związek zawodowy pracowników eurolot sa ul. 17 stycznia

Transkrypt

związek zawodowy pracowników eurolot sa ul. 17 stycznia
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW EUROLOT S.A.
UL. 17 STYCZNIA 39, 00-906 WARSZAWA
E-MAIL: [email protected]
Warszawa, 9 lutego 2015 r.
Sz. P. Anna Komorowska
Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Szanowna Pani,
W związku z ogłoszeniem w dniu 6 lutego 2015 r. decyzji o likwidacji EUROLOT
S.A. (spółki, której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa), spółki, którą
większość z Nas budowała poprzez zaangażowaną pracę od samego początku, tj. od 1996
roku, chcielibyśmy zainteresować Panią naszą sytuacją i zaapelować o wsparcie.
Cytując fragment misji naszej Spółki opublikowany na stronie internetowej
EUROLOT S.A. – Nasz zespół tworzą m.in. piloci z wieloletnim doświadczeniem oraz
personel pokładowy, który charakteryzuje pełen profesjonalizm i dbałość o dobre
samopoczucie Pasażerów. W pełni identyfikujemy się z tym stwierdzeniem i
udowodniliśmy jego prawdziwość przez wszystkie lata naszej pracy. Niemniej teraz
wyrazy sympatii ze strony Pasażerów to za mało by wzruszyć decyzje polityczne, które
zdaje się że ostatecznie zadecydowały o naszym losie, bez naszego udziału.
Z ubolewaniem obserwowaliśmy, jak decyzja o likwidacji naszej Spółki nie została
odnotowana przez większość mediów. Nikt nie zadał trudnych pytań, brak również
refleksji nad tym co się stało. My jednak, jako podatnicy, ale przede wszystkim wieloletni
pracownicy EUROLOT S.A. czujemy się w obowiązku zadać kłopotliwe pytania. Jak do
tego doszło, że pomimo oddanej i docenianej przez pasażerów EUROLOT S.A. ale i PLL
LOT S.A. pracy naszych pilotów i personelu pokładowego, dobrze prosperująca spółka w
ostatnich latach została doprowadzona do granic bankructwa. Jak to się stało, że podjęła
współpracę z nikomu nieznaną spółką 4YOU Airlines, której działalność ostatecznie stała
się przyczyną skierowania zawiadomienia do prokuratury przez organy nadzoru.
Dlaczego, w końcu, to my wyłącznie mamy ponosić skutki decyzji politycznych i działań
poprzednich zarządów. Zadanie tych pytań stanowi wyraz naszej desperacji i protestu. Z
kolei forma tego protestu, to odpowiedź na brak reakcji ze strony organów państwa,
których wielokrotnie informowaliśmy o naszych zastrzeżeniach co do sposobu
zarządzania Spółką.
Szanowna Pani, ponad 80 stewardes i stewardów prosi o wzmocnienie Pani
autorytetem naszego apelu o przestrzeganie prawa. Obserwując model funkcjonowania
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW EUROLOT S.A.
UL. 17 STYCZNIA 39, 00-906 WARSZAWA
E-MAIL: [email protected]
PLL LOT S.A. oraz skutki zapowiedzianej likwidacji EUROLOT S.A., dla Nas jest
oczywistym, że PLL LOT S.A. będzie kontynuowała działalność operacyjną wykonywaną
dotychczas dzięki współpracy z EUROLOT S.A., co więcej, że będzie potrzebowała ludzi z
doświadczeniem w pracy na samolotach Bombardier Q400 NextGen. – używanych
dotychczas przez EUROLOT S.A., na które mamy odpowiednie przeszkolenie oraz
doświadczenie. Pomimo tych okoliczności, zamiast zastosować instytucję prawa pracy
przejście zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy), która zapewnia nam kontynuacje
dotychczasowego zatrudnienia w PLL LOT S.A., informuje się Nas o zamiarze
rozwiązywania umów o pracę i możliwości zatrudnienia na tzw. umowach „śmieciowych”
przez spółkę współpracującą z PLL LOT S.A. Działania te stoją w naszej ocenie w
sprzeczności z gwarancjami przewidzianymi w prawie pracy.
Nasze dodatkowe obawy wynikają z faktu, że możliwość zatrudnienia na ww.
umowach „śmieciowych” w praktyce oznacza brak możliwości kontynuowania pracy
zawodowej dla tych z Nas, które ukończyły 30 lat, a więc pracownic z najdłuższym stażem
i doświadczeniem oraz dla stewardów. Oczywiście możemy dochodzić naszych praw w
sądzie, ale są to działania ex post, a z uwagi na długotrwałość procesów w sądach pracy –
jawią się jako działania pozbawione skuteczności. Stąd wybraliśmy niekonwencjonalny
sposób dotarcia do osób, które ufamy, że mogą wpłynąć na decyzje polityczne
rozstrzygające o Naszej przyszłości.
Prosimy, apelujemy o wsparcie.
Będziemy ogromnie wdzięczni za możliwość osobistego spotkania z Panią
Prezydentową w celu omówienia naszej sytuacji.
Kierujemy ten apel do kobiet pełniących funkcje publiczne, bo zakładamy że są w
stanie zrozumieć jak ważna dla kobiety, matki, przyszłej matki jest stabilizacja
zatrudnienia związana z zatrudnieniem pracowniczym.
Z wyrazami szacunku i gorącymi pozdrowieniami,
Związek Zawodowy Pracowników Eurolot S.A.
personel pokładowy
Do wiadomości:
- Pan Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa
- Pan Sebastian Mikosz – Prezes Zarządu PLL LOT S.A.
- Pan Andrzej Juszczyński – p.o. Prezesa Zarządu EUROLOT S.A.

Podobne dokumenty