c
adresaci: bez ograniczeń
hol
900 – 1500 Pajęczaki i owady egzotyczne. Rośliny owadożerne PHU LOCUSTA
– Krzysztof Demeniuk Bartosz Gorczyca
Pokaz kilkunastu gatunków żywych owadów i pajęczaków tropikalnych w terrariach, min modliszki, ptaszniki,
liśćce. Ekspozycja kilku zaaranżowanych pojemników prezentujących kilkanaście gatunków roślin
owadożernych ukazujących bogactwo tej grupy roślin.
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul. Wąska 13
sala 323
1000 – 1200 Sowy i ich wypluwki – dr Łukasz Jankowiak
Uczniowie będą mieli okazję samodzielnie wypreparować „wypluwki” wybranych gatunków sów
i ptaków drapieżnych oraz oznaczyć skład ich pokarmu. Dwie grupy 10 osobowe. Czas trwania 1 h.
Tel 91 444 16 55
ul. Felczaka 3c
sala 13
900 – 1100 Kolorowy świat drobnoustrojów – mgr Magdalena Malinowska
Dwie grupy 12-15 osobowe Czas trwania 1 h, Tel 91 444 15 92
sala 202
900 – 1000 Struktura tkankowa organizmu zwierzęcego – dr Lucyna Kirczuk
Prezentacja multimedialna, mikroskopowanie tkanek zwierzęcych. Max 12 osób. Tel 91 444 16 22
1000 – 1100 Techniki mikroskopowe i ich zastosowanie – dr Lucyna Kirczuk
Prezentacja multimedialna, mikroskopowanie tkanek zwierzęcych. Max 12 osób. Tel 91 444 16 22
sala 401
1100 -– 1230 Określenie wydolności układu krążenia na zadany wysiłek fizyczny
– dr Dorota Kawczuga
Wykonanie próby wysiłkowej – test Harvardzki (step-up). UWAGA: Należy mieć buty sportowe oraz
wygodny strój Max 15 osób, Tel 91 444 15 99
24
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
sala 109
1100 – 1345 Mikrobiom człowieka w preparacie – dr Małgorzata Pawlikowska-Warych,
dr Anna Wierzbicka-Woś
Trzy grupy 12-15 osobowe Czas trwania 45 min Tel 91 444 15 92
sala 13
1200 – 1345 Zobacz bakterie – mgr Magdalena Malinowska
Dwie grupy 12-15 osobowe Czas trwania 45 min, Tel 91 444 15 92
sala 202
1530 – 1700 Zdrów jak ryba. Czy tak jest na pewno? – mgr Małgorzata Głoćko, mgr Iza Raulin,
dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US
Ryby są przysłowiowym okazem zdrowia. Są też żywicielami wielu pasożytów, czasem chorobotwórczych
dla człowieka. Prezentacja wybranych pasożytów. Max 12 osób, Tel 91 444 16 22
LABORATORIA
adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul. Wąska 13
sala 207
900 – 1530 Rośliny zamknięte w szkle – mgr Rafał Igielski
oraz członkowie Koła Naukowego PlantX; mgr Anna Orłowska, Łukasz Tymanowski
Prezentacja technik kultur in vitro roślin. Zwiedzanie laboratoriów oraz pomieszczeń hodowlanych. Praktyczne
zajęcia w laboratorium kultur in vitro, praca w sterylnych warunkach (kom. laminarne) Każdy uczestnik
samodzielnie założy doświadczenie, a efekty swojej pracy będzie mógł zabrać do domu lub śledzić na
Facebooku. Cztery grupy 15 osobowe, czas trwania 1,5 h, Tel. 91 444 16 95, e-mail: [email protected],
wwwfacebookcom/PlantXKN
sala 23
1000 – 1130 Wędrówki chromosomów podczas mitozy – dr Renata Słomińska-Walkowiak
Zasada działania mikroskopu świetlnego. Samodzielne wykonanie preparatów cytogenetycznych i ich
obserwacja Grupa 15 osobowa, Tel 91 444 16 41
sala 24
1000 – 1200 Wydobądź DNA – mgr Katarzyna Demska, Studenckie Koło Naukowe „Matrix”
Wydobądź DNA domowym sposobem z komórek i zobacz jak wygląda w probówce.
Dwie grupy 15 osobowe, czas trwania 1h, tel 91 444 16 41
sala 211
1130 -– 1445 Mikroorganizmy – partner czy zabójca roślin – mgr inż. Anna Kisiel,
Koło Naukowe KBR PlantX mgr Piotr Karczyński
Uczestnicy zapoznają się z zależnościami, jakie kierują światem mikroorganizmów glebowych i roślin.
Dowiedzą się, dlaczego i w jaki sposób rośliny poszukują wśród bakterii i grzybów partnerów? Czy bakterie
lub grzyby mogą sprzyjać roślinie w walce z mikroorganizmami chorobotwórczymi? Efekty swojej pracy
uczestnicy będą mogli śledzić na Facebooku. Dwie grupy 15 osobowe, czas trwania 1,5 h, Tel. 91 444 16 94,
e-mail: [email protected], wwwfacebookcom/PlantXKN
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
25
24 IX 2015 r.
CZWARTEK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul. Wąska 13
sala 102
900 – 930 Rola zooplanktonu w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych
– dr hab. Robert Czerniawski
Liczba miejsc: 60, tel 91 444 16 22
1000 – 1045 Śmiechoterapia - czyli jak pokonać stres? – dr hab. Małgorzata Puc
Skąd się bierze śmiech, dlaczego ha-ha, a nie hi-hi. Śmiech a zdrowie, odchudzanie i sukces w biznesie
Poczucie humoru a długowieczność i zdobywanie partnera. Liczba miejsc 60, tel. 91 444 16 73, 444 15 64
1200 – 1300 Dobieranie się ludzi w pary – dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
Wykład dotyczący dobierania się ludzi w pary. Różnice preferencji między mężczyzną a kobietą, pochodzenie
tych różnic. Liczba miejsc: 60, tel. 91 444 16 55
WYSTAWA
ul. Felczaka 3c
hol
adresaci: bez ograniczeń
900 – 1500 Pajęczaki i owady egzotyczne. Rośliny owadożerne PHU LOCUSTA
– Krzysztof Demeniuk Bartosz Gorczyca
Pokaz kilkunastu gatunków żywych owadów i pajęczaków tropikalnych w terrariach, min modliszki, ptaszniki,
liśćce. Ekspozycja kilku zaaranżowanych pojemników prezentujących kilkanaście gatunków roślin
owadożernych ukazujących bogactwo tej grupy roślin.
WARSZATATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul. Wąska 13
sala 323
1000 – 1200 Świat węży – mgr Piotr Piliczewski
Uczestnicy zapoznają się z biologią węży i będą mieli okazję obejrzeć żywe okazy wybranych gatunków
gadów Dwie grupy 20 osobowe, czas trwania 1h, tel 91 444 16 55
ul. Felczaka 3c
sala 202
1400 – 1530 Ewolucyjne przystosowania skorupiaków planktonowych. Ekologia i cechy
skorupiaków planktonowych – mgr Łukasz Sługocki
Doświadczenia na przykładzie rozwielitki Obserwacje mikroskopowe Grupa 12 osobowa, tel 91 444 16 22
LABORATORIA
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i pondagimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul. Wąska 13
sala 24
930 – 1245 Z archiwum chromosomu X – dr Magdalena Achrem, dr Anna Kalinka, dr Ewa Filip,
dr Izabela Szućko
Wyizoluj i zobacz własne DNA. Dlaczego chromosomy milczą? Dwie grupy 7 osobowe, czas trwania 1,5 h,
tel 91 444 16 41
26
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
ul. Felczaka 3c
sala 401
1100 – 1200 Grupy krwi człowieka układu AB0 i Rh – dr Dorota Kawczuga
Wykonanie w krwi włośniczkowej (pobranej z palca ręki), u osób chętnych, oznaczenia grupy krwi układu AB0
i Rh przy użyciu standaryzowanych surowic zawierających określone przeciwciała. UWAGA: Osoby
niepełnoletnie, które chcą oznaczyć swoją grupę krwi, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na pobranie
krwi włośniczkowej z opuszka palca. Grupa 15 osobowa, tel. 91 444 15 99
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Koordynator Wydziałowy:
mgr Krzysztof Wodzyński
tel 91 444 14 58
e-mail: [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WARSZTAT
adresaci: bez ograniczeń
ul. Papieża Pawła VI nr 2
sala nr 201
1100 – 1130 Pierwsza lekcja języka hebrajskiego – dr Piotr Goniszewski
Język hebrajski to jeden z najstarszych języków świata. To język Biblii, pierwszych chrześcijan, wielu dzieł
żydowskiej literatury, język mistycznego nurtu w judaizmie - kabały, w końcu język współczesnego Izraela.
Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki oferuje pierwszą lekcję, poznanie alfabetu i podstawowych zwrotów.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Koordynator:
Urszula Ganakowska – sekretarz naukowy BG US
Tel 91 444 23 61
22 IX 2015 r.
WTOREK
PREZENTACJA
adresaci: bez ograniczeń
ul. Tarczyńskiego 1
Oddział Informacji Naukowej (parter)
900 – 1000 Biblioteki naukowe w Polsce
tel 91 444 24 38, 91 444 24 56
WARSZTAT
adresaci: bez ograniczeń
Oddział Zbiorów Specjalnych, pokój nr 106
1000 – 1100 Metodyka uczenia się, czyli jak się uczyć aby się nauczyć i nie zmęczyć
- Dorota Gill Tarnowska
tel 91 444 24 58
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
27
ZACHODNIPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
(wydziały dawnej Akademii Rolniczej)
Pełnomocnik Rektora:
Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
tel 91 440 66 40
e-mail: [email protected]
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Koordynator wydziałowy:
dr Rafał Mazur
tel 91 449 69 07
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
WYKŁADY
adresaci: bez ograniczeń
ul. Żołnierska 47
sala 216
900 – 945 Rachunkowość – czym jest i komu jest potrzebna
– dr Marzena Rydzewska – Włodarczyk
1000 – 1045 O „nudzie” i odpowiedzialności w rachunkowości
– dr Marzena Rydzewska – Włodarczyk
1100 – 1145 Formy zabezpieczenia emerytalnego na rynku finansowym w Polsce
– dr Dawid Dawidowicz
1200 – 1245 Polityka Konkurencji Unii Europejskiej jako element ochrony rynku
konsumentów – dr Piotr Nowaczyk
1300 – 1345 10 lat polskiego członkostwa w UE – dr Arkadiusz Malkowski
1400 – 1445 Prognozowanie zagrożeń sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach
– dr Anna Czarny
28
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Koordynator wydziałowy:
dr hab. inż. Ireneusz Ochmian
tel 91 449 6161
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
POKAZY I PREZENTACJE
ul. Słowackiego 17
adresaci: uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
sala 58
900 – 1000 Podróż rowerem po Bornholmie – dr hab. Renata Gamrat
1000 – 1100 Różnorodność gatunkowa pól uprawnych – dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska,
dr inż. Anna Jaroszewska
Wykład plus pokaz na materiale roślinnym .
