DOM POMOCY SPOLECZNEJ UL. SZPITALNA 2, 83

Transkrypt

DOM POMOCY SPOLECZNEJ UL. SZPITALNA 2, 83
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
UL. SZPITALNA 2, 83-130 PELPLIN
Numer sprawy: DAO. 271.7.2015
Miejscowosc, Pelplin, dn. 05.10.2015r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTE.POWANIA
Zamawiaj^cy uniewaznia post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego dla
zadania Dostawa artykulow spozywczych dla Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poz. zm.)
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiaj^cy uniewaznia postejjowanie poniewaz zala_czony przez Zamawiaj^cego do
pobrania Zala^znik A (format Excel- plik skompresowany zip) -arkusz kalkulacyjny nie
oblicza automatycznie jednej z pozycji oraz nie zlicza prawidlowo ogolnej sumy zamowienia.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiaj^cy informuje, ze uniewaznia post^powanie dzialaj^c na podstawie art. 93 ust. 1
pkt. 7 zgodnie, z ktorym uniewaznienie postepowania jest obligatory)ne, jezeli post^powanie
obarczone jest niemozliw^ do usuni^cia wad^, uniemozliwiaj^c^ zawarcie niepodlegaj^cej
uniewaznieniu umowy.
2 upewaznienia Dyrektora
Gtowny
Magda
Grenc
Kierownik zamawiajgcego

Podobne dokumenty