FORMULARZ REJESTRACJI NA STRONIE www.promyczki.lublin.pl

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ REJESTRACJI NA STRONIE www.promyczki.lublin.pl
FORMULARZ REJESTRACJI NA STRONIE
www.promyczki.lublin.pl
Drodzy Rodzice,
w związku z uruchomieniem nowej strony internetowej przedszkola pod adresem: www.promyczki.lublin.pl
i koniecznością jej bieżącego prowadzenia administrator witryny (przedszkole) pragnie założyć dla Państwa
indywidualne konta. Dzięki nim uzyskają Państwo dostęp do treści ukrytych m.in. galerii zdjęć, galerii wideo,
opisów grup, wydarzeń „na żywo” oraz wybranych artykułów. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę, uprzejmie prosimy
o wypełnienie poniższego formularza oraz złożenie wskazanych poniżej oświadczeń.
1. imię i nazwisko dziecka / dzieci (jeżeli jest rodzeństwo w przedszkolu):
imię
nazwisko
nazwa grupy przedszkolnej
2. adres e-mail, na który mają zostać przesłane dane dotyczące logowania:
data i czytelny podpis
Ja, niżej podpisana (podpisany) / My, niżej podpisani:
1.
2.
będąca / będący pełnoprawnymi opiekunami dziecka:
niniejszym wyrażam zgodą na:
1. nieodpłatną publikację wykonywanych w toku zajęć przedszkolnych fotografii i materiałów wideo,
na których znajdować się będzie dziecko samodzielnie i / lub w towarzystwie innych dzieci oraz
pracowników przedszkola na witrynie internetowej Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie i oświadczamy, że powyższe nie będzie naruszać dóbr
osobistych moich / naszych oraz małoletniego dziecka;
2. na przetwarzanie danych osobowych moich / naszych oraz dziecka dla potrzeb niezbędnych do założenia
i prowadzenia indywidualnego konta na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.):
3. przesyłanie przez administratora strony internetowej Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie na wskazany adres e-mail informacji o wydarzeniach
w przedszkolu, informacji, zdjęć, materiałów wideo oraz transmisji wydarzeń „na żywo”;
Jednocześnie oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o możliwości zmiany w/w danych osobowych oraz
możliwości ich usunięcia poprzez przesłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres:
[email protected] .
Niniejsze oświadczenia są ważne do czasu złożenia wyraźnego oświadczenia na piśmie, cofającego w/w zgodę.
data i czytelny podpis