1100 – 1200 Roślinność Australii – dr hab. Agnieszka Zawadzińska
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych
Uwaga: zapisy
ul. Papieża Pawła VI
Laboratorium Technologii Zbóż Katedry Agronomii
900 – 1200 Od ziarenka do bochenka – mgr inż. Magdalena Sobolewska, dr inż. Grzegorz Hury
Pokaz wraz z krótkim wykładem, grupy do 15 osób, e-mail: [email protected]
ul. Słowackiego 17
sala 201, Laboratorium in vitro Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
900 – 1400 Rośliny ozdobne w kulturach in vitro – dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz,
mgr Sylwia Czarnecka
e-mail: [email protected] lub tel 914496192, grupy do 15 osób, czas zajęć 45 min
sala 151
1100 – 1200 Rozpoznaj po korze gatunek drzewa – dr hab. Renata Gamrat
Prezentacja multimedialna, materiał roślinny tel 91 449 63 43,
uczniowie gimnazjum, 1 grupa, do 20 osób
1200 – 1300 Co bzyczy i fruwa wokół nas - Konkurs – dr hab. Renata Gamrat
Prezentacja multimedialna, przedszkolaki - 1 grupa, do 20 osób tel 91 449 63 43
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
29
21-26 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
adresaci: bez ograniczeń
ul. Słowackiego 17
hol
700 – 1800 Przyroda Bornholmu – dr hab. Renata Gamrat
22 IX 2015 r.
WTOREK
WYKŁADY
ul. Słowackiego 17
adresaci: bez ograniczeń
sala 58
900 – 1000 Suszenie materiału roślinnego – dr hab. inż. Piotr Żurawik
e-mail: [email protected] lub tel 91 449 63 66
1000 – 1100 Zielone dachy jako szansa na poprawę i rozwój przestrzeni miejskich
– mgr inż. Paulina Kukla
e-mail: [email protected] lub tel91 449 6355
1100 – 1200 Stymulacja magnetyczna wody innowacyjną metodą poprawy efektywności
nawadniania – prof. dr hab. Cezary Podsiadło
e-mail: cezary.podsiadł[email protected], tel 91 449 6245 lub 91 449 62 49
1200 – 1300 Nowe trendy w projektowaniu ogrodów – dr inż. Agnieszka Dobrowolska
e-mail: [email protected] lub tel 91 449 63 56, kom 534 080 301
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjanych
Uwaga: zapisy
ul. Słowackiego 17
sala 201, Laboratorium in vitro Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
900 – 1400 Rośliny ozdobne w kulturach in vitro – dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz,
mgr Sylwia Czarnecka
e-mail: [email protected] lub tel 914496192, grupy do 15 osób, czas zajęć 45 min
ul. Papieża Pawła VI
Laboratorium Technologii Zbóż Katedry Agronomii
900 – 1200 Od ziarenka do bochenka – mgr inż. Magdalena Sobolewska, dr inż. Grzegorz Hury
Pokaz wraz z krótkim wykładem, grupy do 15 osób, e-mail: [email protected]
ul. Słowackiego 17
hol
1000 – 1300 Mniej znane rośliny warzywne – dr hab. inż. Ewa Rekowska prof. nadzw.
1000 – 1300 Ogród pachnący ziołami – dr hab. Dorota Jadczak prof. nadzw.
1300 – 1400 Tajemniczy mikroświat wokół nas – mgr inż. Kinga Zatoń,
dr hab. Magdalena Błaszak, dr hab. inż. Krystyna Cybulska prof. nadzw
45 minutowy wykład multimedialny i pokaz, e-mail: [email protected], szkoła podst. - grupy do 23 osób
30
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
23 IX 2015 r.
ŚRODA
WYKŁADY
adresaci: bez ograniczeń
ul. Słowackiego 17
sala 58
900 – 1000 Tajemnice grzybów wielkoowocnikowych – mgr inż. Natalia Proskura
e-mail: [email protected] lub tel 664 856 878
1000 – 1100 Bioindykacja skażeń powietrza atmosferycznego przy użyciu
organizmów żywych – dr hab. inż. Joanna Podlasińska
tel 91 449 63 42
1100 – 1200 Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa
zachodniopomorskiego po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej
– prof. dr hab. Cezary Podsiadło
e-mail:cezary.podsiadł[email protected], tel 91 449 62 45 lub 91 449 62 49
1200 – 1300 Po co są szczepionki? Szczepić, czy nie szczepić - oto jest pytanie
– mgr inż. Kinga Zatoń, dr hab. Magdalena Błaszak
Grupy do 23 osób, wg wcześniejszych ustaleń, e-mail: [email protected]
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjanych
Uwaga: zapisy
ul. Papieża Pawła VI
Laboratorium Technologii Zbóż Katedry Agronomii
900 – 1200 Od ziarenka do bochenka – mgr inż. Magdalena Sobolewska, dr inż. Grzegorz Hury
Pokaz wraz z krótkim wykładem, grupy do 15 osób, e-mail: [email protected]
ul. Słowackiego 17 sala 201, Laboratorium in vitro Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
900 – 1400 Rośliny ozdobne w kulturach in vitro – dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz,
mgr Sylwia Czarnecka
e-mail: [email protected] lub tel 914496192, grupy do 15 osób, czas zajęć 45 min
ul. Słowackiego 17
sala nr 235 (zbiórka w sali nr 223)
900 – 1145, 1215 – 1500 Badamy DNA – dr hab. Beata Myśków, dr hab. inż. Paweł Milczarski,
dr hab. inż. Stefan Stojałowski
grupy do 12 osób, tel 449 64 06, [email protected]
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
31
24 IX 2015 r.
CZWARTEK
WYKŁADY
adresaci: bez ograniczeń
ul. Słowackiego 17
sala 58
900 – 1000 Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce – dr inż. Stanisław Pużyński
e-mail: stanisł[email protected] tel 91 449 62 98
1000 – 1100 Rolnictwo w regionie północno-zachodniej Polski – dr inż. Stanisław Pużyński
e-mail: stanisł[email protected], tel 91449 62 98
1100 – 1200 Różnorodność biotopów Szczecina wraz z rozwijającą się w nich florą
– dr hab. Wanda Bacieczko, prof. nadzw.
e-mail: [email protected] lub tel 91 499 61 81
1200 – 1300 Czy w Zakopanem oddychamy czystym powietrzem? – mgr inż. Kacper Rawicki
e-mail: [email protected]
ul. Papieża Pawła VI 1
sala 311 lub 211
1000 – 1100 Bezpieczeństwo w środowisku pracy operatora maszyn leśnych
– dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., mgr. inż. Katarzyna Hantz,
mgr. inż. Łukasz Lewaszkiewicz
e-mail: [email protected] tel 602 66 32 57
WARSZTATY
adresaci: bez ograniczeń
Uwaga: zapisy
ul. Papieża Pawła VI/1
sala 08
830 – 1130 Statystyczna analiza wyników badań naukowych w programie Statistica
– dr hab. inż. Marek Rynkiewicz
grupy do 15 osób, e-mail: [email protected] tel 602 800 495
ul. Słowackiego 17
sala nr 235 (zbiórka w sali nr 223)
900 – 1145 Badamy DNA – dr hab. Beata Myśków, dr hab. inż. Paweł Milczarski,
1215 – 1500 dr hab. inż. Stefan Stojałowski
grupy do 12 osób, tel 449 64 06, [email protected]
32
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
Koordynator wydziałowy:
prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
tel 91 440 66 40
e-mail: [email protected]
21– 25 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul Kazimierza Królewicza 4
pawilon B, sala7
1000 – 1300 Z chemią za pan brat – dr inż. Małgorzata Bonisławska, dr inż. Agnieszka Rybczyk,
dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.
Oznaczanie twardości wody, zawartości wapnia i magnezu w wodzie. Zmiękczanie wody – metody
Podstawowe właściwości i wykrywanie estrów kwasów karboksylowych Odróżnianie aldehydów od ketonów,
reakcje charakterystyczne. Podstawowe właściwości i wybrane reakcje charakterystyczne aminokwasów
i białek. Trzy grupy 15 osobowe, e-mail: [email protected]
22 IX 2015 r.
WTOREK
WYKŁAD
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
ul Papieża Pawła VI nr 3
sala 114
1000 – 1200 Jutro matura! Czyli jak poprawić pamięć składnikami diety
– dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy, mgr inż. Magda Bruszkowska
Wykład z warsztatami żywieniowymi
, WARSZTAT
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
ul Papieża Pawła VI nr 3
sala 319
900 – 1500 Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego
– dr inż. Anna Mituniewicz-Małek, dr hab. inż. Izabela Dmytrów
3 grupy w ciągu dnia po 10-12 osób (fartuchy); wskazane jest wcześniejsze deklarowanie grup
zorganizowanych, e-mail: [email protected], tel 91 449 65 11 lub 91 449 65 00
23 IX 2015 r.
ŚRODA
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
ul Papieża Pawła VI nr 3
sala 114
1000 – 1200 Znakowanie żywności a racjonalne żywienie
– dr hab. Teresa Seidler, prof. nadzw.ZUT
Zgłoszenia telefoniczne tel.: +48 91 449 65 16, e-mail: [email protected]
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
33
23– 24 IX 2015 r.
ŚRODA – CZWARTEK
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy, istnieje możliwość dostosowania godzin spotkań
ul Kazimierza Królewicza 4
sala 222
930 – 1100 Ssaki wodne - tajemnice ich życia – dr inż. Maria Wolska,
prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz- Zapałowicz
grupy 10-15 osobowe, e-mail: [email protected]; [email protected]
1115 – 1245 Życie w kropli wody – dr inż. Maria Wolska,
prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz- Zapałowicz
grupy 10-15 osobowe , e-mail: [email protected]; [email protected]
1300 – 1430 Skarby mórz i oceanów – dr inż. Maria Wolska, mgr inż. Aleksandra Golianek,
prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz- Zapałowicz
grupy 10-15 osobowe , e-mail: [email protected] [email protected]
ul Kazimierza Królewicza 4
sala 220
1000 – 1130 Grzyby w historii i wierzeniach – mgr inż. Aleksandra Golianek,
mgr inż. Michał Marcinkiewicz
grupy 10-20 osobowe; e-mail: [email protected]
1200 – 1300 Nymfeidy – arcydzieła natury i sztuki
– mgr inż. Aleksandra Golianek, prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz
grupy 10-20 osobowe; e-mail: [email protected]
24 IX 2015 r.
CZWARTEK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
ul Papieża Pawła VI nr 3
sala 114
900 – 1100 Występowanie alergenów w żywności – mgr inż. Angelika Heberlej
1100 – 1300 Wartość odżywcza zastępczych środków słodzących – mgr inż. Angelika Heberlej
Zajęcia pokazowe, Grupa 20 osób, zgłoszenia, e-mail:: [email protected]
sala 319
900 – 1500 Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego
– dr inż. Anna Mituniewicz-Małek, dr hab. inż. Izabela Dmytrów
3 grupy w ciągu dnia po 10-12 osób (fartuchy); wskazane jest wcześniejsze deklarowanie grup
zorganizowanych, e-mail: [email protected], tel 91 449 65 11 lub 91 449 65 00
34
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Koordynator wydziałowy:
dr hab. inż. Katarzyna Wojdak-Maksymiec
tel 91 449 67 83
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjlanych
ul Doktora Judyma 12
sala B-19
930 – 1015 Dlaczego biotechnologia jest fajna? – mgr Jarosław Kuba
1030 – 1115 Dieta dla mózgu – dr hab. inż. Wioletta Biel
1130 – 1215 Alpaka – trawożerny ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych
– dr inż. Małgorzata Szewczuk
21 – 24 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK
WARSZTATY
Uwaga: godziny do ustalenia z prowadzącymi
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjlanych
ul Doktora Judyma 20
Warsztaty terenowe. Emu, biologia i użytkowanie – mgr inż. Mateusz Bucław
Czas trwania: ok 1 godz, grupy: do 15 osób, e-mail: [email protected], tel 91 454 16 38
Piękno muszli mięczaków – dr inż. Zofia Mazowiec
Czas trwania: ok 2 godz, grupy: do 15 osób e-mail: [email protected], 91 449 67 31
ul Doktora Judyma 6
II piętro, sala nr 7
Kultury tkankowe i komórkowe in vitro zwierząt - założenie hodowli limfocytów
– dr inż. Magdalena Jędrzejczak, mgr Agnieszka Rędzia, mgr Sara Tabor
Czas trwania: ok 1,5 godz, grupy: do 15 osób, e-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected]
ul Piastów 45
sala 0/38
Badanie śladów biologicznych – mgr inż. Melania Kunicka i mgr inż. Monika Kumalska
Czas trwania: ok 1,5 godz, grupy: do 15 osób, e-mail: [email protected], [email protected]
Genetyka w kuchni – mgr inż. Anna Majewska i mgr Katarzyna Woźniak
Czas trwania: ok 1,5 godz, grupy: do 15 osób, e-mail: [email protected], [email protected]
Izolacja DNA z krwi – mgr inż. Kaja Pruffer, mgr inż. Agnieszka Korpal
Czas trwania: ok 1,5 godz, grupy: do 15 osób, e-mail : [email protected], [email protected]
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
35
ul Piastów 45
sala 2/33
Ćwiczenia praktyczne sprawdzające wrażliwość sensoryczną uczestników zajęć
– dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, dr hab. inż. Tadeusz Karamucki i mgr inż. Beata Byczkowska
Rozpoznawanie 4 podstawowych smaków oraz sprawdzanie progów wrażliwości smakowej, rozróżnianie zapachów
najważniejszych przypraw stosowanych w przemyśle spożywczym. Zakład Towaroznawstwa Produktów Spożywczych
Czas trwania: ok 2 godz, grupy: do 15 osób, e-mail: [email protected], 91 449 67 06
Od fizjologii do patologii – dr inż. Jolanta Antoszek
Czas trwania: ok 2 godz, grupy: do 12 osób, e-mail: [email protected]
22 IX 2015 r.
WTOREK
WYKŁADY
ul Doktora Judyma 12
sala B-19
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjlanych
930 – 1015 Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie żywności
– dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
1030 – 1115 Wpływ sterydów anabolicznych na organizm człowieka – mgr Agnieszka Pyć
1130 – 1215 Mikrobiom a mózg – mgr inż. Adrian Augustyniak
23 IX 2015 r.
ŚRODA
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjlanych
ul Doktora Judyma 12
sala B-19
930 – 1015 Zwierzę - rehabilitant i terapeuta człowieka – dr hab. inż. Angelika Cieśla
1030 – 1115 Historia organizmów genetycznie modyfikowanych i najciekawsze przykłady
ich zastosowania – mgr inż. Anna Majewska
1130 – 1215 12DNA - sekret zdjęcia 51 – dr Inga Kowalewska-Łuczak
24 IX 2015 r.
CZWARTEK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjlanych
ul Doktora Judyma 12
sala B-19
930 – 1015 Odkrycie jednej z największych tajemnic biologii komórki – Peter Agre
i akwaporyny – Katarzyna Michałek wraz ze studentami z SKN Fizjologii Zwierząt
1030 – 1115 E-lementarz dodatków do żywności – dr hab. inż. Wioletta Biel
1130 – 1215 Płeć potomstwa – genetyczna ruletka czy precyzyjna selekcja?
– dr hab. inż. Barbara Błaszczyk
36
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
OŚRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY W ZAKRESIE
ENERGII ODNAWIALNEJ W OSTOI
Koordynator
dr inż. Joanna Czerwińska
tel 91 483 54 50
e-mail: [email protected]
Uwaga: zapisy, do 25 osób, należy zgłosić udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej www.oze.szczecin.pl w zakładce „oferta edukacyjna, tel. 91 483 54 50,
e mail:[email protected]
Ostoja 10, Przecław
21– 22 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK – WTOREK
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Woda w naszym życiu – dr inż. Joanna Czerwińska
Program warsztatów:
1000 – 1100 część teoretyczna:
1100 – 1200
1200 – 1300
Pogadanka o energii wody. Jakie są właściwości wody? Obieg wody w przyrodzie. Czym jest energia?
Jakie są nośniki energii? Jakie są urządzenia konwertujące energię spadku wody na energię elektryczną.
Jakie są wady i zalety energetyki wodnej. Czym jest sprawność urządzeń i jak się ją wylicza.
część praktyczna:
- właściwości fizykochemiczne wody – doświadczenia
- zamiana energii potencjalnej wody na energię kinetyczną,
- świat w bańce mydlanej,
- badanie mini elektrowni z turbiną Peltona;
- budowa turbin wodnych z materiałów recyklingowych.
część terenowa: podchody energetyczne/ gokarty solarne
23 IX – 24 IX 2015 r.
ŚRODA – CZWARTEK
WARSZTATY
Woda w naszym życiu – dr inż. Joanna Czerwińska
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Energia wiatru / Produkcja elektryczności w ogniwach PV – mgr inż. Wojciech Piątek
Program warsztatów: do wyboru:
1000 – 1030
1030– 11 30
1130 – 1230
Energia wiatru
Produkcja elektryczności w ogniwach PV
część teoretyczna:
pogadanka o energii wiatru i elektrowniach
wiatrowych
część praktyczna:
- badanie wpływu ilości łopat i kąta ich ustawienia
na uzyskiwaną moc maksymalną, badanie
wpływu kształtu profilu łopaty wirnika na
uzyskiwaną moc i prędkość obrotową wirnika,
- badanie wpływu prędkości obrotowej wirnika na
napięcie i natężenie prądu w generatorze,
- obliczanie rocznego uzysku energii elektrycznej z
małej elektrowni wiatrowej.
część teoretyczna:
Pogadanka o energii słonecznej i modułach
fotowoltaicznych
część praktyczna:
- Wyznaczanie optymalnego punktu pracy (optymalnej
kombinacji napięcia i natężenia prądu) dla modułu PV,
- badanie wpływu natężenia promieniowania
słonecznego i temperatury modułu na uzyskiwaną moc
maksymalną,
- badanie wpływu zacienienia pojedynczego ogniwa na
całkowitą moc modułu,
- wyznaczanie rocznego uzysku energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu
domu jednorodzinnego
część terenowa:
prezentacja urządzeń OZE zainstalowanych w
Ośrodku
część terenowa:
prezentacja urządzeń OZE zainstalowanych w
Ośrodku
Po zakończonych zajęciach edukacyjnych możliwe jest zorganizowanie ogniska.
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
37
ZACHODNIPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
(wydziały dawnej Politechniki Szczecińskiej)
Pełnomocnik Rektora:
dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, prof. ZUT
tel 091 449 40 96,
e-mail: [email protected]
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
Koordynator Wydziałowy:
dr inż. arch. Ryszard Hajdamowicz
tel 604 45 03 16
e-mail: [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WYKŁADY
ul. Żołnierska 50
sala 124
adresaci: uczniowie szkół licealnych oraz starsi
1230 – 1330 Najciekawsze zespoły architektury ryglowej dawnych wsi Pomorza Zachodniego
– dr inż. arch. Piotr Arlet
Pomorze Zachodnie w powszechnym mniemaniu nie uchodzi za obszar o ciekawej i charakterystycznej
architekturze regionalnej. Tymczasem do lat całkiem nieodległych wiele wsi naszego województwa dzięki
oryginalnym typom i formom budynków ryglowych, posiadało własny niepowtarzalny charakter. Wykład będzie
dotyczył najciekawszych z nich: Siekierek, Brzeska Pyrzyckiego, i kilku innych
1330 – 1500 Architektura i konstrukcje mostów dla pieszych – mgr inż. arch. Szymon Skibicki
Mosty dla pieszych pole eksperymentów formalnych i technicznych w dzisiejszym mostownictwie
Te „najmniejsze” obiekty próbuje się kształtować coraz odważniej, często próbując osiągnąć jeszcze
smuklejsze i wspanialsze konstrukcje. W ramach wykładu przedstawione będą dzisiejsze fantazyjne formy
mostów dla pieszych- od koncepcji po ich budowę. Wykład dodatkowo tłumaczy mechanikę i konstrukcję tego
typu obiektów w oparciu o różne przykłady i analizy.
PREZENTACJE I WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół licealnych
ul. Żołnierska 50
sala 410
1000 – 1200 Warsztaty rysunkowe – dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska
Tematem warsztatów będzie ,,Układ konstrukcyjno-przestrzenny”. Warsztaty będą miały charakter ćwiczeń z
natury (martwa natura) poprzedzonych wykładem wprowadzającym w zagadnienia rysunku takie jak
perspektywa, relacja skali, proporcji, przestrzeni. Celem warsztatów będzie próba zanalizowania relacji
przestrzennych wiążących elementy układu form geometrycznych. Materiał do ćwiczeń : biały brystol formatu
B2, narzędzia rysunkowe tj. ołówek, czarne kredki, węgiel rysunkowy itp.
38
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYDZIAŁ INFORMATYKI
koordynator wydziałowy:
dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły
e-mail: [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WYKŁADY Z PREZENTACJĄ
adresaci: uczniowie gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zgłoszenia udziału w wykładach Liliana Wołoszczuk, tel. 91 449 56 07,
e-mail: [email protected]
ul. Żołnierska 52
sala 126
900 – 945 Głos a komputer - zastosowania komputerowej analizy głosu
– dr inż. Edward Półrolniczak, mgr inż. Michał Kramarczyk
Komputery i ich ciągle zwiększające się moce obliczeniowe pozwalają na dokonywanie coraz bardzie
zaawansowanych i dokładnych analiz głosu ludzkiego. Wśród zastosowań takiej analizy znajdziemy:
rozpoznawanie mowy, ocena stanu zdrowia, ocena jakości głosu (w tym śpiewaczego). Wykład ma na celu
pokazanie w przystępny sposób podstaw analizy głosu i sposobów jej wykorzystania.
950 – 1035 Algorytmy mrówkowe, czyli jak rozwiązywać zadania podpatrując kolonie
mrówek? – dr inż. Marcin Pluciński
W ramach wykładu omówiona zostanie koncepcja algorytmu mrówkowego, jego działanie oraz zadania jakie z
jego pomocą można rozwiązywać. Pokazane będą podobieństwa i różnice pomiędzy zachowaniem
prawdziwej kolonii owadów i systemu komputerowego
1040 – 1125 Sztuczna inteligencja w grach komputerowych – dr hab. inż. Przemysław Klęsk
W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: elementarz z zakresu algorytmów
przeszukujących grafy i drzewa dla gier i łamigłówek, w szczególności algorytmy A*, MIN-MAX, przycinanie
alfa-beta
1130 – 1215 Budowa i działanie drukarki 3D – mgr inż. Wojciech Sałabun
W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: technologie druku przestrzennego,
rozwiązania komercyjne, jak zrobić własną drukarkę 3D.
1220 – 1305 Rozpoznawanie sekwencji znaków pisma odręcznego na podstawie ukrytych
modeli Markowa – mgr inż. Marcin Pietrzykowski
Prezentacja programu wczytującego i rozpoznającego odręcznie wypełniony formularz. Oprócz prezentacji
programu, który pokazuje końcowy efekt, omówione będą, bez zagłębiania się w matematyczne szczegóły,
ukryte modele Markowa
1310 – 1355 Jak powstaje system informatyczny czyli ... od analityka do wdrożeniowca
– dr inż. Magdalena Krakowiak
Celem wykładu jest zilustrowanie słuchaczom cyklu życia systemu informatycznego. Omówienie
poszczególnych etapów wytwarzania systemów informatycznych ma uświadomić słuchaczom problemy do
rozwiązania w kolejnych fazach tworzenia systemu i ukazać charakter pracy analityka, projektanta,
programisty, testera i wreszcie wdrożeniowca.
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
39
1400 – 1445 Pasywne chłodzony komputer PC na potrzeby obliczeń naukowych
– dr hab. inż. Grzegorz Ulacha
Omówienie problemów związanych z budową bezgłośnego komputera (chłodzonego
pasywnie)
z procesorem wielordzeniowym o dużej mocy obliczeniowej. Analiza specyficznych wymagań stawianych
poszczególnym składowym komputera PC, przykład konkretnej implementacji z pomiarami termicznymi
maksymalnego obciążenia zbudowanego sprzętu.
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Koordynator wydziałowy:
Małgorzata Parszutowicz
tel 91 449 40 65
e-mail: [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
PUNKT INFORMACYJNY - hol budynku
10:00 – 14:00 Małgorzata Parszutowicz, mgr inż. Justyna Jończyk
WYKŁADY
adresaci: bez ograniczeń
ul 26-go Kwietnia 10
Audytorium
1015 – 1100 Technologie w napędach samochodów elektrycznych wczoraj, dziś i jutro
– dr inż. Piotr Paplicki
Jak rodził się samochód elektryczny? czym dzisiaj jeździmy? co powiezie nas jutro? bać się? podziwiać?
czy wsiadać?... Jeśli chcecie poznać niesamowitą moc drzemiącą w autach na prąd, zapraszam na krótką
przejażdżkę przez świat współczesnych technologii w napędach samochodów elektrycznych
1115 – 1200 Lądowanie na komecie – dr inż. Tomasz Barciński
Po dziesięciu latach podróży i pokonaniu ponad sześciu miliardów kilometrów, sonda Rosetta weszła na
orbitę komety Churyumov-Gerasimenko. Kilka miesięcy później, 12 listopada 2014 roku, lądownik Philae,
odłączywszy się od niej, dokonał pierwszego w historii miękkiego lądowania na jądrze komety.
Przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe bez udziału nauki i technologii z dziedziny automatyki i robotyki. O tym
jak stosuje się automatykę i robotykę w tej i podobnych misjach kosmicznych opowiem Wam na krótkim
wykładzie, na który serdecznie zapraszam.
1215 – 1300 Transformator idzie do doktora, czyli zaawansowana diagnostyka
transformatorów – dr inż. Szymon Banaszak
Transformatory energetyczne są kluczowym składnikiem sieci energetycznych, dzięki którym każdy z nas
może korzystać z energii elektrycznej, tak w domu, jak i w szkole, kinie, czy galerii handlowej. Gdybyśmy o
nie nie dbali, podobnie jak o zdrowie człowieka, często dochodziłoby do awarii i nasze wygodne życie
naznaczone byłoby ciągłymi wyłączeniami energii elektrycznej i nudzie przy świeczkach. Każdy z nas chodzi
do lekarza, który zaleca pobranie krwi, osłuchuje nas, zleca wykonanie tomografii czy zdjęcia
rentgenowskiego. Podobnie sprawa wygląda, gdy transformator przychodzi do doktora. Więcej o takich
badaniach dowiecie się na wykładzie.
40
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
1315 – 1400 Świat aplikacji mobilnych – dr inż. Robert Krupiński
Rozwój nowoczesnych technologii jest coraz szybszy i największe koncerny prześcigają się w pomysłach.
Mobilne rozwiązania stały się współczesnym trendem, a platforma Android dostępna dla prawie każdego
z nas. Jak zbudować aplikację, którą można podzielić się z przyjaciółmi opowiemy Wam na wykładzie
LABORATORIA I PRACOWNIE
adresaci: bez ograniczeń
ul 26-go Kwietnia 10
sala 013
1000 – 1400 Laboratorium technologii teleinformatycznych –mgr inż. Andrzej Niesterowicz
Przyjdź do Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki wyposażonego w osprzęt do montażu
i testowania sieci światłowodowych. Posłuchaj o tym, jak są zbudowane różne rodzaje światłowodów,
dlaczego światło wprowadzone do światłowodu przemierza tak duże odległości, jak działa najszybszy Internet
z prędkością światła. Przypatrz, się jak jest zbudowana i jak działa najszybsza w Polsce sieć światłowodowa.
sala 039
1000 – 1400 Akademia LabView – dr inż. Joanna Górecka
Przyjdź do Akademii LabView wyposażonej w czujniki sygnałów biomedycznych. Poznaj budowę oraz
podstawowe funkcje mózgu. Przypatrz się swoim falom mózgowym i weź udział w wybranym treningu
usprawniającym pracę mózgu.
sala 142
1000 – 1400 Laboratorium programowalnych urządzeń automatyki – Akademia Siemens
– dr inż. Bogdan Broel-Plater
Przyjdź do laboratorium Akademii Siemens i zobacz programowalne urządzenia automatyki takie jak
sterowniki swobodnie programowalne (PLC) i panele operatorskie (HMI). Posłuchaj co, i jak się automatyzuje.
Dowiedz się, że nawet wśród domowych urządzeń nie tylko pralka jest automatyczna. Przeprogramuj czas
załączenia świateł na skrzyżowaniu ulicznym i poczuj jaką moc mają współczesne programowalne układy
sterowania
sala 312
1000 – 1400 Laboratorium inżynierii dźwięku i ambiofonii – dr inż. Eugeniusz Kornatowski
Przyjdź do profesjonalnego studia przetwarzania i monitorowania nagrań dźwiękowych wyposażonego w
najnowocześniejszy sprzęt dedykowany cyfrowemu przetwarzaniu sygnałów. Posłuchaj fragmentów nagrań
muzycznych wykonanych w technologii stereofonicznej (format 20) i ich wersji po remasteringu cyfrowym,
polegającym na „uprzestrzennieniu” wielokanałowym do formatu 5.1 (kino domowe). Popróbuj dobrać
optymalne poziomy sygnałów we wszystkich sześciu kanałach tak, aby uzyskać optymalne wrażenie
naturalnej przestrzenności brzmienia.
hol
1000 – 1400 Warsztaty elektroniczne – zbuduj i uruchom swój pierwszy układ elektroniczny
– mgr inż. Piotr Okoniewski
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
41
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
Koordynator wydziałowy:
dr hab. inż. Karol F. Abramek
tel 91 449 48 63
e-mail: [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WYKŁADY
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
al Piastów 19
sala 23
915 – 1000 Wykorzystanie energii geotermalnej – dr inż. Tomasz Kujawa
Tematyka wykładu: Jak wykorzystujemy energię geotermalną. Systemy pozyskiwania i wykorzystania tej
energii. Pompy ciepła – budowa, zasada działania, wykorzystanie.
1115 – 1145 Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej – mgr inż. Roksana Mazurek
Tematyka wykładu: Aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej: kolektory słoneczne i instalacje
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przykład obliczeń i doboru kolektora. Budowa, rodzaje i zasada
działania ogniwa fotowoltaicznego, charakterystyki i parametry modułów fotowoltaicznych, wpływ różnych
czynników na sprawność konwersji fotowoltaicznej.
sala 305
1015 – 1100 Sposoby poprawy parametrów trakcyjnych samochodów (tuning)
– dr hab. inż. Maciej Lisowski
Tematyka wykładu: Omówienie modyfikacji silnika, układu napędowego na osiągnięcie większych
przyspieszeń i maksymalnej prędkości pojazdu.
1115 – 1200 Możliwości diagnozowania współczesnych układów zasilania Common Rail
– dr inż. Tomasz Osipowicz
Tematyka wykładu: Budowa układu zasilania Common Rail, rodzaje wtryskiwaczy, pomp wtryskowych,
metody i sposoby badania układu CR.
1215 – 1245 Pomiary zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji szczecińskiej
– dr hab. inż. Jaromir Mysłowski
Tematyka wykładu: Wykład dotyczy metod pomiaru zanieczyszczeń motoryzacyjnych na terenie aglomeracji
szczecińskiej.
LABORATORIA, WARSZTATY, POKAZY
Uwaga: zapisy, tel. 91 449 48 63, grupy 10 osobowe
al Piastów 19
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Laboratorium Zakładu Tworzyw Polimerowych, sala 303
1015 – 1100 Pokaz „Czy plastik daje się spawać?” – dr inż. Sandra Paszkiewicz
42
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
sala 206
1115 – 1200 Pokaz „Druk 3D - co to takiego?”– dr hab. inż. Zenon Tartakowski prof. ZUT,
mgr inż. Katarzyna Mydłowska
Laboratorium Zakładu Metaloznawstwa i Odlewnictwa, sala 111
915 – 1000 Pokaz „Zobaczyć więcej”– dr inż. Agnieszka Kochmańska
1115 – 1200 Pokaz „Zobaczyć więcej” – dr inż. Agnieszka Kochmańska
Laboratorium Zakładu Spawalnictwa
915 – 1000 Pokaz „Spawanie łukiem elektrycznym” – mgr inż. Sławomir Krajewski
1015 – 1100 Pokaz „Spawanie wirtualne” – dr inż. Adam Sajek
1215 – 1300 Pokaz „Spawanie wirtualne”– dr inż. Adam Sajek
1115 – 1200 Pokaz „Spawanie łukiem elektrycznym” – mgr inż. Sławomir Krajewski
Hala Technologiczna, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, sala 38
1015 – 1300 Wykorzystanie kamery termowizyjnej w badaniach doświadczalnych
– dr inż. Jacek Zapłata, dr inż. Rafał Grzejda
1215 – 1300 Prezentacja maszyny wytrzymałościowej INSTRON 8850 oraz prób dynamicznych
– dr inż. Konrad Konowalski
Laboratorium Katedry Techniki Cieplnej, sala 9
1015 – 1200 Badanie pompy ciepła – dr inż. Tomasz Kujawa
Dwa laboratoria, czas trwania 45 min
Laboratorium Katedry Techniki Cieplnej, sala 5
1045 – 1105 Badanie siłowni fotowoltaicznej – mgr inż. Roksana Mazurek
Dziedziniec Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
1115 – 1200 Pokaz pojazdu policyjnego – dr inż. Małgorzata Mrozik
Laboratorium Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych – W5
1000 – 1100 Pokaz hamowni silnikowej – dr inż. Konrad Prajwowski
Tematyka pokazów laboratoryjnych odnosi się do przedstawienia stanowisk badawczych tłokowych silników
spalinowych wykorzystywanych w pojazdach samochodowych (m in hamownia silnikowa firmy AVL)
Zaprezentowane i omówione zostaną także inne urządzenia służące do diagnostyki silników np. stanowiska
do badań pomp wtryskowych tzw. stoły probiercze, stanowiska demonstracyjne do układów Common Rail
1130 – 1230 Pokaz hamowni silnikowej – dr inż. Konrad Prajwowski
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, sala 035
1215 – 1300 Pokaz prób wytrzymałościowych na maszynie ZD 100
– dr inż. Ryszard Kawiak, Henryk Kostrubiec
Hala Technologiczna, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, sala 39
1315 – 1400 Przedstawienie systemu do analiz odkształceń i przemieszczeń w badaniach
wytrzymałościowych - ARAMIS 4M – dr inż. Konrad Konowalski
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
43
INSTYTUT FIZYKI
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Koordynator wydziałowy:
dr hab. Tomasz Bodziony
tel 91 449 43 63
e-mail: Tomasz [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WYKŁADY Z PREZENTACJĄ
adresaci: uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
al Piastów 19
900 –
sala 301
930 Wybrane metody obliczania prędkości kolizyjnej pojazdu – dr Danuta Piwowarska
Tematem wykładu będą podstawowe zagadnienia mechaniki i optyki.
935 – 1005 O liczbach urojonych najprościej, jak się da – dr Jarosław Zaleśny
Wprowadzenie w prosty sposób do świata liczb zespolonych
1010 – 1040 O płatkach śniegu, fraktalach i atraktorach – dr hab. Tomasz Bodziony
Wykład o tworach geometrycznych o ułamkowym wymiarze. Wprowadzenie do świata dziwnych tworów o
niezwykłym pięknie
1045 – 1115 Wybrane elementy teorii względności – dr Hubert Fuks
Tematem wykładu będą niektóre a zdumiewające wnioski wynikające z teorii względności
1120 – 1150 Egzoplanety, w poszukiwaniu drugiej Ziemi – dr inż. Grzegorz Leniec
Wykład o poszukiwaniu planet, innego życia w Kosmosie
1200 – 1230 Tajemnice półprzewodników – dr hab. Monika Lewandowska
Wykład o tajemniczych własnościach półprzewodników, materiałów bez których nie byłby układów scalonych,
procesorów, komputerów, smartfonów
1235 – 1305 Świat bardzo niskich temperatur – mgr Kamil Wardal
Tematem wykładu będą ciekawe zjawiska zachodzące w bardzo niskich temperaturach
1310 – 1340 W świecie kryształów – mgr Zbigniew Kowalskil
Wykład o symetrii, o kryształach, o naturze piękna
al Piastów 48
VI piętro, sala 617
LABORATORIA I WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
1400 – 1600 Tuba Rubensa- zaklinanie ognia dźwiękiem – mgr Bogdan Turczak
1400– 1600 Zwiedzanie laboratoriów fizyki Pracownicy Instytutu Fizyki
al Piastów 48
VII piętro i taras przed Budynkiem Międzywydziałowym ZUT
1400– 1800 Zwiedzanie obserwatorium astronomicznego w Instytucie Fizyki ZUT
oraz prezentacja amatorskiego sprzętu do obserwacji astronomicznych
– dr hab. Janusz Typek, prof. ZUT, Instytut Fizyki, Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii, Oddział w Szczecinie
44
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
Koordynator Wydziałowy:
dr inż. Renata Dobrzyńska
e-mail: [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WYKŁADY Z PREZENTACJĄ
al Piastów 41
adresaci: uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
sala 113
1000 – 1030 Innowacje w konteneryzacji – dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz
1035 – 1105 Życie w klimatyzacji – mgr inż. Barbara Jasińska
1110 – 1140 Pływające wyspy na morzu – dr inż. Zbigniew Łosiewicz
1145 – 1215 Zastosowanie energii odnawialnej na statkach – dr hab. inż. Wojciech Zeńczak
POKAZY LABORATORYJNE
adresaci: uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
Uwaga: grupy zorganizowane prosimy o wysłanie zgłoszenia z informacją o liczebności grupy
e-mail: [email protected]
al Piastów 41
hala B sala 7
1220 – 1400 Co skrywają głębiny? – dr hab. inż. Tadeusz Graczyk, prof. ZUT
hala B sala 14
1220 – 1400 Jak działa pompa ciepła - model urządzenia chłodząco-grzewczego
– dr inż. Tomasz Łokietek
1220 – 1400 Czy Słońce może chłodzić? - model urządzenia chłodniczego zasilanego
z fotoogniw – dr inż. Tomasz Łokietek
1220 – 1400 Co może ciekły azot – dr inż. Tomasz Łokietek
hala B
1220 – 1400 Technologia budowy jachtów – prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
Antresola hala A
1220 – 1400 Jak szybko może spłonąć kanapa? Zagrożenia związane ze stosowaniem
materiałów palnych – dr inż. Renata Dobrzyńska
sala 435
1220 – 1400 Projektowanie 3D środków transportu – dr inż. Wojciech Ignalewski
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
45
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
koordynator wydziałowy:
dr inż. Elwira K. Wróblewska
tel 91 449 40 04
e-mail: [email protected]
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WYKŁADY
adresaci :uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
al Piastów 42
Nowa Chemia, Audytorium I
1000 – 1045 Metody identyfikacji kamieni szlachetnych i półszlachetnych
– dr hab. inż. Piotr Tabero
ul. Pułaskiego 10
Stara Chemia, Aula, Stara Chemia
1100 – 1145 Chemiczne podstawy zapamiętywania – dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak
LABORATORIA I WARSZTATY
adresaci :uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy
ul. Pułaskiego 10
Stara Chemia sala 4 (parter)
1000 – 1400 Zaciekawić chemią! – dr inż. Karolina Kiełbasa, dr inż. Joanna Sreńscek-Nazzal
Chcesz odkryć ciekawe oblicze chemii, ale boisz się skomplikowanej teorii? Przyjdź i weź udział w pokazach
chemicznych, w trakcie których zapoznasz się z doświadczeniami z najwyższej półki. Widowiskowe
eksperymenty w niebanalny sposób przedstawią piękno chemii i na pewno zaszczepią w Tobie Młodego
Chemika-Technika Niektóre z propozycji to: chemiczny wulkan, ogródek chemiczny, fajerwerki, węże
faraona, samozapłon, szalona piana i wiele innych ciekawostek...
Czas trwania pokazu około 30 minut, godziny pokazów: 1000; 1030; 1100; 1130; 1230; 1300, 1330
Dla grup zorganizowanych 20 osobowych e-mail: [email protected] / 91 449 4825 lub 723 925 600,
e-mail:[email protected]/ 91 449 4397 lub 506 771 650
Stara Chemia, sala 139a
1000 – 1400 Pachnące warsztaty – dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska
- Pielęgnacyjny balsam do ust (lub pomadka) z dodatkiem olejków eterycznych
- Pachnące świece
- Tworzenie kompozycji zapachowych
- Pozyskiwanie olejków eterycznych i rozpoznawanie zapachów (konkurs)
Czas trwania pokazu 1h Dla grup zorganizowanych 10 osobowych
91 449 48 75 lub mailowo: [email protected]
al Piastów 42
Laboratorium , Nowa Chemia, II piętro
1200 – 1400 Rozpoznawanie minerałów, skał i kamieni szlachetnych
– dr hab. inż. Piotr Tabero
Czas trwania pokazu 1h. dla grup zorganizowanych 15 osobowych, dr hab. inż. Piotr Tabero, e-mail:
[email protected]
46
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
AKADEMIA MORSKA
W SZCZECINIE
Pełnomocnik Rektora:
dr inż. Marcin Przywarty
tel 91 480 94 58
e-mail: [email protected]
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
NAWIGATOR XXI
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy do 14 września, e-mail: [email protected], tel.: 91 480 93 20
grupy max.15 osobowe, przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.
900 – 1300 Zwiedzanie statku szkolno-badawczego Nawigator XXI
- opiekun: Oficer wachtowy
PREZENTACJE
POŁĄCZONE Z LABORATORIAMI
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy do 14 września, e-mail: [email protected], tel.: 91 480 93 20
grupy max.15 osobowe, przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.
Wały Chrobrego 1-2
Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego
900 – 1300 Full Mission Ship Simulator – Symulator nawigacyjno-manewrowy
- opiekun: Paweł Zalewski
Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego
Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych
900 – 1300 Jak przewozić gaz statkiem? – opiekun: Monika Hapanionek
Symulator Siłowni Okrętowych/Labolatorium Siłowni Okrętowych
900 – 1300 Jak duży jest silnik na statku? – opiekun: Marcin Szczepanek
ul. Henryka Pobożnego 11
Laboratorium Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
900 – 1300 Jak ocenić jakość towarów masowych? – opiekun: Piotr Śledziewski
POKAZ
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Uwaga: zapisy do 14 września, e-mail: [email protected], tel.: 91 480 93 20
grupy max.15 osobowe, przewidywany czas trwania zajęć: 45 min.
Wały Chrobrego 1-2
Planetarium
900 – 1300 Co to jest astronawigacja? – opiekun: Marzena Małyszko
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
47
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W SZCZECINIE
Pełnomocnik Rektora:
dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. PUM
tel 91 480 09 48
e-mail: [email protected]
22 IX 2015 r.
WTOREK
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
ul Broniewskiego 24
sala 101
900 – 1030 Jak osiągnąć sukces w sporcie dzięki odpowiedniemu żywieniu
1030 – 1200 Jak wygląda w praktyce plan żywienia i suplementacji sportowców
nie amatorów (zawodnik UFC, M1 oraz KSW )
– prof. E. Stachowska, dr K Ryterska, mgr D Maciejewska, mgr M Banaszczak
Grupy 4-10 osobowe, czas trwania warsztatu 1 h 30 min, tel 91 441 48 06
ul Broniewskiego 26
sala wykładowa
900 – 945 Zaburzenia odżywiania. Anoreksja i bulimia. Mity a prawda
1000 – 1045 – lek. Sylwia Kalinowska, Koło Naukowe Katedry Psychiatrii
900 – 945 Dopalacze. Dlaczego są niebezpieczne
1000 – 1045 – mgr Daria Suchecka, Koło Naukowe Kliniki Psychiatrii
900 – 945 Z psychologiem na TY, z psychiatrą za pan brat!
1000 – 1045 – mgr Dagmara Lembas, mgr Joanna Preś
Warsztat obala mity i "oswaja lęk" młodzieży przed kontaktem z psychologiem, czy psychiatrą, pokazują
Z CZYM I KIEDY można i należy się do nas zwrócić, jak i gdzie można uzyskać pomoc.
900 – 945 Jak oszukuje nas mózg
1000 – 1045 – mgr Anna Starkowska, dr n. med. Monika Mak
900 – 945 Seksualność młodzieży. Temat już nie tabu
1000 – 1045 – mgr Jacek Kurpisz
Grupy 10-15 osobowe, czas trwania warsztatu 45min, tel 507 027 311
48
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
ul. Żołnierska 54
sala100
900 – 1115 Zimno – ciepło – gorąco - elementy bodźcowania fizykalnego
– dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. PUM; mgr Aleksandra Radecka
Grupy: 8 -10 osobowe, czas trwania warsztatu: 2 h 15 min, tel: 91 48 00 914; 91 48 00 948
1130 – 1340 Kinesilogy Taping (plastrowanie dynamiczne) – moda - czy skuteczna metoda?
– dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. PUM; mgr Aleksandra Radecka
Grupy: 8 -10 osobowe, czas trwania warsztatu: 2 h 15 min, tel: 91 48 00 914; 91 48 00 948
ul. Żołnierska 48 Bud 8
sala 204
900 – 1200 Długowieczność w kapsułce, czyli jak ujarzmić starzenie
- dr hab n med Grażyna Adler
grupy: 8 -10 osobowe, czas trwania warsztatu: 3h, tel: 91 48 00 958
23 IX 2015 r.
ŚRODA
WARSZTATY
adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
ul. Żołnierska 54
sala 110
930 – 1015 Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych w doskonaleniu
1015 – 1100 sprawności i wydolności organizmu – dr n. med. Iwona Rotter,
mgr Magdalena Ptak, , mgr Aleksandra Zaklukiewicz, mgr Anna Mikołajczyk
Grupy: 10-15 osobowe, czas trwania warsztatu: 40 min, tel: 91 48 00 914; 91 48 00 928
ul. Żołnierska 48 Bud. 8
sala 3
1000 – 1215 Budowanie postaw antydyskryminacyjnych
– dr hab n. zdr. Elżbieta Grochans, prof. PUM; dr n. med. Małgorzata Szkup
Grupy: 13-18 osobowe, czas trwania warsztatu: 2 h 15 min, tel 91 48 00 910
ul. Żołnierska 48 Bud. 8
sala 212
1100 – 1200 Budowa tkanek i narządów człowieka - oglądanie preparatów histologicznych
1200 – 1300 – prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
Grupy: 10-12 osobowe, czas trwania warsztatu: 60 min, tel 91 48 00 908
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
49
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Pełnomocnik Rektora:
mgr Maria Pelc
tel 94 347 86 17
e-mail: [email protected]
24 IX 2015 r.
CZWARTEK
w godzinach od 1000 do 1500
Uwaga: Zapewniamy transport autobusowy z kampusu przy ul. Śniadeckich do kampusu przy
ul. Racławickiej i z powrotem
WYKŁADY
ul Śniadeckich 3
Oczyszczalnia ścieków – powrót do czystości
O pochodzeniu pierwiastków
Atmosfera – dlaczego jest tak ważna
Optoelektroniczne przyrządy obserwacyjne
Handel ludźmi jako współczesny problem społeczny
Arduino, czyli mikroprocesory dla każdego!
Współczesne perspektywy zastosowań materiałów funkcjonalnych
Światło jako źródło energii i nośnik informacji
ul. Racławicka 15-17
Historia ornamentu
Zagadki i sztuczki intelektualne
Recycling – sposób myślenia
Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
ul Kwiatkowskiego 6E
Dlaczego maturzysta boi się matematyki, student WNE „walczy” z nią, a ekonomista kocha?
Wybrane aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Nowe prawo konsumenckie
Krótka historia rachunkowości
Tajemniczy świat fraktali
Tajne misje MOSADU
Strach w reklamie
50
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
ul Śniadeckich 3
POKAZY I PREZENTACJE
AGROKOM – pokaz maszyn rolniczych
ul Śniadeckich 3 - Budynek C, E, F, I -Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Instrumenty geodezyjne i technologie pomiarowe
Czy nasze domy są bezpieczne
Badania niszczące połączeń spawanych
Koszalin w trójwymiarze
Stanowisko do badania rozkładu temperatury w pomieszczeniu oraz przegrodach budowlanych
Zjawisko fizyczno-chemiczne w przyrodzie
Środowisko widziane oczami inżynierów
Świat zapachów
Ekologia wód
ul Śniadeckich 3 -Budynek D, Wydział Elektroniki i Informatyki
Zastosowanie kamery termograficznej
Eksperymenty ze światłem
Poznaj systemy alarmowe
Demonstracja działania drukarki 3D
System sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim
ul Śniadeckich 3 - Budynek G, H - Wydział Technologii i Edukacji
Próżnia jako środowisko technologiczne
Pokaz bezzałogowych maszyn zdalnie sterowanych - dronów
Pokaz aparatury biomedycznej – zadbaj o swoje serce
Zrób to sam czyli drukarka 3D
Świat w termowizji
Natura nie znosi próżni?
Pokaz robotów mobilnych
Pokaz robotów przemysłowych
Zastosowanie elektronowej mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej do badania
materiałów nieorganicznych i organicznych
Ciekawy świat metali i stopów
Wirtualne przyrządy pomiarowe
Warsztat twórczej resocjalizacji – teatr jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych
Sztuka argumentacji i techniki perswazji
Zachowania asertywne
Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
Trening kontroli emocji – sztuka prawidłowej komunikacji interpersonalnej
IQ Szkoła Pamięci
ul Śniadeckich 3 -Czytelnia EL-BUD
Książka – nauka – wiedza. Czy wiesz jaka to dziedzina nauki?
(konkurs dla uczniów gimnazjum i liceum)
Ptaki Europy – wystawa dla najmłodszych
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
51
ul. Racławicka 15-17, Budynek A, C, D, H, Wydział Mechaniczny
Sterowniki PLC
Prezentacji suszarni słonecznej z wykorzystaniem termowizji
Barwniki i aromaty w przemyśle spożywczym
Wypiek chleba i ocena punktowa
Modelowanie i symulacja procesów
Izolacja DNA
Oznaczeni kwasowości mleka
Magiczna moc CO2
Miniaturowe źródła energii odnawialnej
Termowizja
Cięcie strugą wodną materiałów spożywczych
Pokaz obrabiarek sterowanych numerycznie
ul. Racławicka 15-17,Budynek E, M, Instytut Wzornictwa
Warsztaty animacji filmowej
Drugie życie opakowań – warsztaty rzeźby wykorzystaniem materiałów pochodzących z
recyklingu
Prezentacja zakładu architektury wnętrz
Piękno kaligrafii
Warsztaty książki – introligatornia
Prezentacja pracowni podstaw projektowania
ul. Racławicka 15-17, Biblioteka główna
Patroni roku 2015 (wystawa)
Książki w różnej postaci (wystawa)
Twój ulubiony bohater (zajęcia dla najmłodszych)
ul Kwiatkowskiego 6E
ASTOR. Inny wymiar konkurowania przedsiębiorstwa na rynku
Pieniądz papierowy w Polsce
Surowce mineralne w Polsce
U cioci na imieninach – warsztaty z zarządzania projektem
Quiz językowy
„Fałszywi przyjaciele tłumacza” języka niemieckiego
Jeden dzień w gazecie
Hiszpański – trzeci język świata
ul Kwiatkowskiego 6E, Czytelnia Ekonomiczna i Językowa
Prezentacja stanowiska dla osób niepełnosprawnych
ul Rejtana
Poznaj swój głos z Radiem Jantar
52
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
COLLEGIUM BALTICUM
Koordynatorzy:
dr Iwona Korpaczewska
e-mail: [email protected]
dr Krzysztof Zdziarski
tel 609 110 047
e-mail: [email protected]
Uwaga: terminy warsztatów prosimy uzgodnić koordynatorami. Zgłoszenia od dnia 1 IX 2015r
22 - 23 IX 2015 r.
WTOREK – ŚRODA
WARSZTATY
ul Mieszka I 61 C
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjlanych, dorośli
1000 – 1300 Profil psychologiczny przestępcy
Warsztat dla przyszłych kryminologów, studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policjantów
Jak sobie radzić konfliktowym lub agresywnym partnerem interakcji?
Warsztat dla osób zainteresowanych służbą policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym
Nowoczesne Formy Nauczania
Warsztat dla przyszłych i aktualnych studentów Pedagogiki oraz pedagogów i nauczycieli
Optymalizacja przepływu ładunków oraz wyboru najkrótszej trasy
Warsztat dla wszystkich zainteresowanych ekonomią
Historia sukcesu w biznesie przy wykorzystaniu Internetu
Warsztat dla przyszłych studentów informatyki, zarządzania, logistyki
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
53
WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Koordynator:
mgr Anna Juszkiewicz
tel 693 330 360 , 91 420 13 33
e-mail: [email protected]
Uwaga: zapisy, e-mail: [email protected], tel 693 330 360 lub 91 420 13 33
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
WARSZTATY I POKAZY
adresaci: uczniowie szkół podstawowych
ul Wawrzyniaka 8
sala 5
1630 – 1800 Gimnastyka dla smyka
Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci w wieku 9-12 lat, max 15 osób
adresaci: seniorzy 50 +
sala 7
1630 – 1800 Gimnastyka dla seniora
Umiarkowana aktywność to profilaktyka wielu chorób (szczególnie zalecana przy osteoporozie, bólach
kręgosłupa, bólach reumatycznych, chorobach układu krążenia, nadwadze) Regularna gimnastyka jest
sposobem na mocne mięśnie, sprawne stawy, elastyczne ciało, sprawny i czujny umysł. Ćwiczący seniorzy
mają często więcej energii niż nastolatki. Max 10 osób.
26 IX 2015 r.
SOBOTA
WARSZTATY I POKAZY
adresaci: uczniowie szkół podstawowych
ul Wawrzyniaka 8
sala 5
1000 – 1130 Gimnastyka dla smyka
Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci w wieku 9-12 lat, max 15 osób
sala 7
adresaci: seniorzy 50 +
1030 – 1130 Gimnastyka dla seniora
Umiarkowana aktywność to profilaktyka wielu chorób (szczególnie zalecana przy osteoporozie, bólach
kręgosłupa, bólach reumatycznych, chorobach układu krążenia, nadwadze). Regularna gimnastyka jest
sposobem na mocne mięśnie, sprawne stawy, elastyczne ciało, sprawny i czujny umysł. Ćwiczący seniorzy
mają często więcej energii niż nastolatki. Max 10 osób.
54
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
KSIĄŻNICA POMORSKA
W SZCZECINIE
im. Stanisława Staszica
ul Podgórna 15/16
Koordynator:
mgr Cecylia Judek
tel 91 481 93 15
e-mail: [email protected]
OD SOBOTY 19 IX DO SOBOTY 26 IX 2015 r.
WARSZTATY
Uwaga: obowiązują zapisy, godziny i terminy warsztatów należy uzgodnić
adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Co ukrywa biblioteka? Henryk Sienkiewicz, jakiego nie znacie – Barbara Strączek
Metodyka wyszukiwania informacji i sporządzania zestawienia bibliograficznego na określony temat z wykorzystaniem
baz danych Książnicy Pomorskiej. Zgłoszenia: tel 91 481 91 55, e-mail:[email protected]
Z ekonomią na Ty – Elżbieta Malinowska
grupy zorganizowane od 12 osób, e-mail: [email protected]; tel 91 481 92 30
Posłuchaj, jak czytasz – Stanisław Heropolitański
Grupy zorganizowane do 10 osób e-mail: [email protected], tel 91 48 19 315
adresaci: uczniowie szkół
podstawowych
Warsztaty literacko-plastyczne – Alicja Klich
Grupy zorganizowane do 20 osób, e-mail: [email protected], tel 91 481 92 00
Zrób sobie książkę. Warsztaty dla dużych i małych – Marcin Gibalski
Warsztaty plastyczne Na zajęciach dzieci zapoznają się z różnymi formami książki i z pomocą instruktora wykonują własne
projekty książek. e-mail: [email protected], tel 91 481 91 83
LEKCJE FESTIWALOWE
adresaci: uczniowie różnych typów szkół
(w zależności od trudności tematu), dorośli
Uwaga: Prelekcje oraz wykłady połączone z prezentacją multimedialną dla grup zorganizowanych.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Terminy poniższych lekcji należy uzgodnić z osobami prowadzącymi
Krzysztof Kamil Baczyński – życie i twórczość – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 9315; 510 161 778
Krzysztof Kamil Baczyński i inni pisarze okresu wojny – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Maria Dąbrowska – życie i twórczość – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Władysław Broniewski – tym razem bez cenzury – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
55
Konstanty Ildefons Gałczyński i jego związki ze Szczecinem – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Zbigniew Herbert – życie i twórczość – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Czesław Miłosz – życie i twórczość – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – życie i twórczość – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Stanisław Ignacy Witkiewicz – niezwykła osobowość twórcza – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Eliasz Rajzman (1906-1975) - żydowski poeta ze Szczecina – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Stefan Żeromski – pisarz, bibliotekarz, społecznik – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Janusz Korczak – lekarz, wychowawca, społecznik – Cecylia Judek
e-mail: [email protected], tel 91 481 93 15; 510 161 778
Kiedy naprawdę urodził się Fryderyk Chopin? – Małgorzata Mazikiewicz
e-mail: [email protected]; tel 91 481 91 70
Orkiestry salonowe - co to takiego? – Małgorzata Mazikiewicz
e-mail: [email protected]; tel 91 481 91 70
Inkunabuły w zbiorach Starych Druków Książnicy Pomorskiej – Alicja Łojko
e-mail: [email protected]; tel 91 481 91 77
Losy niemieckiej Stadtbibliothek w Szczecinie – Małgorzata Bartosik
e-mail: [email protected], tel 91 481 91 95
Morskie historie na przykładzie dokumentów życia społecznego
(ze zbiorów Książnicy Pomorskiej) – Justyna Kowalska
e-mail: [email protected], tel 91 481 91 95
Fotografia regionalna w zbiorach ikonograficznych Książnicy Pomorskiej
– Grzegorz Piskorz
e-mail: [email protected], tel 91 481 91 80
Muzyka w polskim Szczecinie - życie muzyczne miasta po 1945 r.
– Anna Maria Kowalska- Stepień
e-mail: [email protected]; tel91 481 91 70
Uczniowie Pedagogium Książęcego w Szczecinie - w świetle zachowanych źródeł
– dr Agnieszka Borysowska
e-mail: [email protected], tel 91 4819175
Adama Mickiewicza życie po życiu w 160. rocznicę śmierci – Jolanta Liskowacka
e-mail: [email protected]; tel: 91 481 91 75; 510 161 782
Tajemnice ukryte w rękopisach ze zbiorów Książnicy Pomorskiej – Jolanta Liskowacka
e-mail: [email protected]; tel: 91 481 91 75; 510 161 782
56
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
Od tabliczki do ebooka. Dzieje książki – Bogna Tokarska
Zajęcia dydaktyczne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (6 - 16 lat) Termin i godzina do uzgodnienia, wykład
w Książnicy Pomorskiej, ewentualnie na zaproszenie w zainteresowanych szkołach.
e-mail: [email protected]; tel 91 481 91 83
Edward Szczęsny - księgarz i kronikarz pierwszych szczecińskich lat powojennych
– Aleksandra Skiba
e-mail: [email protected]; tel 91 481 91 75
Morski areszt – niezwykłe dokumenty życia społecznego – Małgorzata Bartosik
e-mail: [email protected]; tel 91 481 91 95
Szczecińscy drukarze w XVI - XVIII w – Alicja Łojko
e-mail: [email protected]; tel: 91 481 91 77
Jerzy Giedroyc – redaktor „Kultury”. Wspomnienia z pobytu w Maisons – Laffitte
– dr Agnieszka Zaremba
e-mail: [email protected]; tel 91 481 92 25, kom 507 62 30 28
Minister Eugeniusz Kwiatkowski – jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie
międzywojennym i po II wojnie światowej –dr Agnieszka Zaremba
e-mail: [email protected]; tel 91 481 92 25, kom 507 62 30 28
Dziedzictwo kulturowe regionu w regionalnych, krajowych i światowych zasobach bibliotek
cyfrowych – Lilia Marcinkiewicz, Lucyna Karbownik
e-mail: [email protected]; tel: 91 481 91 22,510 161 786
Tajemnice konserwacji zabytkowych zbiorów bibliotecznych – dr Wojciech Łopuch
e-mail: [email protected], tel91 481 92 63
Warsztaty bibliograficzne (bibliografia załącznikowa, normy bibliograficzne, dokumenty
elektroniczne, zasady dot. cytowania w pracach naukowych)"
– Sylwia Wesołowska, Beata Niemaszyk
e-mail: [email protected]; [email protected]; tel 91 481 92 15
Źródła do dziejów Pomorza - zbiory Czytelni Pomorzoznawczej
– Katarzyna Zwierzewicz
e-mail: [email protected]; tel91 481 92 10
Lekcje krajoznawcze o Szczecinie i województwie – Jan Krzysztoń
e-mail:[email protected]; tel 481 92 10
Tajemnice życia codziennego szczecinian w oparciu o reklamy i ogłoszenia prasowe
na początku XX w – Izabela Strzelecka
e-mail: [email protected]; tel 91 481 92 10
Wiarygodność informacji w Internecie – Radosław Delida
e-mail: [email protected] ; tel 91 481 91 50
„Co warto czytać w XXI wieku. Moda na czytanie wciąż aktualna. Propozycje literatury
dla dzieci i młodzieży” – Elżbieta Kamińska
e-mail: [email protected] ; tel 91 481 91 50
Wystąpienia publiczne. Jak mówić do ludzi i do rzeczy? – Stanisław Heropolitański
e-mail: [email protected], tel608 505 566
Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji – Sylwia Matejek
e-mail: [email protected] , tel: 91 481 92 01
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
57
Czytajmy w domu! Czytelnia internetowa IBUK – Aleksandra Szpunar
e-mail: [email protected], tel: 91 481 92 01
Uwaga: zorganizowane grupy młodzieży ponadgimnazjalnej
ZWIEDZANIE KSIĄŻNICY POMORSKIEJ
kontakt: Dział Informacji Naukowej i Promocji: e-mail: [email protected]; tel 91 481 92 01, 91 481 92 00
WYSTAWY czasowe
Sala Kolumnowa
Tragedia Wielunia - 1 września 1939 r.
Wystawa w dniach: 1-28092015 Historia Wielunia w sposób dramatyczny wpisała się w dzieje II wojny światowej. Wieluń był
pierwszym miastem zaatakowanym przez Luftwaffe. Zginęły setki cywilów, a samo miasto uległo zniszczeniu w 70 procentach.
Temu tragicznemu wydarzeniu poświęcona jest wystawa zatytułowana "Tragedia Wielunia - 1 września 1939 r.". Fragment
ekspozycji poświęcony jest przedwojennemu Wieluniowi. Zwiedzający mogą zapoznać się z fotografiami ukazującymi życie
mieszkańców Wielunia w okresie II RP. W tej części wystawy zaprezentowano m.in. pamiątki po pastorze Henryku Wendtcie
oraz małżeństwie Józefa i Janiny Marciniaków, mieszkańców ówcześnie podwieluńskiego Niedzielska. Spokojne życie,
nadgranicznego w tamtych czasach Wielunia, zostało przerwane barbarzyńskim nalotem niemieckich bombowców.
Śladami morskich podróżników
Wystawa czynna w okresie 15 września – 30 października 2015 r. w Sali im. Zbigniewa Herberta. Wystawa dokumentuje
wielkie odkrycia geograficzne w wiekach XVII-XIX . (m.in. mapy ze zbiorów kartograficznych Książnicy Pomorskiej).
ul Dworcowa 8
WYSTAWY stałe
Literatura na Pomorzu, między dawnymi a nowymi laty
Na planszach przedstawiono sylwetki działających na Pomorzu Zachodnim twórców sprzed 1945 roku. Są to: Johannes
Micraelius - niemiecki teolog, filozof i poeta (1597-1658); Johannes Christian Brandes (1735-1799) dramaturg i aktor; Ludwig
Giesebrecht (1792-1873) historyk, poeta; Franz Theodor Kugler (1808-1858), poeta, rysownik, historyk sztuki oraz sylwetki
pisarzy tworzących życie literackie w Szczecinie po 1945 roku. Są to: Eliasz Rajzman, Jan Papuga, Franciszek Gil, Katarzyna
Suchodolska, Ryszard Liskowacki, Zbigniew Brzozowski
Verba volant scripta manent. Historyczny przegląd prasy pomorskiej do roku 1945
Wystawa została przygotowana w ramach wspólnego projektu Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Uniwersytetu im
Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie w ramach Funduszu Małych Projektów INTEREG IV A Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania Podsumowuje projekt: UPOWSZECHNIANIE WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
POMORZA – historyczne czasopisma w szczecińskich i greifswaldzkich zbiorach.
Plany i widoki Szczecina w grafice i kartografii
prezentuje rozwój historyczny i przestrzenny miasta (plansze) zilustrowany planami z różnych okresów dziejów Szczecina od
XVII w do 1940 roku Prezentację uzupełniają widoki przedstawiające piękno dziewiętnastowiecznego miasta, ważniejsze
budowle oraz pocztówki dawnego Szczecina
Szczecińscy kompozytorzy na przestrzeni wieków
Ekspozycja stała, prezentowaną na I piętrze gmachu Muzeum Literatury przy wejściu do Wypożyczalni i Czytelni Muzycznej.
Składa się z 12 plansz, na których przedstawiono w języku polskim, angielskim i niemieckim sylwetki oraz zarys dorobku
twórczego 20 kompozytorów związanych ze Szczecinem: od Phillippa Dulichiusa czy Friedricha Gottlieba Klingenberga przez
Carlów Teike i Loewego po Waleriana Pawłowskiego i Marka Jasińskiego. Tekst na planszach (obok zdjęć) uzupełniają kopie
rękopiśmiennych i drukowanych nut pochodzących ze zbiorów Książnicy Pomorskiej.
58
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
ARCHIWUM PAŃSTWOWE
w SZCZECINIE
ul. św. Wojciecha 13
Koordynator:
dr Janina Kosman
e-mail: [email protected]
tel 91 433 50 02 w 180
WYKŁADY I PREZENTACJE
adresaci: bez ograniczeń
wykłady odbędą się w Sali im B Tuhana-Taurogińskiego
21 IX 2015 r.
PONIEDZIAŁEK
1400 – 1500 Wybrane modele i prototypy pojazdów wyprodukowanych w szczecińskiej
Fabryce Motocykli Junak – mgr Mirosław Kozłowski
22 IX 2015 r.
WTOREK
1400 – 1500 Kultura piśmiennicza dawnej szkoły w świetle druków ulotnych
– dr Janina Kosman
23 IX 2015 r.
ŚRODA
1400 – 1500 Ernest Bogusław von Croy (Ernest Bogusław de Croÿ – biskup kamieński
(1637 – 1670) – mgr Alicja Kościelna
24 IX 2015 r.
CZWARTEK
1400 – 1500 Otto Bismarck i Pomorze – dr hab. Paweł Gut
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
1400 –1500 Archiwum domowe – ochrona i zabezpieczanie zbiorów – mgr Grażyna Lupa
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
59
TRANSGRANICZNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W ZALESIU
Koordynator:
Marta Zabłocka
e-mail: [email protected]
26 IX 2015 r.
SOBOTA
Zalesie 4, Tanowo
WYKŁADY
adresaci: bez ograniczeń
sala konferencyjna
1200 – 1500 Świat wokół nas – cykl wykładów: „Prywatne życie nietoperzy”,
„Polscy łowcy burz” i „Podwodny świat – nurkowanie”
WARSZTATY
adresaci: bez ograniczeń
ogród TOEE
1100 – 1300 Z roślinami na Ty
(w razie niepogody odbędą się w Sali ekosystemów)
1200 – 1330 W poszukiwaniu Nauki
sala sucha
(zabawa dla najmłodszych)
1200 – 1400 Naukowiec Artysta
sala plastyczna
(zabawa dla najmłodszych)
1400 – 1500 Fizyka i chemia poza szkolną ławką
eksperymenty i doświadczenia na terenie TOEE
sala ekosystemów
1500 – 1600 Co to za dźwięk? Zagadkowe odgłosy natury
sala mikroskopowa
1600 – 1700 Świat w dużym przybliżeniu
POKAZY
adresaci: bez ograniczeń
1600 – 1700 Pokazy nieba w kinie przyrodniczym – premiera!
(pokazy cykliczne, czas trwania jednej prezentacji to około 20 minut)
60
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
„Strefa wiedzy PGNiG Obrót Detaliczny”
organizowana wspólnie z wolontariuszami Fundacji Rozwoju Wolontariatu
25 IX 2015 r.
PIĄTEK
CAMPUS ZUT
WARSZTATY
warsztaty z chemii
- podczas zajęć uczestnicy sami wykonują doświadczenia przy użyciu prostych składników, np. wir mleczny przy użyciu mleka,
płynu do naczyń i kolorowego barwnika, czy też ciałko nie-newtonowskie przy użyciu mąki ziemniaczanej i wody. W ten sposób
odkrywają, ze chemia jest wszędzie wokół nas, a rzeczy znajdujące się w kuchni, biurze czy w apteczce to świetne odczynniki
do prostych i przede wszystkim bezpiecznych doświadczeń ,
- uczestnicy dowiadują się jak zrobić jojo z sody i octu, sztuczkę ze znikającym atramentem czy chociażby domowe żelki i kisiel
To co jest najważniejsze, to fakt, że wszystkie te doświadczenia wykonują sami, zgodnie z instrukcjami prowadzących. Jest to
połączenie nauki i zabawy, przy użyciu składników używanych przez nas każdego dnia, dzięki czemu uczestnicy odkrywają, że
chemia to świetna zabawa z którą tak naprawdę stykają się na co dzień,
- podczas zajęć przedstawione zostaną doświadczenia, które pomogą dzieciom i młodzieży przyswoić wiedzę z zakresu składu
powietrza i związanych z nim reakcji utleniania i redukcji, rozróżniania kwasów od zasad, a także spalania różnych materiałów
(uczestnicy zapamiętają, że wskaźnikiem kwasowo-zasadowym (alkacymetrycznym) może być kupiona w sklepie czerwona
kapusta lub sok malinowy, suchy lód sublimuje przechodząc ze stanu stałego w gaz, a pieniądz zamoczony w odpowiedniej
mieszaninie będzie odporny na działanie płomienia oraz ile razy bardziej jest stężony perhydrol od wody utlenionej)
warsztaty z fizyki
- uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zjawiskami oraz ich zastosowaniem, będą wykonywać samodzielne doświadczenia
konstruując proste przyrządy demonstracyjne i pomiarowe (staną się prawdziwymi badaczami i sprawdzą co świeci np.
w neonówce),
- młodzi naukowcy zmierzą się między innymi z cieczą hydrofobową która odpycha wodę, jak wprowadzić świeczkę w ruch
wahadłowy nie dotykając jej, niesamowitą siłą tarcia, kamieniem celtyckim który kręci się tylko w jedną stronę, postarają się
stworzyć światłowód z galaretki i wiele inny ciekawych doświadczeń,
- pokazywane będą zarówno doświadczenia trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie,
które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu,
- przeprowadzane doświadczenia będą realizowane z różnych dziedzin fizyki takich jak: elektrostatyka(generator van de Graffa,
kule plazmowe elektroskopy), magnetyzm (działko Gaussa), hydrostatyka(chmura w butelce), mechanika(latająca piłka,
lampion), elektronika (głośnik z stopką wibracyjną, głośnik plazmowy), termodynamika (implozja, silnik odrzutowy, fakir) i wiele
innych tak, aby dotrzeć do każdego uczestnika,
- uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w zajęciach, czyli praktycznie prawie wszystkie doświadczenia
przeprowadzane będą z ich udziałem.
warsztaty z kryminalistyki
-zajęcia mają na celu rozbudzić wyobraźnię uczestników, wprowadzić w tajemniczy świat kryminalistyki oraz rozwinąć zdolności
logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek,
- na zajęciach kryminalistyki wprowadzamy uczestników w tajemniczy świat intryg oraz zagadek, których rozwiązanie łamie
głowę niejednego detektywa. Analizując miejsce zbrodni, krok po kroku przechodzimy przez czynności wykonywane przez
prawdziwych kryminologów. Uczestnicy wcielając się w role młodych ekspertów pomagają nam odpowiednio zabezpieczyć i
oznakować miejsce zdarzenia, znaleźć podejrzane przedmioty i ślady, ściągnąć odciski palców i doprowadzić sprawę do
szczęśliwego końca. Poznają przy tym tajniki m.in. takich dziedzin kryminalistyki jak: daktyloskopia, cheiloskopia, traseologia,
mechanoskopia. Mają również okazję zobaczyć jak wygląda proszek daktyloskopijny, przyjrzeć się własnym odciskom palców
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
61
wykonanych tuszem na kartach eliminacyjnych, służących służbom mundurowym do porównania odbitek linii papilarnych
znalezionych na miejscu zdarzenia i odbitek osób podejrzanych Dowiadują się w jaki sposób zabezpieczone są banknoty
emitowane przez Narodowy Bank Polski oraz jak sami mogą zabezpieczyć ważne dla siebie przedmioty za pomocą pisaków
znakujących UV oraz proszku detekcyjnego UV,
- to wszystko w atmosferze świetnej zabawy, rozbudzającej wyobraźnię uczestnika i na chwilę przenoszącego go do roli
prawdziwego detektywa
warsztaty z robotyki
- na zajęciach prezentujemy roboty składane przez nas, każdy z nich potrafi wykonać coś innego, a nadajemy im "własne ja"
poprzez zaprogramowanie ich,
- większość robotów zbudowana jest z zestawów lego nxt drugiej i trzeciej, najnowszej generacji. Do klasyki naszych pokazów
należą pojedynki robotów samochodzików, które w zależności od warunków w jakich prowadzimy zajęcia może to być: pojedynek robotów z przymocowanymi do nich balonami, a zadaniem uczestników jest przebicie balonu przeciwnika - wyścigi
po linii prostej oraz wyścigi slalomem, zadaniem uczestników jest uzyskanie najlepszego czasu,
-ponadto zbudowaliśmy także kilka robotów przypominających wyglądem zwierzęta oraz zaprogramowaliśmy je tak, aby
zachowywały się jak one. Do najbardziej realistycznych oraz widowiskowych robotów należą: - wąż, który potrafi poruszać się
po całym pomieszczeniu wydając charakterystyczne dźwięki, a napotkawszy przeszkodę próbuje ją ukąsić - słoń, który nie tylko
porusza trąbą, ale potrafi nią podnieść mały przedmiot,
- prezentowany będzie również robot Segway balansujący na dwóch kołach i utrzymujący równowagę dzięki specjalnemu
czujnikowi
warsztaty z biologii
- zajęcia z zakresu zmysłów człowieka; receptory czucia (Zmysł wzroku i równowagi – jak są ze sobą powiązane? Czy to
możliwe że podczas ruchu ręka się wydłuża? Dlaczego palca serdecznego nie można podnieść ze stołu jeśli środkowy jest
zgięty? Ile litrów powietrza pomieszczą Twoje płuca? Czy na pewno warto prowadzić zdrowy tryb życia?),
- zagadki i ciekawostki ludzkiego ciała,
- nici życia- niesamowita układanka – DNA- czyli co decyduje o tym czym jesteśmy; Jak wygląda, z czego się składa- budowa
modelu DNA; Ekstrahowanie własnego DNA z pomocą środków dostępnych w domu,
- Ludzki Twardy dysk- mózg - czyli co decyduje kim jesteśmy, co czujemy i co robimy – Przestrzenna układanka.
warsztaty z pierwszej pomocy
- odpowiedzi na pytania: po jakim czasie od zatrzymania oddechu przestaje pracować serce człowieka? Co kryje się pod
skrótem AED? Co tak naprawdę liczy się podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu? I jaki sprzęt ratunkowy
posiadają służby medyczne?,
- podczas pokazów uczestnicy dowiedzą się nie tylko czym jest pierwsza pomoc, kiedy należy ją zastosować, ile należy
wykonywać uciśnięć klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem krążenia, ale przede wszystkim wszyscy chętni będą mogli sami
to przećwiczyć na różnych fantomach oraz nauczyć układać się poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
- uczestnicy zobaczą i nauczą się obsługi urządzenia, które może uratować życie i może być obsługiwane przez osobę w
każdym wieku,
- ciekawostką będzie prezentacja sprzętu medycznego jaki posiadają wykwalifikowane służby medyczne podczas swojej pracy
m.in. deskę ratowniczą do której będą mogły zostać przypięte chętni uczestnicy, aby sprawdzić ile wytrzymują pasy ratunkowe.
62
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
WYJAZDOWE ZAJĘCIA TERENOWE
26 IX 2015 r.
SOBOTA
Zapisy: od 7 września 2015 r. od godziny 9:00 do 14:00 w siedzibie STN, al. Wojska Polskiego 96,
tel 91 423 18 62
Miejsce zbiórki: ul Sambora, o godz 800
1.
Woliński Park Narodowy. Walory przyrodnicze
2.
Drawieński Park Narodowy. Ochrona specjalna obiektu w parku narodowym
3.
Parki Krajobrazowe Doliny Dolnej Odry. Obszary objęte programem NATURA 2000
4.
Iński Park Krajobrazowy. Problemy ochrony przyrody i zrównoważonego
rozwoju gospodarczego
5.
Barlinecki Park Krajobrazowy Problemy ochrony przyrody i zrównoważonego
rozwoju gospodarczego
6.
Puszcza Wkrzańska i rezerwat Świdwie Problemy ochrony przyrody w lasach i w rezerwacie
7.
Obszar Specjalnej Ochrony Sieci Europejskiej Natura 2000 „Łąki Skoszewskie
– gmina Stepnica”
8.
Puszcza Goleniowska, rezerwaty w Nadl. Rokita, Golczewski Zespół Przyrodniczo
Krajobrazowy, Jezioro Czarnogłowy. Problemy ochrony cisa i torfowisk mszarnych
w warunkach racjonalnej gospodarki leśnej
9.
Arboreta w Przelewicach i w Glinnej. Bogactwo drzew introdukowanych na ziemi
szczecińskiej
10.
Rezerwaty „Dolina Miłości” i „Bielinek”. Turystyczne atrakcje obiektów pod ochroną prawną
11.
Różnorodne siedliska przyrodnicze: ciepłe murawy, torfowisko mszarne i dąbrowa
Uwaga: program aktualizowany jest na bieżąco na stronie www.festiwal.stn.szczecin.pl
63
64
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.
PATRONAT HONOROWY
2
MECENAT HONOROWY
XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin Koszalin 19 – 26 września 2015 r.

Podobne dokumenty